Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230576-01 Orde en tucht (bu)so

Tijdens dit initiatief maak je kennis met de bestaande orde- en tuchtmaatregelen, de te volgen procedure en de beroepsprocedure.

Doelstellingen:
  • Je kunt op een correcte wijze een tuchtprocedure voeren en weloverwogen een tuchtmaatregel nemen.
  • Je bent in staat om die tuchtmaatregel concreet en afdoende te motiveren.
Doelgroep:
  • directeurs (bu)so
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Doorheen de jaren werden de rechten van de leerling in het onderwijs steeds verder ontwikkeld. De rechtspositie van leerlingen is een wezenlijk deel geworden van het onderwijsgebeuren. Om hiermee passend en evenwichtig om te kunnen gaan, is het belangrijk om kennis te hebben over het onderwijsrecht. Tijdens deze module proberen we een overzicht te geven van de actuele rechtspositie van de leerling, wat tucht betreft.

Dit houdt onder meer in: een korte introductie op het fenomeen juridisering binnen een onderwijscontext, de orde- en tuchtmaatregelen alsook de te volgen procedure en eventuele beroepsprocedure.

Strategie en methode:

Uiteenzetting met powerpointpresentatie met veel ruimte voor interactie (vraagstelling, gedachtewisseling…) en casusbespreking in groepjes. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht. Eigen tuchtdossiers kunnen worden aangereikt.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 15 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Reusens Arnoud
Vandevelde Joachim
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 16 april 2024 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.