Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBuO-20-02 Schooleigen BuO- traject kwaliteitsontwikkeling regio Mechelen-Brussel

Sinds de invoering van de kwaliteitsverwachtingen en inspectie 2.0 wordt nog meer dan vroeger aandacht gevraagd voor kwaliteitsvol onderwijs vanuit een kwaliteitsvol beleid dat systematisch wordt onderzocht en bewaakt… In een schooleigen traject worden de verschillende aspecten hiervan blootgelegd, afgetoetst aan de schooleigen realiteit en wordt gewerkt aan een eigen implementatie.

 

Doelstellingen:

De deelnemers:

-Hebben zicht  op de wettelijk gevraagde  kwaliteitselementen en hun samenhang en worden getriggerd om hiermee verder schooleigen aan de slag te gaan. (introductie-sessie)

Kunnen het onderscheid  maken tussen kwaliteitsontwikkeling  en kwaliteitsvol onderwijs.

Reflecteren over kwaliteitsontwikkeling in de eigen school aan de hand van de kwaliteitsverwachtingen uit het OK

Reflecteren over een kwaliteitsvol beleid in de eigen school aan de hand van de kwaliteitsverwachtingen uit het OK

Hebben  zicht op een globaal kwaliteitssysteem in de school

Reflecteren over de plaats van de Ontwikkelingsschalen van de inspectie binnen een globaal kwaliteitssysteem in de school

Werken een schooleigen kwaliteitssysteem uit op basis van de aangereikte inzichten en gevoerde reflectie.

Doelgroep:

Beleidsteams Buitengewoon Onderwijs uit regio Mechelen-Brussel: directies en middenkader

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wettelijke kader

Reflectie-oefeningen op de schooleigen realiteit

Implementatie – uitwerking op schoolcasus

Strategie en methode:

Introductiesessie volgen is mogelijk:

-        tijdens netwerkdag directies

-        na afspraak in beleidsteam op de school

Schooleigen traject over 2 à 3 sessies

Bijkomende info:

de sessies gaan door in de eigen school

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

De school engageert zich met het beleidsteam tot 2 à 3 sessies


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.