Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-40 Infosessie samenwerking onderwijsinternaten - jeugdhulp

Om beter tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren die vanuit de jeugdhulpverlening in een onderwijsinternaat verblijven, wordt een verbeterde en versterkte samenwerking opgezet tussen onderwijsinternaten en jeugdhulpaanbieders.  Artikel 14 van het decreet onderwijsinternaten bepaalt het kader waarbinnen die verbeterde en versterkte samenwerking kan plaatsvinden.  In artikel 14 paragraaf 4 van het decreet wordt bovendien bepaald dat hiertoe voor iedere intern waarvan het verblijf kadert in de jeugdhulpverlening, een afsprakenkader en eventueel ondersteuningsplan moet worden vastgelegd. Om te vermijden dat deze jongeren instromen in onderwijsinternaten zonder voorafgaand overleg en zonder dat het onderwijsinternaat beschikt over de noodzakelijke informatie, is er een kwaliteitsvolle aanmelding voorzien. Ook het verloop van het verblijf en de evolutie van de zorgvraag wordt opgenomen via het afsprakenkader.  Recent werd een ontwerpbesluit goedgekeurd met de minimale inhoud van een afsprakenkader en ondersteuningsplan. Vanuit het beleidsdomein Welzijn wordt nu ook vanaf 2024 jaarlijks 1,6 mio euro toegekend aan de samenwerkingsverbanden Eén gezin één Plan om de samenwerking tussen onderwijsinternaten en welzijnspartners te versterken.

Doelstellingen:
 • De inhoud van art 14 van het decreet onderwijsinternaten en van het ontwerpbesluit afsprakenkader kennen

 • Weten hoe een kwaliteitsvol traject bij een doorverwijzing door een jeugdhulpaanbieder moet toegepast worden
 • Inzicht krijgen in enkele belangrijke aandachtspunten bij de samenwerking tussen onderwijsinternaten en welzijnspartners
Doelgroep:
 • Directeurs en adjunct-directeurs internaten, internaatsmedewerkers die beleidsmatige taken op zich nemen.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Artikel 14 van het decreet onderwijsinternaten van 16 juni 2023 en het ontwerpbesluit afsprakenkader en ondersteuningsplan van 23 februari 2024
 • De opstart van de verbeterde en versterkte samenwerking tussen onderwijsinternaten en welzijnspartners, aangestuurd door de regionale Eén Gezin één Plan samenwerkingsverbanden.
Strategie en methode:
 • Kennisverwerving: toelichting via presentatie bij de inhoud van art 14 en bij het ontwerpbesluit afsprakenkader
 • Vaardigheden aanleren: aandachtspunten benoemen bij de opstart van de samenwerking tussen onderwijsinternaten en jeugdhulp
 • Steun vinden: vraagstelling en uitwisseling mogelijk
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 25 maart 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 26 maart 2024 van 13:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.