Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/06 Basisvorming nieuwe beheerders

Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de beheerder. Hoe kan je als beheerder vanuit het opvoedingsproject het internaat tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen met je team? Deze opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning. 

Doelstellingen:

Aan het einde van de nascholing kan je voor jezelf:

een beeld vormen van de juridische en pedagogische invulling van je functie als internaatsbeheerder; 
de pedagogische visie internaten KathOndVla linken aan de visie van het eigen internaat;
het herstelgericht en verbindend werken binnen een internaat toelichten vanuit de eigen context;
kwaliteitsontwikkeling en leiderschap binnen een internaat verbinden vanuit concrete toepassingen;
netwerking en reflectie inzetten om het eigen handelen te versterken en te verdiepen

Doelgroep:

Nieuwe beheerders internaten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze vierdaagse opleiding voor nieuwe beheerders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. Met respect voor de specificiteit van elke context willen we via dit basisaanbod de nieuwe beheerder een houvast aanbieden en inzicht geven in: 

De opdracht van de beheerder  
Een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak in het internaat 
Een doeltreffend personeelsbeleid  
De uitbouw van een kwaliteitsvolle werking 
Het belang van een ondersteunend netwerk 

Programma van het basisaanbod 

DAG 1 (m21 september 2020 – van 9.30 – 15.30 uur) 
 • Kennismaking – eerste indrukken vanuit de nieuwe job  

 • Functiebeschrijving beheerder – tijdsbeheer – uitwisseling met ervaren beheerders 

 • Historiek internaten – pedagogisch kader internaten 

 • Regelgeving internaten  

 • Kwaliteitsplanning 

 • Ondersteuning – netwerking – vorming – begeleiding - nieuwsbrief 

DAG 2 (ma 30 november 2020 – van 9.30 – 15.30 uur) 

 • Naar een herstelgericht verbindend beleid  

DAG 3 (ma 15 maart 2021 – van 9.30 – 15.30 uur) 

 • Inleiding in personeelsreglementering internaten 

 • Een personeelsbeleid voeren

DAG 4 (ma 10 mei 2021 van 9.30 -15.30 uur) 

 • Leiderschapsontwikkeling (context, input, professioneel zelfverstaan, persoonlijk interpretatiekader, situationeel leiderschap, organisatiecultuur en -structuur ,…) 

 • Introductie in kwaliteitsontwikkeling 

Strategie en methode:

Een afwisseling tussen theoretische input en interactieve werkvormen, zelfreflectie en uitwisseling, contact met enkele ervaren beheerders.

Bijkomende info:

 

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je als nieuwe beheerder om in te schrijven voor het volledige vierdaagse traject.  

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 14 september 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 54 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 21 september 2020
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Zuidstraat 9050 Ledeberg (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • maandag 30 november 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 10 december 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 13:30 tot 15:30
  • maandag 15 maart 2021
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 14:30
  • maandag 10 mei 2021
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Zuidstraat 9050 Ledeberg (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.