Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/11-mod. 4-IND Reflectiemoment, intervisie en aftoetsing van de resultaten van de schrijfsessies voor de leerplanonderdelen “Milieu” en “Milieutechnieken” n.a.v. de implementatie van de leerplannen Plant, Dier en Milieu (bso) en Plant-, Dier- en Milieutechnieken (tso)

Doelstellingen:

Reflectie over lesmateriaal voor de leerplanonderdelen “Milieu” en “Milieutechnieken”. Nieuw ontwikkeld materiaal uitwisselen en aftoetsen voor implementatie in de verschillende schoolse situaties, kennis verwerven (van de pedagogisch-didactische visie) van de nieuwe leerplanonderdelen “Milieu” en “Milieutechnieken” en de geïntegreerde visie toepassen.

Doelgroep:

Leraren “Milieu” en “Milieutechnieken” n.a.v. de implementatie van de leerplannen Plant, Dier en Milieu (bso) en Plant-, Dier- en Milieutechnieken (tso)

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Samen met de deelnemers wordt tijdens de sessies gereflecteerd over het tijdens de schrijfsessies (in het schooljaar 2010-2011) ontwikkelde lesmateriaal voor de leerplanonderdelen “Milieu” en “Milieutechnieken”. De deelnemers worden gesensibiliseerd om nieuw materiaal uit te wisselen en te gebruiken, kennis te verwerven (van de pedagogisch-didactische visie) van de nieuwe leerplannen en het nieuw ontwikkeld lesmateriaal samen kritisch te bekijken vanuit de verschillende schoolse situaties in relatie tot de visie van de leerplannen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Opvolging en actualisering “Implementatie leerplannen Plant, Dier en Milieu (bso) en Plant-, Dier- en Milieutechnieken (tso)”

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bosteels Sabine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 22 november 2011
   Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
  • dinsdag 5 juni 2012
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 22 november 2011
   Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Hospitaalstraat 23 9100 Sint-Niklaas (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
  • woensdag 6 juni 2012
   Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 23 november 2011
   Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
  • dinsdag 5 juni 2012
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 14:30 tot 17:00
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 23 november 2011 van 14:30 tot 17:30
  • woensdag 6 juni 2012 van 14:30 tot 17:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.