Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBuO-BET-20-09 Forum 1 type 9

Tekstje voor op site:

We vormen een netwerk rond de doelgroep type 9 in het buitengewoon onderwijs.

Het vertrekpunt is steeds een vraag die door de deelnemers of deelnemende scholen wordt aangebracht.

We willen door middel van reflectie, samen zoeken en praktijk delen de onderwijspraktijk op school versterken.

Het netwerk vormt een plek waar deelnemers met vragen rond de onderwijspraktijk terecht kunnen bij collega’s en pedagogisch begeleiders.

Doelstellingen:

De deelnemers:

-….gaan aan de slag met eigen leervragen vanuit hun eigen onderwijspraktijk in buo type 9

-…. zijn bereid de eigen schoolpraktijk te delen met andere deelnemers

-…versterken hun eigen inzichten in het onderwijs aan de doelgroep

-…zijn in staat acties voor de eigen onderwijspraktijk te formuleren en op te nemen.

-….

Doelgroep:

Leraar in type 9 (eventueel samen met type verantwoordelijke of coördinator)

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We zoeken samen antwoorden op deze vragen:

  • Wie zijn onze leerlingen?
  • Wat hebben zij nodig?
  • Hoe pak ik dat doelgericht aan in de klas? 
  • Waar loop ik tegen aan?
  • Waarvoor ben ik op zoek naar inspiratie?
Strategie en methode:

 Collegiale consultatie, dialoog

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Behoren tot de omschreven doelgroep


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 22 november 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5 Euro
Lesgever: Jaecques Wouter
Boeckx Joke
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1:
    • maandag 23 november 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.