Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/12-B-TEAM Taal beschouwen, hoe dan? (B-stroom)

Doelstellingen:

  • verdere implementatie van de leerplandoelen taalbeschouwing voor de leraar Nederlands in de eerste graad van de B-stroom.
  • via praktijkvoorbeelden de leraar een mogelijke aanpak / didactiek voor taalbeschouwing in deze specifieke doelgroep bijbrengen.
  • vertrekken vanuit de ‘beginsituatie’: rekening houden met de individuele leerling, vanuit de aanpak uit het basisonderwijs en zo verder bouwen.

Doelgroep:

Leraren Nederlands eerste graad B-stroom

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Verdiepende introductie van de leerplandoelen taalbeschouwing met praktijkvoorbeelden.

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingsdoelen taalbeschouwing (strategieën en (inter)culturele gerichtheid) en het nieuwe leerplan Nederlands voor de eerste graad willen we de doelen taalbeschouwing vertalen naar werkvormen en praktijkvoorbeelden voor het schoolteam of de individuele leraar. We willen schoolteams/leraren aanzetten geven, via praktijkvoorbeelden, hoe ze in de klas aan de slag kunnen. Binnen die oefeningen geven we hen inzicht in de visie op taalbeschouwing en taalvaardigheid zoals die in de leerplannen is beschreven.

Strategie en methode:

Presentatie en samen ‘vertalen’ van de leerplandoelen taalbeschouwing

Kennis over en inzicht verwerven in de recente visie (van de didactiek van de brede taalbeschouwing)

Werken met concrete voorbeelden

Samen aan praktijkvoorbeelden werken, ontwikkelen en reflectie op. (Ook na toepassing van het geleerde in de eerste sessie)

Bijkomende info:

Op aanvraag (van de SG) kan wie nu al een eerste jaar volgde een vervolg krijgen voor BVL.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De groep telt voldoende deelnemers.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (6 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.