Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230518 Netwerk vakverantwoordelijken Moderne Vreemde Talen in SO

Tijdens dit initiatief maak je kennis met andere vakcoördinatoren en hun werking. Je wordt daarnaast ook geïnformeerd over de (mogelijke) taakinvulling en de daarbij horende aanpak.

Doelstellingen:
  • Je krijgt inzicht in het takenpakket van de vakverantwoordelijke.
  • Je versterkt jouw competenties om de vakgroep aan te sturen.
  • Je verdiept de kennis over de sterktes, zwaktes, valkuilen en bedreigingen van de vakgroep.
  • Je denkt na over hoe je de visie van MVT-onderwijs kan integreren in je vakgroepwerking.
Doelgroep:
  • Vakgroepverantwoordelijken vreemde talen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen de taakinvulling van vakverantwoordelijken: wat doe je al, wat zou je nog willen doen en wat hoort niet/nooit tot jouw taken. Welke rol neem jij op als vakverantwoordelijke en hoe doe je dat dan? We staan ook stil bij de noden die ervaren worden door de deelnemers. Samenwerking, implementatie van leerplannen, vakgroepafspraken, leerlijnen, ondersteuning van startende leerkrachten... de mogelijke inhouden ter bespreking zijn legio.

Strategie en methode:

We onderzoeken de beginsituatie van de deelnemers door activerende werkvormen. Via reflectievragen en overleg is er vaak ruimte voor inbreng van de deelnemers. Er is ook een informatief luik.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je bent vakverantwoordelijke van een moderne vreemde taal.
OF: je bent vakcoördinator moderne vreemde talen/domeinverantwoordelijke talen


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: De Troyer Inge
Expeels Kim
Arens Christel
Delmeire Jonathan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 14 mei 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.