Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/30-M3 Masterplanning voor schoolinfrastructuur

Een masterplan infrastructuur is essentieel om een degelijke langetermijnplanning op te maken. In deze sessie kom je te weten wat een masterplan precies is, hoe je dit kunt opstellen en optimaliseren. 

Doelstellingen:

Deelnemers

 • begrijpen dat bestuurlijke optimalisering kansen inhoudt voor het masterplan infrastructuur
 • begrijpen hoe het infrastructureel masterplan beïnvloed wordt door schaalvergroting
 • hebben inzicht in hoe je bij een schaalvergroting een masterplan infrastructuur kan opmaken of aanpassen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het infrastructureel masterplan is een beleidsdocument waarin het bestuur van onderwijsinstellingen, binnen bepaalde randvoorwaarden, haar intenties concretiseert op het vlak van infrastructuur op korte, middellange en lange termijn met het doel te komen tot een goed patrimoniumbeheer.

Bij bestuurlijke schaalvergroting worden de bestaande infrastructurele masterplannen geïntegreerd in een aangepast infrastructureel masterplan. Voorafgaand hieraan brengt het bestuur voor elk gebouw de huidige stand van zaken en geplande werken in beeld op een eenvormige manier.

Strategie en methode:

Het opstellen van een masterplan infrastructuur wordt toegelicht en de specifieke factoren die meespelen bij bestuurlijke schaalvergroting krijgen speciale aandacht.

Er wordt ruimte voorzien voor een vragenronde.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming / herwerking

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: De Smet Dirk
Cautreels Ann
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1:
  • maandag 5 oktober 2020 Van 19:00 tot 21:30
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 2:
  • maandag 28 september 2020 Van 19:00 tot 21:30
Koba vzw
Nooitrust 4
2390 Malle (Kaart)
 • Reeks 3:
  • woensdag 30 september 2020 Van 13:30 tot 16:30
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 4:
  • donderdag 1 oktober 2020 Van 19:00 tot 21:30
DPCM
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5:
  • donderdag 3 december 2020 Van 13:30 tot 16:30
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 6:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.