Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8311U-2 dialoognamiddag: ‘De kracht van professioneel leren bij schoolleiders

Doelstellingen:

Dialoog over professionaliseren aan de hand van stellingen tussen collega’s uit Vlaanderen en Nederland en prof. Helen Timperley op basis van de input door Helen Timperley.

Doelgroep:

directies secundair onderwijs

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Van 6 tot 14 juni e.k. is prof. Helen Timperley te gast bij de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO. Helen is hoogleraar onderwijskunde aan de universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland en haar onderzoek richt zich op professionaliseren van leraren, met positieve resultaten voor de leerders.

In 2007 verwierf Helen internationale bekendheid dankzij de review: ‘teacher professional learning and development. Best evidence synthesis iteration’.

Helen was in november 2010 de gesmaakte keynote speaker op het seminarie van de DNI in Oostende: ‘Professionele ontwikkeling van leraren met positief effect voor leerlingen’.

Deze dialoognamiddag vormt een onderdeel van het VO-Raad/HSL-traject (Hogeschool voor Leiderschap) van schoolleiders en bestuurders uit het secundair onderwijs in Nederland. (georganiseerd door De Baak).

helen.gif

Strategie en methode:
  • input over professionaliseren door prof. Helen Timperley vanuit haar recentste (nog te verschijnen) boek: ‘Realizing the power of professional learning’.
  • dialoog over professionaliseren aan de hand van stellingen tussen collega’s uit Vlaanderen en Nederland en prof. Helen Timperley op basis van de input door Helen Timperley.
Bijkomende info:

Gastspreker: prof. Helen Timperley

Organisatie: Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) i.s.m. De Baak Managementcentrum VNO-NCW, opleidingspartner voor de VO-Raad (Voortgezet Onderwijs) in Nederland.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 2 juni 2011 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vanderhauwaert Rik
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 7 juni 2011 van 14:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.