Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL240072-03 Continuüm van zorg - basiszorg. Doelgericht samenwerken binnen het continuüm van zorg (basissessie)

Merk je op jouw school dat doelgericht samenwerken tussen verschillende partners een uitdaging is? Is het soms een kluwen om ieders rol goed afgestemd te krijgen binnen het continuüm van zorg? Vind je het moeilijk om dit alles vanuit jouw rol op te nemen? Dan is deze sessie een unieke kans om hiermee aan de slag te gaan, zowel inhoudelijk als praktijkgericht.

Doelstellingen:
 • Je kan aangeven waarom het belangrijk is om doelgericht en systematisch leerlingen te begeleiden en op te volgen.
 • Je krijgt inzicht in de verschillende rollen die de betrokken partners kunnen opnemen binnen een continuüm van zorg, met de focus op brede basiszorg en verhoogde zorg.
 • Je ontdekt hoe je doelgericht kunt samenwerken binnen de brede basiszorg en de verhoogde zorg met ZILL als tool.
 • Je ontdekt hoe je doelgericht kunt samenwerken aan een kwaliteitsvolle leer-en leefomgeving.
 • Je ontdekt hoe je zorg doelgericht kunt inzetten in de verhoogde zorg.
 • Je ontdekt hoe doelgericht samenwerken kan ingezet worden als troef wanneer de zorg onder druk komt te staan.
 • Je gaat in dialoog met collega's over inspirerende voorbeelden uit de eigen schoolcontext.
 • Na deze sessie kan je enkele werkinstrumenten inzetten in functie van een doelgerichte samenwerking.
Doelgroep:
 • Zorgleraren
 • Zorgcoördinatoren
 • Directies
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Meer dan ooit is het een uitdaging om een duurzame, doelgerichte samenwerking met een duidelijk plan van aanpak te realiseren.
Welke samenwerking is er nodig om te zorgen voor leerwinst bij onze leerlingen en vooral, hoe kom je daartoe?
Vertrekkende vanuit de eigen schoolcontext, gaan we na op welke manier we het leerplan hierbij als werkinstrument kunnen inzetten en welke kansen er zijn als de zorgwerking op je school onder druk staat.
Het decreet leerlingenbegeleiding, het ROK (Referentiekader Onderwijskwaliteit), ZILL en het continuüm van zorg zijn hierbij ons kompas.

Strategie en methode:

We raken beknopt onderbouwde theorie aan en reflecteren hier samen over.
Aan de hand van casussen onderbouwen we de kracht van doelgericht samenwerken.
We gaan in dialoog in kleine groepjes om te leren van elkaar vanuit de eigen concrete schoolpraktijk. Aansluitend onderzoeken we mogelijke werkinstrumenten om er nadien mee aan de slag te kunnen gaan binnen de eigen schoolwerking.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Kerremans Julie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  • dinsdag 8 oktober 2024 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2:
  • dinsdag 8 oktober 2024 van 13:00 tot 15:00
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 3: (10 vrije plaatsen)
  • dinsdag 15 oktober 2024 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 4:
  • dinsdag 15 oktober 2024 van 13:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.