Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PN093SO/2021 Nieuwe basisopties wetenschappen

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

Vanaf 13.30 uur: onthaal en didactische beurs (uitgeverijen, educatieve centra, STEM-initiatieven, …)
14.00 uur: werkwinkels reeks 1
15.15 uur: pauze en didactische beurs (uitgeverijen, educatieve centra, STEM-initiatieven, …)
15.45 uur: werkwinkels reeks 2
17.00 uur: einde

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 23 september 2020 van 14:00 tot 15:15
Werkwinkel 1: Goede onderzoeksvragen en hypotheses formuleren in het vak natuurwetenschappen eerste graad: hoe ga je ermee aan de slag in de klas?
Spreker: Marijke Covens

Doelstellingen rond een wetenschappelijke denkwijze krijgen in het nieuwe leerplan veel meer aandacht. Tijdens deze werkwinkel zetten we in op het stellen van goede onderzoeksvragen en hypotheses die aan de criteria uit het leerplan voldoen. Je krijgt tijdens deze werkwinkel ook didactiek mee om een leerlijn in de eerste graad te ontwikkelen zodat de leerlingen op het einde van het tweede jaar kunnen voldoen aan leerplandoel 1 en 2 (van de leerplannen algemene vorming “Natuurwetenschappen" en "Natuur en ruimte"). Deze doelen komen ook aan bod in de basisopties.

Deze werkwinkel kon je ook al volgen op de voorscholing rond de nieuwe leerplannen "Natuurwetenschappen" (a-stroom) en "Natuur en ruimte" (b-stroom) (Gent: 8/5 – Mechelen 22/5 – Torhout 15/9).

Vak:

 • Natuurwetenschappen
 • Natuur en ruimte
 • Basisopties: MT-wet, Sport, STEM-wet
Werkwinkel 2: Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in de eerste graad
Spreker: Dominique Hoorelbeke

Veel meer dan vroeger ligt in de nieuwe leerplannen de nadruk op een onderzoekende aanpak.

Via onze lesdidactiek moeten we bewust de wetenschappelijke vaardigheden op het juiste beheersingsniveau aanleren en evalueren. We hebben zelf de keuze om bewuste combinaties te maken tussen procedurele en conceptuele doelen.

Maar hoe pakken we dat nu best aan en hoe evalueren we die procedurele doelstellingen dan? In deze werkwinkel vertrekken we vanuit een voorbeeld en proberen we daar duidelijkheid in te brengen.

Vak:

 • Natuurwetenschappen
 • Basisopties: MT-wet, Sport, STEM-wet
Werkwinkel 4: Stoffen onderzoeken (leerplannen basisopties eerste graad)
Spreker: Nele Rotty & Peter Willems

In deze werkwinkel kan je via een carrouselsysteem een reeks eenvoudige experimenten leren kennen om met eenvoudig materiaal en veilige stoffen aan het werk te gaan met je leerlingen. We onderzoeken stof- en voorwerpeigenschappen (leerplan basisoptie "Moderne Talen – wetenschappen: Wetenschappen", LPD 17). De werkwinkel sluit ook aan bij LPD 13 (leerplan basisoptie Sport, A-stroom): "onderzoeken van de aanwezigheid van stoffen in voeding en sportdranken", en bij LPD 26 (leerplan basisoptie STEM-wetenschappen/technieken): onderzoek van stoffen.

Vak:

 • Basisopties: MT-wet, Sport, STEM-wet
Werkwinkel 5: Microscopie in de klas
Spreker: Sandra Dhooge

In deze werkwinkel bekijken we de basistechnieken om met leerlingen eenvoudige preparaten te maken en ze te kleuren. We besteden eveneens aandacht aan het didactische aspect. We bieden je een duidelijk stappenplan om hen met de microscoop te leren werken, en geven tips om hen preparaten te laten interpreteren en tekenen.

Hoe organiseer je op een efficiënte wijze een microscopiepracticum, wat is haalbaar met leerlingen en hoe evalueer je de praktische vaardigheden die horen bij een microscopiepracticum?

We bekijken concrete voorbeelden van microscopie van plantendelen, haren en textielvezels (leerplan basisoptie "Moderne Talen – wetenschappen: Wetenschappen", LPD 9). De werkwinkel sluit ook aan bij LPD 14 (leerplan basisoptie Sport, a-stroom): "been- en spierweefsel onderzoeken", en bij LPD 26 (leerplan basisoptie STEM-wetenschappen/technieken): onderzoek van stoffen.

Vak:

 • Basisopties: MT-wet, Sport, STEM-wet
Werkwinkel 6: Aan de slag met het onderzoek biologie in het leerplan wetenschappen voor de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de eerste graad (LPD5)
Spreker: Els D'heer & Bart Vandenberghe

Het is belangrijk om leerlingen uit te dagen om "out of the box" te denken. We geven jullie inspiratie en concrete tips om biologisch onderzoek uit te voeren rond de levensomstandigheden van gisten of rond kiem- en groeifactoren bij planten.

Het is de bedoeling dat leerlingen hierbij zelf een onderzoeksplan bedenken en de opgestelde hypothese onderzoeken en eventueel bijsturen. Zo ervaren leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek is.

Als leraar treed je hierbij op als coach die het proces niet te sterk stuurt naar een gewenste conclusie. Het onderzoeksproces is belangrijker dan de inhouden.

De werkwinkel sluit ook aan bij leerplandoelstelling 25 (levenswetenschappen) van het leerplan voor de basisoptie STEM-wetenschappen/technieken.

Vak:

 • Basisopties: MT-wet, STEM-wet
Werkwinkel 7: Enkele nieuwe fysica-items in het leerplan "wetenschappen" voor de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de eerste graad
Spreker: Dirk Devlieger & Erwin Vanbelle

Dit leerplan vervangt het leerplan Wetenschappelijk Werk uit de huidige basisoptie Moderne Wetenschappen. Enkele leerplandoelen zijn nieuw of minder bekend.

We onderzoeken de werking van een batterij (LPD5) m.b.v. een "fruitbatterij". Er is ook aandacht voor het schakelen van batterijen in toestellen uit het dagelijks leven. We bekijken de praktische betekenis van de mAh, de eenheid van de ladingscapaciteit van een batterij. Ook is er eventjes aandacht voor recyclage van batterijen.

Om de soorten hefbomen (LPD13) te begrijpen wordt de grootheid (kracht)moment via een experiment ingevoerd. Hierbij komt ook LPD7 (omgekeerd evenredig verband) aan bod. Op basis van de momentenwet kunnen we de werking van de 3 soorten hefbomen verklaren en dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden.

We onderzoeken ten slotte additieve en subtractieve kleurmenging (LPD15) in de digitale en niet-digitale wereld. Ook het onderzoek van de kleur van ondoorschijnende en doorschijnende voorwerpen (LPD16) onder invloed van gekleurd licht komt aan bod.

Vak:

 • Basisoptie: MT-wet
Werkwinkel 9: De wetenschappelijke onderzoeksmethode stap voor stap, met voorbeelden uit de basisoptie sport
Spreker: Evelyne Vanoutrive

De wetenschappelijke onderzoeksmethode krijgt in het nieuwe leerplan SPORT (A-stroom) veel aandacht. Tijdens deze werkwinkel worden de verschillende stappen in deze onderzoeksmethode eerst theoretisch toegelicht en hoe deze in elk experiment aan bod komt. Ook het aspect veiligheid en labomateriaal komt kort aan bod.

Vier leerplandoelstellingen uit de basisoptie sport (LPD 13-15-16-17) worden dan als voorbeeld praktisch uitgewerkt. Enkele illustraties die als lesintro bij deze lpd kunnen gebruikt worden, komen hierbij ook aan bod, alsook handige links waar nog extra lesmateriaal te vinden is.

Vak:

 • Basisoptie: sport
Aanbod workshops sessie 1 deel 2
woensdag 23 september 2020 van 15:45 tot 17:00
Werkwinkel 2: Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in de eerste graad
Spreker: Dominique Hoorelbeke

Veel meer dan vroeger ligt in de nieuwe leerplannen de nadruk op een onderzoekende aanpak.

Via onze lesdidactiek moeten we bewust de wetenschappelijke vaardigheden op het juiste beheersingsniveau aanleren en evalueren. We hebben zelf de keuze om bewuste combinaties te maken tussen procedurele en conceptuele doelen.

Maar hoe pakken we dat nu best aan en hoe evalueren we die procedurele doelstellingen dan? In deze werkwinkel vertrekken we vanuit een voorbeeld en proberen we daar duidelijkheid in te brengen.

Vak:

 • Natuurwetenschappen
 • Basisopties: MT-wet, Sport, STEM-wet
Werkwinkel 3: COS brochure (chemicaliën op school)
Spreker: Peter Willems

Werk je met chemische producten tijdens je lessen natuurwetenschappen, of leerlingenexperimenten bij de basisopties "Moderne Talen – wetenschappen" of in complementaire STEM-uren?

Er is een brochure ontwikkeld in samenspraak met inspectie om ervoor te zorgen dat we als leerkracht of leerling op een veilige en verantwoorde manier met chemicaliën kunnen omgaan in onze lessen. Welke producten mogen al dan niet gebruikt worden? Wat met het afval? Wat verstaan we onder een risicoanalyse?

In deze werkwinkel proberen we op tal van vragen een antwoord te bieden gebruik makend van dit document.

Vak:

 • Natuurwetenschappen 1ste graad
 • Basisopties: MT-wet, STEM-wet
 • STEM
Werkwinkel 6: Aan de slag met het onderzoek biologie in het leerplan wetenschappen voor de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de eerste graad (LPD5)
Spreker: Els D'heer & Bart Vandenberghe

Het is belangrijk om leerlingen uit te dagen om "out of the box" te denken. We geven jullie inspiratie en concrete tips om biologisch onderzoek uit te voeren rond de levensomstandigheden van gisten of rond kiem- en groeifactoren bij planten.

Het is de bedoeling dat leerlingen hierbij zelf een onderzoeksplan bedenken en de opgestelde hypothese onderzoeken en eventueel bijsturen. Zo ervaren leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek is.

Als leraar treed je hierbij op als coach die het proces niet te sterk stuurt naar een gewenste conclusie. Het onderzoeksproces is belangrijker dan de inhouden.

De werkwinkel sluit ook aan bij leerplandoelstelling 25 (levenswetenschappen) van het leerplan voor de basisoptie STEM-wetenschappen/technieken.

Vak:

 • Basisopties: MT-wet, STEM-wet
Werkwinkel 7: Enkele nieuwe fysica-items in het leerplan "wetenschappen" voor de basisoptie moderne talen - wetenschappen in de eerste graad
Spreker: Dirk Devlieger & Erwin Vanbelle

Dit leerplan vervangt het leerplan Wetenschappelijk Werk uit de huidige basisoptie Moderne Wetenschappen. Enkele leerplandoelen zijn nieuw of minder bekend.

We onderzoeken de werking van een batterij (LPD5) m.b.v. een "fruitbatterij". Er is ook aandacht voor het schakelen van batterijen in toestellen uit het dagelijks leven. We bekijken de praktische betekenis van de mAh, de eenheid van de ladingscapaciteit van een batterij. Ook is er eventjes aandacht voor recyclage van batterijen.

Om de soorten hefbomen (LPD13) te begrijpen wordt de grootheid (kracht)moment via een experiment ingevoerd. Hierbij komt ook LPD7 (omgekeerd evenredig verband) aan bod. Op basis van de momentenwet kunnen we de werking van de 3 soorten hefbomen verklaren en dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden.

We onderzoeken ten slotte additieve en subtractieve kleurmenging (LPD15) in de digitale en niet-digitale wereld. Ook het onderzoek van de kleur van ondoorschijnende en doorschijnende voorwerpen (LPD16) onder invloed van gekleurd licht komt aan bod.

Vak:

 • Basisoptie: MT-wet
Werkwinkel 8: “Inzoomen op micro-organismen” te realiseren in het leerplan “Wetenschappen” voor de basisoptie moderne talen – wetenschappen in de eerste graad
Spreker: Marlies De Ketelaere & Peter Durnez

De wereld van de micro-organismen is voor veel leerkrachten, die niet echt thuis zijn in biologie, een minder gekende wereld. Toch worden we omringd door ontelbare hoeveelheden micro-organismen die ons dagelijks leven beïnvloeden. In deze werkwinkel nemen we jullie mee in de fascinerende wereld van de micro-organismen. Je krijgt eerst een korte inleiding om je kennis bij te schaven over micro-organismen zelf. Daarna bieden we praktisch materiaal aan voor het realiseren van LPD20: micro-organismen en voeding en LPD21: micro-organismen in ons dagelijks leven. Hiermee kan je zelf aan de slag om je lessen uit te werken.

Vak:

 • Basisoptie: MT-wet
Werkwinkel 9: De wetenschappelijke onderzoeksmethode stap voor stap, met voorbeelden uit de basisoptie sport
Spreker: Evelyne Vanoutrive

De wetenschappelijke onderzoeksmethode krijgt in het nieuwe leerplan SPORT (A-stroom) veel aandacht. Tijdens deze werkwinkel worden de verschillende stappen in deze onderzoeksmethode eerst theoretisch toegelicht en hoe deze in elk experiment aan bod komt. Ook het aspect veiligheid en labomateriaal komt kort aan bod.

Vier leerplandoelstellingen uit de basisoptie sport (LPD 13-15-16-17) worden dan als voorbeeld praktisch uitgewerkt. Enkele illustraties die als lesintro bij deze lpd kunnen gebruikt worden, komen hierbij ook aan bod, alsook handige links waar nog extra lesmateriaal te vinden is.

Vak:

 • Basisoptie: sport
Werkwinkel 10: STEM coach - hoe verenig je de vrijheid die STEM nodig heeft met de lesdoelen die je wilt bereiken?
Spreker: Christel Balck

In deze werkwinkel word je ingeleid in de STEM3D-methodiek. Via Dialoog leer je om leerlingen naast het Doen ook aan te zetten tot Denken. De vragen die in deze werkgroep aan bod komen zijn:

 • Welke activiteiten kan je uitvoeren om leerlingen aan te zetten tot goed onderzoek of ontwerp?
 • Welke denkvaardigheden zijn daarvoor nodig?
 • Welke vragen stel je om deze denkvaardigheden uit te lokken?

We reiken handvaten aan in de vorm van werkvormen en voorbeeldvragen die inzetbaar zijn in elke wetenschaps- en STEM-les.

Vak:

 • STEM 1ste graad
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 19 september 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Carolus Secundair Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Lodewijk De Meesterstraat 58
9100 Sint-Niklaas (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 23 september 2020 van 13:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.