Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230429-09 Het Forum - Samen opleiden en samen professionaliseren: bouwstenen voor een duurzaam en sterk netwerk. (13/03/2024)

KU Leuven: Professionalisering zorgt voor sterke leraren en sterke scholen. In deze sessie wordt een casus toegelicht over hoe een (digitale) professionaliseringstool leraren en scholen kan laten groeien.

Doelstellingen:
  • Inzichten verwerven over de mogelijkheden van een persoonlijke ontwikkelingsplan en het ‘samen opleiden’ voor de groei van leraren en leraren in spe.
Doelgroep:
  • (pedagogisch) directeurs, aanvangsbegeleiders, mentoren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism KU Leuven
Inhoud:

Deze sessie bestaat uit twee luiken. In een eerste luik belichten we een proeftuinproject waarin het begeleiden van leraren in hun professionaliseringstraject, centraal stond. Hoe begeleidt een persoonlijk ontwikkelingsplan het groeipad van een leraar? Hoe draagt dit persoonlijk ontwikkelingsplan bij tot teamontwikkeling? Wat zijn hierin cruciale voorwaarden? Het groeien van een leraar start in de lerarenopleiding. In het tweede luik gaan we in gesprek hoe het fundament hiertoe via samen opleiden kan worden gelegd. Hoe kunnen opleidingen en scholen groeien in hun samenwerking om tot sterke leraren en teams te komen?

Strategie en methode:

Er wordt gewerkt via casusbespreking en brainstorm.

Bijkomende info:

Katrien kempeneers en Lore Van Melkebeke zijn als projectmedewerkers betrokken bij projecten die inzetten op de professionalisering van leraren en het versterken van de Educatieve Masteropleidingen van de KU Leuven.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

We programmeren een reeks digitale bijdragen vanuit onze hogescholen en universiteit. Kenmerkend voor deze reeks is de innovatieve insteek vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond uiteenlopende thema’s.

Bekijk het volledig aanbod van het Forum.

Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 12 maart 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Van Melkebeke Lore
Kempeneers Katrien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 13 maart 2024 van 13:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.