Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/12-A-IND Taal beschouwen, hoe dan? (A-stroom)

Doelstellingen:
 • verdere implementatie van de leerplandoelen taalbeschouwing voor de leraar Nederlands in de eerste graad van de A- stroom.
 • via praktijkvoorbeelden de leraar een mogelijke aanpak / didactiek voor taalbeschouwing bijbrengen.
 • vertrekken vanuit de ‘beginsituatie’: vanuit de aanpak en de voorkennis van de leerlingen uit het basisonderwijs en zo verder bouwen.
Doelgroep:

Leraren Nederlands eerste graad A-stroom

Indien wenselijk en als de groep voldoende groot is, kan een uitsplitsing gebeuren:

1A voor de leraren van het eerste jaar

2A voor de leraren van het tweede jaar

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VVKSO
Inhoud:

Verdiepende introductie van de leerplandoelen taalbeschouwing met praktijkvoorbeelden

Naar aanleiding van nieuwe eindtermen taalbeschouwing (strategieën en (inter)culturele gerichtheid) en het nieuwe leerplan Nederlands voor de eerste graad willen we de doelen taalbeschouwing vertalen naar werkvormen en praktijkvoorbeelden voor het schoolteam of de individuele leraar. We willen schoolteams/leraren aanzetten geven, via praktijkvoorbeelden, hoe ze in de klas aan de slag kunnen; dat in aansluiting op het basisonderwijs. Binnen die oefeningen geven we hen inzicht in de visie op taalbeschouwing en taalvaardigheid zoals die in de leerplannen is beschreven.

Strategie en methode:

Presentatie en samen ‘vertalen’ van de leerplandoelen taalbeschouwing
Kennis over en inzicht verwerven in de recente visie (van de didactiek van de brede taalbeschouwing)
Werken met concrete voorbeelden
Samen aan praktijkvoorbeelden werken, ontwikkelen en reflectie op. (Ook na toepassing van het geleerde in de eerste sessie)
Bespreken van de aansluiting basis- en secundair onderwijs;

Bijkomende info:

Uitwerken van voorbeelden en bespreken van de aansluiting bao-so kan ook via een concrete uitwisseling waarbij een collega uit het bao deelneemt aan een van de sessies.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De collega bao betaalt dan een sessie.


Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Lippens Marleen
De Clercq Nadia
Van der Mueren Ria
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 15 november 2011 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 14 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
DNI_Dienst Nascholing en Internationalisering (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 15 maart 2012 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 19 april 2012 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 7 juni 2012 van 09:00 tot 16:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 10 oktober 2011 van 13:30 tot 16:30
  • maandag 13 februari 2012 van 13:30 tot 16:30
Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius (Inschrijven afgesloten)
Pr. Thuysbaertlaan 1
9160 Lokeren (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 4 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 28 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Aartsbisdom Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 3 oktober 2011 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 27 februari 2012 van 09:00 tot 12:00
Vrij Technisch Instituut 1 (Afgelast)
Leenstraat 32-58
8800 Roeselare (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 17 november 2011 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 8 maart 2012 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.