Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/02-MA-1.2 Verdieping leerplan via leergebieden en thema’s: Module A - Visie - Nederlands (Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!)

In deze nascholing verdiept het schoolteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven! via een leergebied of een specifiek thema/onderwerp. In drie aparte modules (ABC) verdiept het schoolteam zich in verschillende aspecten van het leerplan. De drie modules zijn apart te organiseren.

In module A ‘Sterk onderwijs in het nieuwe leerplan: verkenning’ verken je het leerplan vanuit een leergebied of onderwerp, de visie erachter en de doelen en leerinhouden met ontwikkelstappen.

Doelstellingen:

Het schoolteam:

  • krijgt zicht op wat sterk onderwijs Nederlands betekent vanuit het nieuwe leerplan.
  • krijgt zicht op vertrouwde, beklemtoonde en nieuwe inhouden in het nieuwe leerplan.
  • ziet in dat het ontwikkelveld talige ontwikkeling Nederlands kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van Zin in leren! Zin in leven!.
Doelgroep:

Module A wordt aangeboden aan het hele schoolteam.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij deze module hoort een voortaak en naverwerkingsvoorstel.

Tijdens de werksessie van module A verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het ordeningskader. ‘Wat moet er geleerd worden?’ is hier de centrale vraag. Doorheen allerlei opdrachten kom je thuis in de ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, doelen, leerinhouden en ontwikkelstappen. Je verbindt ze met de onderwijspraktijk.

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelveld(en) grondig uit.

Bijkomende info:

Elke deelnemer kan tijdens de nascholingssessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek raadplegen.
 
Kostprijs module met 1 nascholer: 230 euro
Kostprijs module met 2 nascholers: 460 euro

Deze module is teamgericht. Je bijdrage is per instellingsnummer.
Een team bestaat maximaal uit 30 deelnemers.
Indien er meer dan 30 deelnemers zijn wordt in de intake bepaald of er 2 nascholers voorzien worden.
Vanaf 40 deelnemers werken we sowieso met twee nascholers.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 60 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 230 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.