Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/04-2 Seminarie beheerders - maart 2021 - verplaatst naar 6 mei 2021

Een kwaliteitsvolle internaatswerking uitbouwen betekent prioritair een beleid ontwikkelen rondom de vier pedagogische basisdoelen van het Pedagogisch Kader internaten.  

Vorig schooljaar hielpen we beheerders op weg met de realisatie van het derde pedagogische basisdoel: ‘bevorderen van de sociale ontwikkeling van internen’. Het seminarie was gericht op de uitbouw van een verbindend, relatieversterkend leefklimaat op internaat en op het duurzaam installeren van een pestpreventie- en actieplan. Hierbij werd voldoende tijd besteed om dit thema te begrijpen en uit te diepen. 

We weten dat het enkele jaren duurt vooraleer een sterk antipestbeleid ten volle in de werking is geïntegreerd. Daarom organiseren we een vervolgseminarie om beheerders verder te ondersteunen in de verfijning en de uitvoering van hun actieplan. We willen hen begeleiden bij de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen en laten hen ook leren van elkaar. 

Doelstellingen:

Je kan een duidelijk beeld schetsen van de huidige stand van zaken rondom de diverse aspecten van het antipestbeleid in je internaat op basis van de input en tools van vorig seminarie; 
Je kan de tussentijdse acties sinds het vorige seminarie evalueren en op basis daarvan weten wat geborgd kan worden en wat bijgestuurd moet worden; 
Vanuit de begeleiding door de lesgever en de uitwisseling met de groep leer je een antwoord te vinden op de moeilijkheden waar je nog tegenaan loopt; 
Je hebt een zicht op de te volgen strategie om op langere termijn samen met het team stapsgewijs verder te werken aan de uitbouw en het geleidelijk in praktijk brengen van het eigen antipest- en pestpreventiebeleid; 
Je begrijpt dat tijdens het proces van informeren,  sensibiliseren, actief verantwoordelijkheid laten nemen en evalueren  steeds  gestreefd moet worden naar het optimaal betrekken van alle actoren (m.n. opvoeders,  internen, de school, de ouders). 

Doelgroep:

Beheerders die het seminarie in 2020 volgden. 

Beheerders die wensen aan te sluiten maar het seminarie in 2020 niet volgden, kunnen tot eind juni contact opnemen met Team Internaten. Een beperkte voorbereiding is nodig om te kunnen aansluiten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

09.30 - 12.30 u

o    Opfrissing pestslang
o    Inschaling van je internaat op de verschillende punten van de slang (koppeling ZIN rapport aan de antipestslang): waar staat ons internaat op elk van die punten?
      Wat missen we nog?
o    Beleidsmatige aanpak
o    Goede praktijken delen– uitwisseling

Strategie en methode:

De trainer voorziet een afwisselend aanbod. Hij maakt daarbij gebruik van de volgende methodieken: 

  • Zelfreflectie door de aanwezigen;
  • Groepsgesprek of uitwisseling;
  • Instructie / docerende aanpak;
  • Groepswerk;
  • Individuele opdrachten;
  • Reflectie op eigen ervaringen  
Bijkomende info:

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 29 april 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • donderdag 6 mei 2021 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.