Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/10-module 2 Capito! voor leraren Frans die lesgeven in de 2de en 3de graad bso

Doelstellingen:

Sessie 1 - Kennismaking met de nieuwe leerplannen moderne vreemde taal 2de graad bso

De deelnemers:

 • hebben inzicht in de doelstellingen van het zelfredzaamheidspakket Frans 2de graad bso.
 • kunnen de doelstellingen uit het leerplan moderne vreemde taal vertalen naar de specifieke schoolcontext.
 • kunnen de doelstellingen moderne vreemde taal uit het leerplan moderne vreemde taal duiden en concretiseren in de context van geïntegreerd leren.

Sessie 2 - Aan de slag met methodieken voor vreemde taalverwerving.

De deelnemers kunnen de doelstellingen vertalen in concrete lesactiviteiten.

Sessie 3 - Over zelfredzaamheid en de evaluatie ervan ervan.

De deelnemers:

 • worden gesensibiliseerd voor het gebruik van observatietechnieken en evaluatieprocedures eigen aan geïntegreerd leren.
 • kunnen de gepaste evaluatievormen kiezen.

Sessie 4 - Een tafel vol materiaal

De deelnemers:

 • maken kennis met lesmaterialen.
 • kunnen vanuit doelstellingen, methodieken en evaluatieprocedures lesmaterialen kritisch beoordelen.

Sessie 5 - Dat doe ik zo!

De deelnemers:

 • maken kennis met elkaars lesmateriaal.
 • kunnen de transfer maken naar bruikbaarheid voor de eigen klassituatie.

Sessie 6 - Samen professioneel sterk

De deelnemers coachen elkaar bij de uitwerking van materiaal en het opzetten van rijke leeromgevingen.

Sessie 7 - Nazorg

De deelnemers formuleren eigen professionaliseringsnoden en behoeften aan netwerking eventueel in samenspraak met of met ondersteuning van de pedagogische begeleiding.

 

Doelgroep:

Leraren Frans  die lesgeven in de tweede en  - omwille van de leerlijn moderne vreemde taal – ook leraren uit de derde graad bso.

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Sessie 1 - Kennismaking met de nieuwe leerplannen moderne vreemde taal 2de graad bso.

Verhelderen en concretiseren van de leerplandoelstellingen en vertalen ervan naar schoolcontext.

Sessie 2 - Aan de slag met methodieken voor vreemde taalverwerving.

Verkennen van gepaste methodieken voor geïntegreerd leren van moderne vreemde taal en opzetten van effectieve leeromgevingen voor het verwerven de zelfredzaamheidsdoelstellingen Frans.

Sessie 3 - Over zelfredzaamheid en de evaluatie ervan ervan.

Verkennen van gepaste methodieken voor evaluatie van zelfredzaamheid in Frans.

Sessie 4 - Een tafel vol materiaal

Verkennen van lesmateriaal.

Sessie 5 - Dat doe ik zo!

Zelf ontwikkeld leerlingenmateriaal delen met elkaar.

Sessie 6 - Samen professioneel sterk

Wederzijdse coaching onder supervisie van nascholer en externe deskundige.

Sessie 7 - Nazorg

Verkennen van mogelijke netwerking en overleg, ondersteuning door pedagogische begeleiding: uitzetten van een summiere planning voor volgend schooljaar.

De data worden in onderling overleg tussen nascholer en deelnemers afgesproken.

Bijkomende info:

De sessies van 6 (Sint-Andries - Sint-Lodewijkscollege) en 9 december (Antwerpen  - DPB) zijn afgelast.

U wordt per mail verwittigd als er een nieuwe datum gekend is.

Er kan enkel ingeschreven worden voor het hele traject.

Wanneer de module is afgesloten kan u zich toch nog inschrijven via mail naar anita.vanopstal@vsko.be 

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: Van Damme Kristin
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 21 oktober 2011
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 3 februari 2012
   Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk - Middenschool Karenveldstraat 23 1745 Opwijk (kaart)
   van 12:30 tot 15:30
  • vrijdag 2 maart 2012
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • vrijdag 16 maart 2012
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • vrijdag 20 april 2012
   Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 28 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 16 december 2011 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 10 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 9 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 23 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • vrijdag 4 mei 2012 van 09:00 tot 12:00
Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius (Inschrijven afgesloten)
Pr. Thuysbaertlaan 1
9160 Lokeren (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 26 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 14 december 2011 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 1 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 7 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 21 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 2 mei 2012 van 09:00 tot 12:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 25 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 13 december 2011 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 14 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 6 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 20 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 24 april 2012 van 09:00 tot 12:00
Sint-Lodewijkscollege (Inschrijven afgesloten)
Magdalenastraat 30
8200 Sint-Andries (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 18 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 25 januari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 7 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 28 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 13 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 27 maart 2012 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.