Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/08 AutismeCentraalMethodiek: basiscursus

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De spreker baseert zijn uiteenzetting op de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Doelstellingen:

Na (en door) deelname van de basismodule leert de deelnemer waarvoor de 6 sleutelbegrippen van de AutismeCentraalMethodiek precies staan. Na (en door) deelname aan de basismodule kan de deelnemer met behulp van de AutismeCentraalMethodiek  gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de zorg- en leerbehoeften van hun leerlingen met autisme.

Doelgroep:

Kobe en Anneke richten zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften: Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken…  Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Autisme Centraal
Inhoud:

De AutismeCentraalMethodiek baseert zich op 6 woorden: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit. Elk van de begrippen wordt uitgebreid toegelicht en met voorbeelden concreet gemaakt. 

Deze 6 begrippen zijn het reflectiekader waarmee je je eigen onderwijspraktijk onder de loep kan nemen en in functie van observatie en overleg kan aanpassen waar nodig. De AutismeCentraalMethodiek helpt teamleden anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar hun eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat doet inzien waar kansen liggen. 

Meer lezen over autisme kun je op onze website.

Programma 

De uurindeling is indicatief.

8 oktober

09u00-09u15

 Inleiding (Els)

09u15-10u45

Van gedrag naar denken, deel 1 Autistisch denken (Kobe)

10u45 -11u00 Pauze

11u 00-12u00

Deel 2 Autistisch denken (Kobe) en filmpje contextblindheid van Peter

12u00-13u00 Middagpauze

13u00 -14u00

Cognitieve en sensorische Basisrust (Anneke)

14u00-14u30

Pauze met reflectieoefening: “Voor welke uitdagingen komen leerlingen te staan in je klas/leefgroep?” (Anneke en Kobe zijn beschikbaar tijdens de pauze voor vragen in de chat)

14u30-15u30

Inleiding Concrete communicatie: de begripsniveaus en tips naar communicatie uit de documentaire ‘mensen met autisme helpen’ deel onderwijs (Kobe)

15u30-15u45

Tijd voor vragen (Kobe en Anneke)

9 oktober

09u00-10u15

criteria voor Concrete communicatie (Kobe)

10u15-11u00

Reflectieoefening en pauze: “Stel vijf concreet gecommuniceerde afspraken op voor je klas/leefgroep” (Anneke en Kobe zijn beschikbaar tijdens de pauze voor vragen in de chat)

11u00-12u00

Deel 1 Dubbelspoor: omgevingsaanpassingen (Kobe)

12u00-13u00 Middagpauze

13u00-13u30

Deel 2 Dubbelspoor: vaardigheden leren (Kobe)

13u30-13u45

Reflectieoefening op basis van eerste reflectieoefening 8 oktober: “Welke aanpassingen doe je/kan je nog doen om deze uitdagingen op maat te houden?” (Anneke en Kobe zijn beschikbaar tijdens de oefening voor vragen in de chat)

13u45-14u30

De verschillende elementen van Eigenheid (Anneke)

14u30-15u

Pauze met reflectieoefening: invullen van de Goedgevoel-vragenlijst (Anneke en Kobe zijn beschikbaar tijdens de oefening voor vragen in de chat)

15u00-15u30

Functioneel werken en de samenhang tussen alle principes (Kobe)

15u30-15u45

Tijd voor vragen (Kobe en Anneke

Strategie en methode:

We wisselen de online lezing van Kobe Vanroy en Anne Degand af met beeld- en filmmateriaal, offline opdrachten en mogelijkheid tot vragen stellen via chat.

De focus ligt op het inhoudelijk invulling geven aan de 6 letters van de AutismeCentraalMethodiek: Autistisch denken, basisrust, concrete communicatie, dubbelspoor, eigenheid en functionaliteit. De basis om leerlingen met autisme, hun talenten en noden beter te begrijpen.

De deelnemers ontvangen een week vooraf de uitgebreide dagprogramma’s waarop de lesblokken, filmfragmenten en andere opdrachten gespecifieerd staan.

Bijkomende info:

De 4 halve dagen zijn samen te volgen.

Deze nascholing gaat enkel digitaal door.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 5 oktober 2020 inschrijven en tot en met donderdag 1 oktober 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 125 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 8 oktober 2020 van 09:00 tot 15:45
    • vrijdag 9 oktober 2020 van 09:00 tot 15:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.