Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/02-MB-1.2 Verdieping leerplan via leergebieden en thema’s: Module B - Didactiek - Nederlands (Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!)

In deze nascholing verdiept het schoolteam de kennis van Zin in leren! Zin in leven! via een leergebied of een specifiek thema/onderwerp. In drie aparte modules (ABC) verdiept het schoolteam zich in verschillende aspecten van het leerplan. De drie modules zijn apart te organiseren.

In module B ‘Sterk onderwijs in het nieuwe leerplan: didactiek’ onderzoek je hoe je - op basis van een krachtige didactiek en aan de hand van de inhouden van een leergebied of een onderwerp - kinderen tot ontwikkeling brengt.

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • verkent tools voor sterke didactiek Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
  • denkt na over en ontwerpt krachtige onderwijsarrangementen voor beter onderwijs Nederlands vanuit het nieuwe leerplan.
Doelgroep:

Module B wordt aangeboden in twee sessies aan het hele schoolteam.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de twee werksessies verkennen lerarenteams een specifiek deel of specifieke delen uit het leerplan. Tijdens de twee sessies is er bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen. De leraren denken na over en oefenen op verschillende onderwijsarrangementen gericht op specifieke didactiek met een keuze tussen geletterdheid, begrijpend lezen, spelling, interactief voorlezen ...

Bij deze module hoort een voortaak, tussentaak en naverwerkingsvoorstel.

Strategie en methode:

We bouwen de sessies interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. Je werkt actief met het leerplan. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. Je pluist het betreffende ontwikkelveld(en) grondig uit. Je beschouwt en creëert onderwijsarrangementen en krijgt tips voor een krachtige didactiek.

Bijkomende info:

Elke deelnemer kan tijdens de nascholingssessie het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek raadplegen.
 
Kostprijs module met 1 nascholer: 460 euro
Kostprijs module met 2 nascholers: 920 euro

Deze module is teamgericht. Je bijdrage is per instellingsnummer.
Een team bestaat maximaal uit 30 deelnemers.
Indien er meer dan 30 deelnemers zijn wordt in de intake bepaald of er 2 nascholers voorzien worden.
Vanaf 40 deelnemers werken we sowieso met twee nascholers.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief moeten minimum 4 en mogen maximum 60 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 460 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.