Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-22 Netwerkmoment voor de Hiërarchische Lijn en hun gemandateerde preventieadviseur om de samenwerking te optimaliseren

De werkgever is samen met de HL verantwoordelijk voor het (uitgevoerde) veiligheidsbeleid, de gemandateerde preventieadviseur adviseert en staat hun hierin bij. In de dagelijkse onderwijspraktijk loopt het echter niet altijd zoals door de wetgever wordt bedoeld. Misschien wordt het eens tijd om beide hogergenoemde partijen samen te brengen in een bijscholing hieromtrent.

Doelstellingen:
  • De werkgever (RvB, directeur, Hiërarchische lijn) is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie. O.a. Codex boek I Titel 2 hoofdstuk II, artikel 2.
  • De opdrachten van de interne dienst (PA) op school zijn in de codex vastgelegd. Codex Boek II titel 1 hoofdstuk I.
  • Deze studienamiddag zal vooral trachten een betere samenwerking en afstemming van de HL en de PA te realiseren.
Doelgroep:

Dit is een nascholing voor leden van de Rvb, directeuren, leden van de HL EN preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten. Inschrijven is enkel mogelijk als zowel een lid van de HL (bij voorkeur een directeur) EN de preventieadviseur van dezelfde school(gemeenschap) inschrijven.

Aanbieder: Diocesane Stuurgroep Preventieadviseurs aartsbisdom Limburg in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

13.45 uur         Onthaal

13.55 uur         Verwelkoming

                        De heer Pierre Colla  Coördinator Schoolbesturen Regio Limburg en Ankerfiguur Katholiek Onderwijs Vlaanderen

14.00 uur         Getuigenis van cases ernstig ongeval in basisonderwijs en secundair onderwijs, de gevolgen en hoe er beleidsmatig mee om te gaan.

                        De heer Jurgen Dupont preventieadviseur SG RieVoe

                        De heer Jurgen Kiekepoos preventieadviseur SG KOHH

14.30 uur         Beleidsverklaring geïmplementeerd en kwaliteitsvol
                        onderwijs (OK-kader) door de heer Pierre Colla

14.45 uur         Mandaat (waardering) van de preventieadviseur en de werking van de interne dienst

                        De heer Franky Wauters stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15.00 uur         Pauze

15.15 uur         Welzijnswetgeving a.d.h.v. een actieve werkvorm

                        De heer Anthony Kets Beleidsthemamedewerker preventie en bescherming Departement Onderwijs en vorming

                        De heer Franky Wauters

15.45 uur         De 7 welzijnsdomeinen a.d.h.v. sterkte/zwakte analyse

                        De heer Anthony Kets en de heer Franky Wauters

16.15. uur        Vragenronde

16.45 uur         Einde

Strategie en methode:

Aan de uitnodiging worden 5 ja/neen vragen toegevoegd welke zowel door de HL als de PA afzonderlijk moeten worden ingevuld (verschillende vragen). Een goede samenwerking resulteert in 5 keer “ja”. De onderwerpen van de studienamiddag behandelen de bevraagde thema’s. Tijdens de actieve werkvorm na de pauze zal HL en PA van dezelfde school samenwerken.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 11 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Kets Anthony
Dupont Jurgen
Wauters Franky
Colla Pierre
Kiekepoos Jurgen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 16 november 2023 van 13:45 tot 16:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.