Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230534-01 Netwerk Sport A-finaliteit 'Beweging en Sport' tweede en derde graad

Wil je met collega's in gesprek gaan over vragen zoals: Hoe geven wij deze richting vorm? Hoe maken we een opbouw van de 2de naar de 3de graad? Hoe en met welke partners organiseren we het werkplekleren? Dan is dit lerend netwerk voor jou een kans om inspiratie op te doen.

Doelstellingen:
  • Je krijgt inspiratie om je lessen te stofferen rond thema's als: sport en blessurepreventie, sport- en spelbegeleiding, werkplekleren...
  • Je deelt inspiratie om een opbouw uit te werken van de tweede naar de derde graad.
  • Je wisselt ideeën en materialen uit met leraren van andere scholen.
  • Je wisselt ideeën uit rond de vraag: 'Hoe krijgen we de juiste leerlingen in deze richting?'
Doelgroep:
  • Leraren sport in de richting 'Beweging en Sport' A-finaliteit 2de en 3de graad
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze online samenkomst zullen we vrijwel meteen in kleine groepen rond een door jou gekozen thema samenzitten. Je wisselt ervaringen en materialen uit. Je haalt samen noden op en bespreekt welke mogelijke oplossingen er zijn.
Eén plus één is meer dan twee. Door deze uitwisseling vertrek je met heel wat nieuwe ideeën en materialen naar je school.

Strategie en methode:

We werken hoofdzakelijk in kleine groepen aan de hand van vragen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 maart 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Goemans Kirsten
Van Roey Anke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 26 maart 2024 van 16:45 tot 18:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.