Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/08 AutismeCentraalMethodiek: basiscursus

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De spreker baseert zijn uiteenzetting op de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Doelstellingen:

Na (en door) deelname van de basismodule leert de deelnemer waarvoor de 6 sleutelbegrippen van de AutismeCentraalMethodiek precies staan. Na (en door) deelname aan de basismodule kan de deelnemer met behulp van de AutismeCentraalMethodiek  gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de zorg- en leerbehoeften van hun leerlingen met autisme.

Doelgroep:

Kobe richt zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften: Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken…  Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Autisme Centraal
Inhoud:

De AutismeCentraalMethodiek baseert zich op 6 woorden: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit. Elk van de begrippen wordt uitgebreid toegelicht en met voorbeelden concreet gemaakt. 

Deze 6 begrippen zijn het reflectiekader waarmee je je eigen onderwijspraktijk onder de loep kan nemen en in functie van observatie en overleg kan aanpassen waar nodig. De AutismeCentraalMethodiek helpt teamleden anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar hun eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen helpt de methodiek om een autismevriendelijke school-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat doet inzien waar kansen liggen. 

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren.

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen in de deelnemersprijs.

De twee dagen zijn samen te volgen.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 4 oktober 2020 inschrijven en tot en met woensdag 30 september 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 150 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • donderdag 8 oktober 2020 Van 09:30 tot 16:00
    • vrijdag 9 oktober 2020 Van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.