Aanmelden
Laden…

Even geduld...

2/11/01-M08-Team Socio-emotionele ontwikkeling bij kleuters - het communicatiespel IK BEN IK

Doelstellingen:

Door het communicatiespel IK BEN IK te integreren in een belangstellingscentrum, aan kleuters kansen bieden om

  • levenservaringen en gevoelens te ontdekken en bespreekbaar te maken en dit in verband met verschillende onderwerpen;
  • kleuters te ondersteunen in hun socio-emotionele ontwikkeling;
  • kleuters te ondersteunen bij hun zelfreflectie en het reflecteren op activiteiten en ervaringen;
  • tijdens de dialoog kinderen te leren samen te denken over onderwerpen waar iedereen stukjes van de puzzel kan aan toevoegen. Zij luisteren naar elkaar, leren elkaars mening te onderzoeken en te respecteren 
  • geïntegreerd te werken met het Ontwikkelingsplan en het Werkplan Godsdienst
Doelgroep:

Directies en leerkrachten kleuteronderwijs

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKBaO
Inhoud:

Eerste sessie: Kinderen zijn van nature een beetje filosoof. Ze zijn over vele dingen verwonderd waar wij als volwassenen al lang niet meer bij stilstaan. Deze sessie wil in de eerste plaats het team bewust maken van wat speelt bij kleuters en leid(st)er wanneer zij nadenken over levenservaringen en gevoelens.

Het communicatiespel IK ben Ik (VVKBaO) nodigt kinderen en leerkrachten uit om samen op zoek te gaan naar antwoorden op diepe vragen, even stilstaan bij belangrijke momenten in hun leven. Denk aan een broertje of zusje erbij, de dood van een familielid, een feest… Verder biedt het spel kansen om intens met kleuters te reflecteren over opgedane ervaringen. Door middel van het vragenspel IK BEN IK komen we achter thema’s zoals: verbondenheid met jezelf, anderen, natuur, cultuur, God. Kleuters en leid(st)er leren elkaar door de dialoog beter kennen. Welke zijn de ontwikkelingsaspecten van de positieve ingesteldheid die meespelen? Waar ligt de nauwe band tussen Ontwikkelingsplan en Werkplan Godsdienst? In de sessie worden verschillende toepassingen en verwerkingsmaterialen aangereikt om mét kinderen gesprekken aan te gaan over onderwerpen die in hun leven en wereld een rol spelen in verschillende ervaringssituaties. Er worden kansen aangeboden om via het spel met kleuters rond vieren te werken. IK BEN IK wordt meer dan een spel voor kleuters en leid(st)ers De praktijkmap bij het spel IK BEN IK wordt concreet toegelicht in deze sessie. Vele integratiemogelijkheden van het spel komen duidelijk aan bod. Aansluitend bij deze eerste sessie wordt een praktijkopdracht gegeven. De leidsters worden uitgenodigd om tegen de volgende sessie enkele mogelijkheden uit te proberen.

Tweede sessie: Een nieuw inleefmoment waarbij het communicatiespel ten dienste staat van de levenbeschouwelijke beleving van kleuters. Welke specifieke kansen worden geboden aan de jongste kleuters en welke aan de oudere kleuters bij het spel IK BEN IK? Welke transfer naar de klaspraktijk is mogelijk?

De keuterleidsters reflecteren over de voorbije praktijkopdracht en leren van elkaar. Er is ruimte voor evaluatie: heeft de nascholing iets veranderd in de kijk op geïntegreerd werken met het communicatiespel?

Strategie en methode:

Er wordt praktijkgericht gewerkt.

Bijkomende info:

In deze prijs zit voor elk traject één communicatiespel IK BEN IK en één praktijk -ideeënmap bij het spel).

 

Plaats en data: in afspraak met de school

Projectleider: Hilde Hendrickx - 02/507.08.20 - hilde.hendrickx@vsko.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Werken met het ontwikkelingsplan


Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand inschrijven en tot 25 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.