Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/07 Basisvorming startende opvoeders

Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de opvoeder. Hoe kan je als opvoeder vanuit het opvoedingsproject het internaat tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen voor de internen? Deze opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning. 

Doelstellingen:

Aan het einde van de nascholing: 

 • Kan je voor jezelf een beeld vormen van de pedagogische en juridische invulling van je functie als opvoeder. 
 • Kan je de pedagogische visie internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen linken aan de visie van het eigen internaat .
 • Krijg je inzicht in een gepaste beroepshouding in de interactie met de internen (deontologie).  
 • Begrijp je het belang van fysieke en emotionele veiligheid als basis voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en heb je tools gekregen die je kan toepassen in het internaat.
 • Heb je inzicht in hoe herstelgericht en verbindend om te gaan in een opvoedingscontext.
 • Kan je de verschillende ontwikkelingsfasen linken aan een gepaste pedagogische houding als opvoeder. 
 • Weet je wat executieve functies inhouden en hoe je die bewust kan stimuleren tijdens activiteiten, acties en interacties in de opvoeding. 
 • Heb je inzicht in groepsdynamica en leer je gepaste interventies om de groepsverbondenheid te bevorderen. 
 • Leer je netwerking en reflectie inzetten om het eigen handelen te versterken en te verdiepen. 
Doelgroep:

Startende opvoeders in internaten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze vierdaagse opleiding voor startende opvoeders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. Met respect voor de specificiteit van elke context willen we via dit basisaanbod de startende opvoeder een houvast aanbieden en inzicht geven in: 

 • De opdracht van de opvoeder
 • Een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak in het internaat 
 • Een doeltreffendberoepshouding  
 • Inzicht en tools om de vier pedagogische basisdoelen van het pedagogisch kader te verwezenlijken
 • Het belang van (zelf)reflectieconstructieve feedback en ondersteuning 

Programma van het basisaanbod 

DAG 1 (vr 11 september 2020 – van 9.30 – 15.30 uur) (Anja Dingenen) 

 • Kennismaking – eerste indrukken vanuit de nieuwe job.  
 • Pedagogisch kader internaten: wat is onze opdracht in het internaat? Wat willen we waarmaken? 
 • Rol van de opvoeder: functiebeschrijving en reglementering.  
 • Deontologie en beroepshouding in relatie met kinderen en jongeren.  
 • Groeien in je job: belang van (zelf)reflectie – constructieve feedback  aanvangsbegeleiding - vorming. 

DAG 2 (vr 20 november 2020 – van 9.30 – 15.30 uur) (Barbara Vrijdags) 

 • Fysieke en emotionele veiligheid als basis voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren: inzicht, uitdieping en tools. 

DAG 3 (vr 26 febr 2021 – van 9.30 – 15.30 uur) (Philip Brinckman) 
          verschuift naar vrijdag 25 febr 2022

 • Persoonlijke ontwikkelingde verschillende ontwikkelingsfasen en een gepast pedagogisch antwoord in elke fase. 
 • Bewust inzetten op executieve functies in (inter)acties en activiteiten. 
 • Hoe omgaan met de uitdagingen in opvoeding in onze huidige samenleving? 

DAG 4 (vr 30 apr 2021 van 9.30 -15.30 uur) (Barbara Vrijdags) 

 • Sociale ontwikkeling: groepsdynamica, inzetten van acties en activiteiten om een positieve groepsgeest uit te bouwen, coachen van groepen. 
Strategie en methode:

Een afwisseling tussen theoretische input en interactieve werkvormen, zelfreflectie en uitwisseling, contact met enkele ervaren opvoeders. 

Bijkomende info:

Er is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 8 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je als startende opvoeder om in te schrijven voor het volledige vierdaagse traject.

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 4 september 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 82 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Brinckman Philip
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere locaties (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • vrijdag 11 september 2020
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Zuidstraat 9050 Ledeberg (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 20 november 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 10:00 tot 12:30
  • donderdag 17 december 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 12:30
  • vrijdag 26 februari 2021
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Zuidstraat 9050 Ledeberg (kaart)
   van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • vrijdag 30 april 2021
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Zuidstraat 9050 Ledeberg (kaart)
   van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.