Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LCS1 Twee dagen van het Middenkader – MOdern MOvement so – leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs

Elke leerling op de juiste plek in een school, dromen wij hier niet allemaal van? Als lid van het middenkader speel je hierin een rol. Een duidelijk zicht op het karakteristieke van elk studiedomein, de rol die een klassenraad kan spelen, …  

Doelstellingen:

Op deze twee dagen van het Middenkader staan vernieuwd onderwijs en leerlingenoriëntatie centraal. Wil je een duidelijker zicht op het vernieuwde secundair onderwijs van de toekomst? Wil je graag ideeën om leerlingen te oriënteren? MOdern MOvement so wil je inspireren en prikkelen om als lid van het middenkader hierin een rol op te nemen in je school. 

Doelgroep:

Leden van het middenkader: leerlingenbegeleiders, (graad)coördinatoren, TA’sTAC’s, kwaliteitscoördinatoren, iedereen die het beleid van de school ondersteunt bij het oriëntatie- en leerlingenbeleid. 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Leerlingen goed leren kiezen is een uitdaging, we starten met een keynote die je meteen meeneemt in de belangrijke facetten van leerlingenoriëntatie in het vernieuwd secundair onderwijs. 

Na deze start heb je de keuze tussen een aantal sessies. Je kan kiezen om je verder te verdiepen in enkele belangrijke studierichtingsprofielen van de toekomst.
Misschien word je graag geïnspireerd door praktijkvoorbeelden, ook dan kan je je gading vinden op deze twee dagen van het middenkader. Bovendien bieden wij je een sessie aan over breinontwikkeling bij jongeren, ook een belangrijk facet bij keuzevaardigheden.

Je kan kiezen uit 2, 3, 4 of 5 sessies.

Donderdag 10 december 2020

12.45 - 13.00: Aanmelden op Zoom

13.00 - 14.30: Keynote Raf Boelennascholer Katholiek Onderwijs Vlaanderenkeynote (sessie 1)

 • Dagelijks zetten massa’s straffe onderwijsmensen zich in om jongeren laten openbloeien en hen voor te bereiden op de samenleving van morgen. Een mooie, maar stevige uitdaging in een wereld die snel verandert. Als je dan weet dat het van 1989 geleden is dat de onderwijsstructuur werd aangepast en dat het van 1997 geleden is dat de eindtermen zijn aangepast, lijkt het bijna evident om vandaag samen te kijken hoe we een stevige stap vooruit kunnen zetten. 
 • Op deze congresdag onderzoeken we hoe deze modern movement jou de kans geeft om vanuit onze sterke onderwijstraditie antwoord te bieden op die uitdaging. We nemen niet toevallig ‘leerlingen oriënteren’ als thema. Leren je interesses, vaardigheden, passies, … ontdekken en uitdiepen en van daaruit weloverwogen keuzes maken voor toekomst, is meer dan ooit een vaardigheid die jongeren nodig hebben in die snel veranderende samenleving.  
 • Welke concrete uitdagingen zien we? Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons over kwaliteitsvolle oriëntering? Welke kansen biedt het vernieuwd onderwijs om zelf mee aan de slag te gaan? In deze keynote leggen we graag de fundamenten. In de workshops verken je manieren om hier verder op te bouwen. 

14.30 - 15.00: Pauze

15.00 - 16.30: Werkwinkels reeks 1

Vrijdag 11 december 2020

08.15 - 08.30: Aanmelden op Zoom

08.30 - 10.00: Werkwinkel reeks 2

10.00 - 10.30: Pauze

10.30 - 12.00: Werkwinkel reeks 3

12.00 - 13.30: Pauze

13.30 - 15.00: Werkwinkel reeks 4

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 10 december 2020 van 15:00 tot 16:30
Keuzeklassenraden
Spreker: Raf Boelen, nascholer Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klassenraden zijn een belangrijk en sterk instrument in de onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Zowel onze overheden als heel wat onderzoekers zijn het daarover eens.  

Zit jij net hier toch soms met vragen, twijfels, zorgen of frustraties  

 • Leerlingen en ouders volgen onvoldoende onze adviezen op. 
 • Leraars voelen zich soms niet competent/veilig om het gesprek aan te gaan. 
 • We hebben te weinig zicht op een aantal studierichtingen en beroepen. 
 • Niet elke leraar voelt zich even betrokken op een keuzeklassenraad. 
 •  

Je bent ongetwijfeld niet de enige. Vanuit jouw dromen en een eigentijdse visie op onderwijsloopbaanbegeleiding gaan we in deze workshop samen op zoek naar antwoorden. Welke handvaten zijn er? Welke kwaliteitscriteria kan je gebruiken om in jouw school een stap vooruit te zetten in sterke keuzeklassenraden? Welke stappen wil en kan jij vanuit het middenkader hierin zetten en welke ondersteuning heb je daarvoor nodig? 

Benieuwd? Graag tot dan! 

Doelstellingen: 

 • De deelnemers hebben kennis van de kwaliteitscriteria 
 • De deelnemers passen de kwaliteitscriteria toe op een klassenraad 
 • De deelnemers ervaren wat oriëntering betekent in het vernieuwde onderwijs 
Oriënteren, een praktijkvoorbeeld in de 2de graad van SFC
Spreker: Conny Witters, SFC Heusden

Leerlingen nemen hun leerproces en schoolloopbaan steeds meer in eigen handen: een samenspel tussen leerling, ouders en vakleerkrachten

We laten je kennismaken met een aantal succesindicatoren, procedures en tools om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun eigen leerproces en hun schoolloopbaan. Daarnaast zetten we sterk in op ouderbetrokkenheid. We willen daarbij de valkuilen zeker niet uit het oog verliezen.

Zowel het leer- en leefportfolio voor de leerling en ouders, de O(ntwikkelings)-fiche voor leerlingenbegeleiders en vakleerkrachten als de begeleidende en oriënterende klassenraden hebben als doel het leerproces van de leerling zo goed mogelijk in kaart te krijgen en houden. Dit om zo snel mogelijk te kunnen bijsturen, uitdagen of remediëren indien nodig. 

Samen met het studiekeuzeportfolio op het einde van de 2de graad zorgen we ervoor dat de leerling en ouders een studiekeuze kunnen maken die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en interesses van de leerling.

Na deze sessie heb je zicht op

 • Het dynamisch proces van een gedreven team binnen een 2de (scharnier)graad dat steeds verder evolueert op basis van groeipijnen, inzichten en bijsturingen;
 • Procedures en tools die een bijdrage leveren om de verantwoordelijkheid voor het leerproces en schoolloopbaan meer bij leerling en ouders te leggen en op die manier meer betrokkenheid te creëren bij beide processen;
 • Instrumenten en procedures om (groei)mogelijkheden van snel in kaart te krijgen;
 • Hoe we groei van leerlingen op het vlak van leren en leven rapporteren, bespreken en meenemen in de oriënterende klassenraad om daarna in dialoog te gaan met leerling en ouders.
... ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
vrijdag 11 december 2020 van 08:30 tot 10:00
Studierichtingsprofielen - STEM
Spreker: Jurgen Tombal, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein STEM. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is van belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen:

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein en STEM. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 
Praktijkvoorbeeld - een school in een proces van oriënterende klassenraden in de 3de graad
Spreker: Geert Missotten, Sara Houben, Daisy Langens, Lieve Picard - SFC Heusden

Praktijkvoorbeeld

... ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
vrijdag 11 december 2020 van 10:30 tot 12:00
Studierichtingsprofielen - maatschappij en welzijn
Spreker: Greet Simons & An Haepers, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein maatschappij en welzijn. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen: 

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein en maatschappij en welzijn. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 
Kennis over de werking van het brein en het leren op school
Spreker: Ludo Heylen, Directeur Cego V&C
 • Jongeren hebben vaak geen of een  foutieve voorstelling van hoe hersenen werken. Daardoor krijgen ze geen greep op hun eigen leerproces. 
 • Kennis van hoe hersenen werken kan belangrijke informatie geven voor leerkrachten van hoe ze jongeren best aanspreken. 

De neurowetenschappen hebben de voorbij decennia nieuwe inzichten aan het licht gebrachtStudiesucces heeft niet zozeer te maken met intelligentie dan wel met vasthoudendheid : het vermogen om je te concentreren op een taak en deze ook af te maken. Dat vraagt zelfregulatieeen functie die zich nog ontwikkelt tijdens de late adolescentie, net zoals zelfinzichtflexibiliteit, empathie, consequenties inschatten,..Dus jongeren verschillen sterk in het vermogen tot zelfsturing afhankelijk van hun breinontwikeling. Met andere woorden : iemand van 18 jaar kan zeer onhandig en naïefongeconcentreerd en impulsief zijn en 5 jaar later (na de groei van het breintoch zijn leven helemaal op de rails hebben met  zelfstandiggecontroleerd en effectief gedrag. 

Het feit dat het tienerbrein nog steeds in ontwikkeling iswil evenwel niet zeggen dat leerkrachten gewoon moeten wachten tot de jongeren er klaar voor zijnIntegendeel. De context (steun, feedback, aandacht voor hun eigenheidprikkeling naar een volgend niveau) heeft een belangrijke invloed op het ontwikkelen van de executieve functies van de jongeren.     

Doelstellingen: 

 • Weten hoe kennisverwerving werkt in de hersenen 
 • Weten hoe je jongeren kan informeren over de hersenwerking 
 • Weten hoe je met jongeren kan omgaan om beter aan te sluiten bij wat ze nodig hebben om te kunnen groeien 
 • Weten hoe het « leren leren » vorm kan krijgen op basis van breinstudies 

Strategie en methode

Deel 1 : Hoe werken de hersenen

 • Een ppt met basisinformatie 
 • Een aantal groepsoefeningen ter illustratie 
 • Inzichten van oa J.Joles ; C. Dweck, D. Swaab, T. Compernolle 

Deel 2 : hoe jongeren informeren over de werking van de hersenen ifv leren leren

 • Wat kan je met de kennis uit de breinstudies doen ifv begeleiden van jongeren rond leren leren 
 • Groepsdiscussie met bespreken van casus 

Deel 3 : Inzichten van neurowetenschappen op onderwijs

 • Hoe ga je om met jongeren ? 
 • Hoe stimuleer je hen ? 
 • Wat mag je van hen verwachten ? 
 • Groepsdiscussie. 
... ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Aanbod workshops sessie 3 deel 1
vrijdag 11 december 2020 van 13:30 tot 15:00
Praktijkvoorbeeld inschrijftool viio
Spreker: Bart Stulens, Erwin Ramaekers, Jean-Paul Cox - viio Tongeren

In viio botsten we bij onze inschrijvingen op een aantal praktische en inhoudelijke dingen en we besloten om voor een online inschrijftool te gaan. We richten een werkgroep op met als belangrijkste doel om bij de inschrijvingen een adviesfunctie te ontwikkelen voor de ouders en de leerling. 
Het resultaat is een gebruiksvriendelijke tool die alle gegevens vlot verwerkt en die een betrouwbaar advies geeft voor de gemaakte keuze van de leerling. In deze sessie lichten we toe hoe we te werk gaan bij een inschrijving en kan je ervaren dat onze inschrijftool een stevige leidraad is voor een inhoudelijk sterk intakegesprek. 

Doelstellingen:

Na deze sessie hebben de deelnemers inzicht in de mogelijkheden van de inschrijftoolzowel op technisch als pedagogisch vlak. 

Studierichtingsprofielen - economie en organisatie
Spreker: Anne-Lise Cuypers, pedagogisch begeleider

In deze sessie gaan we in op de verschillende studierichtingsprofielen van het domein economie en organisatie. Welke accenten zijn belangrijk in de studierichtingen van dit domein? Wat is van belangrijk voor het positief oriënteren van onze toekomstige leerlingen? 

Doelstellingen:

 • De deelnemers krijgen inzicht in de verschillende studierichtingsprofielen van het domein economie en organisatie. 
 • De deelnemers krijgen inzicht in de kansen tot oriëntering van leerlingen. 
... ik maak geen keuze uit deze reeks sessies
Spreker: -

-

Strategie en methode:
 • Plenum als start (1 sessie)
 • 4 reeksen sessies – van praktijkvoorbeelden tot interactieve en informatieve sessies 
 • Je kan kiezen 2, 3, 4 of 5 sessies te volgen
 • Wil je binnen dit thema graag verdere ondersteuning bij jou op school? Ook die mogelijkheid bieden wij jou graag in Limburg aan om de opgedane kennis van deze dag te implementeren bij jou op school. 
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelname staat open voor middenkader Vlaanderenbreed. Begeleiding op maat die eventueel voortvloeit uit deze dag, wordt door PB Regio Limburg, enkel in Limburg geboden.

Je kan kiezen om 2, 3, 4 of 5 sessies te volgen - de prijs wordt aangepast op basis van de keuzesessies. Het plenum telt als sessie 1.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 8 december 2020 inschrijven en tot en met donderdag 26 november 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 70,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 10 december 2020 van 13:00 tot 16:30
  • vrijdag 11 december 2020 van 08:30 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.