Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/37-M4 Hiërarchische lijn, preventie en welzijn op het werk

Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn? Welke zijn hun verantwoordelijkheden in het kader van preventie en welzijn op het werk? Wat is de rol van het bestuur? In deze professionalisering krijg je een antwoord op deze vragen.

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op elke school is de taak van het bestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan.

Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13).

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen die de basisinformatie samengebald willen hebben over de verantwoordelijkheid van het bestuur in verband met de hiërarchische lijn voor preventie en welzijn op het werk.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Een welzijnsbeleid implementeren.
 • Toepassingsgebied van de wet welzijn.
 • Algemene principes van een welzijnsbeleid:
  • Dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS);
  • Risicoanalyses en preventiemaatregelen;
  • Globaal preventieplan (GPP° en jaarlijks actieplan (JAP);
  • Jaarverslag;
  • Raadplegen van de regelgeving.
  • De belangrijkste actoren.
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Lesgever nog niet gekend .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 11 mei 2021 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2:
  van 19:00 tot 21:30
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3:
  • dinsdag 18 mei 2021 van 19:00 tot 21:30
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 4:
  • donderdag 6 mei 2021 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.