Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSNAT-BET-20-01 Inspiratiedag bij de basisopties: sport, STEM en moderne talen - wetenschappen, component wetenschappen

Tijdens deze workshops reiken we materiaal en ideeën aan om de realisatie van de procedurele en conceptuele doelen in de basisopties sport, STEM en moderne talen-wetenschappen, component wetenschappen mogelijk te maken.

Doelstellingen:

Inzicht krijgen in de conceptuele en proceduele doelen van de leerplannen van de basisopties sport, STEM en moderne talen -wetenschappen, component wetenschappen en van de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1° graad.

Doelgroep:

Leraren van de basisopties sport, STEM en moderne talen -wetenschappen, component wetenschappen en natuurwetenschappen 1° graad.

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 1. Een kijk op fossielen, aanpassingen en ongeslachtelijke vermenigvuldiging bij dieren… nieuwe accenten in het leerplan.
 2. De kampioen-cactus - onderzoekend leren en STEM rond aanpassingen van droogteplanten.

 3. Goede onderzoeksvragen en hypotheses formuleren: hoe ga je ermee aan de slag in de klas?

 4. Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in natuurwetenschappen 1ste graad.

 5. COS-brochure (chemicaliën op school): werken met chemische producten tijdens de lessen wetenschappen.
 6. Stoffen onderzoeken (leerplannen basisopties eerste graad).

 7. Microscopie in de klas:  hoe organiseer je op een efficiënte wijze een microscopiepracticum, wat is haalbaar met leerlingen en hoe evalueer je de praktische vaardigheden die horen bij een microscopiepracticum?
 8. Aan de slag met het ‘onderzoek biologie’ in het leerplan ‘wetenschappen’ voor de Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad.

 9. Enkele nieuwe Fysica-items in het leerplan “Wetenschappen” voor de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad.

 10. De wetenschappelijke onderzoeksmethode stap voor stap, met voorbeelden uit de basisoptie sport.
 11. Werken en evalueren met Bloom.

 12. Wetenschap waaiert uit. Aan de slag met Tool Taalgericht vakonderwijs.
 13. Arduino en meetsonde (+ 50 EURO materiaal)
 14. Een bestaand project te verwerken naar een volwaardig STEM project.
Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 30 september 2020 van 14:00 tot 15:30
Stoffen onderzoeken (leerplannen basisopties eerste graad)
Spreker: Kurt Jacobs (SiViBuggenhout) en Sylvie Boone (UGent en Sint-Janscollege Sint-Amandsberg) Stuurgroep biologie Gent

Via een carrouselsysteem leer je een reeks eenvoudige experimenten kennen waarbij met eenvoudig materiaal en veilige stoffen aan het werk kan gaan met je leerlingen. We onderzoeken stof- en voorwerpeigenschappen (basisoptie MT-wet, LPD 17). De werkwinkel sluit ook aan bij ( basisoptie Sport, LPD 13,): ‘onderzoeken van de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdranken’ en bij LPD 26 (basisoptie STEM-wet/tech): onderzoek van stoffen.

Haalbare experimenten om met eenvoudig materiaal en veilige reagentia het onderzoek van de productie van CO( basisoptie MT- wet LPD 5) aan te pakken én stof‐ en energieveranderingen bij chemische reacties te illustreren.(basisoptie MT-wet LPD 19).

Microscopie in de klas: hoe organiseer je op een efficiënte wijze een microscopiepracticum, wat is haalbaar met leerlingen en hoe evalueer je de praktische vaardigheden die horen bij een microscopiepracticum?
Spreker: Bart Vandenberghe vakbegeleider bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen biologie, chemie en natuurwetenschappen regio Gent

We bekijken de basistechnieken om met leerlingen eenvoudige preparaten te maken en te kleuren. We besteden aandacht aan het didactische aspect en bieden een duidelijk stappenplan aan om met de microscoop te leren werken. We geven tips om leerlingen preparaten te laten interpreteren en tekenen.
We bekijken concrete voorbeelden van microscopie van plantendelen, haren en textielvezels (basisoptie MT – wet LPD 9). De werkwinkel sluit ook aan bij LPD 14 (basisoptie Sport, A-stroom): ‘been- en spierweefsel onderzoeken’, en bij LPD 26 (leerplan basisoptie STEM-wet/tech): onderzoek van stoffen. 

Aan de slag met het ‘onderzoek biologie’ in het leerplan ‘wetenschappen’ voor de Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad
Spreker: Ferdinant Cobbaut, leraar vtssn, Sint-Niklaas ferdinand.cobbaut@vtssn.be

Het is belangrijk om leerlingen uit te dagen om ‘out of the box’ te denken. We geven jullie inspiratie en concrete tips om biologisch onderzoek uit te voeren rond de levensomstandigheden van gisten of rond kiem- en groeifactoren bij planten.

Het is de bedoeling dat leerlingen hierbij zelf een onderzoeksplan bedenken en de opgestelde hypothese onderzoeken en eventueel bijsturen. Zo ervaren leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek is.
Als leraar treed je hierbij op als coach die het proces niet te sterk stuurt naar een gewenste conclusie. Het onderzoeksproces is belangrijker dan de inhouden. De werkwinkel sluit aan bij (LPD5 van de basisoptie MT-wet): Onderzoek biologie: kiemfactoren en gisten.

De werkwinkel sluit ook aan bij leerplandoelstelling 25 (levenswetenschappen) van het leerplan voor de basisoptie STEM-wetenschappen/technieken.

Enkele nieuwe Fysica-items in het leerplan “Wetenschappen” voor de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad.
Spreker: Dirk Van Steenkiste vakbegeleider Fysica regio Brugge dirk.vansteenkiste@katholiekonderwijs.vlaanderen Erwin Vanbelle vtssn, Sint-Niklaas) ferdinand.cobbaut@vtssn.be en Dirk Devlieger dirk.devlieger1@telenet.be (Klein Seminarie Roeselare)

Dit leerplan vervangt het leerplan Wetenschappelijk Werk uit de huidige basisoptie Moderne Wetenschappen. Enkele leerplandoelen zijn nieuw of minder bekend. We onderzoeken de werking van een batterij (LPD5) m.b.v. een ‘fruitbatterij’. Er is ook aandacht voor het schakelen van batterijen in toestellen uit het dagelijks leven. We bekijken de praktische betekenis van de mAh, de eenheid van de ladingscapaciteit van een batterij. Ook is er eventjes aandacht voor recyclage van batterijen.

Om de soorten hefbomen (LPD13) te begrijpen wordt de grootheid (kracht)moment via een experiment ingevoerd. Hierbij komt ook LPD7 (omgekeerd evenredig verband) aan bod. Op basis van de momentenwet kunnen we de werking van de 3 soorten hefbomen verklaren en dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden.

We onderzoeken ten slotte additieve en subtractieve kleurmenging (LPD15) in de digitale en niet-digitale wereld. Ook het onderzoek van de kleur van ondoorschijnende en doorschijnende voorwerpen (LPD16) onder invloed van gekleurd licht komt aan bod.

Breng het leerplan van de basisoptie moderne talen wetenschappen mee a.u.b.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode stap voor stap, met voorbeelden uit de basisoptie sport.
Spreker: Evelyne Vanoutrive (Leraar Lyceum Ieper en College Ieper) evelyne@korsgaard.com

De wetenschappelijke onderzoeksmethode krijgt in het nieuwe leerplan SPORT (A-stroom) veel aandacht. Tijdens deze werkwinkel worden de verschillende stappen in de onderzoeksmethode eerst theoretisch toegelicht en hoe deze in elk experiment aan bod komen. Ook het aspect veiligheid en labomateriaal komt kort aan bod. 

Vier leerplandoelstellingen uit de basisoptie sport (LPD 13-15-16-17) worden dan als voorbeeld praktisch uitgewerkt. Enkele illustraties, die als lesintro bij de leerplandoelstellingen kunnen gebruikt worden, komen hierbij ook aan bod, alsook handige links waar nog extra lesmateriaal te vinden is.

Ik maak geen 2de keuze, volg ganse namiddag Arduino
Spreker: ENKEL aanduiden als je Arduino volgt

/

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
woensdag 30 september 2020 van 15:45 tot 17:15
Stoffen onderzoeken (leerplannen basisopties eerste graad)
Spreker: Kurt Jacobs (SiViBuggenhout) en Sylvie Boone (UGent en Sint-Janscollege Sint-Amandsberg) Stuurgroep biologie Gent

Via een carrouselsysteem leer je een reeks eenvoudige experimenten kennen waarbij met eenvoudig materiaal en veilige stoffen aan het werk kan gaan met je leerlingen. We onderzoeken stof- en voorwerpeigenschappen (basisoptie MT-wet, LPD 17). De werkwinkel sluit ook aan bij ( basisoptie Sport, LPD 13,): ‘onderzoeken van de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdranken’ en bij LPD 26 (basisoptie STEM-wet/tech): onderzoek van stoffen.

Haalbare experimenten om met eenvoudig materiaal en veilige reagentia het onderzoek van de productie van CO( basisoptie MT- wet LPD 5) aan te pakken én stof‐ en energieveranderingen bij chemische reacties te illustreren.(basisoptie MT-wet LPD 19).

Microscopie in de klas: hoe organiseer je op een efficiënte wijze een microscopiepracticum, wat is haalbaar met leerlingen en hoe evalueer je de praktische vaardigheden die horen bij een microscopiepracticum?
Spreker: Bart Vandenberghe vakbegeleider bart.vandenberghe@katholiekonderwijs.vlaanderen biologie, chemie en natuurwetenschappen regio Gent

We bekijken de basistechnieken om met leerlingen eenvoudige preparaten te maken en te kleuren. We besteden aandacht aan het didactische aspect en bieden een duidelijk stappenplan aan om met de microscoop te leren werken. We geven tips om leerlingen preparaten te laten interpreteren en tekenen.
We bekijken concrete voorbeelden van microscopie van plantendelen, haren en textielvezels (basisoptie MT – wet LPD 9). De werkwinkel sluit ook aan bij LPD 14 (basisoptie Sport, A-stroom): ‘been- en spierweefsel onderzoeken’, en bij LPD 26 (leerplan basisoptie STEM-wet/tech): onderzoek van stoffen. 

Aan de slag met het ‘onderzoek biologie’ in het leerplan ‘wetenschappen’ voor de Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad
Spreker: Ferdinant Cobbaut, leraar vtssn, Sint-Niklaas ferdinand.cobbaut@vtssn.be

Het is belangrijk om leerlingen uit te dagen om ‘out of the box’ te denken. We geven jullie inspiratie en concrete tips om biologisch onderzoek uit te voeren rond de levensomstandigheden van gisten of rond kiem- en groeifactoren bij planten.

Het is de bedoeling dat leerlingen hierbij zelf een onderzoeksplan bedenken en de opgestelde hypothese onderzoeken en eventueel bijsturen. Zo ervaren leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek is.
Als leraar treed je hierbij op als coach die het proces niet te sterk stuurt naar een gewenste conclusie. Het onderzoeksproces is belangrijker dan de inhouden. De werkwinkel sluit aan bij (LPD5 van de basisoptie MT-wet): Onderzoek biologie: kiemfactoren en gisten.

De werkwinkel sluit ook aan bij leerplandoelstelling 25 (levenswetenschappen) van het leerplan voor de basisoptie STEM-wetenschappen/technieken.

Enkele nieuwe Fysica-items in het leerplan “Wetenschappen” voor de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen in de eerste graad.
Spreker: Dirk Van Steenkiste vakbegeleider Fysica regio Brugge dirk.vansteenkiste@katholiekonderwijs.vlaanderen Erwin Vanbelle vtssn, Sint-Niklaas) ferdinand.cobbaut@vtssn.be en Dirk Devlieger dirk.devlieger1@telenet.be (Klein Seminarie Roeselare)

Dit leerplan vervangt het leerplan Wetenschappelijk Werk uit de huidige basisoptie Moderne Wetenschappen. Enkele leerplandoelen zijn nieuw of minder bekend. We onderzoeken de werking van een batterij (LPD5) m.b.v. een ‘fruitbatterij’. Er is ook aandacht voor het schakelen van batterijen in toestellen uit het dagelijks leven. We bekijken de praktische betekenis van de mAh, de eenheid van de ladingscapaciteit van een batterij. Ook is er eventjes aandacht voor recyclage van batterijen.

Om de soorten hefbomen (LPD13) te begrijpen wordt de grootheid (kracht)moment via een experiment ingevoerd. Hierbij komt ook LPD7 (omgekeerd evenredig verband) aan bod. Op basis van de momentenwet kunnen we de werking van de 3 soorten hefbomen verklaren en dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden.

We onderzoeken ten slotte additieve en subtractieve kleurmenging (LPD15) in de digitale en niet-digitale wereld. Ook het onderzoek van de kleur van ondoorschijnende en doorschijnende voorwerpen (LPD16) onder invloed van gekleurd licht komt aan bod.

Breng het leerplan van de basisoptie moderne talen wetenschappen mee a.u.b.

De wetenschappelijke onderzoeksmethode stap voor stap, met voorbeelden uit de basisoptie sport.
Spreker: Evelyne Vanoutrive (Leraar Lyceum Ieper en College Ieper) evelyne@korsgaard.com

De wetenschappelijke onderzoeksmethode krijgt in het nieuwe leerplan SPORT (A-stroom) veel aandacht. Tijdens deze werkwinkel worden de verschillende stappen in de onderzoeksmethode eerst theoretisch toegelicht en hoe deze in elk experiment aan bod komen. Ook het aspect veiligheid en labomateriaal komt kort aan bod. 

Vier leerplandoelstellingen uit de basisoptie sport (LPD 13-15-16-17) worden dan als voorbeeld praktisch uitgewerkt. Enkele illustraties, die als lesintro bij de leerplandoelstellingen kunnen gebruikt worden, komen hierbij ook aan bod, alsook handige links waar nog extra lesmateriaal te vinden is.

Ik maak geen 2de keuze, volg ganse namiddag Arduino
Spreker: ENKEL aanduiden als je Arduino volgt

/

Aanbod workshops sessie 1 deel 3
woensdag 30 september 2020 van 14:00 tot 17:15
Arduino en meetsonde
Spreker: Alfred De wit, begeleider Nijverheid – preventie. Mechelen-Brussel

De Arduino kan je beschouwen als een eenvoudige, kleine programmeerbare computer. Om een Arduino te laten doen wat je wil moet je hem programmeren. Je hebt een input nodig van sensoren (stand van een schakelaar, temperatuur, vochtigheid …) en je moet output geven via signalisatie en actuatoren (signaal met een led, motor laten draaien, tekst uitlezen op een display …)
In deze workshop leren we het Arduinobord kennen, een programma schrijven, sensoren inlezen en met de uitgangen externe componenten aansturen.

De deelnemers krijgen een Arduino starterkit mee en betalen daarom extra inschrijvingsgeld (45 euro).  Na het betalen van dit inschrijvingsgeld ben je ingeschreven.

De deelnemers moeten hun eigen Windows-laptop meebrengen en een USB-stick (ZEKER!!) waarop vooraf de Arduino-software al is geïnstalleerd. Hoe je dat moet doen kan je in deze map terugvinden.

Ik heb al een keuze gemaakt
Spreker: volg GEEN Arduino

/

Strategie en methode:

Workshops

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 29 september 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: Vandenberghe Bart
meerdere lesgevers .
De Wit Alfred
Vansteenkiste Dirk
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Niklaasinstituut (Afgelast)
Bergense Steenweg 1421
1070 Anderlecht (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • woensdag 30 september 2020 van 14:00 tot 18:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.