Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83115-Ind Leiden van mijn team, in goede en kwade dagen! Efficiënter handelen door inzicht in mezelf en in de groepsdynamiek.

Doelstellingen:

In deze navorming willen we jou ondersteunen in je zoektocht om het contact en de verbondenheid in het team te bevorderen en/of te herstellen en om  een constructieve communicatie te stimuleren waarbij de teamleden leren omgaan met het anders zijn van de andere.

We reiken verschillende inzichten aan uit de groepsdynamica en de praktische consequenties hiervan voor de leidinggevende. Dit biedt kapstokken en handvatten om het team te helpen zich hier doorheen te loodsen. Deze inzichten kunnen je ook de rust bieden dat een aantal fenomenen die zich in je team voordien eerder ‘mechanismen’ zijn van de ontwikkeling van deze groep dan dat ze met jou persoonlijk te maken hebben

We willen ook halt houden bij wat deze uitingen van groepsfenomenen met jou doen. Zicht krijgen op je eigen gevoeligheden helpt je om staande te blijven en te onderscheiden wat je wel moet oppakken en wat je beter bij de andere laat.

De deelnemers worden doorheen de gehele nascholing uitgenodigd om actief te participeren en eigen cases in te brengen.

De groep zoals die tijdens deze drie dagen vorm krijgt, wordt gebruikt  om inzichten aan te toetsen en de aangebrachte theorie voelbaar aanwezig te stellen.

Doelgroep:

We richten ons op ervaren directeurs met minimum 4 jaar ervaring. Maximum 16 deelnemers per groep. Men tekent in voor de reeks van 6 sessies.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

In elk samenwerkingsverband tussen mensen (dus ook in schoolteams) heb je steeds te maken met twee complementaire processen: het taakproces en het groepsproces.

Ook als directeur hebben we met deze processen te maken:  we schetsen op de personeelvergadering voor welke taak (taken) we staan, we zetten werkgroepen aan het werk. 

Het team heeft  een eigen geschiedenis met een bepaalde  wijze van communiceren. Dit groepsproces is vaak niet zo goed zichtbaar maar speelt toch een grote rol in het opzetten en afwerken van de taak.

De ontwikkeling van een groep of een team loopt niet zonder meer vloeiend en rimpelloos.

Het groeien als team en de herpositionering van de leden doorheen deze evolutie brengt ook conflicten en groeipijnen met zich mee.

Deze worden zichtbaar in conflictueus groepsgedrag of individuele gedragsuitingen.  Als ze tot uiting komen hebben ze vaak een lange, meer ondergrondse geschiedenis doorgemaakt.

De impact op de werking is groot en het geeft een bedreigend en onaangename sfeer voor het team maar ook voor jou als leider.  Daarbij zijn de verwachtingen naar de directeur vaak hooggespannen, alsof je dit zonder meer zou kunnen oplossen.

Strategie en methode:

Er wordt weg en weer gegaan tussen de praktijk van de deelnemers en input van kaders, met oefeningen worden praktijk situaties geevoceerd.

Bijkomende info:

We richten ons op ervaren directeurs met minimum 4 jaar ervaring. Men tekent in voor de reeks van 6 sessies.

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 190,00 Euro
Lesgever: Peeters Luk
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Oude Abdij (Inschrijven afgesloten)
Drongenplein 27
9031 Drongen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 januari 2012 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 14 februari 2012 van 09:00 tot 16:30
  • maandag 5 maart 2012 van 09:00 tot 16:30
Oude Abdij Kortenberg (Afgelast)
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 18 oktober 2011 van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 15 november 2011 van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 15 december 2011 van 09:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.