Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/32-M4 Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s

Wil je als algemeen directeur, coördinerend directeur, financieel directeur, leidinggevenden of administratief medewerker ingelicht worden over de fiscale verplichtingen en de fiscale gunstmaatregelen voor onderwijsvzw’s, dan is deze professionalisering voor jou zeer interessant.

Doelstellingen:
 • De deelnemers hebben een overzicht van de belangrijkste fiscale wetgeving die voor schoolbesturen relevant is (btw, rechtspersonenbelasting inclusief onroerende voorheffing en roerende voorheffing, registratierechten en successierechten inclusief patrimoniumtaks, voordelen van alle aard op fiscale fiches).
 • De deelnemers kennen het toepassingsgebied en de grenzen van vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen.
 • De deelnemers kennen de fiscale gevolgen van activiteiten die door veel scholen worden georganiseerd: fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen, didactische uitbatingen.
 • De deelnemers kunnen de informatiebronnen vinden betreffende fiscale materies.
 • De deelnemers kunnen de fiscale gevolgen van de beleidsbeslissingen van de vzw en haar belangrijkste partners inschatten.
Doelgroep:

Algemeen directeurs, coördinerend directeurs, financieel directeurs, andere leidinggevenden en administratief medewerkers van onderwijsinstellingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De financiële gevolgen kunnen zwaar zijn voor een vzw die de fiscale wetgeving niet correct volgt.

De opleiding laat je  kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, patrimoniumtaks en andere successierechten, registratierechten, fiscale fiches.

Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend.

Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen en didactische uitbatingen.

Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale informatie en de fiscale terminologie.

Strategie en methode:

Deelnemers krijgen aan de hand van een PowerPointpresentatie een uiteenzetting over de basisprincipes (docerend lesgeven). Veel voorkomende situaties in schoolbesturen worden onder de aandacht gebracht. Waar mogelijk worden thema’s ingeleid door middel van vragen aan de deelnemers. De antwoorden worden gebruikt om de correcte interpretatie en handelswijze toe te lichten. Een aantal frequent voorkomende cases worden als oefening fiscaal geanalyseerd.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers. 

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15.

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In de deelnameprijs is een broodjeslunch inbegrepen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming, bijgewerkt naar de laatste wijzigingen in de regelgeving

Voorwaarde:

Geen voorkennis vereist.


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via ZOOM - regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 22 oktober 2020 van 09:30 tot 16:30
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 4 mei 2021 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.