Aanmelden
Laden…

Even geduld...

module 1 Introductie Gelijke Onderwijskansen (GOK) in het buitengewoon onderwijs

Deze nascholing geeft inzicht in het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansenbeleid.
Hoe kunnen we leerlingen vanuit hun specifieke context (
kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit) ondersteunen?
We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid.
We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s.
Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door.
We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook 
leiding
 geven, coördineren en coachen in het GOK-beleid. 

Doelstellingen:
 • Je reflecteert over het fenomeen (kans-)armoede, doelgroep-leerlingen en diversiteit.  
 • Je krijgt zicht op de inhouden van de thema’s van het gelijke kansenbeleid in het BuO.  
 • Je leert werken met de kwaliteitscirkel en de impact ervan op het GOK-beleid van je school 
 • Je leert om het (geplande) GOK-beleid voor dit schooljaar te realiseren, te ondersteunen/coördineren en de betrokkenheid van het schoolteam te vergroten. 
 • Je reflecteert op de betekenis van het GOK ondersteuningsbeleid voor het beleidsvoerend vermogen van de school. 
Doelgroep:

De nascholing richt zich op de eerste plaats tot directies, GOK-coördinatoren en middenkaders in het buitengewoon onderwijs. 
Maar leraren die meewerken aan het GOK-actieplan, leden van GOK-teamsorthopedagogen en coördinatoren zijn welkom in deze introductie. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We starten de bijeenkomst met een reflectie over het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid om leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit te ondersteunen. We vertrekken hierbij van het vademecum zorgbreed en kansrijk onderwijs, bouwen aan een school voor iedereen. 

We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwaliteitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school. De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door.

Strategie en methode:

We werken altijd vanuit de beginsituatie en de inbreng van de deelnemers en hun school. Daarnaast wordt de sessie in interactie met en tussen de deelnemers opgebouwd. Zodat deelnemers kunnen reflecteren op hun onderwijspraktijk. 

Hierdoor creëren we een sfeer van samenwerking en vertrouwen zodat deelnemers kritische vrienden worden en elkaar ook buiten de sessie opzoeken en contacteren voor info en ondersteuning. 

Bijkomende info:

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Breng het GOK-beleidsplan van je school mee. 

In het kader van duurzaamheid, drukken we zo weinig mogelijk af op papier. Daarom vragen we je om een (digitaal) toestel mee te brengen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30 Euro
Lesgever: Hoedekie Dieter
Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 6 oktober 2020 Van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 6 oktober 2020 Van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.