Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PN128BA/2021 Themadag voor directeurs

De pedagogische begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen organiseert een digitale themadag voor directeurs.

In het referentiekader Onderwijskwaliteit lezen we: "het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen."

Wij gaan vandaag dieper in op deze kwaliteitsverwachting. We geven jou tools en voorbeelden om hier concreet mee aan de slag te gaan samen met je team.

Doelgroep:
 • Directeurs
 • Beleidsondersteuners
 • Zorgcoördinatoren
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma

08.45 – 09.00 Onthaal met eigen koffie in het digitaal Forum
09.00 – 10.00 Inleiding op het thema
10.00 – 10.10 Digitaal tussendoortje
10.10 – 11.10 Werkwinkel 1: hoe breed is breed evalueren met het oog voor de totale ontwikkeling?

Binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het schema ‘Breed evalueren met oog voor de totale ontwikkeling doorheen de basisschool’ beschikbaar. In dit schema worden de verschillende onderdelen die met breed evalueren te maken hebben overzichtelijk en in onderlinge samenhang weergegeven.

In deze werkwinkel worden zowel de opbouw van dit schema als de onderdelen ervan toegelicht. Een aantal onderdelen wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

?11.10 – 11.30 Pauze

11.30 – 12.30 Werkwinkel 2: Goede punten voor ons rapport!?

Vele scholen stellen zich vragen over een nieuw en functioneel rapport.

Schoolteams zijn op zoek naar een rapportering die helder, breed en informatierijk is. Wil je graag je manier van rapporteren eens herbekijken met je team? Aan de hand van een kijkwijzer en reflectievragen helpen we je graag op weg.

Bijkomende info:
 • We beperken de inschrijvingen tot 300 deelnemers per dag
 • We verwelkomen ook graag 1 extra personeelslid van de school (zorgco of beleidsondersteuner). Je kan dus als directeur alleen inschrijven of als duo (je schrijft niet apart in maar als duo)
 • Personeelsleden die zonder directeur inschrijven kunnen we helaas niet toelaten
 • Elke directeur of elk duo krijgt vooraf een postpakket geleverd met de nodige materialen om van deze themadag een succes te maken. De materialen heb je nodig tijdens de themadag
 • Als je met een duo intekent, volg je best samen de vorming achter een computer, zodat je samen met de materialen aan de slag kan gaan
 • Je ontvangt later een mail met een zoom-link en paswoord
 • De sessie wordt opgenomen en ter beschikking gesteld aan de ingeschreven deelnemers
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 39 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • vrijdag 22 januari 2021 van 09:00 tot 12:30
 • Reeks 2: (Inschrijven afgesloten)
  • vrijdag 29 januari 2021 van 09:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.