Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/20 Leren leren op internaat: kapstokken en instrumenten

Wil je ontdekken wat leren leren kan betekenen voor je internen? Wil je kennismaken met kansen en valkuilen die op je pad liggen als je je internen ’sterker’ wilt laten leren? Wil je een afdoend antwoord kunnen geven op vragen als: “Wanneer moet ik dat nog doen?”, “Ik doe dat niet graag!”, “Hoe krijg ik dat uit het hoofd geleerd?”, “Ik begrijp die vraag niet!”, “Hoe doe je dat: herhalen?”, “Ik vind mijn weg niet in mijn notities.”, “De juf zegt dat ik verstrooid ben, wat nu?” en nog zoveel meer. Dan is deze nascholing echt iets voor jou!

Doelstellingen:

Rond ‘plannen, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij pubers’ leer je:

 • detecteren hoe internen aan ‘pseudo-leren’ doen in de studie
 • de factoren die het verschil maken tussen uitstellen en uitvoeren en welke aanpak de beste resultaten heeft.
 • organisatiehulpjes bij de studie
 • voorbeelden van goede weeksjablonen, dagplanningen, weekplanningen hanteren
 • een leerlijn voor plannen op lange termijn opstellen
 • inzicht krijgen in de relatie tussen uitstelgedrag en faalangst bij internen. 

Rond ‘breinbeleid, geheugengebruik’ leer je: 

 • hoe het brein te verzorgen en hoe geheugen werkt
 • tips om aan een breinvriendelijk internaat te werken
 • methodes om internen op een krachtige manier te leren omgaan met hun geheugen
 • hoe internen effectvol en efficiënt te leren herhalen. 

Rond ‘betrokkenheid en motivatie, aandacht en concentratie, krachtige leeromgevingen’ leer je: 

 • inzicht krijgen in de basisvoorwaarden tot motivatie en leerbetrokkenheid
 • tips om de aandacht te verhogen tijdens en buiten de studie en de les
 • de kenmerken van krachtige leeromgevingen kennen voor de internen via een kijk op leervoorkeuren en leerstijlen en de gevolgen hiervan voor de organisatie van de studiezaal, de studietijd.
 • tips om internen te leren focussen bij gemengde oefeningen. 

Rond ‘leren omgaan met evaluatie, zelfevaluatie, vragen lezen, antwoorden formuleren, feedback geven en rapporten bespreken’ leer je:

 • inzicht krijgen in hoe je internen kan ondersteunen bij de voorbereiding op een toets of toetsenperiode
 • internen vragen aandachtig lezen en analyseren
 • internen antwoorden (mondeling en schriftelijk) correct lezen en formuleren
 • internen ondersteunen bij zelfreflectie, met name het analyseren van fouten uit een toets
 • hoe goede feedback te geven (o.a. een stappenplan voor het bespreken van een rapport met de intern/de ouders).
Doelgroep:

Opvoeders en beheerders internaten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met Marcella Deneve (Ipse BV)
Inhoud:

Inleiding: wat is ‘leercompetent’ zijn, hoe pak je de megavalkuil van ‘gewoonte’ aan?, wat is zo specifiek aan het tienerbrein?

Plannen: planningen maken, organiseren, uitvoeren, uitstelgedrag en faalangst, specifieke planningsproblematiek bij de puber, modellen.

Brein en geheugen: een lesje biologie,gezond breinbeleid, tips sterk geheugengebruik, efficiënt herhalen.

Betrokkenheid en motivatie: killers en boosters,tips voor aandacht en concentratie, leervoorkeuren en leeromgevingen, leren focussen bij complexe oefeningen.

Leren omgaan met evaluatie en zelfevaluatie: voorbereiden op toetsenperiodes,vragen lezen, antwoorden formuleren, leren uit je fouten, rapporten bespreken.

Vragen en antwoorden, uitwisseling en plannen maken …

Strategie en methode:

Blended learning: 4 digitale sessies van 3 uur en 1 dag live (vragen en uitwisseling)

De digitale sessies worden gegeven onder de vorm van een dynamische presentatie met de kansen voor de deelnemers om vragen te formuleren of opmerkingen en aanvullingen te geven via chat. Antwoorden die kort geformuleerd kunnen worden en voor de groep interessant zijn, worden meteen gegeven. Meer individuele reacties worden na de digitale sessie op mail verstuurd naar de deelnemer. Uitgebreide antwoorden of discussies en langere gedachtewisslingen komen live aan bod in dag 5.

De dag ‘live’ opleiding wordt geheel gewijd aan vragen (en hun antwoorden) die eerder al geformuleerd werden of die de dag zelf aan de oppervlakte komen, aan uitwisselingen van materiaal en instrumenten en aan overleg en discussie.

Bijkomende info:

Voor de digitale sessies bezorgt de lesgever een link.

 • Laatste sessie leren leren op 2 februari gaat niet live door: vervangen door digitale halve dag sessie van 9.30 – 12 uur en live of digitale halve dagsessie in het derde trimester (wordt nog bepaald)
Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om deel te nemen aan het volledige nascholingstraject van 5 of 6 digitale sessies van een halve dag .


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 215 Euro
Lesgever: Deneve Marcella
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 29 september 2020 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 13 oktober 2020 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 20 oktober 2020 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 10 november 2020 van 09:30 tot 12:30
  • donderdag 26 november 2020 van 09:30 tot 12:30
  • dinsdag 2 februari 2021 van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 30 juni 2021 van 09:30 tot 12:00
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  dinsdag van tot
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.