Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/11-mod. 1-TEAM Implementatie leerplannen Plant, Dier en Milieu (bso) en Plant-, Dier- en Milieutechnieken (tso)

Doelstellingen:

Nieuw ontwikkeld materiaal uitwisselen en gebruiken, kennis verwerven (van de pedagogisch-didactische visie) van de nieuwe leerplannen en de geïntegreerde visie toepassen.

Doelgroep:

Het directieteam en leraren specifieke vakken in de studierichting “Plant, dier en milieu” 2de graad  bso en “Plant-, dier- en milieutechnieken” 2de graad tso.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

De deelnemers worden tijdens de 2 sessies aan de hand van (praktijk)voorbeelden gesensibiliseerd om nieuw ontwikkeld materiaal uit te wisselen en te gebruiken, kennis te verwerven (van de pedagogisch-didactische visie) van de nieuwe leerplannen en de geïntegreerde visie toe te passen.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Opvolging en actualisering “Implementatie leerplannen Plant, Dier en Milieu (bso) en Plant-, Dier- en Milieutechnieken (tso)” schooljaar 2010-2011

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 15 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (6 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.