Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP230403 Dag van het schrijfonderwijs

Doelstellingen:
 • Je krijgt inspirerende voorbeelden en concrete lesideeën.
 • Je vertaalt de theoretische bevindingen en de onderzoeksresultaten naar je eigen lespraktijk.
 • Je vertaalt de praktijkvoorbeelden en -suggesties naar je eigen lespraktijk.
 • Je wisselt ervaringen uit met onderzoekers, sprekers en collega’s.
 • Je krijgt handvaten om je leerlingen te laten groeien in schrijfvaardigheid.
Doelgroep:
 • Leraren Nederlands uit het secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

   

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 14 maart 2024 van 10:10 tot 11:10
Keynote: Speelse Toewijding
Spreker: Jeroen Steenbakkers

Bij Uitgeverij Phronese verscheen op 3 april 2023 het boek Speelse toewijding. Een pedagogisch-didactische aanpak voor betekenisvol stijl- en formuleeronderwijs. Auteur Jeroen Steenbakkers is sinds 1993 docent Nederlands. Gaandeweg kreeg hij steeds meer vragen over de manier waarop formuleeronderwijs in zijn les en op zijn school werd vormgegeven. Waarom doen we wat we doen? Zou het ook anders kunnen? Als docent-onderzoeker ging hij op zoek naar antwoorden. Zijn onderzoek, waar deze publieksuitgave uit voortkomt, werd in 2021 bekroond met de facultaire impactprijs Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In Speelse Toewijding wordt beschreven wat er gebeurt als docenten hun doelen verbreden en bewuste taalvaardigheid tot inzet maken van de les.

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
donderdag 14 maart 2024 van 11:20 tot 12:10
Speelse toewijding: concrete voorbeelden - lokaal 3
Spreker: Jeroen Steenbakkers

In deze workshop deelt de spreker een aantal speelse en inspirerende schrijfopdrachten die heel bruikbaar zijn in de tweede en de derde graad.

Jeroen Steenbakkers is sinds 1993 docent Nederlands, als docent-onderzoeker publiceerde hij in 1993 het boek Speelse Toewijding. Gaandeweg kreeg hij steeds meer vragen over de manier waarop formuleeronderwijs in zijn les en op zijn school werd vormgegeven. Waarom doen we wat we doen? Zou het ook anders kunnen? Als docent-onderzoeker ging hij op zoek naar antwoorden. Zijn onderzoek, waar deze publieksuitgave uit voortkomt, werd in 2021 bekroond met de facultaire impactprijs Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. In Speelse Toewijding wordt beschreven wat er gebeurt als docenten hun doelen verbreden en bewuste taalvaardigheid tot inzet maken van de les.

Een twaalfwekenplan met schrijf- en leestraining - lokaal 6
Spreker: Barbara Axters

Leerlingen die minder taalvaardig instromen in het secundair onderwijs hebben binnen ons onderwijssysteem vaak minder kansen op studiesucces. Wat als een extra inspanning voor lezen en schrijven in het begin van hun opleiding voor sommige van die leerlingen echt het verschil kan maken? We stellen ons experiment met het uitgewerkt twaalfwekenplan  lees- en schrijftraining voor. 

Barbara Axters is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij gaf ook vele jaren Nederlands in het secundair onderwijs.

Creatief schrijven - lokaal 4
Spreker: Ine Desplinter

Laat je leerlingen schrijven met gevoel, fantasie en een stevige portie verbeelding. Laat hen aan de hand van originele opdrachten, projecten de liefde voor het schrijven (her)ontdekken. Tijdens de sessie wordt jeugd- en Young Adult-literatuur telkens gekoppeld aan een schrijfopdracht. Op die manier ga je niet enkel naar huis met heel wat schrijfinspiratie, maar krijg je ook heel wat boekentips. 

Ine Desplinter is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Nederlands. Zij gaf ook vele jaren Nederlands en Engels in het secundair onderwijs.

Leerlingen doen groeien bij schrijfopdrachten - lokaal 7
Spreker: Gino Bombeke

Leerkrachten besteden veel tijd aan feedback bij schrijfvaardigheid. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met technieken om leerlingen gericht aan de slag te laten gaan met de suggesties die ze kregen. We gaan na hoe we leerlingen gericht kunnen laten reflecteren op hun schrijfresultaten en ontdekken strategieën om persoonlijke groei op een haalbare manier in onze opdrachten binnen te brengen. Hiervoor vertrekken we van inzichten uit recent onderzoek over effectieve schrijfdidactiek.

Gino Bombeke is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij was ook vele jaren leerkracht Nederlands en Engels in een secundaire school.

Wat werkt? - lokaal 9
Spreker: Marianne Vonck

In deze workshop deelt de spreker enkele concrete schrijftips die ook leiden tot leesbevordering. Wat werkt altijd? Wat zijn eenvoudige schrijfoefeningen waaraan de leerlingen met plezier beginnen? Hoe geef je gepaste schrijfsteun bij de opstart van het schrijfproces? Deze vragen staan centraal in de workshop rond schrijfprikkels.

Marianne Vonck is lector aan Odisee en begeleidt de studenten Nederlands BASO. Zij heeft zelf ook 14 jaar Nederlands en Engels gegeven in het secundair onderwijs.

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
donderdag 14 maart 2024 van 13:00 tot 13:50
Een leerlingenredactie voor het schooltijdschrift - lokaal 4
Spreker: Maarten Van Looy en Kristof Van den branden

Twee leerkrachten stellen voor hoe zij samen met leerlingen de redactie van het schooltijdschrift vorm geven. Ze bespreken de aanpak en de effecten op de schrijfvaardigheid en de schrijfmotivatie van de leerlingen.

Maarten Van Looy is leerkracht Nederlands op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. De redactie van het traditionele schoolmagazine Ic Hou is – onder begeleiding – al een tijdje handen van de leerlingen.

Kristof Van den Branden is leerkracht Nederlands op de Broedersschool Handel in Sint-Niklaas. De redactie van het Nieuw Handelstijdschrift is ook voor een deel in handen van de leerlingen.

Feedback op schrijfopdrachten: ontdek werkvormen en digitale tools die het feedbackproces ondersteunen! - lokaal 9
Spreker: Kaat Rykaert

Feedback geven op schrijfopdrachten is een arbeidsintensief werkje en vaak bereiken we niet het gewenste resultaat, namelijk dat onze leerlingen vaardiger worden in het schrijven. Dat moet anders en beter kunnen! In deze sessie verken je een aantal werkvormen om leerlingen meer te activeren bij het geven én verwerken van feedback en ontdek je een aantal digitale tools die het feedbackproces op schrijfopdrachten kunnen ondersteunen. 

Kaat Rykaert is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Nederlands. Zij gaf ook vele jaren Nederlands  in het secundair onderwijs en behaalde recent een postgraduaat Digitale Didactiek.

Evidence based schrijfonderwijs. Hoe doen we dat? - lokaal 6
Spreker: Fien De Smedt

Er wordt aan de alarmbel getrokken: leerlingen kunnen niet meer schrijven. Maar is dat werkelijk zo? En waarom is het voor veel leerlingen geen eenvoudige klus om een gestructureerde en inhoudelijk sterke tekst neer te pennen? De spreker gidst de deelnemers doorheen het wetenschappelijk schrijfonderzoek door enkele relevante bevindingen omtrent de schrijfprestaties van leerlingen en de schrijfinstructie van leraren te presenteren. En er is ook goed nieuws: schrijven kan je leren! 

Fien De Smedt is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren (Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent). Haar onderzoek focust op evidence-based schrijfinstructie waarbij er zowel aandacht is voor het verbeteren van schrijfvaardigheden als het bevorderen van schrijfmotivatie van leerlingen.

Leerlingen doen groeien bij schrijfopdrachten - lokaal 7
Spreker: Gino Bombeke

Leerkrachten besteden veel tijd aan feedback bij schrijfvaardigheid. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met technieken om leerlingen gericht aan de slag te laten gaan met de suggesties die ze kregen. We gaan na hoe we leerlingen gericht kunnen laten reflecteren op hun schrijfresultaten en ontdekken strategieën om persoonlijke groei op een haalbare manier in onze opdrachten binnen te brengen. Hiervoor vertrekken we van inzichten uit recent onderzoek over effectieve schrijfdidactiek.

Gino Bombeke is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij was ook vele jaren leerkracht Nederlands en Engels in een secundaire school.

Dialogisch schrijfonderwijs - lokaal 3
Spreker: Studenten 3e jaar lerarenopleiding Odisee

De studenten Nederlands van 3SO bundelen elk jaar hun krachten om vanuit een nieuwe didactiek de medestudenten bij te staan in hun schrijfvaardigheid. Dit jaar hebben ze sparring/dialogisch schrijven gekozen en effectief uitgeprobeerd. 

In deze workshop geven de studenten graag uitleg bij de gekozen methode en bespreken ze de meerwaarde, de valkuilen en de aandachtspunten.

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 14 maart 2024 van 14:00 tot 14:50
Feedback op schrijfopdrachten: ontdek werkvormen en digitale tools die het feedbackproces ondersteunen! - lokaal 9
Spreker: Kaat Rykaert

Feedback geven op schrijfopdrachten is een arbeidsintensief werkje en vaak bereiken we niet het gewenste resultaat, namelijk dat onze leerlingen vaardiger worden in het schrijven. Dat moet anders en beter kunnen! In deze sessie verken je een aantal werkvormen om leerlingen meer te activeren bij het geven én verwerken van feedback en ontdek je een aantal digitale tools die het feedbackproces op schrijfopdrachten kunnen ondersteunen. 

Kaat Rykaert is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Nederlands. Zij gaf ook vele jaren Nederlands  in het secundair onderwijs en behaalde recent een postgraduaat Digitale Didactiek.

Een twaalfwekenplan met schrijf- en leestraining - lokaal 7
Spreker: Barbara Axters

Leerlingen die minder taalvaardig instromen in het secundair onderwijs hebben binnen ons onderwijssysteem vaak minder kansen op studiesucces. Wat als een extra inspanning voor lezen en schrijven in het begin van hun opleiding voor sommige van die leerlingen echt het verschil kan maken? We stellen ons experiment met het uitgewerkt twaalfwekenplan  lees- en schrijftraining voor. 

Barbara Axters is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij gaf ook vele jaren Nederlands in het secundair onderwijs.

Creatief schrijven - lokaal 6
Spreker: Ine Desplinter

Laat je leerlingen schrijven met gevoel, fantasie en een stevige portie verbeelding. Laat hen aan de hand van originele opdrachten, projecten de liefde voor het schrijven (her)ontdekken. Tijdens de sessie wordt jeugd- en Young Adult-literatuur telkens gekoppeld aan een schrijfopdracht. Op die manier ga je niet enkel naar huis met heel wat schrijfinspiratie, maar krijg je ook heel wat boekentips. 

Ine Desplinter is vakbegeleider Nederlands bij Katholiek Onderwijs Nederlands. Zij gaf ook vele jaren Nederlands en Engels in het secundair onderwijs.

Evidence based schrijfonderwijs. Hoe doen we dat? - lokaal 4
Spreker: Fien De Smedt

Er wordt aan de alarmbel getrokken: leerlingen kunnen niet meer schrijven. Maar is dat werkelijk zo? En waarom is het voor veel leerlingen geen eenvoudige klus om een gestructureerde en inhoudelijk sterke tekst neer te pennen? De spreker gidst de deelnemers doorheen het wetenschappelijk schrijfonderzoek door enkele relevante bevindingen omtrent de schrijfprestaties van leerlingen en de schrijfinstructie van leraren te presenteren. En er is ook goed nieuws: schrijven kan je leren! 

Fien De Smedt is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren (Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent). Haar onderzoek focust op evidence-based schrijfinstructie waarbij er zowel aandacht is voor het verbeteren van schrijfvaardigheden als het bevorderen van schrijfmotivatie van leerlingen.

Dialogisch schrijfonderwijs - lokaal 3
Spreker: Studenten 3e jaar lerarenopleiding Odisee

De studenten Nederlands van 3SO bundelen elk jaar hun krachten om vanuit een nieuwe didactiek de medestudenten bij te staan in hun schrijfvaardigheid. Dit jaar hebben ze sparring/dialogisch schrijven gekozen en effectief uitgeprobeerd. 

In deze workshop geven de studenten graag uitleg bij de gekozen methode en bespreken ze de meerwaarde, de valkuilen en de aandachtspunten.

Aanbod workshops sessie 2 deel 3
donderdag 14 maart 2024 van 15:00 tot 15:30
Afsluiting van de dag van het schrijfonderwijs
Spreker: Iedereen

   

Strategie en methode:

De dag start met een onderzoeksgebaseerde plenaire lezing – daarna kies je drie werkwinkels die vertrekken vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden. Je maakt tijdens de workshops kennis met die voorbeelden en je kan bevindingen en ideeën delen met de sprekers en de andere leerkrachten.

Bijkomende info:

Je kan als schoolentiteit van een groepskorting genieten indien meerdere collega’s van eenzelfde school inschrijven en aanwezig zijn.

 • Kom je met 1-3 deelnemers, dan betaalt elke deelnemers 120 euro.
 • Kom je met 4-10 deelnemers dan ontvangt de school een factuur voor het vaste bedrag van 300 euro.
 • Kom je met meer dan 10 deelnemers dan ontvangt de school een factuur voor het vaste bedrag van 450 euro.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 7 maart 2024 inschrijven en tot en met donderdag 29 februari 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Rykaert Kaat
De Troyer Inge
Teerlinck Corneel
Bombeke Gino
Desplinter Ine
Van Damme Peter
Axters Barbara
Vangenechten Sophie
Cornelis Hannelore
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Odisee Campus Sint-Niklaas (Inschrijven afgesloten)
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 maart 2024 van 09:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.