Aanmelden
Laden…

Even geduld...

20PG001.10B Wegwijs in de BuSO-personeelsreglementering

Dit is een submodule van het Postgraduaat Schoolbeleid dat zich richt zich tot directies van het gewoon en buitengewoon vrij secundair onderwijs – meer informatie over Postgraduaat schoolbeleid.

Deze studiedag kan uitsluitend gevolgd worden door deelnemers uit het BuSO.  
De juridisering in onderwijs neemt toe. Als directie word je geacht binnen deze regelgevende krijtlijnen visie te ontwikkelen en ernaar te handelen. De arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer alsook de zorg, aansprakelijkheid van de inrichtende macht/directie ten aanzien van leerlingen zijn daar actuele exponenten van. Na deze twee vormingsdagen vind je vlot de wettelijke basis terug die je nodig hebt om een goed personeelsbeleid te kunnen voeren binnen het juiste regelgevende kader. 
Je kan de regelgeving toepassen op actuele personeelsvraagstukken en casussen in jouw school.
 

Doelstellingen:
  • Je kan de personeelsregelgeving vlot terugvinden en raadplegen.  
  • Je verwerft een stevige basiskennis van de personeelsregelgeving over de belangrijke en terugkerende thema’s en kan de regelgeving toepassen op actuele casussen in de eigen school. 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs VlaanderenKatholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met het Centrum voor Andragogiek van de Universiteit Antwerpen
Inhoud:

Je wordt wegwijs gemaakt in de regelgeving rond personeel in het buitengewoon secundair onderwijs.  

We bekijken de regelgeving in het buso van naderbij rond de volgende thema’s: 

de bekwaamheidsbewijzen voor het personeel, de verschillende ambten , de nuttige ervaring, de prestatieregeling, tijdelijke aanstelling en vaste benoeming in wervingsambten en in selectie- en bevorderingsambten, de terbeschikkingstelling bij ontstentenis van betrekking, dienstonderbrekingen, functiebeschrijvingenevaluatie van personeel, einde aanstelling en ontslag, Algemeen Reglement en Arbeidsreglement 

Strategie en methode:

Doceermethode afgewisseld met persoonlijke vragen van de deelnemers 

Bijkomende info:

Flexdatum: 05/02/2021 & 30/03/2021 - De flexdatum is een datum die we hebben voorzien als mogelijke uitwijkdatum, indien verstrengde maatregelen verhinderen dat een cursusdag kan plaatsvinden. Gelieve deze ook mee in je agenda op te nemen, zo kunnen we snel een nieuwe datum bevestigen indien nodig.

Mee te brengen materiaal:

  • Eigen tablet op laptop
Lesgever: De Praitere Gunther
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.