Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/08 Uitstelgedrag bij mensen met autisme

We krijgen het toch heel vaak te horen van mensen met autisme. “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” “Het lukt me maar niet om iets op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?

Doelstellingen:

Na (en door) deelname van de verdiepende module krijgt de deelnemer meer inzicht in het waarom van uitstelgedrag en de factoren die het mee bepalen.

Na (en door) deelname aan deze verdiepende module kan de deelnemer het uitstelgedrag van zijn leerlingen met autisme beter begrijpen en de tips naar aanpak toepassen op de eigen casus.

Doelgroep:

We richten ons in deze verdiepende cursus tot iedereen die het uitstelgedrag van leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om er zo beter op te kunnen inspelen:
Personeelsleden uit buitengewoon basis en secundair, ondersteuningsnetwerken, zorgcoördinatoren, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, …

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Autisme Centraal
Inhoud:

Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?
Delphine Callewaert belicht een aantal van deze factoren en geeft tips om dit aan te pakken in een haar lezing. Ze vertrekt hierbij vanuit een aantal casussen.

In kleine groepen hertalen we in de namiddag de theorie naar de eigen praktijk, en zoeken we samen naar mogelijkheden en kansen bij eigen casussen.
Voormiddag spreker: Delphine Callewaert

Namiddag begeleiding: pedagogische begeleiding en Centrale stuurgroep autisme

Breng je eigen casus mee!

Strategie en methode:

Plenaire lezing met verschillende casussen. Mogelijkheid tot stellen van vragen.

Ook het tweede deel van de dag gaat online door; we spreken af in subgroepen voor de nabespreking. We maken ook ruimte voor casusbespreking. 

Heb je een eigen casus, breng die dan zeker in!

Bijkomende info:

Deze nascholing gaat digitaal door. 

Online link wordt een week vooraf meegedeeld.

Deze vorming gaat door vanaf 30 inschrijvingen.

Ook het tweede deel van de dag gaat online door; we spreken af in subgroepen voor de nabespreking. We maken ook ruimte voor casusbespreking.
Heb je een eigen casus, breng die dan zeker in!

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Basiskennis autisme is vereist.


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 12 december 2020 inschrijven en tot en met dinsdag 8 december 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 35 Euro
Lesgever: Autisme Centraal
Callewaert Delphine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 15 december 2020 van 09:30 tot 16:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.