Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/09 Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit (RSV in de katholieke dialoogschool)

Omgaan met relaties en seksualiteit is op zich geen eenvoudige materie. Bovendien neemt de diversiteit in de maatschappij en op school toe. Hoe pak je dit thema aan vanuit deze diversiteit en hoe zorg je ook hierin voor gelijke onderwijskansen? 
In deze nascholing werk je met concrete casussen. Je krijgt handvatten en kaders om relaties en seksualiteit positief aan te pakken: op het niveau van de klas en de leraar, op schoolniveau en in het werken met ouders. Je gaat met de andere deelnemers in interactie en koppelt je ervaringen aan nieuwe inzichten.  

Doelstellingen:

Deze nascholing leert je:

 • werken met de aangeleerde inzichten van Leren voor diversiteit; 
 • het perspectief van leerlingen en ouders met andere principes, waarden en normen erkennen;  
 • reflecteren over je eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema.
De nascholing bestaat uit 2 sessies.

Aan het eind van sessie 1 kan je: 

 • de principes van Leren voor diversiteit toepassen op het niveau van de klaspraktijk; 
 • reageren op incidenten met grensoverschrijdend gedrag binnen een context van diversiteit;
 • de krachtlijnen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit binnen het pedagogisch project van de school benoemen. 

 Aan het eind van sessie 2 kan je:

 • op school- en beleidsniveau de principes van Leren voor diversiteit toepassen;  
 • de dialoog over lichamelijke en seksuele integriteit en identiteit  organiseren en aangaan met leraren, leerlingen en ouders.
Doelgroep:

Dit project richt zich op leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, enz... 
Samengevat: alle teamleden die te maken krijgen met 
Relationele en Seksuele Vorming in een diverse context.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De nascholing behandelt het thema RSV in een context van diversiteit op twee niveaus: het niveau van omgaan met incidenten in de klas en
het niveau van beleidsontwikkeling.
Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.

Zie bijlage voor meer informatie
 

Strategie en methode:

Dit project is een individugericht aanbod van 2 dagdelen.

Het eerste deel gaat over:
het kader van Leren voor diversiteit en vertrekt vanuit een casus: een incident van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Hoe reageren mensen 
hier op vanuit de verschillende dimensies van diversiteit? Welk houvast biedt het kader van RSV? Hoe kan je het best op incidenten reageren? Er wordt verwezen naar de reactiewijzen binnen het Vlaggensysteem. De principes van een beleid rond integriteit worden toegelicht.

Het tweede deel vertrekt vanuit twee casussen op schoolniveau:  

 • een casus over een projectdag RSV waar meer dan de helft van de leerlingen niet aanwezig is op school;  
 • een casus over( online) pesten na een incident met seksueel gedrag buiten de school 

Op basis van de casussen leren deelnemers de perspectieven van alle betrokkenen analyseren en met de betrokken partijen in dialoog gaan. De link naar de Katholieke dialoogschool wordt gelegd.

Het is ook mogelijk om dit aanbod teamgericht te organiseren op vraag. In dat geval kunnen we werken op basis van de casussen waar de school zelf mee geconfronteerd wordt. Inschrijven kan dan via het algemene project “omgaan met relaties en seksualiteit”.

Bijkomende info:

De twee sessies worden gegeven op halve dagen dus middageten is niet voorzien. 

 

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om beide sessies te volgen.


Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
De Wilde Karen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Afgelast)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 11 februari 2021 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 25 februari 2021 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
PB Regio Mechelen-Brussel (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 18 maart 2021 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 30 maart 2021 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.