Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBuO-BET-20-07 Pedagogisch overleg 1 BuO regio Mechelen-Brussel

We vormen een overlegplatform rond onderwijspraktijk en pedagogische thema’s in het buitengewoon onderwijs. In eerste sessie ligt de focus op de praktijk van handelinsgplanning.

Op basis van het schema ‘handelingsplanning realiseren in het buo’ zoeken we samen antwoorden op vragen van scholen.

We willen door middel van reflectie, samen zoeken en praktijk delen de praktijk van handelingsplanning op school versterken.

Het netwerk vormt een plek waar deelnemers met vragen rond de onderwijspraktijk terecht kunnen bij collega’s en pedagogisch begeleiders.

Doelstellingen:

De deelnemers:

-….gaan aan de slag met eigen leervragen vanuit het schema “handelingsplanning realiseren in het buitengewoon onderwijs”.

-…. zijn bereid de eigen schoolpraktijk te delen met andere deelnemers

-…versterken hun eigen inzichten in het proces van handelingsplanning

-…zijn in staat verbeteracties voor de eigen school te formuleren en op te nemen.

Doelgroep:

Orthopedagoog, psycholoog, coördinator/verantwoordelijke voor het proces van handelingsplanning op school.

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We gaan aan de slag vanuit de onderwijspraktijk en pedagogische thema’s die de deelnemers aanreiken.

In de eerste sessie ligt de focus op handelinsplanning realiseren in het buo. We gebruiken het schema "handelingsplanning realiseren in het buo” om een antwoord te zoeken op de vragen van de deelnemers.

We zetten in op samen leren en praktijk delen.

Strategie en methode:

Toelichting en presentatie.

Reflectie en oefeningen.

Dialoog en kennisdeling.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Behoren tot de omschreven doelgroep


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 15 november 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5 Euro
Lesgever: Hanssens Guy
Jaecques Wouter
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 16 november 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.