Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230609 Webinar: Omgaan met controverse en heikele thema’s in de klas

Sinds enkele jaren nemen de maatschappelijke spanningen en tegenstellingen toe. Deze spanningen en conflicten komen -vaak onaangekondigd- de school en de klas binnen. Een maatschappelijk omstreden thema in de actualiteit (identiteit, religie, migratie, gender, racisme, koloniaal erfgoed, oorlog, klimaat, inclusie,…), een schijnbaar banale uitspraak in de klas, op de speelplaats of een omstreden lesonderwerp kunnen de klas in lichterlaaie zetten. Niet zelden krijgt een ‘offline’ incident een bitsig online vervolg op (sociale) media. Dit kan leiden tot spanningen of conflict.
We hebben het vaak moeilijk om hiermee om te gaan en zien deze thema’s als een bedreiging van ons veilig klas- en schoolklimaat.
We worden uitgedaagd om hier constructief mee op te gaan, hoe doen we dat dan? In deze webinar krijg je een aantal concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Doelstellingen:
  • Je verwerft inzicht in verschillende handelings- reactiewijzen bij controverse en heikele thema’s in de klas.
  • Je maakt kennis met een aantal gespreksmethodieken en tips die je in staat stellen het gesprek te voeren en leerlingen ondersteunt bij het verkennen en innemen van verschillende standpunten.
Doelgroep:

Leraren en ondersteunend personeel uit het (buitengewoon) secundair onderwijs en volwassenenonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Voor- en nadelen van verschillende reactiewijzen.
Creëren van een veilige dialoogcontext.
Je rol als gespreksleider.
Verschillende types vragen (socratische gespreksmethode)

Strategie en methode:

Informatieve webinar
Beperkt ruimte voor dialoog en vraagstelling op basis van concrete casussen.

Sessies: 1 sessie(s)
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Viaene Jurgen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 5 juni 2024 van 13:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.