Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/12-B-TEAM Nederlands taalbeschouwing in de eerste graad (B-stroom ) - 2B (vervolgtraject)

Doelstellingen:

Verdere implementatie van de leerplandoelen taalbeschouwing met praktijkvoorbeelden voor de leraren van 1B en bvl.

Doelgroep:

leraren Nederlands eerste graad B-stroom, die vorig schooljaar al de sessies volgden.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Verdere implementatie van de leerplandoelen taalbeschouwing.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingsdoelen taalbeschouwing (strategieën en (inter)culturele gerichtheid) en het nieuwe leerplan Nederlands voor de eerste graad willen we de doelen taalbeschouwing vertalen naar werkvormen en praktijkvoorbeelden voor het schoolteam of de individuele leraar. We willen schoolteams/leraren aanzetten geven, via praktijkvoorbeelden, hoe ze in de klas aan de slag kunnen. Binnen die oefeningen geven we hen inzicht in de visie op taalbeschouwing en taalvaardigheid zoals die in de leerplannen is beschreven. Daarbij komen ook tips voor evaluatie.

Strategie en methode:

Samen ‘vertalen’ van de leerplandoelen taalbeschouwing.
Inzicht in de recente visie toepassen (van de didactiek van de brede taalbeschouwing)
Samen aan praktijkvoorbeelden werken, ontwikkelen en reflectie op. Tips voor evaluatie.

Bijkomende info:

Deze sessie is enkel bedoeld voor mensen die vorig jaar al het traject volgden.

Teamgericht richt zich tot de leraren van een scholengemeenschap of van een groep scholen. De nascholer komt naar de scholengemeenschap en de data worden in afspraak bepaald.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De doelgroep zijn de mensen die vorig jaar al deelnamen aan de sessies.


Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.