Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8311A-M03-Team Differentiëren … niet enkel om te motiveren.

Doelstellingen:
 • De mogelijkheden van differentiëren inzien.
 • Verschillende soorten differentiatie leren kennen.
 • Werkvormen die geschikt zijn om te differentiëren verkennen en toepassen.
 • Reflecteren over haalbaarheid, voordelen, doelstellingen en voorwaarden van gedifferentieerde werkvormen.
 • Van elkaar leren.
 • Strategie (leren) opstellen om differentiëren in te voeren in je lessen.
 • Gedifferentieerd werken uitproberen in de klas en hierover reflecteren.
Doelgroep:

Leerkrachten moderne vreemde talen van het secundair onderwijs

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Differentiëren is het sleutelwoord om leerlingen te motiveren. Maar het is nog veel meer dan dat. Tijdens deze sessies staan we stil bij de mogelijkheden tot differentiëren, de soorten differentiatie en de werkvormen die zich makkelijk lenen tot differentiëren. We leren ook gebruik maken van contract- en hoekenwerk en van het Europees Taalportfolio.

Strategie en methode:
 • Korte schets van theoretisch kader: soorten differentiatie en mogelijke werkvormen.
 • Theorie illustreren aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Reflecteren over het aangeboden materiaal en de eigen klaspraktijk.
 • Strategie (leren) opstellen om differentiëren in te voeren in je lessen.
Bijkomende info:

Wil je meer informatie over deze module of over het individugericht aanbod in de verschillende bisdommen, neem dan contact op met de projectleiders Annick Keunen via annick.keunen@vsko.be of Liesbeth Martens via liesbeth.martens@vsko.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming

Voorwaarde:
 • Deze module omvat 2 sessies van 3 uur.
 • Tussen de twee sessies moet voldoende tijd zijn om het geleerde ook uit te proberen in je eigen klaspraktijk. 
 • Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemers per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1080,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.