Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/37-M2 Basisinformatie rond personeel en personeelsstatuten

Wil je als bestuurder of leidinggevende belast met bestuurlijke taken een overzicht krijgen van de basisinformatie rond personeel en statuten in een onderwijsinstelling, dan is deze sessie een aanrader. 

Doelstellingen:
 • Aan het einde van deze sessie, weten de deelnemers welke verschillende statuten personeelsleden kunnen hebben in een onderwijsinstelling.
 • Aan het einde van deze sessie, weten de deelnemers welke taken en verplichtingen bij het bestuur liggen in het kader van personeel.
 • Aan het einde van deze sessie, weten de deelnemers op welke ondersteuning ze vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen rekenen in het kader van personeel, ongeacht hun statuut.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen die de basisinformatie samengebald willen hebben over personeelsbeleid.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Verschillende statuten van personeel van een onderwijsinstelling.
 • Verschillende fasen in de loopbaan van een personeelslid.
 • Het Decreet Rechtspositie voor gesubsidieerde personeelsleden.
 • Specifieke begrippen en hun draagwijdte: ambten, bekwaamheidsbewijzen, TABD, TADD, vacantverklaring, vaste benoeming…
 • De verplichtingen van een bestuur in het kader van personeel van een onderwijsinstelling.
 • Informatiebronnen en ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kort samengevat: je krijgt op deze avond een overzicht van de beslissingen die moeten genomen worden rond personeelsleden en je krijgt handvaten aangereikt om deze beslissingen gefundeerd binnen het bestuur te kunnen nemen.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 4 maart 2021 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Antwerpen
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2:
  • dinsdag 2 maart 2021 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.