Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83119-M03-Team De rol van het Europese taalportfolio bij evaluatie

Doelstellingen:
 • Vertrouwd raken met verschillende soorten evaluatie en de mogelijkheden die elk van hen biedt.
 • Doelstellingen, werkvormen en evaluatie op elkaar afstemmen.
 • Criteria voor een goede toets leren kennen en toepassen; een evaluatieschema opstellen
 • Nieuwe vormen van (breed) evalueren leren kennen.
 • Het belang van zelfreflectie en zelfevaluatie inzien zodat leerlingen het eigen leerproces in handen nemen.
 • Ontdekken hoe men stapsgewijs de principes van breed evalueren kan integreren in de eigen klaspraktijk.
 • Inzien op welke manier het Europees Taalportfolio hierbij een waardevolle steun kan zijn. 
Doelgroep:

Leerkrachten derde graad basisonderwijs en leerkrachten moderne vreemde talen eerste graad secundair onderwijs.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO/VVKBaO
Inhoud:

Evaluatie is een essentiële stap in het leerproces. Maar hoe bereiken we dat leerlingen zich niet bedreigd voelen door evaluatie en dat ze ervoor openstaan? Breed evalueren biedt vele mogelijkheden om leerlingen daadwerkelijk bij te staan en te betrekken in hun eigen leerproces. Het taalportfolio is daarbij een waardevolle ondersteuning.

Strategie en methode:
 • De principes en kenmerken van breed evalueren worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Reflectie op evalueren.
 • Nagaan hoe men breed evalueren kan introduceren in het eigen klasgebeuren.
Bijkomende info:

Deze module kan apart gevolgd worden, maar wil je een echte expert worden in het werken met een Europees Taalportfolio, volg dan ook module 1 "Het Europees Taalportfolio voor dummies" en module 2 “Aan de slag met het Europees Taalportfolio”.

Je kan je eigen taalportfolio alvast bestellen op www.nascholing.be > info > DNI > publicaties > Mijn Europees Taalportfolio

Wil je meer informatie over deze module of over het individugericht aanbod in de verschillende bisdommen, neem dan contact op met de projectleider Annick Keunen via annick.keunen@vsko.be of Greet Van Mello Greet.vanmello@vsko.be


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Actualisering

Voorwaarde:
 • Deze sessie duurt 3 uur.
 • Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemers per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.

Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 540,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.