Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PB898SO/2021 Tweedaagse TAC/TA studiedomein land- en tuinbouw

Kennismaking met en verdieping in de nieuwe leerplannen 2de graad van het studiedomein land- en tuinbouw.

Doelstellingen:

- omschrijven van de impact van het nieuwe leerplan op de lespraktijk op school
o formuleren van concrete lesdoelen vanuit de nieuwe leerplandoelen
o kansen zien tot differentiatie
o afstemmen van de visie van de school op goed onderwijs
- omschrijven van de impact van het nieuwe leerplan op de eigen evaluatiepraktijk
o leggen de link tussen de realisatie van dit nieuwe leerplan en de eigen evaluatie-praktijk
o zien kansen tot differentatie
o kiezen vanuit de visie van de school op evalueren voor gepaste evaluatiemethodieken
- reflecteren over het eigen professioneel handelen i.f.v. aansturen en begeleiden van de eigen vakgroep

Doelgroep:
  • TAC/TA studiedomein land- en tuinbouw
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dinsdag 19 januari 2021 van 09.00 uur tot 17.30 uur: synchrone online-sessies (in groep en in deelgroepen).
Woensdag 20 januari 2021 van 13.00 uur tot 16.30 uur: synchrone online-sessie.
(woensdagvoormiddag vrijhouden voor individueel werk ter voorbereiding)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 januari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: De Brabandere Ingrid
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 19 januari 2021 van 09:00 tot 17:30
    • woensdag 20 januari 2021 van 13:00 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.