Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nieuwsbrieven

Hieronder vind je de door ons verzonden nieuwsbrieven.
Indien je deze nieuwsbrief wilt ontvangen en je geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft op onze website kan je aanmelden voor de nieuwsbrief.
Indien je wel een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kan je aanmelden en jouw inschrijving voor de nieuwsbrief aanpassen via Gegevens wijzigen.

Publicatiedatum: 7 oktober 2015 Extra nieuwsbrief - Themadag voor leidinggevenden - negende editie

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Beste lezer
 
We zetten met deze nieuwsbrief graag het onderstaande initiatief van de Dienst Identiteit & Kwaliteit in de kijker.
 
Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.
 
►  Niveau-overstijgend
 
 

  Niveau-overstijgend

 
 
Groeien naar een veerkrachtige organisatie
 
Themadag voor leidinggevenden - negende editie - vrijdag 20 november - Odisee Brussel
 
THEMADAG
 
Een belangrijke uitdaging voor de (hoge)schoolorganisatie is om een nieuw denken over organiseren, leiding geven en veranderen te bevorderen. Een denken dat uitgaat van veerkracht. Veerkrachtige organisaties vragen professionals met aandacht voor het vinden van balans tussen zelfstandigheid en samen werken, wendbaarheid en stabiliteit, externe en interne oriëntatie van de organisatie, trouw zijn aan je zelf en vertrouwen in andere professionals en organisaties,…. Kortom, een veerkrachtig leiderschap van de organisatie met zijn diverse leidinggevenden en medewerkers!
 
OPZET
 
Een uitdagend thema dat plenair belicht zal worden door professor Erwin Seydel en minister Koen Geens. Via twaalf themasessies wordt het thema op heel uiteenlopende wijze verder uitgewerkt. Tijdens deze themadag willen wij met u kennis delen uit wetenschappelijk onderzoek en tegelijk ervaringen uit de praktijk en een persoonlijk betrokken visie aan u voorleggen. We benoemen manieren waarmee we de mentale, emotionele en organisatorische veerkracht kunnen verhogen.
 
PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN
 
Inschrijven voor de themadag kan tot en met 13 november 2015 via deze link. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met meer informatie. Elke deelnemer ontvangt ook een origineel aandenken bij het afronden van de themadag.
 
DOELGROEP
 
Deze negende ‘Themadag voor leidinggevenden’ is een initiatief van de Kerngroep ‘Kwaliteitszorgcoördinatoren en leidinggevenden’. Deze themadag staat open voor elke leidinggevende in onderwijs of leidinggevende met interesse voor het thema.
 
SUPERVISIETRAJECT
 
Voor wie meer wenst is er het Supervisietraject voor leidinggevenden. Over het opzet en de concrete uitwerking vindt u meer in de folder.
 
Met hartelijke groeten
Dries Froyen, Marieke Janssen, Michel Maricau, Harry Parys, Vera Pletincx, Dirk Rooman, Hellen Van Berlo, Kris Vanspeybroeck, Annick Vlaminckx, Anne Verhoeven - Kerngroep Kwaliteitszorgcoördinatoren en leidinggevenden, Dienst Identiteit & Kwaliteit
Carl Snoecx, Directeur Dienst Identiteit & Kwaliteit
 
Marleen Decuyper
Coördinator Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning – Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel  
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen  
www.nascholing.be  
 
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 7 september 2015 Nieuwsbrief 18 van www.nascholing.be

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Beste lezer
 
Bij de start van het nieuwe werkjaar brengen we graag ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.
 
Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.
 
►  Secundair onderwijs
►  Buitengewoon onderwijs
►  Volwassenenonderwijs
►  Besturen/inrichtende machten
►  Internaten
►  Niveau-overstijgend
►  ICT
 
 

  Secundair onderwijs

 
 
Een nieuw schooljaar … nieuwe kansen
 
We wensen elk van jullie een goed schooljaar toe, met vooral veel inspiratie voor een kwaliteitsvolle en aangename aanpak van lessen, beleidsonderwerpen, werk- en denkgroepen. Het nascholingsaanbod 2015-2016 kan je hiertoe inspireren.
 
Deze nascholingen vormen een antwoord op vragen naar aanleiding van nieuwe visies, nieuwe leerplannen en nieuwe ontwikkelingen in de onderwijswereld. Ze zijn onderverdeeld in 5 grote groepen.
 
Er zijn nascholingen over:
 
 
► 
 
christelijke inspiratie
 
► 
 
ICT
 
► 
 
de implementatie van nieuwe leerplannen
 
► 
 
schoolbeleid
 
► 
 
vakoverschrijdende items
 
Meer informatie over de nasscholingen die we aanbieden vindt u op www.nascholing.be/so
 
Sommige nascholingssessies zitten al aardig vol, in andere sessies is er nog plaats. Aarzel daarom niet te lang om je in te schrijven.
 
Onze nascholers staan klaar om jullie op weg te helpen.
 
 
 
Muziek op school
 
Met de nascholing “muziek brengt een school tot leven” wordt ondersteuning geboden aan leraren die met passie, inzet en creativiteit met leerlingen muziek willen maken buiten de lesuren.
 
Daarnaast is een terugkomdag voor wie vorig jaar de nascholing “hoe leerlingen laten schitteren met muziek” heeft gevolgd over de implementatie van het nieuwe leerplan MO in de tweede graad . Ter uitbreiding is er dit jaar ook de nascholing “muziek beleven in de eerste graad” rond actief en delend leren via muzikale ervaringen in de lessen MO in de eerste graad.
 
Meer informatie en de inschrijvingsmogelijkheid vind je hier.
 
 

  Buitengewoon onderwijs

 
 
GOK-platform III
 
De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen rond het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van ideeën en materialen om het GOK-beleid gestalte te geven, centraal. We willen elkaar inspireren, aanmoedigen en leren van elkaars ervaringen.
 
We zoemen in op onze acties -zowel de voorbije als de toekomstige- en houden ze naast onze doelen. We bespreken de ervaringen en resultaten van onze zelfevaluatie en hoe ons GOK-beleid bijsturen. We geven in dit platform ook ruimte voor actuele thema’s in verband met GOK.
 
GOK-platform III voor buitengewoon basisonderwijs         : Meer Informatie  Schrijf nu in
 
GOK-platform III voor buitengewoon secundair onderwijs : Meer Informatie  Schrijf nu in
 
 
 
GOK-platform II
 
De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen rond het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van ideeën en materialen om het GOK-beleid gestalte te geven, centraal. We willen elkaar inspireren, aanmoedigen en leren van elkaars ervaringen.
 
Hoe kan elke school een netwerk met partners uit externe sectoren uitbouwen om de sociale functies op leerling-, ouder- en schoolniveau te ondersteunen? We verkennen dit thema vanuit de voorstelling van mogelijke doelen en een getuigenis. In een groepsgesprek toetsen we de inhoud af aan onze eigen ideeën en ervaringen. CLB-medewerkers spelen in deze netwerkfunctie een belangrijke rol en zijn dan ook meer dan welkom. 
 
GOK-platform II voor buitengewoon basisonderwijs         : Meer Informatie  Schrijf nu in
 
GOK-platform II voor buitengewoon secundair onderwijs : Meer Informatie  Schrijf nu in
 
 
 
GOK-platform I
 
De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen rond het gelijke onderwijskansenbeleid van de scholen. Tijdens de bijeenkomsten staat het delen van ideeën en materialen om het GOK-beleid gestalte te geven, centraal. We willen elkaar inspireren, aanmoedigen en leren van elkaars ervaringen.
 
De regelgeving voorziet dat elke school in het tweede trimester van het tweede schooljaar van de driejarige GOK-cyclus een ‘zelfevaluatie’ uitvoert. Vanuit het cyclisch proces bekijken we het stappenplan om tot zelfevaluatie te komen, bespreken we modellen, en zoeken we naar vindplaatsen van zichtbare en meetbare effecten van GOK. We reflecteren hierop vanuit onze eigen praktijk en delen onze kennis en ervaringen. 
 
GOK-platform I voor buitengewoon basisonderwijs : Meer informatie  Schrijf nu in
 
GOK-platform I voor buitengewoon secundair onderwijs: Meer informatie Schrijf nu in
 
 
 
Infodag GOK voor starters 6 oktober 2015
 
Deze infodag GOK voor starters vangt aan met een reflectie over het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid om leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit te ondersteunen. We staan stil bij de doelgroep en bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door.
 
Infodag GOK voor starters 6 oktober 2015: Meer informatie  Schrijf nu in
 
 

  Volwassenenonderwijs

 
 
Opleiding leidinggevenden
 
Hebt u een leidinggevende opdracht? Bent u op zoek naar een modulaire opleiding waarin de verschillende aspecten van zowel leidinggeven als het onderwijsveld aan bod komt?
 
Bent u op zoek naar een praktijkgerichte opleiding waarin u met collega's kan uitwisselen over uw dagdagelijkse activiteiten, beleidskeuzes of lange termijn plannen?
 
Teken dan in voor deze opleiding leidinggevenden. 
 
De opleiding staat open voor iedereen met een leidinggevende opdracht binnen een CVO of CBE (vakcoördinatoren, directies, afdelingsverantwoordelijken, campusverantwoordelijken, adjunct directies). 
 
De plaatsen zijn beperkt tot 16 deelnemers per workshop.
 
Snel intekenen is dus de boodschap!
 
Alle informatie en inschrijven via deze link.
 
 
 
Leercafé - Rik Torfs - Doe mij maar de lichte waanzin - 21/10/2015 - Antwerpen
 
In tijden van crisis dient er overal bespaard te worden. Maar is dat echt zo? Is onderwijs niet de hefboom naar een betere maatschappij? En zo ja, dienen we dan niet net méér in onderwijs te investeren in tijden van crisis?
 Rik Torfs brengt zijn visie op de rol die onderwijs aan volwassenen kan spelen. 
 
Dit leercafé is bedoeld als inspiratiesessie voor iedereen met een hart voor onderwijs.
 
Onze leercafés staan ondertussen al gekend als sterke netwerkinitiatieven waarin actief kan worden uitgewisseld, verkend, ... Een must voor iedereen met een hart voor onderwijs
 
Dit leercafé wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek en de alumnivereniging ALOOW (Opleidings- en onderwijswetenschappen UA).

Alle info en inschrijven via deze link.
 
 
 
Congres Volwassenenonderwijs - 18/19/20 november 2015 - Blankenberge
 
Het jaarlijks congres gaat door op 18, 19 en 20 november 2015 in Blankenberge. Zoals steeds werken we met een 2-daagse verdiepende workshop en een plenaire 3e dag. 
 
De inschrijvingskost van de verdiepende workshops is 265 euro voor vsko leden (niet leden ontvangen een aangepast prijsvoorstel na contact met roeland.vankerckhove@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Voor de keynote "Iedereen Baas (Saskia Van Uffelen)" op dag 3 betaalt u 60 euro (excl. voorovernachting).
 
 
 
 
Study visit: externe kwaliteitstandaarden in het volwassenenonderwijs - Oostenrijk - 22-25/2/2016
 
Het studiebezoek in Europese context verruimt de blik van de schoolleiders. De context van het eigen werken wordt in een intnernationaal perspectief geplaatst. 
 
Specifiek voor dit bezoek is er een sterke focus op de manier waarop kwaliteitsstandaarden en/of externe kwaliteitskaders worden geïmplementeerd in het volwassenenonderwijs. Hoe bekomt deze kwaliteitslabels, wat zegt dit over het centrum, hoe behoudt me deze, welke garantie krijgen leerders hierdoor?
 
Een verkenning en bezoek aan deze instellingen zorgt ervoor dat good practices, naast theoretisch onderbouwd, ook tastbaar en zichtbaar worden in de praktijk. We verkennen mogelijkheden van aansluiting die in Vlaanderen nog in de kinderschoenen staan (vb intense samenwerking met vdab, syntra, arbeidsopleiders, …) en werken op die manier inspirerend voor onze directies.
 
 
Opgelet: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 12.
 
 
 
Volledig aanbod volwassenonderwijs
 
Niet alle initiatieven worden afzonderlijk vermeld in de nieuwsbrief.
 
Het volledige aanbod van 2015-2015 voor het volwassenenonderwijs vindt u hier
 
 

  Besturen/inrichtende machten

 
 
Masterclass voor bestuurders: Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontex
 
Op 29 oktober 2015 opent het nieuwe vormingsjaar voor bestuurders met een Masterclass over Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext.
Johan Verschueren s.j. gaat als spreker in op de rol van levensbeschouwing bij een diverse leerlingenpopulatie.
 
Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie over dit thema. De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.
 
De heer Johan Verschueren s.j., bespreekt de rol die levensbeschouwing krijgt in een school met een diverse leerlingenpopulatie (op etnisch-cultureel en religieus vlak) en schetst hoe een positieve emancipatorische schoolvisie in deze context wordt opgebouwd.
 
Programma:
16.00 u onthaal met koffie
16.30 u. voordracht
17.45 u. gelegenheid tot vragen stellen
18.00 u. gelegenheid tot nakaarten en netwerken met broodjes en een glas wijn
19.00 u. einde
 
Klik HIER voor meer informatie enom in te schrijven 
 
 
 
Vorming voor nieuwe bestuurders: KOMPAS
 
Voor nieuwe bestuurders aangesteld sinds 2013 of voor bestuurders die zich willen herbronnen  organiseren we in elke regio de vorming KOMPAS.
De bestuurders verkennen de verantwoordelijkheid en de opdracht als bestuurder met de Gids voor besturen als leidraad.  Ze maken kennis met volgend items: de betekenis en de verantwoordelijkheid van een (vzw-)bestuur van katholiek onderwijs; de onderwijscontext waarbinnen het bestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt; de visie op katholiek onderwijs; relevante structuren, relaties en begrippen; relevante informatiebronnen en communicatiekanalen. Naast het inhoudelijke luik is er ruimte voor ontmoeting en kennismaking met leden van het  diocesane comité.
 
Klik HIER voor meer informatie en om in te schrijven 
 
 
 
Vorming in eigen bestuur: een echte aanrader!
 
Vorming op maat van uw bestuur
 
Als bestuur wilt u ongetwijfeld de vinger aan de pols houden en hebt u oog voor het optimaliseren van uw eigen werking binnen de verschillende beleidsdomeinen. Ook vanuit het oogpunt van BOS (Bestuurlijke Optimalisatie en Samenwerking) kan een vorming in eigen bestuur een grote meerwaarde betekenen.
 
We ondersteunen graag  uw bestuur ter plaatse rond een van volgende thema’s
 
Module 1  Toekomstgerichte reflectie over (aspecten van) de bestuurswerking (nu nadenken over morgen)
 
Besturen worden in deze module ondersteund bij een toekomstgerichte reflectie over de eigen werking.
 
Module 2 Beter besturen: zelfevaluatie als hulpmiddel
 
Bestuurders uit één bestuur nemen via een zelfevaluatie-instrument hun taakinvulling, hun manier van werken of basishoudingen onder de loep.
 
Module 3 Uitbouwen van concrete samenwerking tussen besturen, bundelen van krachten
 
Module om besturen te begeleiden die concrete stappen willen zetten op het vlak van samenwerking (met inbegrip van fusie),
 
Module 4 schouder aan schouder, exploreren van de relatie bestuur‐directie
 
Het bestuur kiest en bepaalt in overleg met de pedagogisch begeleider  de inhouden van het thema en de doelstellingen van deze vraaggestuurde vorming. Na een intakegesprek werkt de pedagogisch begeleider  een programma uit op maat van bestuur, met daarin een inleiding op het thema en diverse werkvormen om tot uitwisseling te komen.
Wat doet het bestuur? Wat delegeert het bestuur aan de directie? Hoe gaan strategisch denken en de operationele aanpak hand in hand? Hoe krijgt de afstemming vorm en inhoud?
 
Module 5 Identiteit en pastoraal
 
Het bestuur wordt uitgedaagd na te denken over zijn christelijke inspiratie en pastorale werking vertrekkend vanuit het kader van de katholieke dialoogschool.
We onderzoeken hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid optimaal op dat vlak kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.
 
Module 6 Werken met de E-gids
 
Het bestuur maakt grondig kennis met de website katholiekonderwijs.vlaanderen en de specifieke tools die voor bestuurders ter beschikking staan o.a. de elektronische gids voor besturen, de zoekfunctie, werken met het digitaal archief,…
 
Module 7 Personeelsbeleid
 
In overleg met het bestuur worden diverse aspecten van het personeelsbeleid grondig verkend en besproken. We vertrekken steeds vanuit het wettelijk kader om te komen tot een gedragen aanpak in het eigen bestuur
 
Module 8 Vorming voor bestuurders met een rol als evaluator
 
Het bestuur verkent grondig de wettelijke basis rond functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie. Documenten en stappenplannen worden besproken.
 
Via DEZE LINK kan u uitgebreid kennis maken met dit vormingsaanbod en inschrijven. 
Meer informatie kan u krijgen via lieve.vancamp@katholiekonderwijs.vlaanderen of dominiek.olivier@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 

  Internaten

 
 
Nascholingsaanbod voor 2015-2016
 
Beste opvoeders, beste beheerders
 
We hopen dat jullie allen met veel energie en vooral veel ‘goesting’ het nieuwe schooljaar begonnen zijn. We wensen jullie een mooi schooljaar toe met veel vriendschap, bijzondere momenten en gelukkige internen.
 
Vanuit het Team internaten weten we, dankzij veelvuldige contacten met jullie, als geen ander hoe uitdagend de job van beheerder en opvoeder is. Maar vooral weten we hoe belangrijk jullie zijn voor duizenden jongeren die bij jullie in het internaat een tweede thuis vinden.
 
Om met de steeds complexere realiteit op een kwalitatieve manier te kunnen blijven omgaan, geloven we dat het blijvend professionaliseren een must is. Hier willen we graag iets betekenen. Samen met de leden van de Beheerderscommissie wordt een jaarthema gekozen dat leeft in het werkveld. We trachten dan met het Team internaten een boeiend jaarprogramma van vormingen uit te werken dat hierbij aansluit.
 
We starten op 9 oktober met onze Nationale Studiedag ‘Diversiteit: het verschil maakt de som’ waar Piet Van Avermaet , Directeur Steunpunt Leren en diversiteit, een boeiende lezing zal geven rond dit thema. In de namiddag gaan jullie dan actief aan de slag om tot een aanzet te komen van een diversiteitbeleid op maat van jullie internaat.
 
In november zijn er de traditionele Regionale Studiedagen waar je uit verschillende werkwinkels kan kiezen, opgebouwd rond een subthema van  diversiteit. Nieuw dit jaar is, dat je ook in de andere regio's kan inschrijven voor een voordracht die jou ook interesseert.
 
Naast de zeer gewaardeerde seminaries voor beheerders en opvoeders, hebben we nog een aantal andere vormingen voorzien rond o.a. leercoaching, verbindende communicatie enz. Je kan deze gerust verkennen op de website van www.nascholing.be, waar je links gewoon Internaten aanklikt.
 
We hopen jullie op één of meerdere van deze interessante vormingsmomenten te mogen ontmoeten!
 
Graag tot dan.
 
Anja, Jan en Barbara.
 
 

  Niveau-overstijgend

 
 
Verantwoord datagebruik
 
Het nascholingsproject ‘Verantwoord datagebruik ontwikkelen’ wordt dit schooljaar opnieuw georganiseerd voor secundaire scholen of scholengemeenschap. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen twee jaren hebben we een aantal bijsturingen gedaan. Dit resulteert in een drietal mogelijkheden die we aan scholen aanbieden: scholen kunnen kiezen voor een standaard traject, een flexibel traject op maat of enkel voor twee plenaire studiedagen.
 
1) Het standaard traject
 
In dit traject doorlopen we met een datateam uit de school/SG de onderzoekscyclus. Het bestaat daarom uit drie plenaire studiedagen, een intakegesprek en vier schoolsessies. Zie bijlage planning standaard traject.
 
2) Een flexibel traject op maat
 
Voor dit traject zijn er een minimum aantal sessies (inclusief doelen) vastgelegd en kan de school de invulling van de andere sessies kiezen in samenspraak met de nascholer en begeleider.
 
De scholen die kiezen voor het flexibel traject engageren zich minimum tot volgende sessie
 
 
1. 
 
Intake
 
2. 
 
Plenaire studiedagen 1 en 2 - NM is facultatief
 
3. 
 
Minimum één schoolsessie (bv. om alleen de databundels te leren lezen).
 
Dit minimumpakket kan worden aangevuld met maximum 3 schoolsessies. Het aantal is afhankelijk van de doelen die de school wil bereiken. De invulling wordt vooraf afgesproken met de nascholer en pedagogisch begeleider. Doelen van de verschillende onderdelen kan je lezen in de bijlage.
 
3) De plenaire studiedagen ‘Een lawine aan data: overspoeld raken of weerbaar worden’
 
Een school kan ervoor kiezen om enkel aan te sluiten bij de eerste twee plenaire studiedagen. Inschrijvingen gebeuren automatisch voor de beide tegelijk. De namiddagen zijn facultatief. Doelen en praktische info kan je lezen in de bijlage.
 
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij diane.jacobs@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 

  ICT

 
 
Nascholingen ICT ... mee zijn met een boeiende, snel evoluerende wereld
 
Er is weer een nieuw schooljaar begonnen. Heb je een goede start gehad? Het belooft een boeiend onderwijsjaar te worden.
 
Ook de ICT-wereld staat niet stil. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen, komen er interessante toepassingen bij voor het onderwijs. Nascholingen ICT helpt je om bij te blijven in deze wereld. Ben je beginnend of gevorderd ICT-gebruiker, ben je leerkracht, directeur of ICT-coördinator, bekijk dan ons aanbod op www.nascholing.be/ict. Je vindt zeker iets van je gading. 
 
We bieden vakgebonden en overkoepelende nascholingen aan over volgende thema's:
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Beeld, video en geluid
 
► 
 
Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 
► 
 
ICT-coördinatie
 
► 
 
ICT-integratie in vakken
 
► 
 
ICT-lesmateriaal creëren
 
► 
 
Informatica in de 2e graad
 
► 
 
Leerlingen actief betrekken in je les met ICT
 
► 
 
Kantoor en verkoop (Office & retail)
 
► 
 
Mode
 
► 
 
Office toepassingen
 
► 
 
Presenteren
 
► 
 
Tablets in het onderwijs
 
► 
 
Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 
► 
 
Web 2.0 en online samenwerken
 
► 
 
Vakoverschrijdend
 
► 
 
Websites maken
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Buitengewoon onderwijs
 
Wens je een nascholing op je school te laten doorgaan. Geen probleem, contacteer Greet Vanderbiesen (greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen) voor de modaliteiten.
 
 
 
Lesmateriaal ICT
 
Op leerboek.nascholing.be vind je lesmateriaal om met ICT aan de slag te gaan in de les. Een groot deel daarvan is vak- of studierichtinggebonden maar mag ik de BZL-cursussen onder de aandacht brengen.
 
Voor elk pakket uit de Office-reeks is een BZL-cursus gemaakt (kies links in het menu voor Handel). Elke cursus bestaat uit een reeks overzichtelijke modules waarin de theorie, de werkwijze wordt uitgelegd. Daaraan gekoppeld is telkens een studiewijzer met oefeningen en een zelfevaluatie. Deze cursussen kunnen gebruikt worden om de leerlingen te leren werken met deze pakketten maar evengoed als naslagwerk voor de leerlingen. Leerlingen uit de derde graad moeten regelmatig werkjes, eindwerken, papers, presentaties ... maken maar weten soms niet meer hoe dit op de meest efficiënte en bijgevolg minst tijdrovende manier kan. De BZL-cusussen helpen hen om vlug weer de juiste werkwijze onder de knie te krijgen.
 
Er zijn BZL-cursussen voor:
 
 
► 
 
Word
 
► 
 
Powerpoint
 
► 
 
Excel
 
► 
 
Access
 
► 
 
elektronische communicatie
 
De cursus Word is volledig conform het leerplan 7 Business Support.
 
Marleen Decuyper
Coördinator Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning – Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel  
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen  
www.nascholing.be  
 
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 3 juni 2015 Vacaturebericht teacher maths Dene Magna 2015-2016

VSKO DNI

Geachte

We brengen graag het onderstaande vacaturebericht onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Internationalisering

Vacature teacher Dene Magna 2015-2016

Dene Magna is een outstanding ‘technology college’ in Mitcheldean Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk. Vanuit de samenwerking met Dene Magna zoeken we een leraar wiskunde (bachelor of master) voor een voltijdse opdracht in de school Dene Magna met ingang van 1 september 2015 tot maximaal 31 augustus 2016. De opdracht betreft wiskunde onderwijzen aan Engelse leerlingen tussen 11 tot 16 jaar binnen de visie van de school. Je kan solliciteren tot uiterlijk 19 juni.

In bijlage vind je:

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 29 mei 2015 Nieuwsbrief 17 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Een aantal projecten zitten reeds vol, maar hebben nu een wachtlijst gekregen. Andere projecten zijn pas gelanceerd en hebben nog wat plaats. Einde juni bepalen we welke projecten we waar mogelijk uitbreiden of inkrimpen. Graag inschrijven vóór 25 juni 2015.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Bevraging leerplannen en ontwikkelingsplan VVKBaO

Het katholiek basisonderwijs werkt momenteel aan een project rond leerplanontwikkeling. In het kader daarvan wordt een bevraging gelanceerd. De vragen peilen naar de manier waarop leerkrachten en directies met de huidige leerplannen en het ontwikkelingsplan omgaan.

We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan de bevraging. De enquête vraagt maximaal 10 minuten van jouw tijd.

Via de volgende link kun je deelnemen tot 16 juni 2015. Let op: kies de link die op jouw situatie van toepassing is.

De medewerkers van VVKBaO willen jou alvast bedanken voor jouw deelname!

  Volwassenenonderwijs

Modulaire opleiding voor leidinggevenden

Hebt u een leidinggevende opdracht binnen uw CVO of CBE? Bent u op zoek naar een modulaire opleiding waarin de verschillende aspecten van zowel leidinggeven als het onderwijsveld aan bod komt?
Bent u op zoek naar een praktijkgerichte opleiding waarin u met collega's kan uitwisselen over uw dagdagelijkse activiteiten, beleidskeuzes of lange termijn plannen? Teken dan in voor deze opleiding leidinggevenden. 
De opleiding staat open voor iedereen met een leidinggevende opdracht binnen een CVO, CBE, hogeschool (vakcoördinatoren, directies, afdelingsverantwoordelijken, campusverantwoordelijken, adjunct directies). 
De plaatsen zijn beperkt tot 16 deelnemers per workshop.
Snel intekenen is dus de boodschap!
Alle informatie is te vinden via deze link.

Leercafé: Doe mij maar de lichte waanzin (Rik Torfs)

Het eerstvolgende leercafé zal doorgaan in Antwerpen.
Tijdens het leercafé verwelkomen we iedereen met een gezond interesse in het brede veld van opleiding en onderwijs. De plaatsen zijn beperkt (max 60 deelnemers) om zo maximale netwerkmogelijkheden te waarborgen.
Alle info en inschrijven kan via deze link.

Op bezoek bij de EU-referentie: Ö-Cert als kwaliteitskader in onderwijs

Het studiebezoek in Europese context verruimt de blik van de schoolleiders. De context van het eigen werken wordt in een intnernationaal perspectief geplaatst. 
Specifiek voor dit bezoek is er een sterke focus op de manier waarop kwaliteitsstandaarden en/of externe kwaliteitskaders worden geïmplementeerd in het volwassenenonderwijs. Hoe bekomt deze kwaliteitslabels, wat zegt dit over het centrum, hoe behoudt me deze, welke garantie krijgen leerders hierdoor?
Alle informatie en inschrijven kan via deze link.

Congres volwassenenonderwijs: het team centraal

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de cel volwassenenonderwijs een professionaliseringscongres.
Dit jaar staat in het teken van de ontwikkeling van de teams. 
Tijdens de eerste 2 dagen kan je kiezen uit een van de 6 verdiepende workshops. Op de derde dag ontvangen we Saskia Van Uffelen als keynote spreker. 
Afsluiten doen we met een netwerkmoment. 
Alle informatie en inschrijven kan via deze link

  Niveau-overstijgend

Loopbaanbegeleiding, de motor van uw dynamisch personeelsbeleid

Nascholingsaanbod ‘Loopbaanbegeleiding als motor voor  uw dynamisch personeelsbeleid’

Directieteams of individuele directies die hieromtrent ondersteuning wensen, kunnen bij voorkeur voor 25 juni 2015 inschrijven  op het nascholingsaanbod 85152 Loopbaanbegeleiding , de motor van uw dynamisch personeelsbeleid. Er is zowel een teamgericht aanbod dat in de eigen scholengemeenschap,schoolbestuur,internaat of centrum kan georganiseerd worden als een individugericht aanbod in elk diocees.

Hier vindt u bij elke module de folders over de inhoud van de individuele sessies die op onderstaande data ingericht worden.

LOOPBAANBEGELEIDINGAntwerpenBruggeGentHasseltMechelen
Wettelijk kader /integraal personeelsbeleid10/1124/1109/1116/1117/11
Aanvangsbegeleiding01/1215/1223/1107/1208/12
Professionalisering binnen loopbaanbegeleiding26/0125/0113/0118/0120/01 (woe)
Leeftijdsfasenbewust  personeelsbeleid15/0314/0301/0307/03 08/03

Nog vragen?  Contacteer de projectleider via e-mail:  dominiek.olivier@vsko.be of telefonisch 0497 75 33 51 

V-eSperAnZa - verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg

V-eSperAnZa werkt met scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs een jaar lang aan competentieontwikkeling in het kader van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

V-eSperAnZa werkt aan de strategische doelstellingen:

 • De basiscompetenties van leraren verbreden en verdiepen zodat teams inclusiever kunnen werken en in de diversiteit sterker tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • Leraren(teams) ondersteunen in verbindend samenwerken aan competentieontwikkeling met het oog op de maximale ontplooiing van alle leerlingen en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder.

V-eSperAnZa werkt met het concept ‘communities of practice’, een partnerschapsmodel dat uitdaagt om verbindend samen te werken. 

Meer informatie en inschrijvingen voor dit gratis project vind je hier. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

  ICT

Nascholingen ICT, een stap naar effectieve ICT-integratie

Onder nascholingen ICT vind je een uniek aanbod aan ICT-modules voor het onderwijs: 

 • De nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende ICT-gebruiker als de gevorderde.
 • Voor elke leerkracht zijn er aangepaste modules om ICT in de lespraktijk te integreren en de leerplannen te ondersteunen. 
 • Voor verschillende studierichtingen is een specifiek aanbod uitgewerkt.
 • Er is een ruim aanbod nascholingen ter ondersteuning van nieuwe leerplannen o.a. Informaticabeheer, Bussiness Support, Visual Merchandising, 3e graad Mode BSO
 • Er zijn meerdere modules waarin nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs aan bod komen zoals flipping the classroom.
 • Ons aanbod nascholingen over het gebruik van tablets is bestemd voor elk type tablet.
 • Er is een ruim aanbod voor de ICT-coördinator.

Meer info op www.nascholing.be/ict. Voor nascholingen op maat kunt u zich wenden tot greet.vanderbiesen@vsko.be.

Leerboeken

Zoals elk jaar kunt u weer leerboeken aankopen die ontwikkeld zijn door nascholingen ICT in het kader van de projecten Informatica 2e graad, ICT-integratie, Handel en Mode. Er zijn tevens een hele reeks nieuwe leerboeken ontwikkeld in het kader van het nieuwe leerplan Toegepaste Informatica in de richting Informaticabeheer en voor de nieuwe leerplannen 7 Business Support (Kantooradministratie en gegevensbeheer) en Visual Merchandising (Winkelbeheer en etalage).
U vindt de leerboekenwebsite terug op leerboek.nascholing.be. De nieuwe site is online vanaf 1 juni. Deze site is volledig geïntegreerd in de nascholingstoepassing. Bestellen gebeurt met de ontvangen directiecode en verloopt analoog aan het inschrijven voor een nascholing. Voor meer info verwijzen we naar de modaliteiten.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 6 mei 2015 Nieuwsbrief 16 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Vanaf 1 mei kunt u inschrijven voor de initiatieven van het werkjaar 2015-2016 via www.nascholing.be.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Nieuw nascholingsaanbod basisonderwijs online

Dit is een greep uit het rijke aanbod:

 • Bewegingsopvoeding: Centraal in het aanbod: werken met een portfolio bij de avaluatie en bewegen als opstap naar leren.
 • Frans: Een mooi nascholingsaanbod met o.m. vorming rond taalinitiatie in kleuter, 1° en 2° leerjaar, aan de slag met het Leerplan Frans, evalueren van mondelingen en schriftelijke vaardigheden, ...
 • Godsdienst en pastoraal: Naast het vertrouwde aanbod is er in het bijzonder aandacht voor de dialoogschool. Godsdienst in de kleuterschool heeft heel wat in huis.
 • Leren samen leren: Nieuw in het aanbod: Coöperatief samenwerken in een multiculturele setting.
 • Muzische vorming: Meer en meer nascholing gebeurt hier op maat van de school. Desalniettemin blijft een mooi aanbod met teamgerichte vormingen, muzolabs en muzo-evenementen.
 • Het Ontwikkelingsplan en de leerplannen: Een herhaling van het erg gewaardeerde vormingsaanbod: doelgericht werken, bc's uitwerken, de leerplannen leren kennen, ...
 • Relationele vorming: Het nascholingsteam biedt het vertrouwde aanbod aan: het concept van relationele vorming verwerven, werken met het communicatiespel IK+JIJ=WIJ, seksule vorming bij jonge kinderen.
 • Wereldoriënatie: De nascholing biedt kans tot het ontdekken van het leerplan met extra aanbod rond onderzoeken en techniek. Hier loopt een door de overheid gesubsidieerd nascholingsproject rond STEM!
 • Wiskunde: Een aanbod op niveau lager en kleuteronderwijs dat inzet op de vele facetten van wiskundeonderwijs. Hier gaat een nieuwe nascholer aan de slag.
 • Zorgbeleid: Rond zorg is er een ruim aanbod met aandacht voor: het zorgvademecum, breed kijken en breed evalueren, autisme, sticordi maatregelen, GON, ION - zorgbegeleider, gebruik maken van dyslexiesoftware. Er loopt een door de overheid gesubsidieerd project Vesperanza.
 • Vorming directies: Naast de vertrouwde ProfS is er een vormingsaanbod rond loopbaanbegeleiding, openluchtklassen en regelgeving.

Je helpt de organisatie van de nascholing vooruit door tijdig in te schrijven. Op die manier krijgen we een goed zicht op de nodige beschikbaarheid van de nascholers. Voor hun detacheringen is dat erg belangrijk. We wensen je een boeiend vormingsjaar.

  Secundair onderwijs

Nascholingsaanbod voor 2015-2016

Sedert 1 mei staat ons nascholingsaanbod 2015-2016 online, zie www.nascholing.be/vvkso. Heb je op het vlak van christelijke inspiratie, ict, implementatie van nieuwe leerplannen of schoolbeleid nood aan een nieuwe invalshoek, inspiratie, verdieping of netwerking, bekijk dan zeker ons aanbod. Wij willen in het bijzonder de aandacht vestigen op de volgende projecten:

Christelijke inspiratie - Samen werken aan de katholieke dialoogschool

Implementatie van nieuwe leerplannen

Schoolbeleid

Daarnaast is er een ruim aanbod ict-nascholingen, zowel voor vakleraren en ict-coördinatoren als over vakken heen. Zie http://www.nascholing.be/ict

  Buitengewoon onderwijs

Aanbod nascholingen 2015-2016

Karen De Wilde, Tom Claes en Dominik De Keyzer blijven als nascholer actief voor het buitengewoon onderwijs. Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, ICT in BuO en ondersteuning van het type basisaanbod in het BuBaO zijn hun thema’s.

Volgende projecten worden gecontinueerd, met aangepaste inhoudelijke accenten:

  Besturen/inrichtende machten

Masterclass als opener voor het nieuwe werkjaar 2015-2015

Masterclass  Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext donderdag 29 oktober 

Deze masterclass tracht bestuurders uit te dagen, te inspireren en aan te zetten tot reflectie met betrekking tot een voor hen relevant thema. De vorming beoogt eveneens de onderlinge contacten tussen bestuurders te bevorderen en kansen te geven tot netwerking.

Doelgroep:
Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.
 
Inhoud:
De heer Johan Verschueren s.j., zal ingaan op de rol die levensbeschouwing krijgt in een school met een diverse leerlingenpopulatie (op etnisch-cultureel en religieus vlak) en schetsen hoe een positieve emancipatorische schoolvisie in deze context wordt opgebouwd.

Vormingsaanbod voor startende bestuurders

Kompas voor de bestuurder

Dit vormingsaanbod richt zich bij de start van het nieuwe werkjaar voornamelijk tot recent aangestelde bestuurders.

De deelnemers verkennen hun verantwoordelijkheid en hun opdracht als bestuurders in twee sessies. Ze maken in een eerste sessie kennis met de inhouden van de verschillende hoofdstukken uit het boek Gids voor besturen en met de E-gids. Een aantal onderwerpen zal worden uitgediept in een tweede sessie. Naast het inhoudelijke luik is er ruimte voor ontmoeting en kennismaking met het Comité Besturen van elk bisdom. Deze sessies gaan in elk bisdom door in de maand november. Inschrijven kan HIER.

Vormingen voor bestuurders gedurende 2015-2016

Een uitdagend vormingsaanbod biedt tijdens het werkjaar 2015-2016 voor elk wat wils!

Kompas voor de (recent aangestelde) bestuurder 

Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting

Voorjaarsseminarie

Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool

Vorming en ondersteuning op maat : Het aanbod die plaatselijk gebracht wordt bij besturen op maat en vraag van het bestuur

  Niveau-overstijgend

Prioritair project V-eSperAnZa - Verbindend samen werken aan geïntegreerde zorg, een hoopvol perspectief

V-eSperAnZa werkt met scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs een jaar lang aan competentieontwikkeling in het kader van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

V-eSperAnZa werkt aan de strategische doelstellingen:

 • De basiscompetenties van leraren verbreden en verdiepen zodat teams inclusiever kunnen werken en in de diversiteit sterker tegemoet komen aan specifieke onderwijsbehoeften
 • Leraren(teams) ondersteunen in verbindend samenwerken aan competentieontwikkeling met het oog op de maximale ontplooiing van alle leerlingen en van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder.

V-eSperAnZa werkt met het concept ‘communities of practice’, een partnerschapsmodel dat uitdaagt om verbindend samen te werken. 

Meer informatie en inschrijvingen voor dit gratis project vind je hier.

PEDIC verhuist van Coupure Rechts naar de Biezekapelstraat

De nascholingen van PEDIC zullen niet langer doorgaan op Coupure Rechts maar wel in de Biezekapelstraat nummer 2, in de schaduw van de Sint-Baafskathedraal. Ons nieuwe huis heeft de naam Sint-Baafshuis gekregen.

Volgend schooljaar hopen we jullie weer te mogen ontmoeten in het Sint-Baafshuis of op één van onze externe locaties en ook daar gaan we jullie warm onthalen!

Klik hier om onze brochure voor het basisonderwijs 2015-2016 te raadplegen. 

Nascholing rond loopbaanbegeleiding

Als schoolbestuur of als directie weet u als geen ander hoe belangrijk het is voor uw schoolontwikkeling om een pro-actief goed personeelsbeleid te voeren.  Via het nascholingsproject “Loopbaanbegeleiding, de motor van uw personeelsbeleid” kan u op  diverse aspecten van loopbaanbegeleiding  binnen het directieteam van u school (instelling of internaat), schoolbestuur of scholengemeenschap ondersteuning krijgen in de eigen werkkring of intekenen op het vormingsaanbod die in elk diocees rond 4 thema’s aangeboden wordt.

(Opfrissessie wettelijk kader, Aanvangsbegeleiding: evalueren ja of neen ?, Professionalisering binnen loopbaanbegeleiding… De leraar doet er toe! of een sessie rond leeftijdsbewust personeelsbeleid.) Andere invalshoeken kunnen na overleg met de nascholer ook uitgewerkt worden.

Intekenen kan hier

  ICT

Nascholingen ICT: actief ICT inzetten in de les

Onder nascholingen ICT vind je een uniek aanbod aan ICT-modules voor het onderwijs. Er zijn heel veel nieuwe modules bijgekomen die inspelen op de laatste trends.

De nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende ICT-gebruiker als de gevorderde. Voor elke leerkracht zijn er aangepaste modules om ICT in de lespraktijk te integreren en de leerplannen te ondersteunen. Voor verschillende studierichtingen is een specifiek aanbod uitgewerkt. Er is een apart aanbod gekoppeld aan nieuwe leerplannen. Er zijn meerdere modules waarin nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs aan bod komen zoals flipping the classroom. Ons aanbod nascholingen over het gebruik van tablets biedt modules voor elk type tablet. Er is ook een ruim aanbod voor de ICT-coördinator.

De modules zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken nl.

 • Nieuwe leerplannen
 • Beeld, video en geluid
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • ICT-coördinatie
 • ICT-integratie in vakken
 • ICT-lesmateriaal creëren
 • Informatica in de 2e graad
 • Leerlingen actief betrekken in je les met ICT
 • Kantoor en verkoop (Office & Retail)
 • Mode
 • Office toepassingen
 • Presenteren
 • Tablets in het onderwijs
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Vakoverschrijdend
 • Web 2.0 en online samenwerken
 • Vakoverschrijdend
 • Websites maken
 • Basisonderwijs
 • Buitengewoon onderwijs

Het volledige aanbod vind je op http://www.nascholing.be/ict. Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om leraren, directies, omkadering … uit het secundair -, buitengewoon - en basisonderwijs te professionaliseren. Ook vraaggestuurde nascholingen zijn mogelijk. Wens je ICT-integratie in je school te bevorderen, leerkrachten meer ICT-vaardig te maken, de tablet te introduceren. Wij maken een nascholing op maat, inspelend op je behoeften. Voor meer info, contacteer greet.vanderbiesen@vsko.be.

Houd er rekening mee dat meerdere modules snel volzet zijn.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 22 april 2015 Vacatures voor nascholers 2015-2016

VSKO DNI

Geachte

We brengen graag onze vacatures voor het werkjaar 2015-2016 onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Vacature nascholer VVKBaO - STEM!

Het VVKBaO werft voor het nascholingsproject WO - STEM! in het basisonderwijs een nieuwe nascholer aan voor het schooljaar 2015-2016. Deze betrekking kan, deeltijds of voltijds zijn.

Alle informatie over de inhoud van de job van nascholer, de specifieke eisen van elk project en de voorwaarden voor de indiensttreding kan je hier lezen
Kandidaten dienen te solliciteren vóór 12 mei 2015 om 12 uur met dit sollicitatieformulier.

Nieuwe begeleider wiskunde voor het basisonderwijs

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wij behartigen de belangen van meer dan 2000 scholen voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarnaast biedt het VSKO, via de diensten en verbonden die het groepeert, een ruime dienstverlening aan haar leden.

Onze werking is gericht op de vertegenwoordiging naar de overheid toe, de bevordering van de samenwerking tussen de scholen alsook de juridische en pedagogische dienstverlening naar de individuele scholen. Voor de begeleidingsdienst wensen we over te gaan tot de aanwerving van een voltijds PEDAGOGISCH BEGELEIDER (M/V) WISKUNDE.

We zoeken:

een vastbenoemd personeelslid dat sterk vertrouwd is met het basisonderwijs, in het bijzonder met de wijze waarop in onze scholen rond het leerdomein wiskunde en wiskundige initiatie gewerkt wordt.

We vragen:

 • een ruime kennis van de didactiek wiskunde en van de pedagogische inzichten in verband met het ontwikkelingsaspect  denkontwikkeling in de basisschool;
 • een ruime belangstelling voor onderwijs en onderwijsvernieuwing;
 • inzicht in de opbouw en de invulling van het ontwikkelingsplan en het leerplan wiskunde van het katholiek     basisonderwijs in Vlaanderen;
 • vertrouwd zijn met de recentste inzichten rond didactiek wiskunde en wiskundige initiatie;
 • kennis van het OKB (
 • Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen);
 • zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • de competentie om studiewerk te verrichten en (internationale) wetenschappelijke ontwikkelingen rond didactiek wiskunde op te volgen;
 • vaardigheden om collega’s en schoolteams te begeleiden tot op de klasvloer;
 • collegiale ingesteldheid, empathisch vermogen, zin voor initiatief en vlot in de omgang, een constructieve en dynamische uitstraling;
 • een overtuigd christelijk engagement.

Je opdracht:

 • Je volgt de ontwikkelingen op het vlak van didactiek wiskunde op, met inbegrip van internationale publicaties.
 • Je stuurt de uitwerking van wiskunde in het nieuwe leerplanconcept aan.
 • Je coördineert de pedagogische werkgroep wiskunde.
 • Je begeleidt schoolteams en verzorgt nascholingen.
 • Je levert thematische bijdragen, je schrijft artikels voor School+visie en verzorgt webteksten …
 • Als voorzitter van de werkgroep IDP wiskunde ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wiskundevragen, de analyse en diagnose van de proeven en voor het opzetten van ondersteunende trajecten.
 • Je doet beleidsvoorbereidend werk rond het leerdomein wiskunde en je vertegenwoordigt het katholiek basisonderwijs op colloquia, vormingsdagen …
 • Je werkt projecten uit die inspelen op de actualiteit en op nieuwe accenten binnen het onderwijsveld.
 • Je draagt bij aan de pedagogische werking van de hele dienst.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Het betreft een ‘verlof wegens bijzondere opdracht’ met ingang uiterlijk op 1 september. Het statuut van vaste benoeming en het onderwijssalaris blijft behouden;
 • bereidheid om op het VSKO in Brussel (Guimardstraat 1) te werken;
 • recht op zes weken ononderbroken zomervakantie en op de kerst- en de paasvakantie;
 • verplaatsingskosten worden vergoed volgens wettelijke bepalingen.

Interesse?

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Ria De Sadeleer, pedagogisch coördinator basisonderwijs, Guimardstraat 1, 1040 Brussel (02 507 06 62 of 0496 76 27 30, ria.desadeleer@vsko.be).

Je kan je kandidaat stellen door uiterlijk 27 april 2015 een e-mail met motivatie en cv te sturen naar Ria De Sadeleer op bovenstaand mailadres.

Indien uit je cv en sollicitatiebrief blijkt dat je voldoet aan bovenstaand profiel, wordt een schriftelijke proef verwacht tegen 6 mei. De instructies hiervoor worden na 27 april gegeven.

  Niveau-overstijgend

Nascholers voor het prioritair project VeSperAnZa

In het kader van een prioritair nascholingsproject voor basis- en secundair onderwijs is de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs in samenwerking met de Pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs op zoek naar 2 of 3 nascholers, telkens voor een halftijdse of voltijdse opdracht, met ingang van 1 september 2015.

De opdracht betreft het ondersteunen in scholen van competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van de implementatie van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (‘M-decreet’).

Meer informatie en de sollicitatieprocedure vind je hier.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 23 februari 2015 Nieuwsbrief 15 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Na de krokusvakantie brengen we graag een aantal initiatieven uit ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.

Op 1 mei 2015 staat op www.nascholing.be het aanbod voor 2015-2016 online.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Certificering taalniveau Engels met APTIS-test

Leraren die met het oog op een CLIL-project hun taalniveau Engels willen laten certificeren, kunnen dit onder meer doen via de APTIS-test. De Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO werd door de British Council erkend als examencentrum en biedt CLIL-teams (en andere gegadigden) de gelegenheid om deze test af te leggen.

Dit is dit schooljaar nog mogelijk op woensdag 22 april om 13.30u in de lokalen van de DNI, Guimardstraat 1 te Brussel. Voor volgend schooljaar worden ook examensessies gepland te Gent. De datums van deze sessies worden later meegedeeld. Inschrijven voor deze test kan via www.nascholing.be - niveauoverstijgend - APTIS-test. Daar leest u ook meer over de manier waarop de test afgenomen wordt.

Deze inschalingtest staat uiteraard ook open voor niet-CLIL leraren en studenten in de lerarenopleiding die hun taalniveau voor Engels willen aantonen, bv. met het oog op de verwerving van een buitenlandse beurs.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Marleen Decuyper, coördinator DNI. 

  Basisonderwijs

Muzo-evenenment: met de grote M van Museum

Muzisch beschouwen van kunst met kleuters en kinderen: waar kan je dat beter dan in het museum? Tijdens dit evenement worden kleuterleidsters en leerkrachten van onder- en bovenbouw op maat bediend. Ze leren er van ervaren gidsen hoe ze met hun kleuters of leerlingen op een interactieve wijze aan kunstbeschouwing kunnen doen. Ook hier is leren door ervaring het motto.

In de voormiddag wordt er gewerkt in drie groepen onder leiding van de gidsen van het museum. De kleuterleidsters beleven de drakentocht. De leerkrachten van de onderbouw spelen het spel ‘Wat is het?’ De leerkrachten van de bovenbouw worden meegenomen in de workshop ‘Bouw je eigen stad’.

In de namiddag wordt op de gehanteerde didactiek van de gidsen en op de persoonlijke ervaringen gereflecteerd. Er worden ook linken gelegd met de doelen van het leerplan. Tijdens dit evenement maken we gebruik van de lopende thematentoonstellingen ‘Zilver’ en ‘Buggenhout’ (een hedendaags kunstenaar).

Wanneer? Dinsdag 17 maart 2015 van 09.00 uur tot 16 uur

Waar? Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven.

Kostprijs? €120 voor de hele dag (middagmaal inbegrepen)

Inschrijven kan tot 11 maart 2015, via www.nascholing.be, basisonderwijs, muzische vorming, Module ME1, ind.

Dag van de muzocoach: tussen kunst, beleid en praktijk

Op 5 mei 2015 gaat de dag van de muzo-coach door. De locatie staat nog niet vast. Maar het programma wel:

programma:

08.30 -  09.00: Onthaal met koffie
09.00 – 09.10:  welkom door de dagvoorzitter: doelen van de dag en programma 
09.10 – 09.40:  muzische opening vb in de centrale hal: op de dansmat!  (Koen Crul)
09.40 – 10.10:  Keynote rond cultuur in de spiegel: Lode Vermeersch
10.10 – 10.30:  muzocoach: tussen kunst, beleid en praktijk: Kris De Ruysscher 
10.30 – 11.00:  pauze met kans tot uitwisseling
11.00 – 12.00:  Op weg naar een nieuw leerplan muzo
12.00 – 13.15:  middagpauze
16.00 – 16.30:  een glas bij het afscheid.

Werkwinkels:

 • WS1: dynamo-projecten: canon (Elke Deswert)
 • WS2: professioneel hospiteren: kortua-methodiek van Lemoulle:  (Gerda De Backer en Kris De Ruysscher)
 • WS3: didactisch ontwerpen: hoe pak je dat aan? (Koen Crul)
 • WS4: De muzocoach vertelt (Karl Vanhuyse +Christine Roels)
 • WS5: Aanbod rond beschouwen: (Simon Vandekerckhove en Gabriella De Francesco)
 • WS6: Muzisch klimaat op school (Ines Vandoorne)

Meer informatie en een definitieve uitnodiging volgen nog, maar houd alvast deze datum vrij. Wij verwachten op deze dag muzocoaches, muzische gangmakers en inspiratoren, directeurs, begeleiders.

  Secundair onderwijs

Aanbod specialisatiejaren Handel bso

Op 1 september 2015 treden de nieuwe leerplannen voor de specialisatiejaren Handel bso in voege.

In samenwerking met de begeleiders Handel en de Dienst Nascholing en Internationalisering wordt een voorscholingstraject voor de betrokken leraren georganiseerd. U kan zich nog steeds inschrijven voor bepaalde modules van Kantooradministratie en gegevensbeheer, Verkoop en vertegenwoordiging, Winkelbeheer en etalage, via  www.nascholing.be.

NIEUW is het aanbod voor het specialisatiejaar Logistiek.

Het voorscholingstraject voor Logistiek omvat twee modules:

 1. Module 1: Werken in team – aanbod april/mei 2015.  Deelnemers volgen de drie sessies. Je kan hiervoor inschrijven tot 8 dagen op voorhand via www.nascholing.be, secundair onderwijs, leerplannen, specialisatiejaren Handel bso, Logistiek.
 2. Module 2: Werken met ERP/WMS – aanbod juni/september 2015. Hiervoor werden de data nog niet vastgelegd. Van zodra de juiste data voor deze module gekend zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte. 

  Volwassenenonderwijs

Leercafé VDKVO: Fons Leroy - De brug tussen leren en werken

Na een succesvolle aftrap in Gent stellen we ditmaal onze tenten op in Leuven. 

Centrale gast van de avond is Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB. 

Zijn keynote 'Hoe bruggen slaan tussen leren en werken?' gaat over de aansluiting tussen de onderwijswereld en het werkveld. Over de zoektocht naar talent en de kansen om zich maximaal te ontplooien. 

Ook voor deze sessie zijn de plaatsen beperkt tot 50 deelnemers. Inschrijven kan via deze link.

Hou zeker onze sociale media in de gaten en mis dit event niet!

  Hoger Onderwijs

'Het studiegeld tussen heilige koe en melkkoe' (20 maart 2015)

Nu de heilige koe van het studiegeld eraan moet geloven, en studenten en ouders bevreesd zijn voor het studiegeld als melkkoe, wordt er duchtig over en weer gediscussieerd waardoor nuance en expertise nog nauwelijks een plaats krijgen in het debat. Om een bijdrage te kunnen leveren aan evidence-based policy, organiseert het VVKHO op vrijdag 20 maart 2015 een studienamiddag waarop een aantal nationale en internationale onderzoekers en experten hun bevindingen ter zake zullen presenteren. Voor alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten, klik hier. Inschrijven uiterlijk op 12 maart 2015!

  Besturen/inrichtende machten

Voorjaarsseminarie maart 2015

VOORJAARSSEMINARIE VOOR BESTUREN – MAART 2015

Tijdens een zelfde vormingsavond volgen bestuurders een vorming naar keuze uit een divers aanbod. Besturen die met verschillende leden deelnemen, die zich verspreiden over de verschillende sessies, krijgen zo een brede vorming in hun rugzak mee naar het eigen bestuur. Niet alle modules worden aangeboden in elk bisdom. U kunt zich natuurlijk ook inschrijven voor een aanbod in een ander bisdom dan het uwe.

De 9 onderdelen van het vormingsaanbod in vogelvlucht

Datagebruik: systematisch gebruik maken van informatie voor beleidsvoering
Bestuurders maken kennis met de mogelijkheden van datagebruik voor hun beleidsvoering. Ze leren oog hebben voor maar ook kritisch kijken naar kwantitatieve en kwalitatieve informatie die ter beschikking is o.a. via het platform ‘Mijn onderwijs’. Locatie: Gent en Mechelen

Bestuurdersaansprakelijkheid
De bestuurders verwerven inzicht in de algemene beginselen van hun aansprakelijkheden: Wat is aansprakelijkheid? Met welke soorten aansprakelijkheid kan een bestuurder geconfronteerd worden? Door wie kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld? Locatie: Antwerpen, Gent en Hasselt

M-decreet: consequenties voor het gewoon onderwijs
De bestuurders ontvangen informatie over de invoering van het M-decreet en wat de gevolgen daarvan zijn voor het gewoon onderwijs. Locatie: alle bisdommen

Welzijnsbeleid
De leden van besturen van het katholiek onderwijs worden gesensibiliseerd inzake de diverse aspecten van het welzijnsbeleid. Locatie: Hasselt

Inleiding in de personeelsreglementering
In deze inleiding in de personeelsreglementering wordt de wetgeving m.b.t. personeelsaangelegenheden verduidelijkt. Locatie: Brugge

Evalueren van personeel en directie
De vorming zoomt in op de evaluatieprocedures van personeel en directies. De bestuurders verweven inzicht in de rol van het schoolbestuur als tweede evaluator van personeelsleden en als eerste evaluator van de directie. Locatie: Gent, Hasselt, Mechelen

De geschikte directeur selecteren
Bestuurders verkennen de verschillende stappen in het selectieproces van een nieuwe directeur. Locatie: Brugge

Dienend leiderschap
In deze sessie worden bestuurders uitgenodigd om op zoek te gaan naar de wortels van het christendom om daarin bakens te vinden voor ‘dienend leiderschap’. Locatie: Mechelen

Procesbegeleidingen rond identiteit 
Als ‘smaakmaker’ krijgen bestuurders een toelichting over de procesbegeleidingen die lopen rond identiteit en waarvoor ook schoolbesturen kunnen inschrijven. Locatie: Brugge

Waar en wanneer?

Maandag 2 maart 2015 Mechelen Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6 

Dinsdag 3 maart 2015 Gent Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31

Maandag 9 maart 2015 Brugge D’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 

Dinsdag 10 maart 2015 Antwerpen DSKO, Noorderlaan 108 

Maandag 16 maart 2015 Hasselt DOD Hasselt, Tulpinstraat 75 

Telkens van 19.00 – 21.30 uur (behalve in Antwerpen: van 19.30 – 22.00 uur)

Meer info en inschrijvingen via www.nascholing.be > Besturen > Voorjaarsseminarie.

  Niveau-overstijgend

Inkoopbeleid & overheidsopdrachten voor onderwijsvzw’s

De opdrachten van besturen vallen sinds 1 juli 2013 onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Wat betekent dit concreet voor onze besturen? Hebben we alleen oog voor de juridische complexiteit van de overheidsopdrachtenwetgeving? Of zien we die wijziging ook als een opportuniteit om ons inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Hoe pakken we het aan?

Op die vragen wil deze opleiding een antwoord bieden. Voor deze opleiding zijn er nog enkele plaatsen ter beschikking en je vindt hier meer informatie.

Opleiding financieel beleid voor de schoolleider

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – om inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening, de gevraagde ratio’s.

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de school, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid. Voor deze opleiding zijn er nog een paar vrije plaatsen en meer informatie vind je hier.

  Internationalisering

Internationaal aanbod DNI

Onderwijs gebeurt meer en meer binnen een internationale context. DNI informeert jullie graag over het internationale aanbod voor 2015 en 2016. De cursussen en studiebezoeken zijn niet alleen waardevolle mogelijkheden om te leren en een internationaal netwerk uit te bouwen maar ze leiden vaak tot internationale projecten, internationale bezoeken, het opstarten van professionele leergemeenschappen.

Je vindt alle informatie op http://int.nascholing.be

internat1.jpg

het Erasmus+KA2 strategisch partnerschap: Linpilcare

Linpilcare Erasmus+ KA2: 2014-1-BE02-KA201-000432
How to link practitioner inquiry via professional learning communities with results of academic research, in order to teach more evidence informed

Cursussen:

 • 7th – 11th September 2015 learning communities – professional development – Ljubljana (led by prof. Helen Timperley, university of Auckland, New – Zealand)
 • 13th – 18th November 2016 on the content of Linpilcare, Estonia
 • 7th – 13th May 2017 on the content of linpilcare, Estonia

Seminaries:

 • 3rd – 6th October 2016, on the content of linpilcare, Estonia
 • 24th – 26th August 2017, on the content of Linpilcare, Slovenia

Meer informatie vind je op onze website of contacteer ons via erasmusplus@vsko.be  

  ICT

24e dag ICT-coördinatoren: Network@school

Op do 28 mei houden we de 24e studiedag voor ICT-coördinatoren. 

We werken dit jaar rond het thema Network@school

Op een school zijn meerdere netwerken aanwezig: fysische, virtuele, sociale, netwerken tussen mensen ... Op al deze netwerken willen we ingaan op deze studiedag. We bieden sessies aan die niet enkel interessant zijn voor de technische ICT-coördinator maar ook voor de pedagogische ICT-coördinator.

Net zoals vorig jaar is er een uitgebreide beurs met vooral standhouders die producten of diensten aanbieden die aansluiten bij het thema van de studiedag. 

Voor meer info verwijzen we naar de website http://ictcoordinatordag.be/.

Datum en uur: donderdag 28 mei van 8:30 (ontvangst) tot 17:00
Locatie: Thomas More hogeschool, campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Inschrijven kan nu al. Vanaf 23 maart kun je ook je persoonlijke voorkeur voor je sessies doorgeven.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 12 januari 2015 Nieuwsbrief 14 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Alle projectmedewerkers wensen u van harte een jaar gevuld met professionele leerkracht!

Bij de start van het nieuwe kalenderjaar zetten we graag een aantal initiatieven in de kijker. Er kan nog voor heel wat initiatieven ingeschreven worden via www.nascholing.be.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Taalinitiatie Frans

Hoe zeg ik dat in het Frans? Frans in de klaspraktijk voor leerkrachten.  (max. 20 deelnemers)

­Om een taal te leren, moeten kinderen er zoveel mogelijk mee in contact komen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Hoe kun je je als leerkracht uitdrukken in eenvoudig en vooral begrijpbaar Frans om de kinderen te begeleiden bij hun eerste stappen in het vroege vreemdetalenonderwijs? Op welke manier kun je je goed ‘Franstalig’ voorbereiden? Tijdens deze doe-sessie gaan we praktisch aan de slag om zelf een activiteit te leiden, een prentenboek te vertellen, een lied of versje aan te leren, samen een spel te spelen in het Frans…

Wanneer? Donderdag 26 maart 2015 van 09.30 uur tot 12.30 uur

Waar? Handelsstraat 72, 1040 Brussel, lokaal MO 3

Inschrijven kan tot 15 maart 2015, via www.nascholing.be

Muzo-evenementen voor leerkrachten

Do you like music?

(leerkrachten lagere school, max. 30 deelnemers)

Tijdens dit muzo-evenement slaan het VVKBaO, Koor en stem en de Stedelijke Academie van Muziek, Woord en Dans Lier de handen in elkaar. Alles draait die dag rond zingen met kinderen van de lagere school. De deelnemers  worden in de voormiddag meegenomen in een werksessie die geleid wordt door zangdocente An Meeusen van Koor & Stem. Er worden liedjes aangeleerd en suggesties en tips gegeven voor stemvorming met kinderen. Leren door te doen is het motto. Na het middagmaal wordt teruggeblikt op de didactiek van het zingen en aanleren van liedjes. De ervaringen worden gekoppeld aan het leerplan en de deelnemers gaan zelf aan de slag met een aantal liedjes in allerlei verwerkingsopdrachten.

Voor wie al lang op zoek is naar tips rond zingen met de klas is dit een uitgelezen kans. Deelnemers ontvangen tijdens het evenement de liedbundel Do you like music?

Wanneer? Donderdag 12 februari 2015 van 09.00 uur tot 16 uur

Waar? Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier, Gasthuisvest 50, 2500 Lier.

Kostprijs? €120 voor de hele dag (middagmaal en liedbundel inbegrepen)

Inschrijven kan tot 10 februari 2015, via www.nascholing.be, basisonderwijs, muzische vorming, Module ME1, ind.2

Met de grote M van museum

(leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs, max. 50 deelnemers)

Muzisch beschouwen van kunst met kleuters en kinderen: waar kan je dat beter dan in het museum? Tijdens dit evenement worden kleuterleidsters en leerkrachten van onder-en bovenbouw op maat bediend. Ze leren er van ervaren gidsen hoe ze met hun kleuters of leerlingen op een interactieve wijze aan kunstbeschouwing kunnen doen. Ook hier is leren door ervaring het motto. In de voormiddag wordt er gewerkt in drie groepen onder leiding van de gidsen van het museum. De kleuterleidsters beleven de drakentocht. De leerkrachten van de onderbouw spelen het spel ‘Wat is het?’ De leerkrachten van de bovenbouw worden meegenomen in de workshop ‘Bouw je eigen stad’. Na de maaltijd wordt op de gehanteerde didactiek en op de ervaringen gereflecteerd. Er worden ook linken gelegd met de doelen van het leerplan. Aansluitend gaan de deelnemers samen aan de slag om de opgedane kennis uit te proberen in het museum. Tijdens dit evenement maken we gebruik van de lopende thematentoonstellingen ‘Zilver’ en ‘Buggenhout’ (een hedendaags kunstenaar).

Wanneer? Dinsdag 17 maart 2015 van 09.00 uur tot 16 uur

Waar? Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven.

Kostprijs? €120 voor de hele dag (middagmaal inbegrepen)

Inschrijven kan tot 15 maart 2015, via www.nascholing.be, basisonderwijs, muzische vorming, Module ME1, ind.3

  Secundair onderwijs

Aanbod tweede trimester/semester

Onze nascholers zijn volop aan het werk, ten dienste van de vele ingeschreven leraren en directies. We willen er jullie op wijzen dat bepaalde modules nog starten vanaf het tweede trimester/semester. Je kan hiervoor soms nog inschrijven. Bekijk daarvoor nog eens het aanbod secundair onderwijs op www.nascholing.be

Nieuw aanbod voor de zevende specialisatiejaren Handel

Op 1 september 2015 treden de nieuwe leerplannen voor de specialisatiejaren Handel bso in voege. In concreto gaat het over de leerplannen Kantooradministratie en gegevensbeheer, Logistiek, Verkoop en vertegenwoordiging, Winkelbeheer en etalage.

In samenwerking met de begeleiders Handel en de Dienst Nascholing en Internationalisering wordt een voorscholingstraject voor de betrokken leraren georganiseerd. Het voorscholingstraject kunt u raadplegen op www.nascholing.be. Kies voor Secundair onderwijs enonderderubriek Leerplannen voor Specialisatiejaren Handel bso. Het voorscholingstraject is hier gepubliceerd per specialisatiejaar.

Binnen het voorscholingstraject is er per specialisatiejaar zowel een aanbod rond de economische leerinhouden van de nieuwe leerplannen als rond de ICT-doelstellingen.

De modules rond de economische leerinhouden worden enkel dit schooljaar aangeboden. Aarzel daarom niet te lang om in te schrijven als je interesse hebt.

Het voorscholingstraject rond de ICT-doelstellingen wordt zowel in het schooljaar 2014-2015 als in het schooljaar 2015-2016 aangeboden zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen. Volgend schooljaar worden deze nascholingen in alle bisdommen ingericht.

  Volwassenenonderwijs

Geletterdheid in het secundair volwassenenonderwijs: 5 provinciale events

De stuurgroep volwassenenonderwijs organiseert in het voorjaar 2015 vijf provinciale events rond werken aan geletterdheid in het secundair volwassenenonderwijs.

Plan alvast één van de data in, we ontmoeten u daar graag.

Meer info vindt u in de bijlage.

Omgaan met burnout en stress - Nicole Vandeweghe

Welbevinden, time management, stress en emoties hebben een grote invloed op de prestaties van je teams. Als leidinggevende kan je je via deze sessie verder verdiepen en leren hoe je via kleine acties, trainingen en oefeningen kan komen naar vreugdevoller werken en leven en hoe je dit als leidinggevende kan faciliteren.

De algemene doelstelling van deze sessie is te ervaren, technieken te oefenen om direct in de werkomgeving toe te passen en concrete resultaten te boeken.

Meer info en inschrijven via deze link.

Leercafé VDKVO: Fons Leroy - De brug tussen leren en werken

Na een succesvolle aftrap in Gent stellen we ditmaal onze tenten op in Leuven. 

Centrale gast van de avond is Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB. 

Zijn keynote 'Hoe bruggen slaan tussen leren en werken?' gaat over de aansluiting tussen de onderwijswereld en het werkveld. Over de zoektocht naar talent en de kansen om zich maximaal te ontplooien. 

Ook voor deze sessie zijn de plaatsen beperkt tot 50 deelnemers. Inschrijven kan via deze link.

Hou zeker onze sociale media in de gaten en mis dit event niet!

Study visit: Stockholm

Dit jaar reizen we samen met een groep van 16 leidinggevende af naar Stockholm. Daar verkennen we het onderwijssysteem en leggen we de focus op Zweeds aan anderstalige nieuwkomers (vergelijkbaar met onze NT2), IKZ en curriculumontwikkeling. 

Op welke manier organiseert men het volwassenenonderwijs, trajectbegeleiding, tweedekansonderwijs en afstemming op de arbeidsmarkt? Dat zijn maar enkele van de topics die aan bod zullen komen.

Dit 4-daags bezoek (afreizen op zondag) is een unieke kans om het volwassenenonderwijs door een Europese bril te zien. 

Om de kwaliteit te garanderen worden slechts 16 deelnemers toegelaten. Wil je graag deel uitmaken van deze bende, aarzel niet en schrijf meteen in via deze link.

  Hoger Onderwijs

'Het studiegeld tussen heilige koe en melkkoe' (20 maart 2015)

Nu de heilige koe van het studiegeld eraan moet geloven, en studenten en ouders bevreesd zijn voor het studiegeld als melkkoe, wordt er duchtig over en weer gediscussieerd waardoor nuance en expertise nog nauwelijks een plaats krijgen in het debat. Om een bijdrage te kunnen leveren aan evidence-based policy, organiseert het VVKHO op vrijdag 20 maart 2015 een studienamiddag waarop een aantal nationale en internationale onderzoekers en experten hun bevindingen ter zake zullen presenteren. Voor alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten, klik hier. Inschrijven uiterlijk op 12 maart 2015!

  Besturen/inrichtende machten

Vormingsaanbod bestuurlijke schaalvergroting en/of optimalisatie

U kan nu nog inschrijven voor de vorming "Bestuurlijke schaalvergroting". In deze vorming bieden we bestuurders een globaal inzicht 

hetzij in de juridische, financiële en materiële gevolgen, (HIER inschrijven)
hetzij in de organisatorische aspecten die wijzigen bij bestuurlijke schaalvergroting. (HIER inschrijven)

Deze vorming gaat door op volgende plaatsen en data:

Hasselt                 19/01-19.00-21.30 uur
Mechelen              20/01-19.00-21.30 uur
Gent                     22/01-19.00-21.30 uur
Brugge                  26/01-19.00-21.30 uur
Antwerpen            27/01-19.30-22.00 uur

Voorjaarsseminarie maart 2015

In maart organiseert  de Dienst Besturen in elk bisdom het "voorjaarsseminarie". Diverse onderwerpen komen tijdens verschillende vormingssessies aan bod. Let wel ... Niet alle sessies worden in elk diocees aangeboden. Bij interesse kan u uiteraard aansluiten in een ander diocees (na tijdig inschrijven)

Voorjaarsseminarie

Inschrijven kan via bovenstaande links.

Vorming in eigen bestuur

Een bestuur of een netwerk van besturen kan een teamgerichte ondersteuning in eigen bestuur, netwerk of scholengemeenschap aanvragen.

Bij het nadenken over en werk maken van bestuurlijke schaalvergroting en/of optimalisatie bieden volgende modules  significante invalshoeken:

Vorming en ondersteuning op maat

Voor de uitwerking van een vorming op maat van het eigen bestuur neemt u best contact op met mevr. Lieve Van Camp 

  Internationalisering

Internationaal aanbod DNI

Onderwijs gebeurt meer en meer binnen een internationale context. DNI informeert jullie graag over het internationale aanbod voor 2015 en 2016. De cursussen en studiebezoeken zijn niet alleen waardevolle mogelijkheden om te leren en een internationaal netwerk uit te bouwen maar ze leiden vaak tot internationale projecten, internationale bezoeken, het opstarten van professionele leergemeenschappen.

Je kan via Erasmus+ KA1 beurzen ontvangen om met je team deze internationale leermomenten mee te maken. Meer info hierover vind je bij het nationaal agentschap epos. (http://www.epos-vlaanderen.be/) DNI ondersteunt je graag bij het uitschrijven van je project. (mail voor meer informatie rik.vanderhauwaert@vsko.be).

internat1.jpg

Cursussen

Effective continuing professional development, Lisbon, Portugal 

 • 4th – 8th May 2015
 • 15th – 21st November 2015

Evidence based teaching and learning, Malaga, Spain

 • 17th – 23rd May 2015
 • 9th – 13th May 2016

Leading educational change, Prague – Czech Republic

 • 22nd – 28th February 2015
 • 15th – 19th February 2016

Studiebezoeken

The Finnish education system, Oulu – Finland

 • 4th – 9th October 2015

Outstanding learning, Dene Magna Mitcheldean – United Kingdom 

 • 11th – 13th March 2015
 • 25th – 27th November 2015
 • March 2016 (3 days)

Learning in diversity – Torriani Junior school London – United Kingdom

 •  13th – 14th of October 2015 – nog slechts enkele plaatsen beschikbaar

het Erasmus+KA2 strategisch partnerschap: Linpilcare

Linpilcare Erasmus+ KA2: 2014-1-BE02-KA201-000432
How to link practitioner inquiry via professional learning communities with results of academic research, in order to teach more evidence informed

Cursussen:

 • 19th -23rd January 2015 practitioner inquiry – learning communities, – Lisbon (led by prof. Nancy Dana University of Florida USA)
 • 7th – 11th September 2015 learning communities – professional development – Ljubljana (led by prof. Helen Timperley, university of Auckland, New – Zealand)
 • 13th – 18th November 2016 on the content of Linpilcare, Estonia
 • 7th – 13th May 2017 on the content of linpilcare, Estonia

Seminaries:

 • 3rd – 6th October 2016, on the content of linpilcare, Estonia
 • 24th – 26th August 2017, on the content of Linpilcare, Slovenia

Elke school kan een beurs aanvragen voor deze activiteiten via Erasmus+ KA1 2015.

Meer informatie vind je op onze website of contacteer ons via erasmusplus@vsko.be  

Come and learn together with us!

internat2.jpg

zend deze informatie naar andere geïnteresseerden

  ICT

Extra nascholingen

Omwille van het grote succes worden een aantal nascholingen opnieuw ingericht. Het gaat over volgende nascholingen:

Vlug inschrijven is de boodschap.

Geogebra

Alleen de leraar wiskunde die de laatste jaren op Mars doorbracht, kent misschien Geogebra niet. Geogebra is zonder twijfel het meest gebruikte ICT-pakket voor wiskunde. Met recht en reden, het is een ijzersterk programma met eindeloze mogelijkheden.

Sedert september 2014 is versie 5 opgestart. Die bevat ook een module voor ruimtemeetkunde. Naar aanleiding daarvan hebben we een nieuwe reeks nascholingen over Geogebra uitgewerkt waarin aan ruimtemeetkunde de nodige aandacht wordt besteed. 

Daarnaast zijn er ook modules om de mogelijkheden van Geogebra per graad te exploreren met kant-en-klaar uitgewerkte voorbeelden.

Helemaal nieuw is de module waar we bekijken hoe met Geogebra oefeningen kunnen gemaakt worden zodat leerlingen materiaal hebben om zelf te oefenen. De mogelijkheden hiervoor zijn nog weinig gekend, maar het loont zeker de moeite om zich hierin te verdiepen! 

Wacht niet lang met inschrijven, sommige modules zijn al gestart, andere zullen heel binnenkort opgestart worden!

ICT-nascholingen voor de nieuwe leerplannen voor de specialisatiejaren Handel BSO

in het kader van de nieuwe leerplannen voor de specialisatiejarren Handel BSO werden een reeks ICT-nascholingen ingericht. 

Een aantal van deze nascholingen zijn al volzet. Door praktische omstandigheden zijn we niet in staat om deze nascholingen dit schooljaar nog te herhalen. Volgend schooljaar worden alle nascholingen op de 5 locaties (Antwerpen, Brugge, Hasselt, Mechelen en Oostakker) opnieuw ingericht in het begin van het schooljaar zodat iedereen de gelegenheid krijgt om ze te volgen.

Een aantal nascholingen kunnen we wel nog opnieuw inrichten, nl.:

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 7 november 2014 Correctie nieuwsbrief 13 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

In het onderdeel ICT van de nieuwsbrief 13 van woensdag 5 november zijn een paar verkeerde linken geslopen.

We bezorgen u bij deze de correcte versie.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  ICT

Inhoud nieuwsbrief Nascholingen ICT

Deze nieuwsbrief van nascholingen ICT bevat twee items:

 • Nieuwe nascholingen in het kader van de vernieuwde leerplannen voor de specialisatiejaren van Handel BSO.
 • Een selectie uit de brede waaier van nascholingen rond ICT-integratie en beveiliging van computernetwerken.

De vernieuwde leerplannen specialisatiejaren Handel BSO

In het kader van de vernieuwde leerplannen voor de specialisatiejaren Handel BSO die volgend schooljaar in voege treden, heeft nascholingen ICT een aantal nieuwe modules uitgewerkt. Deze nascholingsmodules zijn specifiek gericht op leerkrachten uit deze richtingen. In deze modules leren ze de nieuwe ICT-vaardigheden die vereist zijn volgens de doelstellingen van deze nieuwe leerplannen. Voor elke module worden eveneens leerboekjes gemaakt die vanaf volgend schooljaar in de lessen kunnen gebruikt worden.

Voor de verschillende studierichtingen bieden we volgende nascholingen aan:

ICT-nascholingen: een brede waaier van nascholingen van ICT-integratie tot beveiliging van het computernetwerk

Binnen nascholingen ICT bieden we een brede waaier van ICT-nascholingen aan met betrekking tot ICT-integratie, leerplannen, studierichtingen, ICt-coördinatie met bijzondere aandacht voor de veiligheid van het schoolnetwerk.

Een kleine greep uit het aanbod:

ICT-integratie

Wiskunde

Handelsvakken

ICT-coördinatie en beveiliging van het schoolnetwerk

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 5 november 2014 Nieuwsbrief 13 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Na de herfstvakantie brengen we graag een aantal initiatieven uit ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Seminarie: Beter leren in diversiteit

Geoff Petty 2010.jpg

Mocht je inspiratie willen om het M-decreet te realiseren binnen je school, dan kan je tot eind deze week nog inschrijven voor het tweejaarlijks seminarie dat DNI – VSKO voor je organiseert. Vlug zijn is wel de boodschap, er zijn nog een paar plaatsen ter beschikking.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vind je hier.

Tijdens dit seminarie licht Geoff Petty (Institute for learning London) toe hoe de evidence verzameld door o.a. Marzano en Hattie in de praktijk kan toegepast worden. Hij stelt vast dat er binnen de maatschappij en bijgevolg ook binnen de scholen toenemende diversiteit is. De diversiteit onder leerlingen in scholen grijpt de keynote speaker aan om de kernopdracht van scholen, nl. ‘leren’ nog beter realiseren.

Na de keynote focussen autoriteiten in themasessies op hoe je beter leert in diversiteit. Tussendoor worden deelnemers uitgedaagd om het geleerde met collega’s te delen en te verwerken.

  Basisonderwijs

Muzo- evenement Panamarenko Universum: tussen kunst &techniek dinsdag 25 november 2014 M HKA Antwerpen

Op dinsdag 25 november 2014 organiseert het VVKBaO in samenwerking met M HKA Antwerpen het muzo-evenement ‘Panamarenko Universum: tussen kunst & techniek’. Het evenement staat open voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs. Deelnemers maken er kennis met werkvormen en methodieken die kunnen bijdragen tot beter beschouwen van kunst met kinderen en tot het herkennen en beleven van techniek.

Voor de uitnodiging: klik hier. Inschrijven kan tot 20 november 2014 via www.nascholing.be>basisonderwijs>kleuter en lager onderwijs>muzische vorming>Module ME1.

Muzo-evenementen 2015

Ook in 2015 organiseert het VVKBaO muzo-evenementen. Noteer, in afwachting van een gedetailleerde aankondiging, alvast deze data:

donderdag 12 februari 2014: Lier (thema: didactiek van het zingen in de lagere school)

dinsdag 17 maart 2014: M- museum Leuven (thema: beschouwen van en communiceren over kunst)

Inschrijven kan via: www.nascholing.be>basisonderwijs>kleuter en lager>muzische vorming

Dag van de muzo-coach 5 mei 2015

Op dinsdag 5 mei 2014 organiseert de werkgroep Muzische vorming van het VVKBaO in M-museum Leuven een vormingsdag voor muzo-coaches. Tijdens deze dag willen we ingaan op de specifieke taken en opdrachten van de muzo-coaches in onze Vlaamse basisscholen.

Verdere info volgt nog, maar geïnteresseerden doen er goed aan alvast de datum te noteren.

  Secundair onderwijs

Welkom op een van onze sessies

Graag brengen wij nog eens het nascholingsaanbod onder de aandacht voor personeelsleden secundair onderwijs. Allereerst zijn er de vakgebonden nascholingen als ondersteuning bij de implementatie van nieuwe leerplannen. Daarnaast is er ook dit jaar een aanbod rond christelijke identiteit en schoolbeleid. Ten slotte komen een aantal vakoverschrijdende thema's aan bod.

Heel wat sessies kennen een zeer groot succes waardoor ze reeds volzet zijn. Voor andere kan je nog steeds inschrijven.

Neem eens een kijkje op www.nascholing.be voor verdere inhoudelijke details. Mogelijks vind je hier een interessant onderwerp voor jou!

  Volwassenenonderwijs

VDKVO Study visit - Stockholm

Het Zweedse onderwijssysteem steunt op 2 pijlers: allereerst ondersteunt en moedigt het kinderen aan tot leren en zicht te ontwikkelen en een goede start te maken in het leven.
Maar de 2de pijler trekt onze aandacht: onderwijs als ondersteuning voor de ouders om ouderschap en werken of studeren te combineren.

De focus op ontwikkelen van vaardigheden vertaalt zich onder andere in een eerste plaats in PIAAC wanneer het gaat om het probleemoplossend vermogen van volwassenen in een technologierijke omgeving. 

Zeer de moeite om eens van naderbij te onderzoeken.

Er zijn slechts 17 beschikbare plaatsen, dus snel inschrijven is de boodschap!

Alle info en inschrijven kan via deze link.

Vervolgsessie onderhandelen: Geert Dewulf

Hebt u vorig jaar de workshop 'onderhandelen kan je leren?' gevolgd tijdens het congres VDKVO? 

Of bent u ingeschreven voor deze workshop eind deze maand in Blankenberge?

Dan bent u een van die gelukkigen die kan deelnemen aan de vervolgsessie van 27/2/2015. 

In deze opleiding leggen we de nadruk op de sociale vaardigheid van effectief leren onderhandelen en dit volgens Kolb : ervaringsgericht leren.

De opleiding omvat een dag voor diegenen die reeds de eerste module van twee dagen ‘onderhandelen’ hebben gevolgd.

Inhoud:

 • intervisiemoment;
 • overtuigen, beïnvloeden en argumenteren + praktische oefeningen;
 • onderhandelen met lastige mensen : theoretisch kader;
 • argumenteren en foute argumentatie:
 • assertieve communicatie;
 • zelfvertrouwen opbouwen;
 • omgaan met weerstand.

Dit is een interactieve opleiding met heel wat didactisch materiaal om bepaalde processen te illustreren en te laten aanvoelen.

Zoals steeds beperken we het aantal plaatsen om zo een maximale kwaliteit van de vorming te blijven garanderen.

Inschrijven voor dit initiatief kan via deze link.

Positief omgaan met stress op de werkvloer

Stress en burn-out zijn belangrijke gezondheidsproblemen. Ongeveer 1 op 10 bezoeken aan de huisarts heeft te maken met stress. Naar schatting hebben zo’n 30 procent van de psychische klachten waarvoor mensen hulp zoeken te maken met stress. Volgens een Nederlands onderzoek zou ongeveer 10 procent van de beroepsbevolking last hebben van burn-outverschijnselen. Volgens Securex (2014) zou stress 64% van alle werknemers raken! Wanneer men niet meer met zijn stress kan omgaan, ontstaan fysieke en psychische gezondheidsklachten. Deze spanningsklachten veroorzaken ruim een derde van de afwezigheidsdagen door ziekte.

Welbevinden, time management, stress en emoties hebben een grote invloed op de prestaties van je teams. Als leidinggevende kan je je via deze sessie verder verdiepen en leren hoe je via kleine acties, trainingen en oefeningen kan komen naar vreugdevoller werken en leven en hoe je dit als leidinggevende kan faciliteren.

Alle info en inschrijven kan via deze link.

  Besturen/inrichtende machten

Vormingsaanbod christelijke identiteit en pastoraal

‘Een katholieke dialoogschool kleurt ook het management, de wijze waarop je verantwoording aflegt over je financiën, de wijze waarop je bestuurt en omgaat met leerkrachten en leerlingen. Een katholieke dialoogschool kleurt het geheel’. (Uit interview Lieven Boeve,  Forum, september 2014)

In de vorming “Christelijke identiteit en pastoraal”, georganiseerd in elk bisdom  worden actuele inzichten en de eigen visie omtrent de christelijke identiteit van het katholiek onderwijs en de pastoraal op school  verkend en besproken. Ook de verantwoordelijkheid van het bestuur komt hierbij uitvoerig ter sprake. Deze vorming richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun directies.

Bisdom en datum:

Antwerpen: dinsdag 18 november 2014  van 19.30 u. tot 22.00 u.
Brugge:       maandag 24 november 2014 van 19.00 u. tot 21.30 u.
Gent:          woensdag 19 november 2014 van 19.00 u. tot 21.30 u.
Hasselt:      maandag 17 november 2014 van 19.00 u. tot 21.30 u.
Mechelen:   maandag 1 december 2014  van 19.00 u. tot 21.30 u.

Inschrijven kan HIER. 

Bevraging vormingsaanbod

Jaarlijks wordt een vormingsaanbod voor bestuurders voorzien dat voldoet aan hun noden en wensen. Via een korte bevraging peilen we graag naar uw noden en wensen betreffende inhouden die u graag
hetzij in uw schoolbestuur als vorming op maat,
hetzij als open aanbod in uw diocees uitgewerkt zag.
U kunt HIER uw ideeën en suggesties melden; bij voorkeur voor 15 november eerstkomend.
Alvast dank voor uw medewerking.

Vormingsaanbod Bestuurlijke schaalvergroting

U kan nu al inschrijven voor de vorming "Bestuurlijke schaalvergroting". In deze vorming bieden we bestuurders een globaal inzicht
hetzij in de juridische, financiële en materiële gevolgen, (HIER inschrijven)
hetzij in de organisatorische aspecten die wijzigen bij bestuurlijke schaalvergroting. (HIER inschrijven)
Deze vorming gaat door op volgende plaatsen en data:

Hasselt                 19/01-19.00-21.30 uur
Mechelen              20/01-19.00-21.30 uur
Gent                     22/01-19.00-21.30 uur
Brugge                  26/01-19.00-21.30 uur
Antwerpen            27/01-19.30-22.00 uur

  Internaten

Welke vormingsprojecten staan er op stapel voor de internaatsopvoeders en beheerders?

Om te beginnen zijn er de regionale studiedagen in elke bisdom waar we het jaarthema "versterk de verbinding" verder uitdiepen vanuit diverse invalshoeken. Waar gaan de regionale studiedagen door?

 • Vr 7/11: Internaat College Paters Jozefieten Melle
 • Vr 14/11: Internaat Agnetendal Peer
 • Vr 21/11: Internaat Spijker Hoogstraten
 • Vr 28/11: DPB Brugge

  U kan  inschrijven voor volgende voordrachten:

 • Voorbij het contract: over verbondenheid en vertrouwen als uitdagingen voor een kwalitiatief internaat (Noël Selis) 
 • Een sociale mediabeleid op internaat (Jo Bultheel)
 • Geweldloze communicatie  in de praktijk (Peggy Quaaden/ Corrylaura Van Bladel)
 • Geen gezaag maar gezag zonder woorden (Hendrik Gaublomme) - enkel in bisdom Brugge
 • Cyberpesten (Kelly Van Eyken) - enkel in bisdom Brugge 

U kan ook steeds inschrijven voor een studiedag van een ander bisdom via www.nascholing.be.  

Warm aanbevolen (zowel voor opvoeders als voor beheerders) is de basiscursus leerbegeleiding o.l.v. Justine Van Cauwelaert die doorgaat op maandag 12 en maandag 26 januari 2015 in Brussel.

Voor degenen die ooit zo'n basiscursus volgden, organiseren wij een themadag rond leerbegeleiding op maandag 2 maart 2015 in Brussel. U dient hiervoor in te schrijven vóór 20 december. U geeft bij inschrijving drie thema's, knelpunten of vragen op die te maken hebben met leerbegeleiding. Lesgever Justine Van Cauwelaert bepaalt de thema's die zij zal behandelen a.d.h.v. een selectie van wat de deelnemers opgaven. Enkele weken vooraf ontvangt u dan het programma. 

Een interessante en praktische vorming is "Van ik naar wij: via creatief-didactische werkvormen" die doorgaat op 19 januari in het Internaat Sint-Jozefsinstituut in Torhout en op 2 februari in Het Internaat KaSOH Kindsheid Jesu Hasselt. U maakt er kennis met spelvormen en improvistietechnieken om verbinding in een groep te creëren. Lesgevers zijn Thomas De Mulder en Rishi Pancasara.

Meer info over de seminaries voor beheerders en opvoeders, over de vorming rond functioneringsgesprekken ontvangt u in een volgende nieuwsbrief.

  Niveau-overstijgend

Inkoopbeleid & overheidsopdrachten voor onderwijsvzw’s

De opdrachten van besturen vallen sinds 1 juli 2013 onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Wat betekent dit concreet voor onze besturen? Hebben we alleen oog voor de juridische complexiteit van de overheidsopdrachtenwetgeving? Of zien we die wijziging ook als een opportuniteit om ons inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Hoe pakken we het aan?

Op die vragen wil deze opleiding een antwoord bieden. Deze opleiding kun je nog dit jaar volgen en je vindt hier meer informatie.

  Internationalisering

Internationale cursussen

DNI –VSKO nodigt je uit op volgende internationale cursussen:

Leading educational change, Praag  22 - 28 februari 2015

Studyvisit observeren en reflecteren, Dene Magna Mitcheldean UK 11 – 13 maart 2015

Effective continuing professional development, Lissabon 4 – 8 May 2015

Voor meer informatie, kijk op int.nascholing.be of contacteer: erasmusplus@vsko.be

Erasmus+ - Linpilcare

DNI-VSKO coördineert tot augustus 2017 het Erasmus+ KA2 project Linpilcare. Dit project ondersteunt scholen om de link te leggen tussen praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en toegang tot resultaten van academisch onderzoek. DNI-VSKO wil je school informeren over dit project en je school ondersteunen om praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en toegang tot academisch onderzoek te realiseren. Het project voorziet voor het schooljaar 2015-16 professionalisering voor 12 schoolteams in Vlaanderen. Wil je meer info of ben je nu al geïnteresseerd in het professionaliseringstraject? Contacteer de projectcoördinator: rik.vanderhauwaert@vsko.be  

Erasmus+ - 2015-2016

Wil je school tijdens het schooljaar 2015-2016 internationaal samenwerken of een beurs krijgen om internationale cursussen bij te wonen, dan bereid je best nu al een Erasmus+ plan/project voor. DNI – VSKO wil je school hierbij ondersteunen en helpt je bij het schrijven van een Erasmus+ KA1 plan.

Inschrijven kan je via www.nascholing.be - internationalisering.

  ICT

Inhoud nieuwsbrief Nascholingen ICT

Deze nieuwsbrief van nascholingen ICT bevat twee items:

 • Nieuwe nascholingen in het kader van de vernieuwde leerplannen voor de specialisatiejaren van Handel BSO.
 • Een selectie uit de brede waaier van nascholingen rond ICT-integratie en beveiliging van computernetwerken.

De vernieuwde leerplannen specialisatiejaren Handel BSO

In het kader van de vernieuwde leerplannen voor de specialisatiejaren Handel BSO die volgend schooljaar in voege treden, heeft nascholingen ICT een aantal nieuwe modules uitgewerkt. Deze nascholingsmodules zijn specifiek gericht op leerkrachten uit deze richtingen. In deze modules leren ze de nieuwe ICT-vaardigheden die vereist zijn volgens de doelstellingen van deze nieuwe leerplannen. Voor elke module worden eveneens leerboekjes gemaakt die vanaf volgend schooljaar in de lessen kunnen gebruikt worden.

Voor de verschillende studierichtingen bieden we volgende nascholingen aan:

ICT-nascholingen: een brede waaier van nascholingen van ICT-integratie tot beveiliging van het computernetwerk

Binnen nascholingen ICT bieden we een brede waaier van ICT-nascholingen aan met betrekking tot ICT-integratie, leerplannen, studierichtingen, ICt-coördinatie met bijzondere aandacht voor de veiligheid van het schoolnetwerk.

Een kleine greep uit het aanbod:

ICT-integratie

Wiskunde

Handelsvakken

ICT-coördinatie en beveiliging van het schoolnetwerk

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 14 oktober 2014 Rondetafel voor leerkrachten basisonderwijs rond leerplannen

VSKO DNI

Geachte

Graag brengen we het onderstaande initiatief onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Rondetafel voor leerkrachten basisonderwijs rond leerplannen

Droom jij ook van een gebruiksvriendelijk en inspirerend leerplan voor de basisschool? Heb je daar ideeën over en wil jij jouw stem laten horen met betrekking tot het leerplan van de toekomst? Wel, dan is dit jouw kans!

In november en maart organiseert VVKBaO in Gent en in Brussel Rondetafels voor leerkrachten basisonderwijs. Aan elke tafel is er plaats voor dertig leerkrachten.

De zestig leerkrachten die op onze uitnodiging ingaan, worden uitgenodigd om, namens de grote groep leerkrachten uit ons katholiek basisonderwijs, met de leerplangroep van VVKBaO mee te denken over en mee vorm te geven aan een toekomstgericht leerplanconcept voor de hele basisschool.

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd om deel te nemen? Lees dan hier verder en schrijf je vóór 25 oktober 2014 in voor deze Rondetafels.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 13 oktober 2014 Leercafé VDKVO - Frank Van Massenhove

VSKO DNI

Geachte

Graag brengen we het volgende initiatief onder uw aandacht dat open staat voor iedere leidinggevende.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Volwassenenonderwijs

Leercafé VDKVO: Frank Van Massenhove - Het team centraal

Frank Van Massenhove

Datum: 5 november 2014 - 18u (Gent)

In tijden van technologische ontwikkelingen, flexibilisering, autonomie en efficiëntie zoeken organisaties naar mogelijkheden om hun eigen werking te verbeteren.
 
Dit leercafé is bedoeld als inspiratiesessie voor besturen, directies en middenkaders van CVO’s.
 
Frank brengt zijn verhaal over de hervorming van de FOD Sociale Zaken. Hij gaat dieper in op de keuze en drijfveren om de diepgaande hervormingen door te voeren vanuit een publiek engagement, met een kritisch oog en een mooie strik.
 
Een boeiende sessie over verandering, motivatie, passie en authenticiteit met een ruime mogelijkheid tot netwerken.

Opgelet: ook nu werd het aantal deelnemers beperkt om zo maximale interactie en netwerking mogelijk te maken.

Programma

18u: Onthaal + registratie

19u: Keynote: "Het team centraal" (Frank Van Massenhove)

20u20: Afsluiting + netwerkmoment - receptie

Inschrijven kan via deze link.

Word jij een van de 50 gelukkigen?

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 8 september 2014 Nieuwsbrief 12 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Bij de start van het nieuwe werkjaar brengen we graag ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Facturatie en kostennota's via e-mail

Vanaf het werkjaar 2014-2015 zal de facturatie via e-mail verlopen. De kostennota's worden vanaf september 2014 verstuurd aan het e-mailadres van de contactpersoon van het facturatieadres zoals u het op www.nascholing.be ingegeven heeft.

  Secundair onderwijs

Een nieuw schooljaar … nieuwe kansen

We wensen elk van jullie een goed schooljaar toe, met vooral veel inspiratie voor een kwaliteitsvolle en aangename aanpak van lessen, beleidsonderwerpen, werk- en denkgroepen. Het nascholingsaanbod 2014-2015 kan je hiertoe inspireren.

Deze nascholingen vormen een antwoord op vragen naar aanleiding van nieuwe visies, nieuwe leerplannen en nieuwe ontwikkelingen in de onderwijswereld.

We willen bijzonder de aandacht vestigen op enkele nieuwe initiatieven:

Sommige nascholingssessies zitten al aardig vol, in andere sessies is er nog plaats. Aarzel daarom niet te lang om je in te schrijven.

Het hele aanbod kun je vinden op http://www.nascholing.be/vvkso met een beschrijving van de inhoud en de doelen.

Onze nascholers staan klaar om jullie op weg te helpen.

  Volwassenenonderwijs

Leiderschap in het volwassenenonderwijs

Tijdens deze keynote reflecteert Peter Van Petegem op het leiderschap van vandaag. Hij brengt een boeiend verhaal over het veranderende onderwijslandschap, beleidsvoerend vermogen en de passie voor het lerarenberoep.  In dit verhaal schuwt hij geen heilige huisjes, maar vertelt hij vanuit ervaring en academisch onderzoek.

Naast Peter Van Petegem ontvangen we ook prof. dr. Lieven Boeve, directeur - generaal van VSKO. Hij brengt ons zijn visie op het rol van het volwassenenonderwijs in de toekomst. 

De keynote wordt afgesloten met een walking lunch.

Deze studiedag is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Meer informatie en inschrijven kan via deze link, of via roeland.vankerckhove@vsko.be

Workshop activerende werkvormen: 18 oktober 2014

Lia Bijkerk brengt u inzichten over activerende werkvormen en hoe een resultaatgerichte didactiek ingang kan vinden in de klaspraktijk.

Een aanrader voor leerkrachten die meer uit hun lessen willen halen.

Meer info en inschrijven kan via deze link.

Hét congres volwassenenonderwijs: de laatste 24 beschikbare plaatsen!

Het jaarlijkse congres staat in teken van de rol van de centrumleiding. U kan intekenen voor een van de 6 workshops.
Ook dit jaar verwelkomen we een Europese partner. Aini Jappinen neemt de deelnemers mee in de wereld van educational leadership. 

Deze 2-daagse vindt plaats in Hotel Aazaert (Blankenberge) op 26 en 27 november 2014. 

Naast de boeiende sessies biedt het congres u de uitgelezen kans om uitgebreid te netwerken, informele en formele samenwerkingsverbanden op te zetten, geïnspireerd te worden.... 

Kortom, een must voor iedere (adjunct-) directeur. 

Alle info en inschrijven via deze link.

  Hoger Onderwijs

VVKHO-themadag Strategie-implementatie vanuit leren en vertrouwen

7 november 2014, Odisee (HUBKAHO) campus Brussel

In toenemende mate is de werkelijkheid veranderlijk. Dynamische hogescholen en andere (onderwijs)organisaties besteden dan ook veel zorg aan het ontwikkelen en (her)formuleren van hun strategie. De uitdaging volgens onderzoek ligt hierbij niet enkel in het bepalen van de strategie, maar vooral in een gedragen implementatie ervan. Maar liefst 90% van de organisaties slagen er niet in om hun strategieën effectief uit te voeren. Een open houding vanuit leren en vertrouwen zijn fundamenteel voor een goede en kwaliteitsvolle uitwerking van de strategie.

Indien u als leidinggevende uw (onderwijs)organisatie wil laten (blijven) behoren tot die 10% die er wel in slaagt om uw strategie kwaliteitsvol uit te werken via leren en vertrouwen, dan noteert u nu reeds 7 november in uw agenda.

Meer informatie over het programma ontvangt u binnen enkele weken via onze website en nieuwsbrief: www.vvkho.be

  Besturen/inrichtende machten

1.Masterclass voor bestuurders "De kracht van diversiteit: hoe het beste halen uit verschillende generaties op de werkvloer?"

Wie: Mevrouw Siska Van Uffelen, Digital Champion Belgium en CEO Belux bij Ericsson 
Wanneer: Op dinsdag 21 oktober 2014 van 16 tot 19.00 uur
Waar: VSKO, Guimardstraat  te Brussel 

Inhoud: Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Maar hoe moeilijk is het om dat kapitaal te laten renderen voor uw bedrijf? Zeker nu binnenkort 4 verschillende generaties zullen moeten samenwerken. Vier generaties met een eigen cultuur, eigen waarden en eigen manier van samenwerken. In haar lezing voor bestuurders tracht mevrouw Van Uffelen de inzichten uit haar boek te vertalen naar het onderwijswerkveld. Haar doel is om aan te tonen dat de kenmerken van iedere generatie zo kan benut worden dat ze een troef worden op de 'onderwijswerkvloer'.
Inschrijven via www.nascholing.be onder 'Aanbod besturen'.

2.Christelijke identiteit en pastoraal

Actuele inzichten en de eigen visie omtrent de christelijke identiteit van het katholiek onderwijs en de pastoraal op school worden bestudeerd en naast elkaar gelegd. De verantwoordelijkheid van het bestuur op dit vlak wordt belicht en bediscussieerd. In elk bisdom krijgen bestuurders de gelegenheid om in te schrijven voor deze vorming.

3.Vorming op maat

Een bestuur of een netwerk van besturen kan kiezen voor vorming of ondersteuning op maat. Een externe begeleider werkt na de intake een programma op maat uit. Het accent kan meer liggen op het verwerven van kennis en inzichten of op reflectie en samenspraak.

Maar liefst 8 verschillende keuzemogelijkheden heeft het bestuur om een teamgerichte vorming op maat aan te vragen.

Keuzemogelijkheden:

Contacteer Lieve Van Camp indien je interesse hebt voor de bovenstaande vormingen op maat.

4.Informatie over alle vormingen voor bestuurders

De vormingsbrochure  geeft je een overzicht van alle vormingen.  Hier kan je de vormingsbrochure downloaden.  
Ook kan je de flyers van de bisdommen AntwerpenBruggeGentHasselt en Mechelen-Brussel raadplegen.
Inschrijven gebeurt via  de website www.nascholing.be onder ‘Aanbod besturen’. 

  Niveau-overstijgend

Opleiding financieel beleid voor de schoolleider

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – om inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening, de gevraagde ratio’s.

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de school, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid. Deze opleiding kun je nog in 2014 volgen en meer informatie vind je hier.

  Internationalisering

Seminarie: ‘beter leren in diversiteit’

19 – 20 november 2014 Duinse polders, Blankenberge

Geoff Petty

Tijdens dit seminarie licht Geoff Petty (institute for learning London) toe hoe de evidence verzameld door o.a. Marzano en Hattie in de praktijk kan toegepast worden. Hij stelt vast dat er binnen de maatschappij en bijgevolg ook binnen de scholen toenemende diversiteit is. De diversiteit onder leerlingen in scholen grijpt de keynote speaker aan om de kernopdracht van scholen, nl. ‘leren’ nog beter realiseren.

Na de keynote focussen autoriteiten in themasessies op hoe je beter leert in diversiteit. Tussendoor worden deelnemers uitgedaagd om het geleerde met collega’s te delen en te verwerken.

Internationale cursussen

DNI –VSKO nodigt je uit op volgende internationale cursussen:

Evidence based teaching and learning, Malaga 9 – 15 november 2014

Leading educational change, Praag  22 - 28 februari 2015

Studyvisit observeren en reflecteren, Dene Magna Mitcheldean UK 11 – 13 maart 2015

Effective continuing professional development, Lissabon 4 – 8 May 2015

Voor meer informatie contacteer: erasmusplus@vsko.be

Erasmus+ 2015-16

Wil je school tijdens het schooljaar 2015-16 internationaal samenwerken of een beurs krijgen om internationale cursussen bijwonen, dan bereid je best nu al een Erasmus+ plan/project voor. DNI – VSKO wil je school hierbij ondersteunen en helpt je bij het schrijven van een Erasmus+ KA1 plan. 

  ICT

Nascholingen ICT, kiezen voor de toekomst

Er is weer een nieuw schooljaar begonnen. Heb je een goede start gehad? Het belooft een boeiend onderwijsjaar te worden.

Ook de ICT-wereld staat niet stil. Voortdurend zijn er nieuwe ontwikkelingen, komen er interessante toepassingen bij voor het onderwijs. Nascholingen ICT helpt je om bij te blijven in deze wereld. Ben je beginnend of gevorderd ICT-gebruiker, ben je leerkracht, directeur of ICT-coördinator, bekijk dan ons aanbod op www.nascholing.be/ict. Je vindt zeker iets van je gading. 

We bieden vakgebonden en overkoepelende nascholingen aan over volgende thema's:

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 5 mei 2014 Nieuwsbrief 11 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Vanaf 1 mei kunt u inschrijven voor de initiatieven van het werkjaar 2014-2015 via www.nascholing.be.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Nieuw nascholingsaanbod online

Ook voor 2014-2015 zorgt het VVKBaO voor een breed nascholingsaanbod op maat van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en vormingen voor de volledige basisschool. Het aanbod richt zich zowel op leerkrachten, beleidsondersteuners als leidinggevenden. Er is voorzien in teamgerichte en individugerichte vormingen.

De thema’s die worden aangeboden zijn:

 • Godsdienst
 • Identiteit en pastoraal
 • Het ontwikkelingsplan en de leerplannen
 • Muzische vorming
 • Wiskunde
 • Nederlands
 • ICT
 • Frans
 • Zorgbeleid
 • Relationele vorming
 • Wereldoriëntatie
 • Bewegingsopvoeding
 • Regelgeving
 • Professionalisering van schoolleiders
 • Evaluatie- en loopbaanbegeleiding
 • Datagebruik in het kader van kwaliteitsontwikkeling
 • Bezinning voor onderwijsmensen

Voor meer informatie kan je terecht op de nascholingsaffiche die was bijgesloten bij School+Visie van april 2014 of op http://www.nascholing.be/vvkBaO. Inschrijven gebeurt online.

Wil je graag met onze professionele nascholers in zee gaan, dan help je ons organisatorisch heel erg door tijdig in te schrijven. (Graag, alhoewel geen must, vóór 31 mei)

  Secundair onderwijs

Nascholing is… een spat nieuw leven

Sedert 1 mei staat ons nascholingsaanbod 2014-2015 online www.nascholing.be/vvkso. Heb je op het vlak van christelijke inspiratie, ict, implementatie van nieuwe leerplannen of schoolbeleid nood aan een nieuwe invalshoek, inspiratie, verdieping of netwerking, bekijk dan zeker ons aanbod!

Het aanbod bestaat uit herhalingen of verderzettingen van bestaande nascholingen en drie nieuwe projecten implementatie nieuw leerplan:

 • Leerlingen laten schitteren met muziek ( tweede graad);
 • Taal beschouwen, hoe dan (derde graad);
 • Informaticabeheer (derde graad).

De ervaring leert dat sommige projecten snel volzet zijn. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Ook nieuw is dat deelnemers nu kunnen inschrijven als nascholingsverantwoordelijke met  persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast blijft de schoolcode voorlopig bestaan. Scholen ontvangen deze week de promotieflyers en de schoolcode om in te schrijven.

  Buitengewoon onderwijs

Vacature nasscholer VVKBuO

Het VVKBuO zoekt een nascholer (m/v). De vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs en PBDKO werven aan voor het schooljaar 2014-2015 Halftijdse nascholer – halftijdse pedagogisch begeleider competentieontwikkeling ondersteuning type basisaanbod BuBaO (m/v). Voor achtergrondinformatie over het nascholingsproject, zie bijlage. Voor achtergrondinformatie over het project competentieontwikkeling, klik hier

Nieuw aanbod online voor 2014-2015

Het nascholingsaanbod ondersteund door VVKBuO is online sinds 1 mei. Neem zeker een kijkje je www.nascholing.be/vvkbuo. Nog niet alles staat 100% op punt, maar we zijn volop bezig om de laatste afspraken vast te leggen.

  Volwassenenonderwijs

Congres volwassenenonderwijs 26-27-28 november 2014

De traditie blijft behouden. VDKVO organiseert van 26 tem 28 november haar 12e congres volwassenenonderwijs. We kiezen ook nu weer voor een opdeling van een 2-daagse workshop voor schoolleiders en een plenaire sessie voor een ruimer doelpubliek. De volledige voorwaarden kan u terugvinden op de website van het congres.

Dit jaar is het centrale thema LEIDERSCHAP. We hebben 6 boeiende sessies, dus snel inschrijven is de boodschap. 

Woensdag 26 en donderdag 27 november 2014

Ieder schooljaar wordt in overleg met de adviescommissie van de VDKVO een trainingstraject voorgesteld. Dit traject bestaat uit een 2 daags programma over verschillende onderwerpen.

Iedere deelnemer kan inschrijven voor een traject naar keuze.

Workshopkeuzes

(1) Aini Jappinen: educational/ gedeeld leadership (Engelstalige sessie)

(2) Bart de Bleser (Balans Gent): Creatief leiderschap

(3) Frank de Craecker: Situationeel leiderschap

(4) Geert De Wulf: Onderhandelingstechnieken

(5) Joan De Winne: Persoonlijke leiderschapsontwikkeling:

(6) Nicole Vandeweghe: Positief omgaan met stress

Vrijdag 28 november 2014: keynote leiderschap en volwassenenonderwijs

(1) Peter Van Petegem: Beleidsvoerend of beleidsuitvoerend vermogen: de rol van de schoolleider in het veld van volwasseneneducatie

(2) Lieven Boeve: zijn visie op het volwassenenonderwijs van de toekomst en de impact op het leiderschap. 

 

Loopbaanbegeleiding: een handleiding voor evaluatoren

In nauwe samenwerking met de stafdienst van VDKVO en na overleg met het begeleidingsteam werd een visietekst ontwikkeld over de loopbaanbegeleiding van personeelsleden tijdens hun eerste jaren van een aanstelling in een centrum voor volwassenenonderwijs. Deze handleiding voor evaluatoren is gepubliceerd als Mededeling M-VDKVOO-2012-V01. Het is de bedoeling om deze visie te implementeren in centra voor volwassenenonderwijs.

Daarnaast voorzien we in een vervolgtraject waarbij de klemtoon gelegd wordt op het coachen van meer ervaren leraren.

We hanteren hierbij de volgende werkwijze:

 1. Twee begeleiders volwassenenonderijs zullen deze teamgerichte vorming brengen op maat van de centra voor volwassenenonderijs omdat niet elke centrum even ver staat in het tra-ject van coachen, functioneren en evalueren. Elke nascholingssessie zal in principe vooraf-gegaan worden door een intakegesprek. De nascholingen vinden plaats in centrum zelf.
 2. Centra hebben vaak erg gerichte vragen rond functioneren, evalueren en het volgen van correcte procedures. Een stafmedewerker (Kurt Berteloot, directeur VDKVO) zal in het kader van deze teamgerichte vorming en specifiek over deze materie de nascholers en de evaluatoren bijstaan met juridisch advies.

In bepaalde gevallen zal een beroep gedaan worden op externe experts. We denken hierbij bijvoor-beeld aan scholen die nog training willen rond gesprekstechnieken (bij functionerings- en evaluatie-gesprekken) of rond coaching.

Positief omgaan met stress op de werkvloer

Welbevinden, time management, stress en emoties hebben een grote invloed op de prestaties van je teams. Als leidinggevende kan je je via deze sessie verder verdiepen en leren hoe je via kleine acties, trainingen en oefeningen kan komen naar vreugdevoller werken en leven en hoe je dit als leidinggevende kan faciliteren.

De algemene doelstelling van deze sessie is te ervaren, technieken te oefenen om direct in de werkomgeving toe te passen en concrete resultaten te boeken.

 1. Herkennen van stresssignalen & oorzaken als directie en bij      medewerkers
 2. Verhogen weerbaarheid tegenover oorzaken en gevolgen van stress
 3. Inzicht en ervaringsgericht oefenen in stressmetingen

Trainen coping technieken objectief te volgen resultaten

Onderhandelen kan je leren: vervolgsessie

De opleiding omvat een dag voor diegenen die reeds de eerste module van twee dagen ‘onderhandelen’ hebben gevolgd tijdens het congres volwassenenonderwijs 2013.

In deze opleiding leggen we de nadruk op de sociale vaardigheid van effectief leren onderhandelen en dit volgens Kolb : ervaringsgericht leren.

Inhoud:

 • intervisiemoment;
 • overtuigen, beïnvloeden en argumenteren + praktische oefeningen;
 • onderhandelen met lastige mensen : theoretisch kader;
 • argumenteren en foute argumentatie:
 • assertieve communicatie;
 • zelfvertrouwen opbouwen;
 • omgaan met weerstand.

Dit is een interactieve opleiding met heel wat didactisch materiaal om bepaalde processen te illustreren en te laten aanvoelen.

Activerende werkvormen in de klas

Tijdens deze sessie maken lesgevers kennis met een waaier aan activerende werkvormen die kunnen geïmplementeerd worden in de lespraktijk.

De deelnemers maken kennis met een aantal van de 130 werkvormen uit het boek ‘Het gaat steeds beter’ en ervaren de vier fasen van de cyclus van ervaringsleren: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. De deelnemers kunnen na afloop de inhoud van het lesconcept van activerend opleiden uitleggen en toepassen in hun eigen praktijk en een adequate werkvorm kiezen, rekening houdend met verschillende criteria. 

Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Deze bezinning wordt niveau overstijgend georganiseerd en leert je kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

 • oefenen in stil worden
 • oefenen van een luisterende houding
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin

Motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draag

Preventieadviseur interne dienst: basisopleiding

Dit is een individugerichte nascholing voor leraren, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke inter­na­ten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen wor­den als preventieadviseur.

De opleiding heeft tot doel de preventieadviseur de nodige kennis en vaardig­heden aan te reiken om het beleid inzake preventie en bescherming op school te ad­viseren (officieus niveau 3 genoemd), al dan niet onder het toezicht van een lei­dend preventieadviseur van ni­veau 1 of niveau 2.

Daarentegen zijn preventieadviseurs van schoolbesturen die minimaal 200 werk­ne­mers tewerkstellen of die bepaalde risicoactiviteiten uitvoeren, verplicht een aan­vullende vorming voor preventieadviseur niveau 1 of ni­veau 2 te volgen. Voor hen is deze opleiding dus NIET voldoende.

  Besturen/inrichtende machten

We blijven de vinger aan de pols houden…

Voor volgend schooljaar staat er weer heel wat nieuws gepland voor bestuurders (http://www.nascholing.be/vimko).

We  starten het vormingsjaar in oktober 2014 met een Masterclass verzorgd door een autoriteit in de profitsector: mevrouw Saskia Van Uffelen neemt ons mee in de ondernemerswereld.

Christelijke identiteit en pastoraal is het eerste vormingsthema dat onder uw aandacht wordt gebracht in november/december 2014.

Het vervolgscenario van bestuurlijke schaalvergroting wordt daarna in de maand januari 2015 opgenomen.

We herhalen in maart 2015 de succesformule van het voorjaarsseminarie met een aantal nieuwe keuzemogelijkheden.

Tot slot is er steeds de mogelijkheid een vorming op maat aan te vragen gedurende de loop van het schooljaar 2014-2015. U mag nu al contact opnemen voor info of vragen en u kan reeds inschrijven.

  Internaten

Versterk de verbinding

Het jaarthema van de vrije internaten voor schooljaar 2014-2015 is: “Versterk de verbinding”.  In onze samenleving is er een grote nood aan kwaliteit in het contact met de ander.  Wie met empathie openstaat voor de wereld van de ander, zet de eerste stap op weg naar verbinding en helpt om echt contact te krijgen met mensen.

We werken dit jaarthema uit op de nationale studiedag op vrijdag 10 oktober in het Pand in Gent.  Daar geeft Frederik Imbo een introductie op het thema met zijn voorstelling  “Rondpunt: als het vierkant draait” waarbij we de principe van geweldloze communicatie te zien en te horen krijgen. Het namidagprogramma bestaat uit een naverwerking van de principes van geweldloze communicatie met het eigen internaatsteam.

Op de regionale studiedagen op de 4 vrijdagen van november benaderen we het thema verbinding vanuit diverse invalshoeken.  Bij inschrijving kiest u voor één onderwerp.

 • verbondenheid en vertrouwen als uitdagingen voor een kwalitatief internaat (Noël Selis)
 • een sociale mediabeleid op internaat (Jo Bultheel)
 • geweldloze communicatie in de praktijk (Corrylaura Van Bladel)
 • cyberpesten (enkel in bisdom Brugge)

Nieuw project voor volgend schooljaar:

 • Van ik naar wij: via creatief-didactische werkvormen (Thomas De Mulder en Rishi Panchasara).  Dit wordt een actieve en creatieve vorming om nadien onmiddellijk toe te passen bij de internen.

Verder bevelen we de volgende projecten warm aan:

 • basiscursus motiverende leerbegeleiding (Justine Van Cauwelaert)
 • Themadag rond leerbegeleiding (Justine Van Cauwelaert)
 • Seminarie voor beheerders (Peter Engelborghs)
 • Functioneringsgesprekken in de praktijk en loopbaanbegeleiding (Peter Engelborghs)
 • Seminarie voor opvoeders (diverse lesgevers)

Meer info over elk project vindt u op de website van de Dienst Internaten www.internaat.be. Inschrijven kan via de beheerder op www.nascholing.be

  Niveau-overstijgend

Inkoopbeleid & overheidsopdrachten voor onderwijsvzw’s

De opdrachten van inrichtende machten vallen sinds 1 juli 2013 onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Wat betekent dit concreet voor onze inrichtende machten? Hebben we alleen oog voor de juridische complexiteit van de overheidsopdrachtenwetgeving? Of zien we die wijziging ook als een opportuniteit om ons inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Hoe pakken we het aan?

Op die vragen wil deze opleiding een antwoord bieden. Deze opleiding kun je nog in juni volgen en je vindt hier meer informatie.

Opleiding Financieel beleid voor de schoolleider

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – om inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over o.m. de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening, de gevraagde ratio’s.

Na afloop van deze opleiding kunnen de leidinggevenden op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen de school, kunnen zij het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen en kunnen zij de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid. Deze opleiding kun je nog in juni 2014 volgen en meer informatie vind je hier.

Professionele leerkracht

Vanuit de jarenlange internationale ervaringen biedt DNI-VSKO verschillende modules aan om de professionele leer kracht van je team te versterken. DNI-VSKO biedt hiervoor drie modules aan die je zowel individueel als met het team kan volgen, nl. de module coachen, de module feedback en de module je eigen praktijk onderzoeken. Je kan de modules afzonderlijk bijwonen.

Info raadplegen en inschrijven kunt u via deze link.

PaLeD: Studienamiddag 14 mei 2014

De werkgroep PaLeD (= Pastoraal en Levensbeschouwelijke Diversiteit) stelt op woensdagnamiddag 14 mei haar nieuwe publicatie voor. Bij deze voorstelling horen een aantal werkwinkels waarin verscheidene aspecten van de pastoraal in levensbeschouwelijke context belicht worden. Op deze plaats vindt u meer informatie!

Tegelijk met de publicatie zal hier een website ontsloten worden waar materialen en achtergronden beschikbaar zullen gesteld worden.

Voor info en inschrijvingen kan u terecht op de nascholingsite. Klik op de link en je komt meteen op de module. Om in te schrijven meld je je aan als school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie om deze pagina te kunnen openen. Informeer bij je directie of bestuur van je organisatie.

  Internationalisering

Internationale cursussen

Studyvisit Finnish educational system in Oulu van 12 tot 17 oktober 2014

Effective continuing professional development in Lissabon van 28 september tot 4 oktober 2014

Leading educational change in Praag van 22 tot 28 februari 2015

Evidence based teaching and learning in Malaga van 9 tot 15 november 2014

Studyvisit Dene Magna in Mitcheldean, Gloucester van 11 tot 13 maart 2015

Internationaal seminarie

 “Beter leren in diversiteit”

Woensdag 19 en donderdag 20 november

Domein Duinse Polders, Blankenberge

duinse polders.jpg

Deelname  € 250

De internationale keynote wordt gebracht door Geoff Petty. Vanuit het boek “evidence based teaching – a practical approach” licht Geoff Petty toe hoe de evidence verzameld door o.a. Marzano en Hattie in de praktijk kan toegepast worden. Geoff Petty stelt vast dat er binnen de maatschappij en bijgevolg ook binnen de scholen toenemende heterogeniteit is. De diversiteit onder leerlingen in scholen grijpt de keynote speaker aan om de kernopdracht van scholen, nl. ‘leren’ nog beter realiseren.

Na de internationale keynote focussen Vlaamse autoriteiten en Geoff Petty in themasessies op hoe je beter leert in diversiteit. Tussendoor worden deelnemers uitgedaagd om het geleerde met collega’s te delen en te verwerken zodat er actiepunten kunnen meegenomen worden naar de eigen organisatie.

Voor de themasessies heeft DNI-VSKO nu al de toezegging van prof. Bieke De Fraine (KULeuven), Kris Van den Branden (KULeuven) , Christophe Lafosse (KULeuven) , Arnoud Raskin en Erik Duval.

Nodig alvast je collega’s ook uit! Meer informatie vind je op onze congreswebsite die we meer en meer aanvullen.

Erasmus+ schrijven van een Europees professionaliseringsplan

erasmusplus.jpg

In 2 sessies toont DNI je de weg om een Erasmus+ Europees professionaliseringsplan te schrijven en op die manier met je school te kandideren om beurzen te ontvangen voor Europese professionalisering. Een Share Point geeft antwoorden op al je vragen en ondersteunt je bij het schrijven van het plan.

Meer informatie en inschrijven vind je hier

Finnish lessons

Tijdens een avondsessie maak je kennis met het Finse onderwijssysteem en krijg je informatie over de onderwijskundige aanpak in Finland die tot opmerkelijke resultaten leidt.

Meer informatie en inschrijven vind je hier

  ICT

Nascholingen ICT voor alle leerkrachten die ICT willen inzetten binnen en buiten de klas

Onder nascholingen ICT vind je een uniek aanbod aan ICT-modules voor het onderwijs. Er zijn heel veel nieuwe modules bijgekomen die inspelen op de laatste trends.

De nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende ICT-gebruiker als de gevorderde. Voor elke leerkracht zijn er aangepaste modules om ICT in de lespraktijk te integreren en de leerplannen te ondersteunen. Voor verschillende studierichtingen is een specifiek aanbod uitgewerkt. Er zijn meerdere modules waarin nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs aan bod komen zoals flipping the classroom. Ons aanbod nascholingen over het gebruik van tablets is uitgebreid met verschillende nieuwe modules voor elk type tablet. Er is ook een ruim aanbod voor de ICT-coördinator.

De modules zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken nl.

 • Beeld, video en geluid
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • ICT-coördinatie
 • ICT-integratie in vakken
 • ICT-lesmateriaal creëren
 • Informatica in de 2e graad
 • Leerlingen actief betrekken in je les met ICT
 • Kantoor en verkoop
 • Mode
 • Office toepassingen
 • Presenteren
 • Scholen voor Wetenschap en Techniek (S-We-Te)
 • Tablets in het onderwijs
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Web 2.0 en online samenwerken
 • Vakoverschrijdend
 • Websites maken
 • Basisonderwijs
 • Buitengewoon onderwijs

Het volledige aanbod vind je op http://www.nascholing.be/ict. Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om leraren, directies, omkadering … uit het secundair -, buitengewoon - en basisonderwijs te professionaliseren. Ook vraaggestuurde nascholingen zijn mogelijk. Wens je ICT-integratie in je school te bevorderen, leerkrachten meer ICT-vaardig te maken, de tablet te introduceren. Wij maken een nascholing op maat, inspelend op je behoeften. Voor meer info, contacteer greet.vanderbiesen@vsko.be.

Houd er rekening mee dat meerdere modules snel volzet zijn.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 22 april 2014 Vacatures voor nascholers 2014-2015

VSKO DNI

Geachte

We brengen graag onze vacatures voor het werkjaar 2014-2015 onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Vacatures nascholers 2014-2015

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs heeft de volgende vacatures voor nascholers.

Met algemene vragen kunt u terecht bij de coördinator van DNI via marleen.decuyper@vsko.be.

  Basisonderwijs

Vacatures nascholers VVKBaO

Het VVKBaO werft voor de nascholingsprojecten Frans, Zorgbeleid en Wereldoriëntatie in het basisonderwijs nieuwe nascholers aan voor het schooljaar 2014-2015. Deze betrekkingen kunnen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, deeltijds of voltijds zijn.

Alle informatie over de inhoud van de job van nascholer, de specifieke eisen van elk project en de voorwaarden voor de indiensttreding kan je hier lezen.
Kandidaten dienen te solliciteren vóór 25 mei 2014 om 12 uur met dit sollicitatieformulier.

  Secundair onderwijs

Vacature nascholer muzikale opvoeding

VVKSO zoekt een deeltijdse nascholer 25% (m/v) met een grondige kennis muzikale opvoeding voor de tweede graad aso, tso, bso & kso voor het nascholingsproject in verband met het nieuwe leerplan muzikale opvoeding.
Voor de volledige vacature: klik hier.
Solliciteren kan door dit formulier volledig in te vullen en vóór 20 mei 2014, 12 uur te mailen naar marleen.decuyper@vsko.be.
Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de schriftelijke sollicitatie. Kandidaten die daaruit weerhouden worden, ontvangen per e-mail een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met korte presentatieopdracht. Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 11 juni 2014 in Brussel.

  Buitengewoon onderwijs

Nascholer voor VVKBuO

Het VVKBuO zoekt een nascholer (m/v).
Meer info over deze vacature zal in de komende week ter beschikking komen op www.nascholing.be --> Nieuws of rechtstreeks via deze link.
Houd deze website zeker in de gaten!

  Niveau-overstijgend

Nascholers voor een prioritair project

In het kader van een prioritair nascholingsproject voor basis-, buitengewoon en secundair onderwijs is de Pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs – in samenwerking met Universiteit Antwerpen (prof. Paul Mahieu) – op zoek naar 2 nascholers, telkens voor een halftijdse opdracht, met ingang van 1 september 2014. De opdracht betreft het ondersteunen van scholen/SG in het gebruik van informatie/data om er beleidsmatig mee aan de slag te gaan.

Alle informatie vind je hier.

  ICT

Vacature nascholer informaticabeheer

VVKSO zoekt een halftijdse nascholer (m/v) met een grondige kennis toegepaste informatica voor de studierichting Informaticabeheer voor het nascholingsproject in verband met het nieuwe leerplan informaticabeheer.
Voor de volledige vacature: klik hier.
Solliciteren kan door dit formulier volledig in te vullen en vóór 20 mei 2014, 12 uur te mailen naar marleen.decuyper@vsko.be.
Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de schriftelijke sollicitatie. Kandidaten die daaruit weerhouden worden, ontvangen per e-mail een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met korte presentatieopdracht. Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 4 juni 2014 in Brussel.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 13 maart 2014 Nieuwsbrief 10 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Met deze nieuwsbrief willen we een aantal punten in verband met onze nascholingen onder uw aandacht brengen.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Opleidingcheques

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs aanvaardt vanaf het werkjaar 2014-2015 geen opleidingscheques als betaling voor deelname aan nascholingsinitiatieven. De reden hiervoor ligt in het feit dat onze professionalisering niet volledig voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de aanwending van opleidingscheques zoals te lezen is op de website van de VDAB op https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

  Basisonderwijs

Aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten

Directeurs (en eventueel leden van het schoolbestuur) van een scholengemeenschap die bijzondere aandacht hebben voor de aanvangsbegeleiding van jonge leerkrachten kunnen daarvoor nog dit schooljaar inschrijven voor gratis nascholing. De evaluatiecyclus wordt gekaderd als aanzet tot aanvangs- en loopbaanbegeleiding en er worden tools aangereikt voor de evolutie in de loopbaan van TABD naar TADD.

De nascholing wordt gegeven door Dominiek Olivier en Mark Van den Bossche. Voor meer info en om in te schrijven kun je bij Stefaan Verbrigghe terecht (stefaan.verbrigghe@vsko.be).

Kennismaking met nascholingsformule muzolabs

(Doelgroep: coördinerende directeurs en directeurs, gangmakers en muzocoaches die betrokken zijn bij het nascholingsbeleid op school)

In de voorbije drie jaar ontwikkelde het muzoteam van het VVKBaO de nascholingsformule MUZOLAB. Deze vorming is erop gericht om leerkrachten te initiëren in de doelgerichte didactiek die nodig is bij het begeleiden van muzische processen bij hun leerlingen. Het is een nascholingsformaat dat zich optimaal leent voor toepassing op niveau van de scholengemeenschap. Tijdens deze unieke vorming werkt de nascholer zelf met een groep kinderen.

Ondertussen programmeerden heel wat scholen en scholengemeenschappen muzolabs voor hun leerkrachten. De ervaringen van de deelnemers zijn uitermate positief.

Om u de kans te geven ook van nabij kennis te maken met deze vormingsmodule, nodigen wij u graag uit op twee demolabs voor directeurs, coördinerende directeurs en gangmakers die betrokken zijn bij het nascholingsbeleid van de school.

Deze demolabs gaan door op twee locaties, telkens van 9 tot 12.30 uur.

 • Op dinsdag 29 april 2014 in de VBS Hemelvaart, Keukeldam 19 te 8790 Waregem.
 • Op woensdag 7 mei 2014 in VB Boekt, Reitveld 7 in 3550 Heusden-Zolder.

Deelnemen is gratis. Inschrijven is echter verplicht en kan via www.nascholing.be>basisonderwijs>directie>muzische vorming> MO7-ind. Demolab

  Secundair onderwijs

Nascholingen 2014-2015, een eerste overzicht

Volgend schooljaar bieden we een reeks herhalingen of verderzettingen van het aanbod 2013-2014 aan èn ook enkele nieuwe nascholingsprojecten.

nieuwe projecten

 • Taal beschouwen in de derde graad
 • Muzikale opvoeding in de tweede graad
 • Informaticabeheer derde graad
 • Datagebruik in het kader van kwaliteitsontwikkeling

herhalingen of verderzettingen

 • Dekt de vlag de lading
 • Van inspiratie tot identiteit
 • Pastoraal in 3D
 • Back to the point
 • Leerkracht + leerling = leer-kracht
 • Mode, communicatie, presentatie en lifestyle
 • Handelingsgericht werken
 • Loopbaanbegeleiding van personeelsleden

Meer concrete info vind je vanaf 1 mei via www.nascholing.be/vvkso en via de mailing naar elke individuele school.

  Buitengewoon onderwijs

Nieuw aanbod voor 2014-2015: ondersteuning type basisaanbod in BuBaO

VVKBuO zet in samenwerking met de pedagogische begeleiding in op de ondersteuning van alle BuBaO-scholen met type 1 en/of 8 die op 1/9/2015 automatisch omschakelen naar het type basisaanbod voor nieuwe leerlingen. U kan kiezen tussen drie modules:

 1. Klasmanagement: teamgericht
 2. SEO: tweedaagse i.s.m. Mieke Hagenaars en teamgericht aanbod
 3. Leren leren: tweedaagse i.s.m. Mieke Hagenaars en teamgericht aanbod

De vacature voor een nieuwe, halftijdse nascholer wordt in april verspreid.

In het nascholingsproject ‘ontwikkelingsgericht werken in BuBaO’ werkt Mieke Hagenaars enkele samenwerkingsprojecten met de diocesane pedagogische begeleiding af.

Alle andere projecten worden gecontinueerd: RSV, ICT in BuO, GOK in BuO, GON & ION, autisme, dyslexiesoftware, ernstige meervoudige beperkingen, introductiedagen voor nieuwe directies BuO en de colloquia BuSO en BuBaO.

In het project ‘leertraject op maat voor evaluatoren in het buitengewoon onderwijs’ voorzien we nu één algemene sessies per diocees en ook een individueel aanbod op maat.

Nieuw in het vrije markt aanbod is een kleinschalig project over UDL in BuO o.l.v. Marleen Clissen.

  Hoger Onderwijs

Onderwijsdag samenwerken vanuit identiteit: co-teaching, team-teaching en andere vormen. Mechelen, 7 mei 2014

Elk schoolteam ontwikkelt zich steeds verder vanuit een eigen katholieke en pedagogische visie over goed en zinvol ‘samen’-leven en ‘samen’-leren. Dat is vandaag geen evidentie en ook geen probleem, maar wel een uitdaging voor leraren (in opleiding) en iedereen die van dichtbij of van veraf betrokken is bij onderwijs. We verkennen tijdens deze onderwijsdag enkele concepten om hierrond effectief aan de slag te gaan.

Vlaamse leraren zijn goed, en blijven dit door te evolueren. Het traditioneel uitgangspunt is nog te vaak: ik ga met mijn leerlingen mijn klas binnen. Samenwerken is vanuit een modern schooleigen katholiek opvoedingsproject essentieel. Wie dit als optie verkent, zal dus niet enkel focussen op de organisatorische aspecten. Vanuit de grondtoon 'Leraar ben je nooit alleen' geven we tijdens deze Onderwijsdag concrete aanzetten om samen te werken aan ‘samenwerken’. We verkennen enkele concepten: van co-teaching tot team-teaching.

Datum  

7 mei 2014

Locatie

Thomas More, Mechelen – Campus De Vest, Zandpoortvest

Organisator

VSKO/VVKHO Projectgroep ‘identiteit IN diversiteit’ in samenwerking met: Thomas More Mechelen, KAHO Aalst, VSKO, VVKBaO en VVKHO

  Besturen/inrichtende machten

Voorjaarsseminarie voor bestuurders

U kan nog steeds inschrijven voor het voorjaarsseminarie dat doorgaat in Hasselt, Mechelen en Antwerpen.

Tijdens één avond krijgen bestuurders de kans om uit vier thema’s te kiezen. Een bestuur dat deelneemt met bestuurders die elk een ander thema volgen, krijgt op één avond een brede en gedifferentieerde vorming. Voor elk bisdom staat het thema ‘betrokkenheid creëren’ op de planning. De andere thema’s waar bestuurders voor kunnen kiezen dragen volgende titels: ‘Goed communiceren’, ‘Scholenbouw 2014-capita selecta’, ‘Procederen of bemiddelen?’, ’De geschikte directeur selecteren’ en ‘De betekenis van identiteit voor de verschillende beleidsdomeinen van een schoolbestuur’.

Meer informatie vindt u via de website DNI (www.nascholing.be/voorjaarsseminarie). U gebruikt uw persoonlijke code om in te schrijven.

  Niveau-overstijgend

ICT-integratie in onderwijs

Knipsel.GIF

Wilt u werken aan ICT-integratie in uw school of eigen klas ... neem dan hier een kijkje in het aanbod van de werkgroep I2O (Ondersteuning ICT-integratie in onderwijs).

Je kunt er nog bij op onze wachtlijst. Aarzel niet om contact op te nemen met i2O@vsko.be.

  Internationalisering

Erasmus+

Het nieuwe Erasmus+-programma is sedert 1 januari van toepassing.

Indien je via KA2 een internationaal project wil opstarten dan moet je voor 30 april een aanvraag indienen bij het nationaal agentschap EPOS: http://www.epos-vlaanderen.be/.
Rykevelde www.ryckevelde.be en Alden Biesen www.alden-biesen.bekunnen je hierbij ondersteunen.

Je kan met je vragen ook terecht bij DNI-VSKO via http://int.nascholing.be

  ICT

23e dag ICT-coördinatoren: safe@school

Op 27 mei houden we de 23e studiedag voor ICT-coördinatoren. 

We werken dit jaar rond het thema Safe@school

Veilig ICT-gebruik is heel belangrijk voor een school en wordt steeds belangrijker.

Beveiliging mag de functionaliteit en het aannemen van nieuwe technologieën echter niet tegengaan. Als je geen strategie hebt voor beveiliging, dan loop je steeds achter de feiten aan. Heb je ze wel dan wil dat niet zeggen dat je veilig bent ...

Hoe kunnen scholen bijdragen tot een veiliger ICT-omgeving? Wat zijn de nieuwe bedreigingen voor scholen? Wat is het wettelijk kader waarbinnen de school mag optreden? Wat is de te volgen procedure bij cyberpesten? Data in de cloud, maar wat met de Amerikaanse wetgeving? Nood aan 2-factor authentication? Hoe kijkt de pedagogische ICT-coördinator naar al die beveiligingen?

Deze en nog veel meer vragen worden behandeld in ruim 25 sessies op deze studiedag.

Net zoals vorig jaar is er een uitgebreide beurs met vooral standhouders die producten of diensten aanbieden die aansluiten bij het thema van de studiedag. 

Voor meer info verwijzen we naar de website http://ictcoordinatordag.be/.

Datum en uur: dinsdag 27 mei van 8:30 (ontvangst) tot 17:00
Locatie: Thomas More hogeschool, campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Inschrijven kan nu al. Vanaf 17 maart kun je ook je persoonlijke voorkeur voor je sessies doorgeven.

Wat voor gevolgen heeft de wetgeving overheidsopdrachten op de aankoop van ICT-infrastructuur?

Nascholingen ICT van het VVKSO richt een nascholing in over de gevolgen van de wetgeving overheidsopdrachten op de aankoop van ICT-infrastructuur: hardware, software, diensten … Bedoeling is een duidelijk beeld te scheppen voor alle directies en ICT-coördinatoren wat betreft dit thema en vooral antwoord te geven op de concrete vragen die er leven hieromtrent. Voor meer info over deze nascholing en de mogelijkheid tot inschrijven, klik hier.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 31 januari 2014 Internationalisering en Erasmus+

VSKO DNI

Geachte

Bij de start van het nieuwe Erasmus+-programma brengen we graag het aanbod van VSKO onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Internationalisering

Erasmus+

Ter vervanging van o.a. het Comenius, Grundtvig en Leonardo programma heeft de Europese commissie op 1 januari 2014 het  Erasmus+-programma in werking gesteld. Voorheen konden individuen beurzen aanvragen terwijl het programma nu is geënt op de organisatie. Binnen Erasmus+ is het bijgevolg de instelling die teamleden naar internationale activiteiten stuurt.

Het Erasmus+ programma bestaat uit 3 sleutelactiviteiten:

 • Actie 1: leermobiliteit voor individuen (deadline 17 maart 2014)
  Deze actie houdt in dat leraren via stafmobiliteit o.a. kunnen deelnemen aan gestructureerde internationale cursussen, internationale stages, job-shadowing, onderwijs of opleidingsopdrachten binnen internationale context.  Daarnaast kunnen leerlingen via leerlingenmobiliteit in internationale context leren.

VSKO – DNI ondersteunt bij het schrijven en realiseren van uw ‘Europees ontwikkelingsplan’. Meer informatie hier.

 • Actie 2: samenwerken voor innovatie en goede praktijken (deadline 30 april 2014)
  Deze actie gaat over lange termijnpartnerschappen. VSKO-DNI komt in de nieuwsbrief van maart hierop terug.
 • Actie 3: steun voor beleidshervorming
  Deze actie focust op het voeren van onderwijsbeleid.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen? - mail naar hilde.decaesstecker@vsko.be

Hoe maakt u een Europees ontwikkelingsplan?

Vanuit actie 1 kan uw instelling een budget aanvragen zodat leraren zich internationaal kunnen ontwikkelen en zich kunnen professionaliseren. Uw instelling stelt dan een ‘Europees ontwikkelingsplan’ op en dient het voor 17 maart in bij het nationaal agentschap Epos.

VSKO heeft een aanbod ontwikkeld om u hierbij te ondersteunen.

Aanbod 1: VSKO – DNI ondersteunt bij het schrijven en realiseren van uw ‘Europees ontwikkelingsplan’. Meer informatie hier.

Aanbod 2: Organisaties van het VSKO bieden kwaliteitsvolle internationale cursussen aan. u kunt deze cursussen opnemen in uw ‘Europees ontwikkelingsplan’. Hieronder vindt u het internationaal cursusaanbod vanuit VSKO:

Cursussen georganiseerd door:

VSKO hoopt u op één van onze internationale initiatieven te mogen verwelkomen.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 14 januari 2014 Nieuwsbrief 9 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Alle projectmedewerkers wensen u van harte een jaar gevuld met professionele leerkracht!

Bij de start van het nieuwe kalenderjaar zetten we graag een aantal initiatieven in de kijker. Er kan nog voor heel wat initiatieven ingeschreven worden via www.nascholing.be.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Eén gebruikersnaam en wachtwoord voor toepassingen VSKO

Sinds 13 december kunt u, als alles voor u goed verlopen is, aanmelden op www.nascholing.be met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord zoals voor heel wat andere toepassingen van het VSKO. Mocht er voor u onverhoopt nog een probleem zijn, aarzel niet om nascholing@vsko.be te contacteren.

  Basisonderwijs

Seksuele vorming van kinderen in de basisschool: individuele vorming

Nog een paar plaatsjes voor snelle beslissers!!

Deze vorming bestaat uit 2 sessies.

Lesgever: Helena Vanden Bergh
Lesplaats: Diocesaan Centrum dat gelegen is in de F. de Merodestraat 18 (Ingang: Varkensstraat 6) te 2800 Mechelen.
Data:
Sessie 1: woensdag 22 januari 2014 Van 09:30 tot 12:30
Sessie 2: woensdag 12 maart 2014 Van 09:30 tot 12:30

De doelstellingen van deze vorming zijn:

 • Zicht krijgen op de seksuele ontwikkeling van kinderen.
 • De inhoud (de doelen) van seksuele vorming leren kennen.
 • De inbedding van seksuele vorming in relationele vorming (ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsniveaus) verkennen.
 • De verschillende dimensies van seksuele vorming van kinderen verkennen en toepassen.
 • Seksueel grensoverstijgend gedrag tussen kinderen: verkennen van criteria.
 • Gepast inspelen op aanvaard en grensoverschrijdend seksueel gedrag van kinderen: tips voor de praktijk.

Alle info en inschrijven kan hier.

MUZO-EVENEMENT VVKBaO: THINK DESIGN!

Kinderen stimuleren tot ontwerpen.

Op maandag 3 februari 2014 organiseert het muzo-team van VVKBaO opnieuw een muzo-evenement in samenwerking met het DESIGN MUSEUM van Gent. Leerkrachten van het lager onderwijs kunnen er ontdekken hoe ze hun leerlingen aan het ontwerpen krijgen. Docenten van het museum en het nascholingsteam muzo van VVKBaO staan samen in voor deze vorming. Er wordt gereflecteerd op het didactisch proces en er worden linken gelegd met het leerplan muzische opvoeding. Er is nog plaats voor 5 deelnemers.

Inschrijven kan via www.nascholing.be en deze link.

Gender en seksuele diversiteit in onderwijs

Çavaria biedt zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs gratis vormingen op maat aan over gender en seksuele diversiteit.

Deze vormingen kaderen binnen het project ‘Gender en seksuele diversiteit in het onderwijs’ dat loopt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015. Voor dat project werken de verschillende onderwijskoepels samen met meerdere gespecialiseerde partners. Het doel is scholen te helpen bij het in de praktijk omzetten van de engagementsverklaring voor een genderbewust en holebivriendelijk onderwijs (oktober 2012).

Meer informatie vindt u op: http://www.cavaria.be/vorming-gender-en-seksuele-diversiteit-in-het-onderwijs  of stuur een mailtje naar steven.debaerdemaeker@cavaria.be

  Secundair onderwijs

Nascholing is… onze blik verruimen

Gender en seksuele diversiteit in onderwijs

Çavaria biedt zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs gratis vormingen op maat aan over gender en seksuele diversiteit.

Deze vormingen kaderen binnen het project ‘Gender en seksuele diversiteit in het onderwijs’ dat loopt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015. Voor dat project werken de verschillende onderwijskoepels samen met meerdere gespecialiseerde partners. Het doel is scholen te helpen bij het in de praktijk omzetten van de engagementsverklaring voor een genderbewust en holebivriendelijk onderwijs (oktober 2012).

Meer informatie vindt u op: http://www.cavaria.be/vorming-gender-en-seksuele-diversiteit-in-het-onderwijs

of stuur een mailtje naar steven.debaerdemaeker@cavaria.be

Nascholingsprojecten volgend schooljaar

Vanuit VVKSO voorzien wij voor volgend schooljaar o.a. de herhaling van een aantal lopende projecten (www.nascholing.be/vvkso) en ook twee nieuwe projecten:

-          Muzikale opvoeding in de tweede graad aso, kso en tso
-          Informaticabeheer in de derde graad

Beide nieuwe nascholingsprojecten willen leraren helpen bij de invulling van de nieuwe leerplannen voor deze vakken.

  Hoger Onderwijs

Onderwijsdag samenwerken vanuit identiteit: co-teaching, team-teaching en andere vormen. Mechelen, 7 mei 2014

Elk schoolteam ontwikkelt zich steeds verder vanuit een eigen katholieke en pedagogische visie over goed en zinvol ‘samen’-leven en ‘samen’-leren. Dat is vandaag geen evidentie en ook geen probleem, maar wel een uitdaging voor leraren (in opleiding) en iedereen die van dichtbij of van veraf betrokken is bij onderwijs. We verkennen tijdens deze onderwijsdag enkele concepten om hierrond effectief aan de slag te gaan.

Vlaamse leraren zijn goed, en blijven dit door te evolueren. Het traditioneel uitgangspunt is nog te vaak: ik ga met mijn leerlingen mijn klas binnen. Samenwerken is vanuit een modern schooleigen katholiek opvoedingsproject essentieel. Wie dit als optie verkent, zal dus niet enkel focussen op de organisatorische aspecten. Vanuit de grondtoon 'Leraar ben je nooit alleen' geven we tijdens deze Onderwijsdag concrete aanzetten om samen te werken aan ‘samenwerken’. We verkennen enkele concepten: van co-teaching tot team-teaching.

Datum  

7 mei 2014

Locatie

Thomas More, Mechelen – Campus De Vest, Zandpoortvest

Organisator

VSKO/VVKHO Projectgroep ‘identiteit IN diversiteit’ in samenwerking met: Thomas More Mechelen, KAHO Aalst, VSKO, VVKBaO en VVKHO

De bedreigde beleidsruimte van de hogescholen!(?) Brussel, 14 februari 2014

Onder de titel 'De bedreigde beleidsruimte van de hogescholen!(?)' organiseert het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) op 14 februari 2014 in Brussel een studienamiddag waarop de vraag centraal staat of de Vlaamse hogescholen er nog in kunnen slagen om hun strategische doelstellingen te bereiken. Ondanks de ordewoorden autonomie, beleidsvoerend vermogen en deregulering, is de overheid dikwijls de weg ingeslagen van detailregelgeving en bijkomende vormen van verantwoording waardoor de beleidsruimte van de hogescholen in het gedrang is gekomen. Of toch niet?

Sprekers zijn:

 • Adri De Brabandere (Rekenhof)
 • Adelien Decramer (Universiteit Gent)
 • Tom Dekeyzer (Universiteit Gent)
 • Peter Kwikkers (TriasNet)
 • Wim Leybaert (Regeringscommissariaat)
 • Micheline Scheys (departement Onderwijs & Vorming)
 • Machteld Verbruggen (Thomas More)

Meer informatie en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u hier. Hopelijk mogen wij u op 14 februari verwelkomen.

  Besturen/inrichtende machten

Een must voor elke nieuwe bestuurder: de basisvorming Kompas voor de bestuurder

Deze vorming biedt een brede oriëntatie, nuttig om de verantwoordelijkheid en opdracht als bestuurder op te kunnen nemen. In twee vormingsavonden maakt een deelnemer kennis met diverse aspecten van het besturen met de 'Gids voor besturen' als leidraad.

Snel inschrijven is de boodschap: de vorming gaat door van midden januari tot eind februari 2014!

Een nieuw vormingsinitiatief voor bestuurders: het voorjaarsseminarie

Elk bisdom biedt tijdens één avond in maart 2014 parallel vier keuzethema’s aan uit een reeks van zes. Elke deelnemer kiest bij inschrijving een thema. Een bestuur dat deelneemt met vier bestuurders die elk een ander thema kiezen, krijgt op één avond een brede en gedifferentieerde vorming.

Voor elk bisdom staan de thema’s ‘goed communiceren’ en ‘betrokkenheid creëren’ op de planning. De andere thema’s waar bestuurders voor kunnen kiezen dragen volgende titels: Scholenbouw 2014 – capita selecta, Procederen of bemiddelen, De geschikte directeur selecteren en De betekenis van identiteit voor de verschillende beleidsdomeinen van een schoolbestuur’. Schrijf hier in voor deze vorming.

  Internationalisering

Internationale cursus voor directie en kaderleden: Leading Educational Change - Prague 23 februari tot 1 maart 2014

De Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO organiseert van 23 februari tot 1 maart de internationale cursus ‘Leading Educational Change' in Praag. De cursus speelt in op vernieuwende inzichten omtrent ‘change management’ en kan beroep doen op toplectoren uit Europa.

Deze keer wordt het lectorenteam van DNI aangevuld met prof. Aini Jappinen (Finland -University of Jyväskylä ) en Fred Mitchell samen met Scott Albon (assistant heads of Dene Magna, Mitcheldean UK).
De cursus is het ideale forum om nieuwe kennis en inzichten te verwerven, om collega's uit andere landen te ontmoeten en om met hen ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De voertaal is Engels en meer info over deze cursus vindt u in bijlage.

Je kan als last-minute cursist deze residentiële cursus bijwonen tegen de gunstprijs van € 990. De kostprijs omvat de zesdaags residentiële cursus op basis van half pension.

Voor meer info en inschrijven contacteer je Hilde Decaesstecker (hilde.decaesstecker@vsko.be).

In naam van het lectorenteam zie ik er naar uit om jullie in Praag te ontmoeten!

  ICT

ICT-nascholingen, de stap naar een succesvolle ICT-integratie

Eind november verscheen het MICTIVO-rapport, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van minister Smet dat peilt naar de ICT-integratie in het Vlaams onderwijs. Uit de resultaten blijkt dat er nog een ruime marge voor verbetering is. Het VVKSO biedt i.s.m. DNI een brede waaier aan van nascholingen ter bevordering van ICT-integratie in het onderwijs. Zowel voor de beginnende als voor de gevorderde gebruiker, biedt ons nascholingsaanbod boeiende ideeën aan voor de eigen lespraktijk.

Een greep uit het aanbod:

 • Beeldbewerking met Picasa: neem je zelf soms een foto met je gsm of fototoestel maar geraak je dan niet verder, dan is deze nascholing iets voor jou. Je leert hoe je de foto's op je pc zet, eenvoudige correcties aanbrengt en ze kunt delen met vrienden of leerlingen.
 • Heb je vroeger leren presentaties maken met Powerpoint maar ben je niet meer mee met de nieuwe versie, de nascholing Opfriscursus presenteren biedt soelaas. Op 2 halve dagen ben je weer mee en maak je professionele presentaties.
 • Office 365 is een gratis online omgeving van Microsoft waar je bestanden kunt bewaren en delen, eenvoudige teksten en berekeningen kunt maken ... Kortom een geschikte omgeving om online samen te werken. In de nascholing Microsoft Office 365 for Education leer je hoe je deze omgeving kunt gebruiken in je les.

Naast deze nascholingen vind je nog veel interessante nascholingen voor ICT-integratie op www.nascholing.be/ict.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 7 november 2013 Nieuwsbrief 8 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Na de herfstvakantie brengen we graag ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.

Op donderdagavond 12 december 2013 gaan we om 17 uur offline voor de overgang naar één gebruikersnaam en wachtwoord per persoon voor één dag.  Houd de startpagina van www.nascholing.be in de gaten!

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Secundair onderwijs

Vakken als vensters

Het Centrum voor Christelijke Schoolgemeenschap (CCS) organiseert, in samenwerking met het VSKO, een seminarie Vakken als vensters op 20 en 29 november 2013.

In de praktijk van opvoeden en onderwijzen dienen er zich kansen aan om werk te maken van de identiteit van een katholieke school. Leerkrachten kunnen via de inhouden en methoden die ze hanteren, het christelijk geïnspireerd project van de school ondersteunen. Waarom? Omdat elke leerinhoud en de manier waarop je die ontsluit een venster is op de wereld en de mens. Die benadering van katholiek onderwijs wil het CCS ontsluiten.

Doelgroep: secundair onderwijs. Leerkrachten, middenkader, leerplanontwikkelaars, pedagogische begeleiding en directies.
Locatie: KHLeuven-Lerarenopleiding. Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178 3001 Heverlee.
Praktische informatie: tel.: 016 37 56 22 - e-mail: monique.das@khleuven.be en www.pdcl.be.
Inschrijven kunt u via deze link.

  Volwassenenonderwijs

Congres volwassenenonderwijs

Woensdag 27 en donderdag 28 november

Het jaarlijks congres dient zich dit jaar aan met niet minder dan 6 werkgroepen. Er kan maar 1 keuze aangeduid worden en de trainingswerkgroep beslaat de volle 2 dagen.

Workshopkeuzes

 • (1) Organisatiecultuur en fusie/schaalvergroting: Amand Dewaele
 • (2) Onderhandelen en onderhandelingstechnieken: Geert Dewulf
 • (3) Fusiebegeleiding en schaalvergroting in de praktijk: Maurice Vaes
 • (4) Positief omgaan met stress op de werkvloer: Nicole Van de Weghe
 • (5) Competentiegericht onderwijs: Ludo Heylen
 • (6) Self-managing teams: Lars Nordborg Olsen en collega

Vrijdag 29 november 2013

“De visie van Europa op volwassenenonderwijs en de beleidsvertaling door Vlaanderen”.

Hierbij willen we dieper ingaan op:

 • Enerzijds de klemtonen die er gelegd worden in Europa met betrekking tot het onderwijs en in het bijzonder het volwassenenonderwijs en
 • Anderzijds op welke manier wij hier in Vlaanderen acties zullen ondernemen om de doelstellingen van 2020 te behalen.

Dit willen we doen door in overleg te gaan met beleidsmakers op Europees en Vlaams niveau en met ondersteunende diensten van zowel het VSKO als het departement onderwijs.

Meer informatie vindt u hier.

Study visit Kopenhagen

Maak kennis met het Deens onderwijsmodel in het algemeen en in het bijzonder het Deens model van volwassenenonderwijs.

Meer informatie vindt u hier.

  Hoger Onderwijs

Fusie en organisatieveranderingen. Zoektocht naar een nieuwe verbondenheid (27 november 2013 - HUB)

Binnen en buiten het onderwijs is één van de centrale uitdagingen het verbinden van organisaties en dus van mensen. Niemand ontsnapt aan een tendens van schaalvergroting en verregaande samenwerking. Meer nog, het daagt elkeen uit in zijn leidinggevend vermogen. Samen met emotionele reacties worden vele vragen (niet) uitgesproken.

De themadag van 27 november 2013 in de HUB geeft via een palet van verschillende sprekers en perspectieven elkeen de kans om antwoorden te zoeken voor zijn of haar vele vragen. Met deze themadag richten we ons naar leidinggevenden en bestuurders op alle onderwijsniveaus. Maar iedereen met interesse voor het thema is uiteraard welkom.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

'De bedreigde beleidsruimte van de hogescholen!(?)'

Onder de titel 'De bedreigde beleidsruimte van de hogescholen!(?)' organiseert het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) op 14 februari 2014 in Brussel een studienamiddag waarop de vraag centraal staat of de Vlaamse hogescholen er nog in kunnen slagen om hun strategische doelstellingen te bereiken. Ondanks de ordewoorden autonomie, beleidsvoerend vermogen en deregulering, is de overheid dikwijls de weg ingeslagen van detailregelgeving en bijkomende vormen van verantwoording waardoor de beleidsruimte van de hogescholen in het gedrang is gekomen. Of toch niet?

Sprekers zijn:

 • Adri De Brabandere (Rekenhof) 
 • Adelien Decramer (Universiteit Gent) 
 • Tom Dekeyzer (Universiteit Gent) 
 • Peter Kwikkers (TriasNet) 
 • Wim Leybaert (Regeringscommissariaat) 
 • Micheline Scheys (departement Onderwijs & Vorming)
 • Machteld Verbruggen (Thomas More)

Meer informatie en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u hier.

  Besturen/inrichtende machten

Vorming voor bestuurders: Inleiding in het financiële beleid

Bestuurders verwerven basisinzichten in het financiële beleid die hen in staat stellen om de financiën van de vzw-schoolbestuur beter te beoordelen in functie van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor dat beleid.

Tijdens deze voordracht behandelen Herman Van Impe en Patrick Van Bourgognie, bedrijfsrevisoren, de jaarrekening (o.a. balans en resultatenrekening) en de basiskennis voor het opstellen van een begroting.

Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Plaats en datum

 • Antwerpen:19 november 2013 (van 14:00 tot 17:00)
 • Brugge: 26 november 2013 (van 19:00 tot 22:00)
 • Gent: 05 december 2013 (van 19:00 tot 22:00)
 • Hasselt: 09 december 2013 (van 19:00 tot 22:00)
 • Mechelen-Brussel: 17 december 2013 (van 19:00 tot 22:00)

  Internationalisering

Studiebezoek Dene Magna: Engelse topschool

Dene Magna.png

Van woensdag 4 tot vrijdag 6 december kan je de Engelse topschool Dene Magna bezoeken. Tijdens het bezoek ontdek je hoe een team vanuit een gedeelde visie op leren erin slaagt om het beste uit elke leerling te halen. Ook hiervoor zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor sommige niveaus kan de directeur hiervoor gebruik maken van het vormingsfonds directeurs. Meer informatie vind je hier.

Masterclass over Collaborative leadership

Jappinen.jpg

Op woensdag 27 november 2013 is er een masterclass van Prof. Aini-Kristiina Jappinen te Mechelen, waar je als nascholer kunt aan deelnemen.

Prof. Aini-Kristiina Jappinen is onderzoeker aan het ‘Finnish institute for educational research’ van de university of Jyväskylä. Het onderzoek van Prof. Jappinen handelt over hoe scholen effectiever kunnen werken vanuit ‘collaborative leadership’. Uit haar onderzoek is zij tot 10 kernpunten gekomen om effectief samen het leiderschap op te nemen. Ze heeft bovendien onderzocht op welke manier die 10 kernpunten met elkaar interfereren.

Meer informatie vind je hier.

  ICT

ICT nacholingen, ook voor u!

Het schooljaar is al een tijdje bezig. Verschillende boeiende ICT-nascholnigen zijn reeds voorbij. In deze nieuwsbrief willen we enkele toekomstige nascholingen in de kijker zetten:

Beeld- en videobewerking met Android: een tablet is een ideaal instrument om een les eens op een andere manier aan te pakken. In veel vakken kun je met beeld- en videomateriaal aan de slag. Laat de leerlingen zelf beelden of video's maken van presentaties, proeven, uitstappen, schoolgebeurtenissen ... en verwerk die in je lessen. In deze nascholing leer je hoe je op een eenvoudige manier beelden en video's kunt verwerken met een Android tablet. Naast deze nascholing bieden we ook nog andere nascholingen voor Android of iPad aan.

ICT in geschiedenis, ICT in godsdienst: ICT in geschiedenis en godsdienst is uiteraard meer dan een presentatie of een filmpje bekijken en bespreken. In deze nascholingen worden een aantal eenvoudige gratis tools aangereikt waarmee je de lessen geschiedenis en godsdienst interactiever kunt maken. Ook voor andere vakken hebben we specifieke nascholingen die aansluiten bij het leerplan.

Online samenwerken met Google applicaties: een van de vakoverschrijdende eindtermen is samenwerken. Google applicaties zijn uitermate geschikt om de leerlingen samen aan een document, een presentatie, een enquête, een site te laten werken en informatie te verzamelen. In deze nascholing leer je welke de Google applicaties zijn en hoe eenvoudig ze in gebruik zijn. Als leerkracht behoud je steeds de controle op wat de leerlingen doen en wie wat heeft toegevoegd.

Naast deze nascholingen vind je nog veel interesante nascholingen voor ICT-integratie op www.nascholing.be/ict.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 23 september 2013 Vacature Deeltijdse nascholer basisonderwijs (m/v)

VSKO DNI

Geachte

Graag brengen we onderstaande vacature onder uw aandacht.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Vacature Deeltijdse nascholer basisonderwijs (m/v)

VVKBaO en de vzw SNPB zoeken een deeltijdse nascholer  basisonderwijs (50%) voor het ICT-project I2O.  

Het ICT-project I2O is opgezet om de integratie van ICT in het onderwijs te optimaliseren. Via gerichte ondersteuning willen we leraren handvatten aanreiken die hen in staat stellen ICT op een doelgerichte en efficiënte manier in hun dagelijkse werking te implementeren.

Voor de volledige vacature: klik hier.

Kandidaten solliciteren door het invullen van bijgaand sollicitatieformulier (klik hier) dat vóór 10 oktober 2013, 12 uur dient gemaild te worden aan  Marleen Decuyper, coördinator Dienst Nascholing en internationalisering: marleen.decuyper@vsko.be.

Na een eerste selectie op basis van de schriftelijke sollicitatie, volgt een tweede ronde die bestaat uit een presentatieopdracht en een gesprek. De tweede ronde vindt plaats op woensdag  23 oktober 2013 in de lokalen van de Dienst Nascholing en Internationalisering, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 4 september 2013 Nieuwsbrief 7 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Bij de start van het nieuwe werkjaar brengen we graag ons aanbod onder uw aandacht dat op www.nascholing.be steeds vrij te raadplegen is.

Via www.nascholing.be kunt u steeds een overzicht en kalender opvragen van alle professionaliseringen waarvoor u ingeschreven bent.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Stand van zaken nascholing basisonderwijs

Heel wat schoolteams en individuele leerkrachten schreven zich in voor de nascholingen van het basisonderwijs. Dat heeft voor gevolg dat een aantal projecten volgeboekt zijn. In enkele projecten zijn wel nog plaatsen. Een stand van zaken kan helpen om te weten te komen waar je nog kan aansluiten.

Kleuteronderwijs
De projecten ‘Godsdienst’ en ‘OWP en leerplannen’ zitten vol.

Identiteit, godsdienst en pastoraal
Hiervoor kunnen schoolteams nog altijd inschrijven.
Voor de individuele module ‘Als kinderen vragen stellen over god’ kan nog worden ingetekend.

Zorgbeleid
Het project ‘Zorgbeleid’ is volzet.
Tony Vermeire verzorgt de sessies in de scholen.

Relationele vorming
In dit project zijn nog heel wat mogelijkheden. Zowel voor de trajecten als voor de individuele sessies zijn er nog plaatsen. Wie wenst in te stappen neemt best contact op met de projectleider via kris.deruysscher@vsko.be.
Helena Vanden Bergh verzorgt de trajecten in de scholen.
Hier is ook een nieuw aanbod voor de schoolleiding rond seksuele en lichamelijke integriteit.

Muzische vorming
Dit project is volzet. Gabriella de Francesco verzorgt de sessies in de scholen.
Voor schoolleiders en gangmakers is er nog een mogelijkheid om tijdens de coachingsessies toelichting te krijgen bij de implementatie van het leerplan. Hiervoor kan alsnog ingeschreven worden.

Noteer alvast het Muzo-evenement in het Designmuseum te Gent. Dat gaat door op maandag 3 februari 2014. Het aantal deelnemers is hier beperkt. Snel zijn is de boodschap.

Wereldoriëntatie
Voor dit aanbod op maat van de school zijn er nog beperkte mogelijkheden. Graag contact opnemen met de projectleider via  jef.pazmany@vsko.be.

Wiskunde en Nederlands
Voor beide projecten is er nog wel wat mogelijk. Snelle beslissers kunnen hier nog wel een plaatsje bemachtigen.
Aniek tackaert verzorgt de sessies in de scholen. Informatie over de mogelijkheden is te verkrijgen bij marleen.duerloo@vsko.be (wiskunde) en bart.masquillier@vsko.be (Nederlands).

ProfS+
In het aanbod ‘Evaluatie en loopbaanbegeleiding: springplank voor interne kwaliteitszorg’ is er nog plaats. Zowel individuele directeurs als scholengemeenschappen kunnen hiervoor intekenen.

Wie nood heeft aan input rond teambegeleiding en conflicthantering kan nog inschrijven voor de module ‘Mijn team leiden in goede en kwade dagen’.

  Secundair onderwijs

Nascholing is... noden ontdekken én invullen

We wensen al onze lezers een goed schooljaar, met vooral veel inspiratie voor een kwaliteitsvolle en aangename aanpak van lessen, beleidsonderwerpen, werk- en denkgroepen. Het nascholingsaanbod 2013-2014 kan hierbij helpen. Sommige nascholingssessies zitten al aardig vol, in andere sessies is er nog plaats. Kijk op www.nascholing.be/vvkso zeker eens naar onderstaand aanbod. Inschrijven wordt nu wel dringend.
 • Taal beschouwen, hoe dan? - Voor leraren Nederlands tweede graad (n.a.v. nieuwe leerplannen en eindtermen)
 • Dekt de vlag de lading en Van inspiratie tot identiteit - Voor denk- of werkgroepen Eigen opvoedingsproject of Identiteit
 • Handelingsgericht werken - Voor werkgroepen Zorgbeleid
 • Loopbaanbegeleiding van personeelsleden - Voor evaluatoren

  Buitengewoon onderwijs

Graag even uw aandacht voor

Dit schooljaar continueren we het nascholingsaanbod van vorig schooljaar, maar kozen we wel voor een andere indeling op de website zodat u nog gemakkelijker de weg kan vinden naar het aanbod specifiek voor buitengewoon onderwijs.

Enkele aandachtspunten:

Ontwikkelingsgericht werken in het BuBaO

W.O., sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘leren leren’ zijn de leergebieden waarin je je dit schooljaar onder de deskundige begeleiding van Mieke Hagenaars kunt verdiepen. De teamgerichte nascholingen zijn reeds lang volzet. Er is nog wel plaats in de individugerichte nascholingen.

Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Karen De Wilde zet haar expertise van Sensoa ook in voor de specifieke vragen omtrent RSV in het buitengewoon onderwijs. In de verkorte trajecten voor teams en in het individugericht aanbod is er nog plaats.

ICT

Er is nog plaats in het aanbod ‘handelingsplanning en ICT’. Meer info kan je verkrijgen bij Tom Claes, nascholer-stafmedewerker ICT bij het VVKBuO.

Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen

Nieuw in het aanbod voor deze doelgroep: een denkdag rond RSV (relationele en seksuele vorming) en een studiedag over ASS bij deze leerlingen.

Leertraject op maat voor evaluatoren in het buitengewoon onderwijs

Ludo De Bock is de nieuwe nascholer. Hij zal regionale, thematische sessies organiseren waarop men kan inschrijven. Concrete info komt eerstdaags in de Nieuwsbrief en op de vernieuwde website van het VVKBuO.

Muzische vorming en wiskunde; aanbod van VVKBaO:

opengesteld voor het BuBaO!

Benieuwd naar het aanbod autisme, GON & ION, GOK, directies en andere thema’s?

Surf naar www.nascholing.be/vvkbuo

  Volwassenenonderwijs

Fusie en schaalvergroting in het volwassenenonderwijs. Ook iets voor jou of toch niet?

Dan moet je beslist aanwezig zijn op ons congres in Blankenberge. Dit jaar vindt het congres opnieuw plaats in Blankenberge (Hotel Beach Palace) en dit van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 november 2013.

Had je altijd al graag eens de cultuur van je eigen CVO in kaart gebracht dan moet je beslist inschrijven voor de sessie van Amand Dewaele. Hij leert je de organisatiecultuur meten. Op basis hiervan kan je als CVO de nadelen voorzien en bijgevolg neutraliseren. Je kan bepalen waarom samenwerkingen goed of net niet goed verlopen en zo je centrum beter voorbereiden op een eventueel fusieproces. In het kader van deze nakende fusies is het belangrijk om zowel intern als extern de nodige vaardigheden te bezitten om tot goede overeenkomsten te komen die in de toekomst ook werken. Geert Dewulf maakt van ieder van jullie een goede onderhandelaar. Ken je de cultuur en zijn je onderhandelaarscapaciteiten voldoende ontwikkeld, dan gaat Gilles Rasson gedetailleerd in op de do’s en don’ts bij een fusiebeweging. Of kijk in Europa over het muurtje Lars Nordborg Olsen en Susanne Baun Sorensen (directeur en vakbondsafgevaardigde in een Deens CVO) geven een inkijk in het fusie- en veranderingsproces die zij 10 jaar geleden hebben ingezet. Daarbij kozen zij er resoluut voor om zelfsturende teams uit te bouwen in hun organisatie. Krijg je van het lezen van deze tekst al de nodige stress dan nog kan je op ons congres terecht. Nicole Vandeweghe  heeft zich voorgenomen jullie dingen te laten ervaren, technieken te oefenen om direct in de werkomgeving toe te passen en concrete resultaten te boeken. Zo zullen jullie na haar sessie in staat zijn om stresssignalen & -oorzaken te herkennen, dit zowel bij jezelf als bij jullie medewerkers.  Jullie zullen de eigen weerbaarheid en deze van jullie medewerkers tegenover oorzaken en gevolgen van stress kunnen verhogen. Heb je je gading nog niet gevonden in voorgaand aanbod dan spelen we hier onze laatste troef uit: Ludo Heylen. Hij wil je in zijn sessie  meenemen in het competentiedenken en de consequenties die dit heeft op de rol van de lesgever. Hij  wil aan de hand van voorbeelden en oefeningen competentiegericht leren zichtbaar maken. 

Vrijdag 29 november staat Europa op het programma: “De visie van Europa op volwassenenonderwijs en de beleidsvertaling door Vlaanderen”. Hierbij willen we dieper ingaan op:

 • enerzijds de klemtonen die er gelegd worden in Europa met betrekking tot het onderwijs en in het bijzonder het volwassenenonderwijs en
 • anderzijds op welke manier wij hier in Vlaanderen acties zullen ondernemen om de doelstellingen van 2020 te behalen.

Dit willen we doen door jullie in overleg te laten gaan met beleidsmakers op Europees en Vlaams niveau en met ondersteunende diensten van zowel het VSKO als het departement onderwijs.

Jullie merken het, ook dit jaar is een deelname aan het congres van VDKVO een must! Inschrijven is dan ook de boodschap. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

  Besturen/inrichtende machten

Masterclass: Het versterken van mensen door het vergroten van sociale cohesie (Wouter Beke)

Guimardstraat 1 - Brussel, 16 oktober 2013 van 16.00 tot 19.00 uur

Deze stevige voordracht van Wouter Beke, voorzitter CD&V, inspireert bestuurders, daagt hen uit tot reflectie en nodigt hen uit tot onderlinge uitwisseling.  Na de uiteenzetting met vragenronde is er gelegenheid tot nakaarten met broodjes en een glas wijn. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Vorming en ondersteuning op maat

Maar liefst 12 verschillende keuzemogelijkheden heeft een bestuur (of een netwerk van besturen) om een teamgerichte vorming op maat aan te vragen, waarbij de nascholer na een intakegesprek een vorming op maat van het aanvragende bestuur uitwerkt. Nieuwsgierig?  Dan treft u hier een overzicht van de mogelijkheden aanVoor bijkomende informatie of inschrijven kunt u terecht bij lieve.vancamp@vsko.be of jos.everts@vsko.be.

Tip: Maak uw keuze uit de vormingsbrochure en schrijf nu reeds in

U vindt een overzicht van alle vormingen voor besturen in de vormingsbrochure 2013-2014, die  werd verspreid als bijlage bij het juninummer van Forum. Aanvullend ontving de contactpersoon van elk bestuur in augustus een brochure per post. Heeft u de brochure nog niet gezien? Vraag ze op in uw bestuur of download hier de digitale versie.Met behulp van uw bestuurscode kunt u hier inschrijven.

  Internaten

Vormingsaanbod

Het vormingsaanbod voor internaatsopvoeders en beheerders vindt u op www.nascholing.be/internaten.  Het jaarthema voor 2013-2014 is ‘Visie: geen woorden maar waarden’.  De nationale studiedag met gastspreker prof. Dirk De Wachter vindt plaats in DPB Mechelen op vrijdag 4 oktober.  Snel inschrijven is de boodschap! Warm aanbevolen zijn volgende vormingsprojecten:

 • Regionale studiedagen in november (Sint-Niklaas, Brugge, Sint-Truiden en Duffel)
 • Basiscursus en terugkomdag ‘motiverende leerbegeleiding’ o.l.v. Marcella Deneve (Brussel)
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag o.l.v. Erik Van Humbeek (Ledeberg)
 • Tweedaags seminarie voor opvoeders (Brugge)
 • Driedaagse seminaries voor beheerders o.l.v. Peter Engelborghs
 • Decreet Rechtspositie (vorming voor beheerders en bestuurders) o.l.v. Hugo De Keersmaecker (Brussel)

  Niveau-overstijgend

Dag van het praktijkonderzoek

Nancy_Dana.jpg

Op woensdagnamiddag 20 november organiseert DNI deze dag in Mechelen. Collega’s tonen andere collega’s hoe ze praktijkonderzoek opzetten en welke resultaten dit gaf. Als je interesse hebt om praktijkonderzoek te starten of je wil resultaten van praktijkonderzoek zien dan is deze namiddag een absolute aanrader. Meer informatie vind je hier.

  Internationalisering

De kracht van professioneel leren

Helen.jpg

Op 1 oktober in Kortrijk en op 2 oktober in Mechelen kan je de masterclass van Helen Timperley meemaken over professioneel leren. Wil je met je school een professionaliseringsbeleid ontwikkelen dan vind je tijdens deze masterclass wetenschappelijk onderbouwde informatie over effectief professionaliseren.  Meer informatie vind je hier.

Studiebezoek Fins onderwijssysteem

finland.jpg

Van dinsdag 15 tot vrijdag 18 oktober kan je in de regio van Oulu, Finland ontdekken waarom de Finse scholen goed scoren op de PISA resultaten. Indien je hiervoor interesse hebt dan moet je vlug en voor 9 september inschrijven. Er zijn maar een paar plaatsen meer beschikbaar. Voor sommige niveaus kan de directeur hiervoor gebruik maken van het vormingsfonds directeurs. Meer informatie vind je hier.

Studiebezoek Dene Magna: Engelse topschool

Dene Magna.png

Van woensdag 4 tot vrijdag 6 december kan je de Engelse topschool Dene Magna bezoeken. Tijdens het bezoek ontdek je hoe een team vanuit een gedeelde visie op leren erin slaagt om het beste uit elke leerling te halen. Ook hiervoor zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Voor sommige niveaus kan de directeur hiervoor gebruik maken van het vormingsfonds directeurs. Meer informatie vind je hier.

Comenius/Grundtvigcursus: leading educational change – Praag

Praag.jpg

Van 23 februari tot 1 maart kan je in Praag de internationale Comenius/Grundtvig cursus rond veranderen bijwonen. Je kan daarvoor een beurs aanvragen bij het nationale agenschap EPOS waardoor je deze cursus gratis kan bijwonen. Beursaanvragen dienen voor 17 september gedaan te worden. De flyer en meer info vind je hier.

  ICT

Nascholingen ICT, leerrijk en boeiend

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Een schooljaar vol uitdagingen wat ICT betreft. De ICT-wereld evolueert voortdurend, telkens komen er nieuwe tools, toepassingen, websites, programma’s, apps …. Wil je bij blijven, kennis opbouwen of verdiepen omtrent ICT dan zijn de nascholingen ICT iets voor jou. Je vindt ze op www.nascholing.be/ict. We bieden vakgebonden en overkoepelende nascholingen aan over volgende thema’s:

 • Beeld, video en geluid
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • E-leren, met en zonder e-leeromgeving
 • ICT-coördinatie
 • ICT-integratie in vakken
 • Informatica in de 2e graad
 • Kantoor en verkoop
 • Mode
 • Office-toepassingen
 • Presenteren
 • Scholen voor Wetenschap en Techniek (S-We-Te)
 • Tablets in het onderwijs
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Vakoverschrijdend
 • Web 2.0 en online samenwerken
 • Websites maken

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 6 mei 2013 Nieuwsbrief 6 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Vanaf 1 mei kunt u inschrijven voor de initiatieven van het werkjaar 2013-2014 via www.nascholing.be.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Annulatievoorwaarden

We willen even de aandacht vestigen op de annulatievoorwaarden en modaliteiten. Algemeen kun je deze nalezen via www.nascholing.be - Info. Per initiatief staat er een link naar de desbetreffende modaliteiten in de zone 'Bijkomende info'.

U kunt u steeds zonder kosten laten vervangen door een collega. U meldt dit voor de start van het initiatief aan nascholing@vsko.be.

  Basisonderwijs

VVKBaO zoekt nascholers voor het schooljaar 2013-2014

Het VVKBaO zoekt deeltijdse en/of voltijdse nascholers basisonderwijs voor de thema’s: Nederlands, Zorgbeleid, Relationele en seksuele vorming en wiskunde. Voor de volledige vacature: klik hier.

Kandidaten solliciteren door het invullen van bijgaand sollicitatieformulier (klik hier) dat vóór vrijdag 24 mei 2013, 12 uur dient gemaild te worden aan kris.deruysscher@vsko.be. Na een eerste selectie op basis van de schriftelijke sollicitatie, volgt een tweede ronde die bestaat uit een presentatieopdracht en een gesprek en die plaats vindt op woensdag 19 juni 2013 in VVKBaO in de Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Aanbod basisonderwijs 2013-2014

Via www.nascholing.be/vvkbao kan je het uitgebreide nascholingsaanbod van VVKBaO bekijken. Er is een specifiek aanbod voor kleuteronderwijs, lager onderwijs en directies. Het loont de moeite even te grasduinen in het aanbod. Allicht vind je er het aanbod dat je net nodig hebt. Voor een soepele organisatie is het fijn mocht je inschrijven voor 31 mei. Later inschrijven kan natuurlijk ook nog.

  Secundair onderwijs

Nascholing is… de juiste keuze maken

Als goede huismoeders of huisvaders bereiden scholen op dit moment van het jaar al het volgende schooljaar voor. Directies en leraren proberen te voorzien waarvoor ze nascholing moeten en kunnen volgen om mee te zijn met veranderingen of vernieuwingen in leerplannen, visieontwikkeling, schoolbeleid … Het VVKSO biedt in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering opnieuw nascholingen aan in de volgende domeinen: Christelijke inspiratie, Leerplannen en Schoolbeleid. Ook in het domein ICT is er een groot aanbod, zowel vakgericht als vakoverschrijdend (zie aparte rubriek). Sommige nascholingen kunnen genieten van het koepelkrediet, zijn als het ware gesubsidieerd, en worden dan ook zeer goedkoop aangeboden. Andere nascholingsprojecten moeten zelfbedruipend zijn en vallen dan ook wat duurder uit.

Heel wat nascholingsprojecten die dit jaar nieuw waren, worden herhaald, met eventueel nog een (ruim) extra aanbod. Er zijn ook enkele volledig nieuwe projecten, vaak voor heel specifieke doelgroepen en soms voor heel ruime doelgroepen. Nieuwe projecten zijn Dekt de vlag de lading (christelijke inspiratie), Back to the point (een initiatief van de inspecteurs-adviseurs RK godsdienst), Haarzorg en Bio-esthetiek, Land- en Tuinbouw (derde graad bso), Mode, communicatie, presentatie en lifestyle en Handelingsgericht werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken.

Affiche, scheurblok met flyers en inschrijvingsprocedure vind je bij de directie van je school. Alle gedetailleerde info is te vinden via www.nascholing.be/vvkso.

Nu nog de juiste keuze maken…

  Buitengewoon onderwijs

Continuïteit én samenwerking met het gewoon onderwijs

Nascholing buitengewoon onderwijs trekt de kaart van continuïteit én samenwerking met het gewoon onderwijs! We zetten opnieuw sterk in op ontwikkelingsgericht werken, handelingsplanning gekoppeld aan ICT, relationele en seksuele vorming op BuO-maat en het gekende aanbod voor autisme en GON-ION. Het autisme-aanbod en de nascholing ‘werken met dyslexiesoftware in de klas’ worden weer opengesteld voor GON-begeleiders en gewoon onderwijs. Nieuw is dat het GON-ION-aanbod nu ook open staat  voor het gewoon onderwijs. Omgekeerd kunnen BuBaO-scholen mee genieten van het aanbod ‘muzische vorming’ van het VVKBaO en wellicht komt er nog meer nieuws op dit vlak in de nabije toekomst…

We breiden het nascholingsaanbod voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen uit.

Dit alles en nog veel meer kan u terug vinden in de nieuwe rubrieken op www.nascholing.be/vvkbuo.

  Besturen/inrichtende machten

Actueel: Lanceersessies gids voor besturen

Hasselt: voorbij -  Gent: 6 mei  -  Antwerpen: 13 mei  -  Brugge: 14 mei  - Harelbeke: 15 mei  -  Roeselare: 16 mei  - Heverlee: 23 mei

U heeft nog enkele dagen tijd om in te schrijven voor deze vorming waar u kunt kennismaken met het opzet en de inhoud van de nieuwe Gids voor besturen. In een tweede luik maakt u kennis met de vernieuwde E-gids, die een complementaire rol bij de papieren gids voor besturen vervult. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Alle besturen uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van de VIMKO, het jaarlijks treffen in juni

Mechelen: 4 juni  -  Hasselt: 6 juni  -  Antwerpen 10 juni  -  Brugge: 12 juni  -  Gent: 13 juni

Het Diocesaan Comité van Inrichtende Machten zorgt ervoor dat u in het eigen bisdom een warm onthaal vindt en een gevarieerd programma aangeboden krijgt. Een uitnodiging uit het eigen bisdom aan elk bestuur volgt weldra.

Tip: Zet het vormingsaanbod 2013-2014 alvast op de agenda van de komende bestuursvergadering.

In 2013-2014 wordt een uitgebreid programma opgezet met een aantal bekende, maar ook met een aantal nieuwe projecten. Individuele bestuurders kunnen een keuze maken uit het aanbod in elk bisdom. Besturen van scholen, centra, internaten of scholengemeenschappen kunnen bovendien kiezen uit diverse onderwerpen voor vorming op maat van het lokale bestuur. Nieuwsgierig? Het aanbod is reeds vanaf 1 mei te raadplegen via www.nascholing.be/vimko.

De vormingsbrochure 2013-2014 wordt verspreid als bijlage bij het juninummer van Forum. Aanvullend ontvangt de contactpersoon van elk bestuur een brochure per post.

  Internaten

Vorming 2013-2014

De Dienst Internaten organiseert jaarlijks in samenwerking met Nascholing enkele waardevolle projecten voor opvoeders en beheerders van de vrije internaten. Jaarlijks is er een nationale studiedag rond een bepaald jaarthema met opvolging via een regionale studiedag in elk bisdom.

In 2013-2014 is het jaarthema ‘Visie, geen woorden maar waarden’. Een aantal ouders vinden de weg naar het internaat in het kader van opvoedingsondersteuning voor hun kind. Zij kunnen de opvoeding om diverse redenen niet (meer) alleen aan.  Aan de andere kant worden internaten ook meer en meer uitgedaagd om een duidelijk antwoord te geven aan ouders die soms kritisch staan tegenover de waarden die het internaat nastreeft.  Internaten worden voortdurend bevraagd door ouders en jongeren over waar zij voor staan en vanuit welke visie zij het opvoedingsproject waarmaken. Hoe positioneren internaten zich de dag van vandaag in de samenleving? Om dat te weten moeten we eerst van nabij bekijken hoe die samenleving er vandaag uitziet, hoe ze de laatste jaren geëvolueerd is en welke antwoorden we daarop kunnen geven. Als gastspreker hebben wij op de nationale studiedag professor Dirk De Wachter uitgenodigd die het zal hebben over de kenmerken van de huidige westerse maatschappij. In de namiddag verwerken we in kleine groepen op een creatieve manier de verschillende thema’s van de voordracht en leggen we de link met internaatswerking. We leggen de klemtoon op het belang van het ontwikkelen van een visie op internaat.

Op de regionale studiedagen is er een aanbod van verschillende voordrachten. Elk van deze voordrachten belicht een visie op opvoeden vanuit de kenmerken van de huidige samenleving en de uitdagingen waarvoor het internaat staat: ‘bevestigen en begrenzen’, ‘verbondenheid en vertrouwen als uitdagingen voor een kwalitatief internaat’, ‘omgaan met buiten-gewoon gedrag’,….  De verschillende invalshoeken zijn interessant om mee te nemen naar het eigen internaat en te gebruiken bij het nadenken over en het ontwikkelen van een eigen visie. 

Voor opvoeders en beheerders staan er verder volgende projecten op het programma: basisvorming en terugkomdag motiverende leerbegeleiding (Marcella Deneve), tweedaags seminarie voor opvoeders ‘Groeien als opvoeder’, omgaan met grensoverschrijdend gedrag  (Erik Van Humbeek).

Vorming voor beheerders zijn er de seminaries voor beheerders o.l.v. Peter Engelborghs en een vorming waar ook besturen welkom zijn over Decreet rechtspositie o.l.v. Hugo De Keersmaecker.

  Internationalisering

Discovering the finnish educational system in Oulu

Het Fins onderwijssysteem scoort uitstekend op de PISA-onderzoeken. De streek rond de stad Oulu haalt bovendien de beste resultaten van Finland. Via een studiebezoek in Oulu kan je kennismaken met het Fins onderwijssysteem. Je bezoekt basisscholen, secundaire scholen, de lerarenopleiding en de professionaliseringsdienst voor leraren aan de universiteit van Oulu en de pedagogische begeleidingsdienst van de Oulu. Meer info vind je hier.

  ICT

Nascholingen ICT, ben je mee met de huidige informatiemaatschappij?

Onder nascholingen ICT vind je een uniek aanbod aan ICT-modules voor het onderwijs. We zijn er opnieuw in geslaagd om een gevarieerd aanbod samen te stellen met actuele onderwerpen.

De nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende ICT-gebruiker als de gevorderde. Voor elke leerkracht zijn er aangepaste modules om ICT in de lespraktijk te integreren en de leerplannen te ondersteunen. Voor verschillende studierichtingen is een specifiek aanbod uitgewerkt. Er zijn meerdere modules waarin nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs aan bod komen. Een mooi aanbod voor tablets, zowel voor iOS (iPad) als Android tablets, is uitgewerkt. Er is ook een ruim aanbod voor de ICT-coördinator.

De modules zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken nl.

 • Beeld, video en geluid
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • E-leren, met en zonder e-leeromgeving
 • ICT-coördinatie
 • ICT-integratie in vakken
 • Informatica in de 2e graad
 • Kantoor en verkoop
 • Mode
 • Office-toepassingen
 • Presenteren
 • Scholen voor Wetenschap en Techniek (S-We-Te)
 • Tablets in het onderwijs
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Vakoverschrijdend
 • Web 2.0 en online samenwerken
 • Websites maken
 • Per locatie
 • Basisonderwijs

Het volledige aanbod vind je op http://www.nascholing.be/ict. Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om leraren, directies, omkadering … uit het secundair -, buitengewoon - en basisonderwijs te professionaliseren. Ook vraaggestuurde nascholingen zijn mogelijk. Wens je ICT-integratie in je school te bevorderen, leerkrachten meer ICT-vaardig te maken, de tablet te introduceren. Wij maken een nascholing op maat, inspelend op je behoeften. Voor meer info, contacteer greet.vanderbiesen@vsko.be.

Houd er rekening mee dat meerdere modules snel volzet zijn.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 4 maart 2013 Nieuwsbrief 5 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Hieronder vindt u een aantal opleidingen en aandachtspunten voor de nascholingen van het lopende werkjaar 2012-2013.

Op 1 mei gaat het nieuwe aanbod voor 2013-2014 online. U mag dan de volgende nieuwsbrief verwachten.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Kennismaking met het Finse onderwijssysteem

Finnish Lessons. Teach Less. Learn more.

Op maandagavond 18 maart en dinsdagavond 19 maart geeft Hugo Winnelinckx, voormalig coördinerend directeur en deskundige Fins Onderwijs een voordracht met videofragmenten en het relaas van eigen ervaringen.

Meer info en de inschrijving vind je hier.

  Secundair onderwijs

Nascholing autisme: 14 maart 2013 van 9.30-16.00, DPB Mechelen

ONTMOETINGSDAG ASS en EETPROBLEMEN, door Thomas Fondelli (Autisme Centraal)

VOOR BUITENGEWOON EN GEWOON ONDERWIJS, GON EN CLB

In deze ontmoetingsgroep wordt dieper ingegaan op de sensorische, cognitieve en sociale aspecten van eten. Daaraan gekoppeld worden de moeilijkheden van leerlingen met ASS besproken aan de hand van voorbeelden van zogenaamde ‘moeilijke eters’. Vervolgens worden concrete tips aangereikt. In de namiddag volgt reflectie en uitwisseling in deelgroepen per niveau.

Meer info: www.nascholing.be/vvkbuo

  Volwassenenonderwijs

Nascholingstraject competentieontwikkelend onderwijs: ook iets voor uw CVO/opleiding?

Dit traject werd uitgewerkt in een samenwerking tussen de begeleidingsdienst van de VDKVO en de Specifieke lerarenopleiding (SLO) van CVO VIVO Kortrijk, CVO VTI Aalst, CVO KISP Gent, CVO HIK Geel en CVO Limlo Diepenbeek.

Tijdens deze nascholing wordt er dieper ingegaan op:

 • het competentiegericht intaken (1 halve dag);
 • het competentiegericht evalueren zowel binnen de opleiding (1 halve dag) als op de werkplek (1 halve dag);
 • het competentiegericht lesgeven (1 halve dag);
 • het competentiegericht coachen/begeleiden (1 halve dag);
 • competentiegerichte opdrachten (1 halve dag);
 • het faciliteren op organisatieniveau van het competentieontwikkelend onderwijsconcept (1 halve dag).

Geïnteresseerden voor dit boeiende/vernieuwende nascholingstraject competentieontwikkelend onderwijs:

 • kunnen zich enkel als team (min. 2 personen) van een CVO/opleiding inschrijven
 • betalen 360 euro p.p. inschrijvingsgeld (betalen met opleidingcheques behoort tot de mogelijkheid)
 • krijgen 7 nascholingssessies van een halve dag (nascholing – intervisie) gespreid over een volledig schooljaar.
 • 3 à 4 sessies coaching op de werkplek van een halve dag
 • dienen zich te engageren voor het gehele nascholingstraject

Vooraf voorzien alle betrokken SLO-opleidingen in een informatiemoment waarbij het volledige traject wordt toegelicht.

Gelieve jullie vooraf in te schrijven voor één van deze infosessies bij de desbetreffende verantwoordelijke (zie e-mailadres per CVO). Dit nascholingstraject start pas vanaf september 2013. Bij de implementatie van het competentieontwikkelend onderwijsconcept kan men een beroep doen op de begeleidingsdienst van de VDKVO.

Vragen kunnen gesteld worden aan jet.muermans@vsko.be of tim.vanaken@vsko.be.

  Hoger Onderwijs

IDENTITEITSCONFERENTIE ‘HOOP VOOR-BIJ DE ONDERWIJSMARKT’

– woensdagnamiddag 24 april 2013 - Thomas More (Mechelen), Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen

Met het oog op de toekomst vormt christelijk en katholiek onderwijs jongeren voor-bij de onderwijsmarkt. Welke school legt samen rekenschap af van de hoop en waar worden mensen meegenomen in verhalen van zin?  Waar zijn de schoolleiders die hiervoor gaan vanuit een gerichtheid van het hart? Waar is de opleiding die docenten en professionals voorbereidt om te werken omdat het goed is?

Samen met de Besturenraad organiseren we voor de derde keer samen deze ‘identiteitsconferentie voor leidinggevenden’. Als sprekers hebben reeds toegezegd vanuit Vlaanderen: Machteld Verbruggen, Hans Van Crombrugge en Dirk De Wachter. Vanuit Nederland verwelkomen we: Harm Bart, Pieter Vos en Taco Visser.

Inschrijven kan tot en met 17 april. Meer informatie in de folder op onze website.

EEN TRIALOOG IN ACTIE OF HET ONAANTASTBARE TASTBAAR MAKEN MET MENSEN

– donderdagvoormiddag 25 april 2013 – De La Salle-centrum, Hendrik Placestraat 45, Groot-Bijgaarden

Als onderwijs de gehele mens wil vormen, dan is een cultuur van contemplatie en stilte meer dan ooit cruciaal. Hoe kan deze uitdaging opgenomen worden doorheen het schoolgebeuren? De herinrichting tot de kapel van de ontluiking, tevens genomineerd voor de Prijs Vlaamse Bouwmeester 2012, geeft een voorbeeld van een pedagogie voor-bij de onderwijsmarkt. De trialoog die aan de basis ligt, wordt tijdens de voormiddag uitgevoerd. Mensen (deelnemers), Vorm (architect Tom Callebaut) en Spiritualiteit (inspirator en begeleider Herman Lombaerts en An De Bremme) komen tot een trialoog via dit concrete project.

Inschrijven kan tot en met 17 april. Meer informatie onderaan deze folder bij “Extra: Programma 25 april 2012: Groot-Bijgaarden” op onze website.

PROJECTNAMIDDAG ‘VERANKEREN VAN IDENTITEIT IN DIVERSITEIT’

– donderdagnamiddag 25 april 2013 - Thomas More (Mechelen), Campus De Ham , Raghenoplein 21, Mechelen

Vanuit vijf jaar projectwerking ‘Identiteit in diversiteit’ geven verschillende verantwoordelijken in onderwijs hun visie en concrete voorstellen. Tegelijk kan u in gesprek met hen gaan. Tevens bieden wij u een waaier aan materiaal dat ontwikkeld werd vanuit de projectgroep om een proces te begeleiden in de school en in de lerarenopleiding naar ‘Identiteit in diversiteit’. Ten slotte ontvangt u onze nieuwe publicatie ‘Dialoog in de katholieke school. Katholieke school in dialoog’.

Inschrijven kan tot en met 17 april. Meer informatie in de folder op onze website.

  Besturen/inrichtende machten

Actueel: mogelijkheden om samen te werken met andere besturen: bundelen van krachten - laatste kans om in te schrijven

Hasselt: 4 maart – Antwerpen: 11 maart – Groot-Bijgaarden: 19 maart - Gent: 21 maart – Assebroek: 26 maart

Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Herneming: vorming bemiddeling, anders kijken naar conflicten

Gent: dinsdag 23 en dinsdag 30 april, telkens van 9 tot 16 uur

Het instrument van bemiddeling biedt perspectief om conflicten in een vroeg stadium op te lossen, maar is in onderwijsmiddens nog weinig gekend. Het is een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden. Deze vorming neemt twee dinsdagen in beslag en wordt geleid door Beatrijs Pletinck, erkend sociaal bemiddelaar. Bestuurders uit alle bisdommen kunnen aansluiten. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Lang verwacht: Lanceersessies van de Gids voor besturen

Hasselt: 29 april - Gent: 6 mei - Antwerpen: 13 mei - Brugge: 14 mei - Harelbeke: 15 mei - Roeselare: 16 mei - Heverlee: 23 mei

Eind april 2013 verschijnt de Gids voor besturen, een handleiding voor bestuurders in het katholiek onderwijs. Dit vademecum bundelt alle noodzakelijke basisinformatie. Deze onmisbare handleiding bij het besturen met ziel en zakelijkheid is een realisatie van VIMKO en de Dienst voor Inrichtende Machten van het VSKO.

Meer informatie over het boek en de bestelmogelijkheden leest u in dit forumartikel.

Meer informatie, inschrijven voor een lanceersessie en eventueel daarbij een of meer boeken bestellen via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven en te bestellen).

  Internationalisering

Cursus Lissabon oktober 2013

De Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO biedt eens te meer een internationale Comenius/Grundtvig-cursus 'Effective Continuing Professional Development' aan.

Dit is de veertiende editie van deze cursus, die jaar na jaar bijgeschaafd is en inspeelt op de nieuwste inzichten omtrent nascholing en professionele ontwikkeling. Deze cursus vindt plaats in Lissabon van 13 tot 19 oktober 2013. Onnodig te zeggen dat de kans om met collega's uit andere landen ervaringen en ideeën uit te wisselen, een niet te onderschatten meerwaarde betekent. Meer info over deze cursus vind je in de folder die je hier kunt bekijken.

De kosten voor deelname worden gedekt via een Comenius/Grundtvig nascholingsbeurs, die u kan aanvragen bij het Vlaams EPOS agentschap. U kan een aanvraagformulier downloaden van de website van het EPOS agentschap (www.epos-vlaanderen.be).

Belangstellenden contacteren DNI vóór ze een aanvraag indienen. Dit doet u best vóór 30 april 2013 (deadline beursaanvraag).

  ICT

22e dag ICT-coördinatoren

Op 29 mei houden we de 22e studiedag voor ICT-coördinatoren. 

We werken dit jaar rond het thema Mobile@school. 

Sinds de komst van de tablets, staan ICT en ICT-integratie in de school weer volop in de kijker. Veel scholen en ICT-coördinatoren zitten echter met vragen: ga je nu al voor de tablet of kijk je de kat nog even uit de boom? Kies je voor een professioneel draadloos netwerk of volstaan goedkopere oplossingen? Zorg je voor een Wifi-dekking van heel de school of beperk je je tot een klas, een leraarskamer …? Hoe kun je alles beheren en beveiligen? Hoe zit het met stralingsgevaar? Zijn er al voldoende digitale leermiddelen? Wat is nu het beste toestel voor onze doelstellingen? Welke kosten mogen doorgerekend worden? 

Op deze studiedag proberen we een antwoord te geven op al deze en andere vragen. Verder zijn er ook enkele getuigenissen van ICT-coördinatoren die in hun school actief zijn met tablets.

Nieuw dit jaar is een uitgebreide beurs met vooral standhouders die actief zijn in de branche van mobiele apparaten, (draadloze) netwerken en software.

Datum en uur: woensdag 29 mei van 8:30 (ontvangst) tot 17:00
Locatie: Lessius Hogeschool, campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Inschrijven kan nu al. Vanaf 15 maart kun je ook je persoonlijke voorkeur voor je sessies doorgeven.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 14 januari 2013 Nieuwsbrief 4 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Alle medewerkers van www.nascholing.be houden er aan om u een fijn 2013 toe te wensen, vol van 'professionele leer-kracht'.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

NIEUW!!!! MUZO-EVENEMENT: DESIGN CENTRAAL

Op maandag 22 april 2012 organiseert het muzo-team van VVKBaO opnieuw een muzo-evenement in samenwerking met het DESIGNMUSEUM van Gent. Leerkrachten kunnen er ontdekken hoe ze hun leerlingen aan het ontwerpen krijgen. Docenten van het museum en de nascholers van VVKBaO staan samen in voor deze vorming. Er wordt gereflecteerd op het didactisch proces en er worden linken gelegd met het leerplan mzusiche opvoeding.

Verdere informatie volgt nog via www.nascholing.be, basisonderwijs, muzische vorming, muzo-evenementen, MO8. Er is plaats voor 20 deelnemers. Inschrijven kan vanaf februari. Houd alvast deze datum vrij.

MUZO-EVENEMENT: HETPALEIS: HET BEWEEGT!

Deelnemers aan het muzo-evenement van 29 november 2012 in HETPALEIS kunnen het verslag downloaden via www.vvkbao.be, pedagogisch didactisch, leergebieden, muzische opvoeding, documentatie, muzo-evenementen 2012-2013. Veel succes met de ideeën.

MUZO BIB ONLINE

Wie op zoek is naar goede bronnen om muzisch te werken in de klas kan sinds januari terecht op www.vvkbao.be, pedagogisch-didactisch, leergebieden, muzische opvoeding, documentatie, muzo Bib. Via enkele zoekfuncties kan je handig zoeken op leeftijd of muzisch domein. Je vindt  er naast alle bibliografische gegevens ook een korte recensie. Er is de mogelijkheid om lijsten af te drukken. De MUZO BIB wordt regelmatig aangevuld met nieuwe publicaties.

MUSIC PLEASE

Op vrijdag 1 maart 2013 gaat het tweede WONDERFLUIT-SYMPOSIUM door in CC Meulestede, Meulestedesteenweg 515 in Gent. Centraal staat een pleidooi voor meer muziek in het onderwijs. Zoeken naar de meerwaarde van muziek in de ontwikkeling van onze kinderen.

Sprekers van dienst zijn : 

Hans Schmidt (Cultuur als hefboom), Jozef Sercu (Laat je stem horen – de meerwaarde van zingen voor het jonge kind) en Dirk Viaene (Muziek? Noten smaken of noten kraken ? Een kritische kijk op DKO).

Aansluitend is er een concert met Florian Heyerick (clavecimbel) en Goedele Heidbuchel  (sopraan)

Het symposium vindt plaats van 9.30 tot 16 uur.
Drie lezingen + concert + lunch = 20 euro
Inschrijven: hans53schmidt@hotmail.com   of  tel 0473 81 33 44

  Secundair onderwijs

Nascholing is… ook al vooruitkijken

Onze nascholers 2012-2013 zijn volop aan het werk, ten dienste van de vele ingeschreven leraren en directies. Op 1 januari 2012 telden we 3 000 ingeschreven deelnemers (zonder de ict-nascholingen) en op 1 januari 2013 telden we 3 400 ingeschreven deelnemers. En ook nu noteren we dagelijks nog heel wat inschrijvingen voor het tweede semester, via www.nascholing.be . Ondertussen denken we al volop aan de behoeften en de planning voor volgend schooljaar. Ook de minister zat niet stil. Hij selecteerde enkele thema’s voor (gratis) nascholingsaanbod 2013-2014. Zelf stuurden we, samen met het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs, een niveauoverschrijdende aanvraag in voor een nascholingsaanbod met als titel Divers naar wiskundesucces. We hopen dat onze aanvraag in de smaak valt bij de jury… We houden jullie op de hoogte en misschien/hopelijk kunnen we volgend schooljaar deze nascholing aanbieden!

Op 20 februari 2013 van 9.00 tot 17.00 uur organiseert het VVKSO een studiedag ZORG. Info en inschrijven via www.vvkso.be. Deze studiedag vindt plaats in Congrescentrum De Montil Moortelstraat 8 1790 Essene web: www.demontil.com en de kostprijs voor deelname is 30 EURO. De doelgroep bestaat uit directeurs, leerlingbegeleiders, ondersteunend personeel, GOK-coördinatoren en schoolbegeleiders.

Mogen we ook nog eens de nascholingen ICT onder jullie aandacht brengen? Onderaan deze nieuwsbrief vind je onder andere een bericht van een nieuw interessant initiatief.

  Buitengewoon onderwijs

Inschrijvingen open voor 37ste Colloquium BuSO: Change? Yes, we can!

De inschrijvingen voor het 37ste Colloquium BuSO: Change? Yes, we can! zijn open sinds vorige week. Je vindt hier meer informatie.

Op www.nascholing.be/vvkbuo vind je het volledig aanbod voor VVKBuO.

  Hoger Onderwijs

IDENTITEITSCONFERENTIE ‘HOOP VOOR-BIJ DE ONDERWIJSMARKT’

woensdagnamiddag 24 april 2013 - Thomas More (Mechelen), Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen

Met het oog op de toekomst vormt christelijk en katholiek onderwijs jongeren voor-bij de onderwijsmarkt. Welke school legt samen rekenschap af van de hoop en waar worden mensen meegenomen in verhalen van zin?  Waar zijn de schoolleiders die hiervoor gaan vanuit een gerichtheid van het hart? Waar is de opleiding die docenten en professionals voorbereidt om te werken omdat het goed is?

Samen met de Besturenraad organiseren we voor de derde keer samen deze ‘identiteitsconferentie voor leidinggevenden’. Als sprekers hebben reeds toegezegd vanuit Vlaanderen: Machteld Verbruggen, Hans Van Crombrugge en Dirk De Wachter. Vanuit Nederland verwelkomen we: Harm Bart, Pieter Vos en Taco Visser.

EEN TRIALOOG IN ACTIE OF HET ONAANTASTBARE TASTBAAR MAKEN MET MENSEN

– donderdagvoormiddag 25 april 2013 – De La Salle-centrum, Hendrik Placestraat 45, Groot-Bijgaarden

Als onderwijs de gehele mens wil vormen, dan is een cultuur van contemplatie en stilte meer dan ooit cruciaal. Hoe kan deze uitdaging opgenomen worden doorheen het schoolgebeuren? De herinrichting tot de kapel van de ontluiking, tevens genomineerd voor de Prijs Vlaamse Bouwmeester 2012, geeft een voorbeeld van een pedagogie voor-bij de onderwijsmarkt. De trialoog die aan de basis ligt, wordt tijdens de voormiddag uitgevoerd. Mensen (deelnemers), Vorm (architect Tom Callebaut) en Spiritualiteit (inspirator en begeleider Herman Lombaerts en An De Bremme) komen tot een trialoog via dit concrete project.

PROJECTNAMIDDAG ‘VERANKEREN VAN IDENTITEIT IN DIVERSITEIT’

– donderdagnamiddag 25 april 2013 - Thomas More (Mechelen), Campus De Ham , Raghenoplein 21, Mechelen

Vanuit vijf jaar projectwerking ‘Identiteit in diversiteit’ geven verschillende verantwoordelijken in onderwijs hun visie en concrete voorstellen. Tegelijk kan u in gesprek met hen gaan. Tevens bieden wij u een waaier aan materiaal dat ontwikkeld werd vanuit de projectgroep om een proces te begeleiden in de school en in de lerarenopleiding naar ‘Identiteit in diversiteit’. Ten slotte ontvangt u onze nieuwe publicatie ‘Dialoog in de katholieke school. Katholieke school in dialoog’.

  Besturen/inrichtende machten

Hoe efficiënt besturen? – vormingsavonden in elk bisdom

Hasselt: 21 januari – Koekelberg: 29 januari - Gent: 31 januari – Antwerpen: 4 februari – Brugge: 6 februari

De volgende bouwstenen met betrekking tot efficiënt besturen zullen aan bod komen: efficiënt vergaderen, eindverantwoordelijkheid, planmatig werken, participatief beleid en de taakverdeling binnen het bestuur. U kan kennismaken met een aantal hulpmiddelen en werkwijzen om tot efficiënt besturen te komen en eigen ervaringen met betrekking tot het onderwerp uitwisselen. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Mogelijkheden om samen te werken met andere besturen: bundelen van krachten - vormingsavonden in elk bisdom

Hasselt: 4 maart – Antwerpen: 11 maart – Groot-Bijgaarden: 19 maart - Gent: 21 maart – Assebroek: 26 maart

U ontvangt informatie en wisselt van gedachten over de verschillende mogelijkheden om met besturen samen te werken: van een meer losse samenwerking op bepaalde beleidsdomeinen over het vormen van een koepel-vzw tot het fusioneren van besturen. In de syllabus vindt u een uitvoerige leidraad met stappenplannen, praktijkvoorbeelden en modeldocumenten als hulpmiddel bij het bundelen van krachten. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Tip: Schouder aan schouder in de scholengemeenschap basisonderwijs: documentatie en Forumartikel

In de E-gids voor besturen (persoonlijke inlogcode nodig) vindt u de documentatie bij de vorming Schouder aan schouder in de scholengemeenschap basisonderwijs die in november plaats vond. In het februarinummer van Forum verschijnt een artikel waarin enkele accenten uit deze vorming geschetst worden.

  Niveau-overstijgend

Kennismaking met het Fins onderwijssysteem

Finnish Lessons. Teach Less. Learn more.

Op maandagavond 18 maart en dinsdagavond 19 maart geeft Hugo Winnelinckx,  voormalig coördinerend directeur en deskundige Fins Onderwijs een voordracht met videofragmenten en het relaas van eigen ervaringen.

Meer info en de inschrijving vind je hier.

  ICT

Nascholingen ICT … denken aan de toekomst

De ICT-ontwikkelingen staan niet stil en langzaam maar zeker wordt ICT meer en meer geïntegreerd in het onderwijs. Als leerkracht en ICT-coördinator wil je daar uiteraard voorbereid op zijn. Nascholingen ICT biedt een gans gamma aan nascholingen die je van de nodige input voorzien om van deze ICT-integratie een succes te maken. Een overzicht van de nascholingen die we aanbieden vind je op www.nascholing.be/ict. Een hele reeks nascholingen moet nog starten, daar kan je nog voor inschrijven.

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ga dan naar onze facebookpagina Nascholing ICT.

Een aanbeveling: Studiedag Tablets op school: wat met het draadloos netwerk?

We stelden een reeks vragen aan verschillende distributeurs (Aerohive, Ruckus, Aruba, Lancom, Cisco, Xirrus). Op de studiedag geven zij elk in een 50-minutensessie hun antwoord en visie. Een unieke kans om de merken te vergelijken! Woensdag 1 maart in DSKO – Antwerpen, prijs € 60. Inschrijven via www.nascholing.be/ict > ICT-coördinatoren > Themadag > module 1213-03-077 of klik hier.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 5 november 2012 Nieuwsbrief 3 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Na de herfstvakantie willen we u graag onze nascholingen terug onder de aandacht brengen.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Basisonderwijs

Nascholingen 2012-2013

Op www.nascholing.be/vvkbao vind je ten allen tijde een overzicht van de aangeboden nascholingen.

De projectleiders van al deze nascholingen zijn werkzaam als pedagogisch begeleiders binnen het VVKBaO. De nascholers zijn ervaren mensen.

  Secundair onderwijs

Nascholing is… samen gebruik maken van een sharepoint

De nascholingstrein 2012-2013 is vertrokken en rijdt momenteel op kruissnelheid. De meeste wagons zijn goed tot zeer goed bezet.

Om de samenwerking tussen de deelnemers nog meer kansen te geven biedt een sharepoint een ideaal platform. Zo’n website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking is enkel toegankelijk voor de lesgever en de deelnemers aan het nascholingsproject.  Wat kan daar zoal een plaats krijgen? Contactgegevens van de deelnemers, praktische voorbeelden, materiële vereisten voor het vak, didactische werkvormen, suggesties voor zelfevaluatie, suggesties voor vakgroepwerking, antwoordsleutels, mindmaps, authentiek materiaal, interessante websites, relatie met VOET… Zoals je ziet, tal van mogelijkheden om de sharepoint zinvol te ’voeden’. En waar je ook bent… thuis, op school, of op de trein, het materiaal is  altijd en overal bereikbaar.

  Buitengewoon onderwijs

Mogen we even uw aandacht

We zijn halfweg het eerste trimester. De meeste teamgerichte nascholingen zijn volzet. Maar er staan nog heel wat tweedaagse nascholingen, terugkomdagen en studiedagen op stapel. Een overzicht van initiatieven waarvoor je nog kan inschrijven:

Handelingsplanning en ontwikkelingsdoelen

 • 3-4 december 2012, VSKO Brussel: tweedaagse nascholing ‘Handelingsplanning in BuBaO, ondersteund met het softwarepakket @Volgmij’ & terugkomdag’
 • 6-7 december 2012, DSKO Antwerpen: tweedaagse nascholing BuBaO ‘implementatie socio-emotionele ontwikkeling op individueel, groeps- en schoolniveau en omgaan met grensoverschrijdend gedrag’
 • 19 februari 2013, DSKO Antwerpen: terugkomdag W.O. voor BuBaO
 • Schoolteamgerichte nascholing na het volgen van een tweedaagse nascholing ‘Handelingsplanning, ondersteund met het softwarepakket Smartschool, @Volgmij of Schoolonline: datum en locatie te bepalen in overleg met nascholer Tom Claes

Diocesane ICT-netwerken

Vanaf dit schooljaar komen in alle diocesen de ICT-verantwoordelijken van BuBaO en BuSO drie keer samen om ervaringen uit te wisselen over ICT in het BuO. De leervragen van de deelnemers bepalen de inhoud van de sessies. Er worden ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld werken met smartborden, ICT en didactiek, mobiele apparaten, hoe omgaan met sociale media, ICT-competenties voor leerkrachten BuO, enz. Voor vragen kan je terecht bij Tom Claes of bij je diocesane begeleider:

Alle ICT-verantwoordelijken zijn welkom. Inschrijven kan via jouw diocesane begeleider.

Dyslexiesoftware

 • 15 november 2012, DPB Hasselt: Sprint voor beginners of gevorderden
 • 20 november 2012, DSKO Antwerpen: Kurzweil voor beginners of gevorderden
 • 22 november 2012, DPB Brugge: Kurzweil voor beginners of gevorderden

Ter info: dit aanbod staat ook open voor het gewoon basis- en secundair onderwijs.

Relationele en seksuele vorming in het buitengewoon onderwijs

 • 13 december 2012, DSKO Antwerpen: Studiedag ‘werken met het Vlaggensysteem (Sensoa): pedagogisch reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag’
 • 14-15 maart 2013, DSKO Antwerpen: Tweedaagse nascholing ‘introductie relationele en seksuele vorming in het buitengewoon onderwijs’

Autisme: aanbod voor BuO, GON en gewoon onderwijs

-      Introductiepakket ASS, verdiepingsmodules:

 • 20 november 2012, DPB Mechelen: ASS uitleggen aan de omgeving
 • 22 januari 2013, DSKO Antwerpen: ASS en comorbide stoornissen. ASS en epilepsie.
 • 31 januari 2013, DSKO Antwerpen: ASS en probleemgedrag
 • 7 februari 2013, DSKO Antwerpen: ASS en sensorische problemen

-      Ontmoetingsdagen autisme met reflectiegroepen:

 • 14 maart 2013, DPB Mechelen: ASS en eetproblemen
 • 6 juni 2013, DPB Mechelen: ASS en het Levensloopmodel

-      Studiedag autisme voor gevorderden:

 • 7 mei 2013, DSKO Antwerpen: ASS en zelfbeeld

GON & ION

 • 13 november 2012, DSKO Antwerpen: Vorming voor GON-begeleiders type 4
 • 28 februari 2013, VSKO Brussel: Stress versus werkplezier. Draaglast en draagkracht in balans!
 • 7 maart 2013, DSKO Antwerpen: Vorming voor interne GON-coördinatoren: anders kijken naar conflicten
 • 25 april 2013, DSKO Antwerpen: Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens
 • 23 mei 2013, DSKO Antwerpen: Positieve assertiviteit en emotionele communicatie

GOK in buitengewoon onderwijs

-      November – december 2012: Zelfevaluatie GOK, in elk diocees voor BuBaO en voor BuSO

Andere thema’s

 • Vorm geven aan onderwijs op maat van leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen: info eerstdaags bekend op de website!
 • Zintuiglijk vieren: 7 februari 2013, Oude Abdij, Drongen en 28 februari 2013, TPC, Antwerpen
 • Infodag Privacywetgeving in relatie tot handelingsplanning: 27 november 2012, De Factorij, Schaarbeek

  Besturen/inrichtende machten

Actueel: Schouder aan schouder in de scholengemeenschap basisonderwijs – de relatie bestuur, college van directeurs en coördinerend directeur

Antwerpen: 8 november – Assebroek: 14 november – Mechelen: 15 november - Hasselt: 19 november - Gent: 22 november

U krijgt informatie en wisselt van gedachten over de fundamenten van de scholengemeenschap: doelstellingen, visie, bevoegdheden en overeenkomst. Verder komen de goede onderlinge verhoudingen aan bod, het cement van de scholengemeenschap. Zij  krijgen vorm in een model van samenwerking en een concreet voorstel van taakomschrijving. U maakt ook kennis met inspirerende praktijkverhalen, mogelijke bouwstenen waarmee een scholengemeenschap een zo kenmerkend uiterlijk kan gegeven worden. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

In december: Inleiding in de personeelsreglementering voor bestuurders

Hasselt: 3 december – Oud-Heverlee: 6 december - Antwerpen: 10 december – Assebroek 12 december – Gent: 13 december

De lesgever licht de basis van de personeelsregelgeving toe, geïllustreerd vanuit de praktijk. De voor een bestuurder belangrijkste begrippen uit het Decreet Rechtspositie komen aan bod: het arbeidscontract, de verschillende personeelscategorieën, de tijdelijke aanstelling van bepaalde en doorlopende duur, de functiebeschrijving en de evaluatie, de vaste benoeming …. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Tip: Hulpmiddelen ter ondersteuning van de werking van uw bestuur in de E-gids voor besturen,

In de E-gids voor besturen (persoonlijke inlogcode nodig) vindt u een aantal hulpmiddelen ter ondersteuning van de werking van uw bestuur:

 • een schematisch overzicht van agendapunten die doorheen het jaar op de agenda van een bestuur aan bod kunnen komen,
 • modellen van taakomschrijving voor bestuur en directie
 • beknopte teksten over gedeeld leiderschap, efficiënt vergaderen en de taakverdeling in een bestuur.

Op de pagina over de vzw vindt u verder nog:

 • een checklist om na te gaan of uw bestuur in orde is met de vzw-wetgeving
 • een brochure van de Federale Overheidsdienst Justitie met een heldere toelichting over de vzw

  Niveau-overstijgend

Vormingsfonds directies

Directeurs kunnen met middelen vanuit het vormingsfonds directeurs verder  professionaliseren. De lijst van de beschikbare cursussen, het vormingsreglement en de aanvraagprocedure voor directeurs VSKO kunt u vinden op www.nascholing.be via Info - DNI - Vormingsfonds directies of door hier te klikken.

Seminarie Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?'

Op 21, 22 en 23 november 2012 organiseert DNI een seminarie te Oostende, Thermae Palace.

Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Hoe onderzoek van je praktijk leidt tot optimaliseren van die praktijk

Dit seminarie werd ontwikkeld samen met  stafmedewerkers van verbonden/diensten van VSKO en opgenomen in de lijst van het vormingsfonds voor directies.

Voor een paar sessies zijn er nog plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 19 oktober 2012 Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?

VSKO DNI

Geachte

Wil hieronder een extra nieuwsbrief vinden van DNI.

Je bent van harte uitgenodigd op het internationaal seminarie: ‘Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?

Je wil informatie over praktijkonderzoek door toponderzoekers en praktijkmensen…
Je zit met een praktijkvraag waarop je een antwoord zoekt…
Je wil je (klas)praktijk onderzoeken en voortdurend verbeteracties opzetten…
Je wil de verbeteracties delen met collega’s…
Je wil een beleid voeren rond praktijkonderzoek…

dan nodigt de stuurgroep van de Verbonden en Diensten van het VSKO je uit  op het seminarie:

“Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk?”
21 tot 23 november 2012
Thermae Palace Oostende

Keynotes:

Nancy Dana Foto
Nancy Dana (university of Florida USA),

Helen Timperley
Helen Timperley (university of Auckland – New Zealand)

Met Nancy Dana, Helen Timperley en Lorna Earl (president ICSEI conference – Toronto Canada) haalt DNI de wereldtop rond praktijkonderzoek in Vlaanderen. Zij verzorgen sessies samen met andere autoriteiten rond praktijkonderzoek uit universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Om maar enkel namen van themasessieleiders te noemen:  Kim Schildkamp (universiteit Twente), Sanneke Bolhuis (Fontys), Cyrilla van der Donk (Hogeschool Arnhem – Nijmegen), Bieke Defraine (KUL), Ruben Vanderlinde (UGent), Filip Burgelman (Thomas Moore university college), Katie Goeman (hogeschool Brussel), Eric Verbiest, Rudi Schollaert en heel wat medewerkers van de Verbonden en Diensten van het VSKO…

Leergroepen onder leiding van nascholers en begeleiders ondersteunen je om de verworven inhouden te delen en te verwerken.

Meer info: http://www.nascholing.be/ of op de congressite.

We zien er naar uit je te mogen ontmoeten, alvast hartelijk welkom.

Ter info:
Dit seminarie is opgenomen in het vormingsfonds voor directeurs basis-, secundair, buitengewoon- en volwassenenonderwijs van het VSKO.
Je kan gebruik maken van opleidingscheques voor dit seminarie.

Stuur je deze info (via social media) ook door naar je collega(’s)? Dank

Stuurgroep seminarie:
Karel Binon, Sonja Buts, Matthias Chlarie, Kris De Ruysscher, Marleen Decuyper, Katrien Durnez, Didier Finet, Jan Gilté, Annemie Jennes, Rudi Schollaert, Marina Slegtinck, Jos Van Thienen, Rik Vanderhauwaert, Guido Vandevenne, Bavo Verlackt, ria Delaere, Hervé Wellens en Anne Verhoeven

  Niveau-overstijgend

Vormingsfonds directies

Directeurs kunnen met middelen vanuit het vormingsfonds directeurs verder  professionaliseren. De lijst van de beschikbare cursussen, het vormingsreglement en de aanvraagprocedure voor directeurs VSKO kunt u vinden op www.nascholing.be via Info - DNI - Vormingsfonds directies of door hier te klikken.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 10 september 2012 Nieuwsbrief 2 van nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Bij de start van het nieuwe schooljaar stelt DNI het professionaliseringsaanbod graag aan u voor.

Het seminarie Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? met o.a. Nancy Dana, Helen Timperley en Lorna Earl, beveelt DNI u sterk aan. Meer info vindt u hier.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Aanbod voor het werkjaar 2012-2013

U vindt ons volledig aanbod steeds op www.nascholing.be, gerubriceerd volgens niveau en met een zoekmogelijkheid.

U mag voor het werkjaar 2012-2013 de nieuwsbrieven verwachten op 5 november, 14 januari en 4 maart. De nieuwsbrief die het nieuwe aanbod aankondigt zal u ontvangen op 1 mei 2013.

Met deze nieuwsbrief willen we telkens een aantal rubrieken en initiatieven in de kijker zetten. Dit initiatief en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt uitgewerkt en ingevuld door de coördinatoren van de verschillende verbonden en diensten van het VSKO.

  Basisonderwijs

Coachingsessies Muzo 2012-2013

Ben je directeur of gangmaker muzo en ben je nog op zoek naar ideeën om de implementatie van het leerplan muzo effectief aan te pakken binnen jouw school?
Schrijf dan snel in voor de coachingsessies Muzische opvoeding. www.nascholing.be, basisonderwijs, muzische vorming, directies.

  Secundair onderwijs

Nascholing is… tijdig inschrijven

In de nieuwsbrief van mei kondigden we ons nascholingsaanbod voor 2012-2013 aan. Ondertussen noteerden we al bijna 3500 inschrijvingen. Sommige nascholingstrajecten zijn zo goed als volzet, voor andere nascholingen is er nog (wat) plaats. Hopelijk werden de promotieflyers ook in jouw school verspreid. In elk geval vind je alle nodige info via http://www.nascholing.be/vvkso  en kun je interessante nascholingsonderwerpen ter sprake te brengen in vakwerkgroepen of op andere bijeenkomsten.
Deze nascholingen vormen een antwoord op vragen naar aanleiding van nieuwe visieteksten, nieuwe leerplannen en nieuwe ontwikkelingen in de onderwijswereld.

Christelijke inspiratie

 • Van inspiratie tot identiteit
 • Pastoraal in 3D: Denken en Doen in Dialoog

Implementatie van nieuwe leerplannen

 • Informatica in de tweede graad
 • Techniek in de eerste graad
 • Een nieuwe syntactische benadering in de leerplannen Latijn/Grieks
 • Capito? Engels of Frans als basisvorming (ook via pav) in bso en dbso
 • Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen, Planttechnische Wetenschappen, Natuur- en Groentechnische Wetenschappen
 • Taal beschouwen in de tweede graad, hoe dan? Inzicht in het taalsysteem
 • Kantoor en Verkoop, tweede en derde graad
 • Communicatief Frans in de eerste graad

Schoolbeleid

 • Kwaliteitszorg en zelfevaluatie in secundair onderwijs
 • Een schooleigen leerlingenbegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding van personeelsleden

Vakoverschrijdend

 • Het Europese Taalportfolio
 • Werken met dyslexiesoftware in de klas
 • Autismespectrumstoornissen
 • I2O  - ondersteuning ICT-integratie in onderwijs

Daarnaast vind je een ruim aanbod ict-nascholingen, zowel voor vakleraren en ict-coördinatoren als over vakken heen, op http://www.nascholing.be/ict

Onze nascholers staan klaar om jullie op weg te helpen.

  Buitengewoon onderwijs

1 Handelingsplanning en ontwikkelingsdoelen

In het buitengewoon onderwijs staan handelingsplanning en werken met ontwikkelingsdoelen centraal. De nascholingsprojecten voor BuBaO en BuSO worden verdergezet. Voor beiden wordt opnieuw ingezet op het gebruik van ICT als ondersteuning. Een kort overzicht:

 • BuBaO: nascholer Mieke  Hagenaars, projectleider: Annemie Jennes
  • tweedaagse, individugerichte nascholingen 'SEO' en 'WO' met terugkomdag. Ook personen die vorige jaren één van deze tweedaagse nascholingen hebben gevolgd kunnen voor de terugkomdag inschrijven. 
  • tweedaagse, individugerichte nascholingen ‘Handelingsplanning in BuBaO ondersteund met het softwareprogramma Smartschool of @Volgmij’ & terugkomdag -> inschrijven via de rubriek ‘ICT in BuO’ 
  • scholen die een tweedaagse Smartschool of @Volgmij gevolgd hebben, kunnen een schoolteamgerichte sessie aanvragen -> inschrijven via de rubriek ‘ICT in BuO’ 
  • samenwerkingsproject met de pedagogische begeleiding over Leren leren, W.O. ,SEO, Functioneel werken of Functioneel rekenen
  • teamgerichte nascholing over functioneel rekenen, SEO of W.O. zijn al volzet
 • BuSO: nascholer Tom Claes, projectleider: Lieve Van Soom
  • Het project 'Ontwikkelingsgericht werken in het BuSO met behulp van een softwarepakket
   geschikt voor handelingsplanning' met nascholer Tom Claes gaat zijn derde jaar in. Scholen die reeds intekenden voor een teamgerichte nascholing kunnen hiermee doorgaan. Nieuwe scholen dienen eerst een tweedaagse, individugerichte nascholing over het pakket Smartschool, @Volgmij of Schoolonline in relatie tot handelingsplanning te volgen vooraleer ze een teamgerichte nascholing kunnen aanvragen.

2 ICT in BuO

De Buitengewone ICT-dag is aan zijn 2de editie toe. Hou allen woensdag 14 november 2012 in je agenda vrij!

Smartschool, @Volgmij, Schoolonline zijn softwarepakketten die ook voor handelingsplanning in het buitengewoon
onderwijs hun nut bewijzen. In het aanbod zitten tweedaagse, individugerichte nascholingen met terugkomdag én een schoolteamgerichte sessie achteraf. Apart aanbod voor BuBaO en BuSO.

'Werken met dyslexiesoftware in de klas' staat opnieuw op onze nascholingskalender, in samenwerking met het gewoon basis- en secundair onderwijs. Voor Sprint en Kurzweil worden modules voor beginnende en voor gevorderde gebruikers georganiseerd op verschillende locaties. Projectleider: Hans Verpoest i.s.m. Greet vanhove ‘VVKBaO) en Joost Laeremans (VVKSO).

3 Relationele en seksuele vorming op maat van het buitengewoon onderwijs

Nascholer: Karen De Wilde (tevens halftijds werkzaam als nascholer bij SENSOA), projectleider: Annemie Jennes

Teamgerichte nascholing: vernieuwd aanbod, intake en 3 sessies

Samenwerkingsprojecten met de diocesane pedagogische begeleiding zijn ook mogelijk

Wil je eerst komen “proeven”? Dan kan je inschrijven voor de tweedaagse, individugerichte nascholing of voor de studiedag over het Vlaggensysteem.

4 Autisme

Het volledige aanbod autisme is vernieuwd én wordt voor het eerst volledig opengesteld voor GON-begeleiders en voor collega's uit het gewoon onderwijs.

Het introductiepakket ASS bestaat uit 2 introductiedagen en 5 modules. Als de school voor het volledige introductiepakket inschrijft, krijgt men één module gratis. Deze promotie geldt per school. Men hoeft dus niet steeds dezelfde personeelsleden in te schrijven.

Ontmoetingsdagen: plenaire lezing en hieraan gekoppeld ervaringsuitwisseling in niveaugroepen. Thema's: ASS en eetproblemen en het Levensloopmodel.

Studiedagen: 1 over ASS en zelfbeeld en 1 over ASS en rouw.

Projectleider: Marleen Clissen i.s.m. Veronique Decock en Lode De Geyter.

5 GON & ION

Naast de jaarlijkse introductiedagen voor beginnende GON- en ION-begeleiders staan volgende sprekers op de nascholingsagenda: Kathleen Mortier over veranderingsprocessen t.a.v. inclusief onderwijs, Marleen Borzée over 'stress versus werkplezier, draagkracht en draaglast in balans', Lut Celie over 'luister nu eens naar mij! ondergesneeuwde gevoelens' en over 'positieve assertiviteit en emotionele communicatie'. Voor GON-begeleiders type 4 en voor interne GON-coördinatoren is er een apart aanbod. Projectleider: Veronique De Cock.

6 Evaluatoren in het buitengewoon onderwijs

Luc De Paepe continueert de succesvolle nascholing 'leertraject op maat voor evaluatoren in het buitengewoon onderwijs'!

7 Aanbod directies

Naar jaarlijkse gewoonte geeft Lode De Geyter aparte introductiedagen voor nieuwe directies buitengewoon onderwijs.

De colloquia BuSO en BuBaO gaan in Sol Cress te Spa door. Noteer de data alvast in je agenda: 20-22 februari 2013 (BuSO) en 20-22 maart 2013 (BuBaO). Projectleider: Annemie Jennes i.s.m. Willy Claes en Hans Verpoest.

Het project ProfS en ProfS+ staat open voor nieuwe directies BuBaO. Voor nieuwe BuSO-directies is de postacademische vorming Schoolbeleid, in samenwerking georganiseerd met het Centrum voor Andragogiek, warm aanbevolen.

8 Andere thema's

Studiedagen over 'Zintuiglijk vieren' en een aanbod 'vorm geven op maat voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen' worden vanaf september 2012 bekend gemaakt.

  Volwassenenonderwijs

Congres Volwassenenonderwijs – Ravelingen-Oostende

Het jaarlijks congres van het Katholiek Volwassenenonderwijs telt inmiddels reeds 71 deelnemers ; 34 onder hen hebben bijkomend ingeschreven voor de vrijdagsessies. Ziehier de gedetailleerde stand van zaken:

 • De sessies “Getting things done” (Johan d’Haeseleer), “Competentiegericht leren” (Ludo Heylen) en “Positief omgaan met stress op de werkvloer” (Nicole Van de Weghe) zijn intussen volzet.
 • Voor de sessies  “Change Management” (Rudi Schollaert) zijn nog enkele plaatsen vrij.
 • Er is nog ruime kans tot inschrijving voor de sessies “Ambitieuse CVO’s op weg naar zelfsturing” (Tom Van Acker) en “Omgaan met diversiteit” (Peter Keersmaekers).

Inschrijven kan dus nog steeds via de website op http://www.nascholing.be

Vanaf dit schooljaar zijn collega’s uit het middenkader hartelijk welkom.

Deelname aan de vrijdagsessies vereist een afzonderlijke inschrijving (project 1/12/02).

Voor dit congres kunnen centrumdirecteurs (echter niet de adjuncten) ook dit jaar het Vormingsfonds voor directies aanspreken. Voor meer informatie en voor de benodigde documenten verwijzen we naar http://www.nascholing.be/2012-2013/info/DNIOPL

Wil u de individuele “rekeningstand” van dit vormingsfonds kennen, dan kan u steeds contact opnemen op onderstaand mailadres.

Hervé Wellens: Herve.wellens@vsko.be

  Hoger Onderwijs

Tussen vrije instroom, oriëntering en selectie loopt - ergens - een weg naar effectiviteit (VVKHO-studienamiddag 5 oktober 2012)

De slaagcijfers van studenten in het eerste jaar aan een hogeschool kunnen beter. De sociale en maatschappelijke kosten en gevolgen van een gemist jaar zijn hoog. Leerlingen en studenten moeten zich bewust zijn van de gevolgen van hun keuze. Prof. Piet J. Janssen (KU Leuven) onderzocht de factoren die bijdragen aan studiesucces en pleit uitdrukkelijk voor een Chrysostomosproef in het laatste jaar secundair onderwijs om de noodzakelijke transformatie van leerling/student tot expert te peilen. Aan de hand van deze peiling zou de leerling zich kunnen oriënteren op de voor hem/haar noodzakelijke groei om tot succes te komen in het hoger onderwijs. Op 5 oktober 2012 krijgt Piet J. Janssen de gelegenheid om zijn inzichten voor te stellen. Vier experten reageren elk vanuit hun achtergrond: Erik Peeters (HUB-KAHO), Freddy Cloet (VVKSO), Johan David (VCLB) en Michiel Horsten (VVS). Voor alle informatie en om in te schrijven, klik hier. Opgelet, inschrijven uiterlijk op 28 september 2012!

Themadag Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

VVKHO/VSKO-vormingsaanbod voor leidinggevenden:

Thema: Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

1. Themadag

De themadag vindt plaats op 20 november in Thermae Palace, Oostende. De voormiddag met enkele plenaire lezingen worden in de namiddag afgewisseld door een keuze uit verschillende themasessies. Samen met relevante kaders wensen we ook nu inspirerende praktijkverhalen mee te geven.

Voor meer informatie over dit initiatief neem contact op met Kris.Vanspeybroeck@vsko.be of via 0479.341303

Leergemeenschap Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

VVKHO/VSKO-vormingsaanbod voor leidinggevenden:

Thema: Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

2. Leergemeenschap

Voor de deelnemers aan de leergemeenschap wordt de themadag opgevolgd door drie bijeenkomsten: woensdag 28 november 2012, dinsdag 15 januari 2013 en woensdag 27 maart 2013, telkens van 9u00 tot 12u00 in Brussel, Guimardstraat.

In deze leergemeenschap zoeken leidinggevenden samen naar antwoorden op hun vragen door collectief te leren en in de onderwijspraktijk nieuwe initiatieven uit te proberen. De leergemeenschap is een professioneel en lerend netwerk met collega-leidinggevenden die met een verfrissende blik, ondersteunende collegialiteit en kennis van de hogeschoolcontext kiemkracht kunnen geven aan hun professionele ambities en dromen of hindernissen wegnemen door het delen van ‘praktijkwijsheid’.

Voor meer informatie over dit initiatief neem contact op met Kris.Vanspeybroeck@vsko.be of via 0479.341303

Supervisietraject Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

VVKHO/VSKO-vormingsaanbod voor leidinggevenden:

Thema: Inspirerend leiderschap in turbulente tijden

3. Supervisietraject

Een andere mogelijkheid tot leren verloopt via supervisie. Supervisie is een methode van systematisch leren aan werkervaring. Hierbij komen zowel de leidinggevende, zijn werk als zijn werkkader ter sprake. Dit proces wordt begeleid door een supervisor. Doorheen dit traject van meerdere (halve) dagen (periode 19 november 2012 - 21 mei 2013) in Brussel, Guimardstraat is er aandacht voor de integratie van persoon en beroep, theorie en praktijk, ideaal en werkelijkheid, verstand en gevoel. Aan het supervisietraject kunnen maximaal 18 personen deelnemen. De meerwaarde van dit vormingstraject staat of valt immers met de aanwezigheid van elke deelnemer van wie trouwens ook een duidelijk engagement gevraagd wordt om de supervisie voor te bereiden, actief mee te participeren en nadien te verwerken. De supervisoren van dienst zijn Dirk Coenjaerts, Rita Duchêne en Jan Verschaeve. Voor alle informatie en om in te schrijven voor het supervisietraject, klik hier.

Voor meer informatie over dit initiatief neem contact op met Kris.Vanspeybroeck@vsko.be of via 0479.341303

  Besturen/inrichtende machten

Actueel: vorming bemiddeling, anders kijken naar conflicten

Hasselt: zaterdag 20 oktober en zaterdag 10 november, telkens van 9 tot 13 uur

Het instrument van bemiddeling biedt perspectief om conflicten in een vroeg stadium op te lossen, maar is in onderwijsmiddens nog weinig gekend. Het is een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden. Deze vorming neemt twee zaterdagvoormiddagen in beslag en wordt geleid door Beatrijs Pletinck, erkend sociaal bemiddelaar. Bestuurders uit alle bisdommen kunnen aansluiten. In de loop van het derde trimester wordt deze vorming op weekdagen hernomen in Gent. Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Maatwerk m.b.t. vorming en zelfevaluatie

Besturen kunnen ook een vorming op maat aanvragen of intekenen voor een begeleide zelfevaluatie. In beide gevallen is er keuze uit verschillende mogelijkheden en thema’s. De nascholer werkt na een intakegesprek een voorstel uit op maat van het aanvragende bestuur. Meer informatie via deze link, bijkomende informatie en inschrijven via een e-mail aan lieve.vancamp@vsko.be (zelfevaluatie) of jos.everts@vsko.be (vorming op maat).

Tip: maak uw keuze uit de vormingsbrochure en schrijf nu reeds in

U vindt een overzicht van alle vormingen voor besturen in de vormingsbrochure 2012-2013, die  werd verspreid als bijlage bij het juninummer van Forum. Aanvullend ontving de contactpersoon van elk bestuur in juni een brochure per post. Heeft u de brochure nog niet gezien? Vraag ze op in uw bestuur of download hier de digitale versie. Met behulp van uw bestuurscode kan u hier inschrijven.

  Niveau-overstijgend

Observeren, reflecteren en coachen

Dene Magna is een school gelegen in the Forest of Dean, een landelijk, ontvolkend gedeelte in de buurt van Gloucester, Engeland. Het is een public school die door de inspectie al jarenlang als  outstanding wordt beoordeeld. Daarmee behoort deze school tot de top van de Engelse scholen.

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, de observatie-, reflectie-, coachings- en feedbackvaardigheden te verdiepen en na te gaan op welke manier een beleid rond observeren, reflecteren, coachen en feedback geven in de school kan geïmplementeerd worden.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven. Deze opleiding komt voor op de lijst van het vormingsfonds van directeurs voor 2012-2013.

Congres 21 tot 23 november 2012 te Oostende

Op 21, 22 en 23 november 2012 organiseert DNI een seminarie te Oostende, Thermae Palace.

Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Hoe onderzoek van je praktijk leidt tot optimaliseren van die praktijk

Dit seminarie werd ontwikkeld samen met stafmedewerkers van verbonden/diensten van VSKO en opgenomen in de lijst van het vormingsfonds voor directies.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

  ICT

Nascholingen ICT, iets voor jou!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Heb je een goede start gehad? Ben je vol enthousiasme om nieuwe dingen uit te proberen?

Wil je ICT integreren in je les en leren hoe dit kan?
Wil je meer weten over Web 2.0 en de toepassingsmogelijkheden ervan?
Wil je een filmpje van Youtube halen, een filmpje bewerken of zelf een filmpje maken?
Wil je leren werken met een iPad?
Geef je voor het eerst ICT of informatica?
Ben je ICT-coördinator?

Dan zijn de Nascholingen ICT iets voor jou. We bieden een ruim gamma van nascholingen aan waarin al het bovenstaande en nog veel meer aan bod komt. We bieden nascholingen aan over of voor:

 • Aardrijkskunde
 • Beeld, video en geluid
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • E-leren
 • ICT-coördinatoren
 • Informatica 2e graad
 • iPads en Apple
 • Kantoor en Verkoop
 • Mode
 • Office-toepassingen
 • Online samenwerken
 • Presenteren
 • S We Te
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Vakoverschrijdend
 • Web 2.0
 • Websites maken
 • Wiskunde
 • Zelf lesmateriaal ontwerpen
 • Basisonderwijs

Wil je meer weten? Surf dan naar www.nascholing.be/ict, hier vind je alle informatie over de verschillende cursussen.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.

Publicatiedatum: 1 mei 2012 Nieuwsbrief 1 van www.nascholing.be

VSKO DNI

Geachte

Dit is de eerste nieuwsbrief van http://www.nascholing.be.

Met deze nieuwsbrief willen we telkens een aantal rubrieken en initiatieven in de kijker zetten.

Dit zijn de rubrieken waarop u momenteel geabonneerd bent. U kunt dit steeds aanpassen.

  Algemeen

Nieuw aanbod voor het werkjaar 2012-2013

Op 1 mei publiceert de Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) de nascholingsinitiatieven voor het schooljaar 2012-2013. Vanaf nu kunt u zich hiervoor inschrijven.

U vindt ons volledig aanbod steeds op www.nascholing.be, gerubriceerd volgens niveau en met een zoekmogelijkheid.

Met deze nieuwsbrief willen we telkens een aantal rubrieken en initiatieven in de kijker zetten. Dit initiatief en de inhoud van deze nieuwsbrief wordt uitgewerkt en ingevuld door de coördinatoren van de verschillende verbonden en diensten van het VSKO.

U ontvangt deze nieuwsbrief gemiddeld 3x per jaar. U kunt uw inschrijving voor de rubrieken van deze nieuwsbrief aanpassen via de link onderaan deze e-mail.

  Basisonderwijs

Aanbod voor het werkjaar 2012-2013

Ook voor het schooljaar 2012-2013 organiseert het VVKBaO heel wat nascholing rond diverse thema's.

Voor schoolleiders zijn er de vertrouwde ProfS- opleidingen en is er ook een specifiek aanbod binnen Zorg, Relationele vorming en Muzische vorming.

Nieuw is het aanbod rond wiskunde waar alle domeinen van dit leergebied aan bod komen.

Voor het tweede jaar loopt ook het prioritaire nascholingsproject rond duurzame ontwikkeling. Dit is een kosteloos nascholingsproject.

Voor het kleuteronderwijs is het aanbod gericht op de omgang met het OWP, is er nascholing rond het gebruik van de zoeker. Er is ook een ruim en kosteloos aanbod rond godsdienst in de kleuterschool.

Binnen het aanbod van de leergebieden Nederlands, Frans, Wereldoriëntatie en Muzische vorming worden zowel individu als- teamgerichte vormingen aangeboden.

De projectleiders van al deze nascholingen zijn werkzaam als pedagogisch begeleiders binnen het VVKBaO. De nascholers zijn ervaren mensen.

Bekijk het aanbod op http://www.nascholing.be/vvkbao

  Secundair onderwijs

Aanbod voor 2012-2013

Voor het schooljaar 2012-2013 bieden we opnieuw een gevarieerd aanbod nascholingen voor personeelsleden secundair onderwijs aan.
Deze nascholingen vormen een antwoord op vragen naar aanleiding van nieuwe visieteksten, nieuwe leerplannen en nieuwe ontwikkelingen in de onderwijswereld.

Christelijke inspiratie

 • Van inspiratie tot identiteit
 • Pastoraal in 3D: Denken en Doen in Dialoog

Implementatie van nieuwe leerplannen

 • Informatica in de tweede graad
 • Techniek in de eerste graad
 • Een nieuwe syntactische benadering in de leerplannen Latijn/Grieks
 • Capito? Engels of Frans als basisvorming (ook via pav) in bso en dbso
 • Dier- en Landbouwtechnische Wetenschappen, Planttechnische Wetenschappen, Natuur- en Groentechnische Wetenschappen
 • Taal beschouwen in de tweede graad, hoe dan? Inzicht in het taalsysteem
 • Kantoor en Verkoop, tweede en derde graad
 • Communicatief Frans in de eerste graad

Schoolbeleid

 • Kwaliteitszorg en zelfevaluatie in secundair onderwijs
 • Een schooleigen leerlingenbegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding van personeelsleden

Vakoverschrijdend

 • Het Europees Taalportfolio
 • Werken met dyslexiesoftware in de klas
 • Autismespectrumstoornissen
 • I2O  - ondersteuning ICT-integratie in onderwijs

Meer info vind je vanaf 1 mei op www.nascholing.be/vvkso

Daarnaast is er een ruim aanbod ict-nascholingen, zowel voor vakleraren en ict-coördinatoren als over vakken heen op http://www.nascholing.be/ict

  Buitengewoon onderwijs

Handelingsplanning en ontwikkelingsdoelen

Het project 'Ontwikkelingsgericht werken in BuBaO' met nascholer Mieke Hagenaars wordt verdergezet. Teamgerichte nascholingen, samenwerkingsprojecten met de pedagogische begeleiding buitengewoon onderwijs en tweedaagse, individugerichte nascholingen 'SEO' en 'WO' staan op het programma. Nieuw zijn een terugkomdag SEO en een terugkomdag W.O. voor personen die al een tweedaagse SEO of W.O. bij Mieke Hagenaars hebben gevolgd. 

Het project 'Ontwikkelingsgericht werken in het BuSO met behulp van een softwarepakket geschikt voor handelingsplanning' met nascholer Tom Claes gaat zijn derde jaar in. Scholen die reeds intekenden voor een teamgerichte nascholing kunnen hiermee doorgaan. Nieuwe scholen dienen eerst een tweedaagse, individugerichte nascholing over het pakket Smartschool, @Volgmij of Schoolonline in relatie tot handelingsplanning te volgen vooraleer ze een teamgerichte nascholing kunnen aanvragen.

ICT in BuO

Deze rubriek wordt verder uitgebreid. De Buitengewone ICT-dag is aan zijn 2de editie toe (14/11/2012). De tweedaagse Smartschool BuBaO wordt hernomen, deze keer mét terugkomdag. Ook zijn tweedaagse nascholingen @Volgmij en Schoolonline met terugkomdag voor BuBaO gepland en gaat heel deze reeks ook apart voor BuSO door. Contactpersoon en nascholer: Tom Claes.

'Werken met dyslexiesoftware in de klas' staat opnieuw op onze nascholingskalender, in samenwerking met het gewoon basis- en secundair onderwijs. Projectleider: Hans Verpoest.

Relationele en seksuele vorming

Relationele en seksuele vorming bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Hoe begin je eraan? Karen De Wilde, nascholer bij VVKBuO én bij Sensoa, weet raad. Je kan een introductie RSV in BuO volgen via een tweedaagse, individugerichte nascholing. Hoe je pedagogisch kan reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je leren op de studiedag met als titel 'werken met het Vlaggensysteem', ontwikkeld door Sensoa. Als school kan je ook kiezen voor een teamgerichte nascholing of kan je in samenwerking met de diocesane pedagogische begeleiding een inputsessie aanvragen.

Autisme

Het volledige aanbod autisme wordt opengesteld voor GON-begeleiders en voor collega's uit het gewoon onderwijs. Het introductiepakket ASS bestaat uit 2 introductiedagen en 5 modules. Als je voor het volledige introductiepakket inschrijft, krijg je één module gratis. In de 2 Ontmoetingsdagen wordt een plenair gedeelte aangeboden en ervaringsuitwisseling in niveaugroepen. Thema's: ASS en eetproblemen en het Levensloopmodel. Tot slot zijn er 2 studiedagen: 1 over ASS en zelfbeeld en 1 over ASS en rouw. Projectleider: Marleen Clissen.

GON & ION

Naast de jaarlijkse introductiedagen voor beginnende GON- en ION-begeleiders staan volgende sprekers op de nascholingsagenda: Kathleen Mortier over veranderingsprocessen t.a.v. inclusief onderwijs, Marleen Borzée over 'stress versus werkplezier, draagkracht en draaglast in balans', Lut Celie over 'luister nu eens naar mij! ondergesneeuwde gevoelens' en over 'positieve assertiviteit en emotionele communicatie'. Voor GON-begeleiders type 4 en voor interne GON-coördinatoren is er een apart aanbod. Projectleider: Veronique De Cock.

Evaluatoren in het buitengewoon onderwijs

Luc De Paepe continueert de nascholing 'leertraject op maat voor evaluatoren in het buitengewoon onderwijs'.

Aanbod directies

Naar jaarlijkse gewoonte geeft Lode De Geyter aparte introductiedagen voor nieuwe directies buitengewoon onderwijs.

De colloquia BuSO en BuBaO gaan in Sol Cress te Spa door. Noteer de data alvast in je agenda: 20-22 februari 2013 (BuSO) en 20-22 maart 2013 (BuBaO). Projectleider: Annemie Jennes i.s.m. Willy Claes en Hans Verpoest.

Het project ProfS en ProfS+ staat open voor nieuwe directies BuBaO. Voor nieuwe BuSO-directies is de postacademische vorming Schoolbeleid, in samenwerking georganiseerd met het Centrum voor Andragogiek, warm aanbevolen.

Andere thema's

Studiedagen over 'Zintuiglijk vieren' en een aanbod 'vorm geven op maat voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen' worden vanaf september 2012 bekend gemaakt.

  Hoger Onderwijs

De versterking van de professionele bacheloropleidingen. Volstaat het geld of is er meer nodig?

VVKHO-studienamiddag, 8 juni 2012

Op 16 juli 2011 nam de Vlaamse regering de principebeslissing om de academische hogeschoolopleidingen te integreren in de universiteiten. Na 1 september 2013 zullen hogescholen nog enkel professionele bacheloropleidingen kunnen aanbieden. Van de integratieoperatie wil de Vlaamse regering ook gebruikmaken om de professionele bacheloropleidingen te versterken, lees meer geld te geven (meer dan 40 miljoen euro gespreid over verschillende jaren). Maar is de versterking enkel een centenkwestie of zal er meer nodig zijn? De uitdagingen zijn immers groot: Zullen de professionele bacheloropleidingen niet verweesd achterblijven na de integratieoperatie? Op welke manier kunnen hogescholen deze opleidingen het best organiseren? Zal het professionele bachelordiploma een begeerd diploma blijven op de arbeidsmarkt? Hoe kan de brede inzetbaarheid van de afgestudeerden gevrijwaard worden? Op de studienamiddag laten Eric Halsberghe (KATHO), Karl Dittrich (NVAO), Wilson De Pril (Agoria), Jo Libeer (VOKA), Johan Veeckman (Arteveldehogeschool), Fons Leroy (VDAB) en Pascal Smet (minister van Onderwijs) hun licht op deze problematiek schijnen; deelnemers krijgen de gelegenheid om met de sprekers in debat te gaan. De programmafolder kunt u nu raadplegen op de VVKHO-website.

  Besturen/inrichtende machten

Actueel: Vorming personeelsbeleid met centraal daarin de nieuwe visietekst over personeelsbeleid

Hasselt: 7 mei  -  Gent: 8 mei  -  Brugge: 14 mei  - Duffel: 15 mei

Personeelsbeleid vormt een kerndomein uit de waaier van acht beleidsdomeinen voor een bestuur. De nieuwe visietekst Personeelsbeleid voeren … meer dan het toepassen van regelgeving werd goedgekeurd door het Centraal Bureau van het VSKO op 9 februari 2012. Deze tekst staat centraal in dit vormingsproject, maar kan ruimer een inspiratiebron betekenen voor besturen en leidinggevenden om te werken aan een degelijk personeelsbeleid. U vindt de visietekst in de E-gids voor besturen (persoonlijke inlogcode nodig). Meer informatie over en inschrijven voor de vorming via deze link (bestuurscode nodig om in te schrijven).

Alle besturen uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van de VIMKO, het jaarlijks treffen in juni

Mechelen: 6 juni –  Hasselt: 7 juni  -  Antwerpen 11 juni  - Gent: 14 juni  -  Brugge: 20 juni

Het Diocesaan Comité van Inrichtende Machten zorgt ervoor dat u in het eigen bisdom een warm onthaal vindt en een gevarieerd programma aangeboden krijgt. Iedere bestuurder kreeg het vorige najaar ter gelegenheid van 20 jaar VIMKO de baseline Besturen met ziel en zakelijkheid toegezonden. Die bestuurders zijn ook van harte welkom om op de diocesane jaarvergaderingen daarvoor nieuwe impulsen te ontvangen. In de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt wordt in het bijzonder ingezoomd op het onderwijs aan kinderen met specifiek onderwijsbehoeften. Machteld Verbruggen, secretaris-generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO), is daarvoor te gast. In het aartsbisdom Mechelen-Brussel wordt nader ingegaan op de uitdagingen voor de besturen op korte en lange(re) termijn en de rol van het diocesaan comité.
Een uitnodiging uit het eigen bisdom aan elk bestuur volgt weldra.

Tip: Zet het vormingsaanbod 2012-2013 op de agenda van je komende bestuursvergadering.

In 2012-2013 wordt een uitgebreid programma opgezet met een aantal bekende, maar ook met een aantal nieuwe projecten. Individuele bestuurders kunnen een keuze maken uit het aanbod in elk bisdom. Besturen van scholen, centra, internaten of scholengemeenschappen kunnen kiezen uit diverse onderwerpen voor vorming op maat van het lokale bestuur. Nieuwsgierig? Het aanbod is reeds vanaf 1 mei te raadplegen via www.nascholing.be/vimko.

Nieuw dit jaar is dat de vormingsbrochure 2012-2013 verspreid wordt als bijlage bij het juninummer van Forum. Aanvullend ontvangt de contactpersoon van elk bestuur in juni een brochure per post.

  Niveau-overstijgend

Observeren, reflecteren en coachen

Dene Magna is een school gelegen in the Forest of Dean, een landelijk, ontvolkend gedeelte in de buurt van Gloucester, Engeland. Het is een public school die door de inspectie al jarenlang als  outstanding wordt beoordeeld. Daarmee behoort deze school tot de top van de Engelse scholen.

Het project biedt deelnemers de kans om de school te bezoeken, de observatie-, reflectie-, coachings- en feedbackvaardigheden te verdiepen en na te gaan op welke manier een beleid rond observeren, reflecteren, coachen en feedback geven in de school kan geïmplementeerd worden.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Congres 21 tot 23 november 2012 te Oostende

Op 21, 22 en 23 november 2012 organiseert DNI een seminarie te Oostende, Thermae Palace.

Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Hoe onderzoek van je praktijk leidt tot optimaliseren van die praktijk

Dit seminarie werd ontwikkeld samen met  stafmedewerkers van verbonden/diensten van VSKO.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven.

  ICT

Nascholingen ICT

Onder nascholingen ICT vindt u een uniek aanbod aan ICT-modules voor het onderwijs. We zijn er opnieuw in geslaagd om een gevarieerd aanbod samen te stellen met actuele onderwerpen.

De nascholingen zijn bestemd voor zowel de beginnende ICT-gebruiker als de gevorderde. Voor elke leerkracht zijn er aangepaste modules om ICT in de lespraktijk te integreren en de leerplannen te ondersteunen. Voor verschillende studierichtingen is een specifiek aanbod uitgewerkt. Er zijn meerdere modules waarin nieuwe tendensen binnen ICT en onderwijs aan bod komen. Er is ook een ruim aanbod voor de ICT-coördinator.

De modules zijn onderverdeeld in een aantal rubrieken nl.

 • Aardrijkskunde
 • Boekhouding, kassa- en voorraadbeheer
 • Beeld, video en geluid
 • E-leren
 • ICT-coördinatie
 • Informatica 2e graadiPads en Apple
 • Kantoor en Verkoop
 • Mode
 • Nijverheid
 • Office-toepassingen
 • Online samenwerken
 • Presenteren
 • Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 • Vakoverschrijdend
 • Web 2.0
 • Websites maken
 • Wiskunde 
 • Zelf lesmateriaal ontwikkelen

Het volledige aanbod vindt u op http://www.nascholing.be/ict.  Ons team van deskundige medewerkers staat klaar om leraren, directies, omkadering … uit het secundair -, buitengewoon - en basisonderwijs te professionaliseren.

Houd er rekening mee dat meerdere modules snel volzet zijn.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze diensten!

Marleen Decuyper, Coördinator DNI – VSKO
Rik Vanderhauwaert, Directeur DNI – VSKO

Dienst Nascholing en Internationalisering - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@vsko.be
www.nascholing.be
U kunt de inschrijving voor deze nieuwsbrief aanpassen of annuleren.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.