Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8311A-M02-Team Luister-, spreek- en gespreksvaardigheid oefenen volgens de nieuwe leerplannen

Doelstellingen:
 • Didactische werkvormen om de communicatieve vaardigheden in te oefenen verkennen en toepassen.
 • Kansen leren creëren voor de leerlingen om te spreken en te luisteren.
 • Kennis op een communicatieve wijze aanbieden en laten inoefenen.
 • Verschillende mogelijkheden leren benutten om de communicatieve leerplandoelen te realiseren.
 • Bestaand materiaal om luister- spreek- en gespreksvaardigheid in te oefenen leren kennen.
 • Geschikt oefenmateriaal bedenken, rekening houdend met het niveau van de leerlingen, doelstellingen en praktische haalbaarheid..
Doelgroep:

Leerkrachten Frans eerste graad.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

In de nieuwe eindtermen en leerplannen staan luister-, spreek- en gespreksvaardigheden centraal. Net deze vaardigheden zijn in de klas vaak moeilijk in te oefenen.

Waar vind je voldoende luistermateriaal op het niveau van je leerlingen? Hoe kan je zo veel mogelijk leerlingen laten spreken tijdens één les? Hoe motiveer je je leerlingen om een vreemde taal te spreken?

Na deze “spraakmakende” sessie ga je met heel wat minder vragen naar huis.

Strategie en methode:
 • Samen ontdekken en doen we luister-, spreek- en gespreksoefeningen.
 • We gaan daarbij na wat een oefening aantrekkelijk en motiverend maakt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo veel mogelijk leerwinst is.
 • Je maakt kennis met bestaand didactisch materiaal om deze vaardigheden in te oefenen en leert ook zelf geschikt materiaal bedenken.
Bijkomende info:

Wil je meer informatie over deze module of over het individugericht aanbod in de verschillende bisdommen, neem dan contact op met de projectleiders Annick Keunen via annick.keunen@vsko.be of Liesbeth Martens via liesbeth.martens@vsko.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
 • Deze sessie duurt 3 uur.
 • Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemers per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 540,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.