Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/08 Concrete communicatie op basaal niveau. De begripsniveaus sensatie- en presentatieniveau uitgediept

Leerlingen met autisme (rand-)normaalbegaafd of met een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke beperking die communicatie begrijpen op sensatieniveau of presentatieniveau hebben nood aan een specifieke benadering en begeleiding. In deze vorming bekijken we hoe die begeleiding eruit kan zien, wat je van je leerlingen kan verwachten en welke aanpassingen op verschillende domeinen zinvol zijn.

Doelstellingen:

Na (en door) deelname aan deze module leert de deelnemer meer inhoud geven aan concrete en basale communicatie.

Na (en door) deelname aan deze verdiepende module kan de deelnemer het communicatie-/begripsniveau sensatieniveau en presentatieniveau beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op het begripsniveau van hun leerlingen met autisme en/of verstandelijke beperking.

Doelgroep:

We richten ons in deze vorming tot iedereen die het communicatie- en begripsniveau van kleuters en leerlingen met autisme en/of verstandelijke beperking beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun onderwijsbehoeften:
Personeelsleden uit buitengewoon basis en secundair, ondersteuningsnetwerken, zorgcoördinatoren kleuteronderwijs, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, …

Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over de begripsniveau sensatieniveau en presentatieniveau willen opbouwen of opfrissen. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Autisme Centraal, Berkenbeek buitengewoon onderwijs en revalidatiecentrum noorderkempen
Inhoud:

9u-9u15 openen zoomlink

9u15-9u30
Inleiding

In de AutismeCentraalMethodiek staat de C voor concrete communicatie. Heel wat leerlingen communiceren op basaal niveau. Kort zoemen we hierop in. Wat betekent concrete en basale communicatie voor onze onderwijspraktijk?

9u30 - 11u50 met pauze van 20 minuten
Sensatieniveau

Leerlingen die communicatie begrijpen op sensatieniveau hebben nood aan een specifieke benadering en begeleiding. In dit deel bekijken we met concrete voorbeelden uit de praktijk hoe die begeleiding eruit kan zien en welke aanpassingen op verschillende domeinen zinvol zijn. Daarnaast krijg je ook heel wat ideeën en praktische tips inzake de aanpak van leerlingen die functioneren op dit begripsniveau.

Sprekers: Els Vindevoghel, CAR Revalidatiecentrum Noorderkempen i.s.m. Kris Gommers, buitengewoon onderwijs Berkenbeek

11u50-12u15 Reflectie in breakoutroom

12u15-13u middagpauze

13u – 16u met korte pauze (nieuwe link)

Presentatie- begripsniveau uitgediept

Leerlingen die communicatie begrijpen op presentatieniveau hebben nood aan een specifieke benadering en begeleiding. In deze workshop bekijken we hoe die begeleiding eruit kan zien en welke aanpassingen op verschillende domeinen zinvol zijn. Daarnaast krijg je ook heel wat ideeën en praktische tips inzake de (aan)leermogelijkheden van mensen met autisme en/of verstandelijke beperking op dit begripsniveau.

Spreker: Annemie Mertens Autisme Centraal

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren. Mogelijkheid tot stellen van vragen via chatfunctie.

Bijkomende info:

Deze nascholing zal online doorgaan.

Kostprijs: € 40 per persoon

Vanaf vier personen van dezelfde organisatie staan we een korting toe en vragen we € 30 per persoon

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 22 maart 2021 inschrijven en tot en met donderdag 18 maart 2021 uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Gommers Kris
Vindevoghel Els
Mertens Annemie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 25 maart 2021 van 09:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.