Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/15 Omgaan met rouw op internaat

Vele internaten krijgen te maken met kinderen en jongeren die iemand uit hun nabije kring verloren zijn. Soms op zeer jonge leeftijd, soms zelfs recent en vormt het overlijden de start van een verblijf op internaat. Jongeren en kinderen die te maken krijgen met rouw, hebben zoals alle mensen die met de dood worden geconfronteerd, een aantal verliestaken op te nemen. Wanneer ze dit niet op een geschikte manier doen, kan gestolde rouw ontstaan. Bij kinderen en jongeren toont zich dat vaak in moeilijk, uitdagend of zorgwekkend gedrag.  

Samen met opvoeders verdiepen we ons in het rouwproces dat kinderen en jongeren doormaken, en hoe ze in een internaatscontext hier op een gepaste manier mee kunnen omgaan. Niet alleen ontdekken opvoeders hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan met kinderen en jongeren, maar ook hoe ze samen in en met de groep op een warme respectvolle manier een steun kunnen vormen voor de kinderen die worstelen met de pijn van het verlies. 

Een betere kennis en handvatten geven opvoeders het vertrouwen het verlies niet dood te zwijgen maar te (h)erkennen om zo op een zorgzame manier nabij te kunnen blijven bij het kind of de jongere.

Doelstellingen:

Via deze opleiding leer je het rouwproces beter begrijpen en ook de verliestaken die moeten opgenomen worden. Je leert wat helpend kan zijn voor een kind of jongere bij een rouwproces, hoe er in het internaat over de dood kan gesproken worden, maar ook hoe je samen in en met de groep op een warme respectvolle manier een steun kunt vormen voor de kinderen die worstelen met de pijn van het verlies. We kijken bijvoorbeeld samen hoe we een rouwkoffer kunnen maken voor het internaat.

Een betere kennis en handvatten geven je het vertrouwen het verlies niet dood te zwijgen maar te (h)erkennen om zo op een zorgzame manier nabij te kunnen blijven bij het kind of de jongere.

Doelgroep:

Opvoeders katholieke internaten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als opvoeder heb je misschien ook al te maken gehad met internen waarvan iemand in de omgeving gestorven is. Het overlijden van iemand die je graag ziet, is een erg ingrijpende ervaring, al zeker voor een kind of jongere. Bij het overlijden sterft de relatie niet mee, de liefde blijft bestaan. Het fysieke gemis kan veel verdriet, pijn, angst, kwaadheid, schuld… meebrengen. Jongeren uiten die emoties soms via moeilijk, uitdagend of zorgwekkend gedrag. Het toont ons dat ze vast zitten en worstelen. Toch voelen vele volwassenen zich onwennig en onzeker om hierover in gesprek te gaan met het kind of de jongere. Via deze opleiding leer je het rouwproces beter begrijpen en ook de verliestaken die moeten opgenomen worden. Je leert wat helpend kan zijn voor een kind of jongere bij een rouwproces, hoe er in het internaat over de dood kan gesproken worden, maar ook hoe je samen in en met de groep op een warme respectvolle manier een steun kunt vormen voor de kinderen die worstelen met de pijn van het verlies.

Een betere kennis en handvatten geven je het vertrouwen het verlies niet dood te zwijgen maar te (h)erkennen om zo op een zorgzame manier nabij te kunnen blijven bij het kind of de jongere.

Strategie en methode:
 • Interactieve presentatie. 
 • Symboolcommunicatie om dat wat moeilijk bespreekbaar is, toch taal te geven. 
 • De kracht van rituelen illustreren.
 • Rouwkoffers tonen en maken.
 • Verbindingssymbolen maken.
Bijkomende info:

Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor personeel van internaten.


Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 18 september 2020 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.