Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210006-M1 Basisopleiding aanspreekpunt informatieveiligheid

Overheidsinstanties moeten een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanstellen. (Lid 1, art. 37, art. 9 GDPR)

Een school- of centrumbestuur dat wil gebruik maken van de DPO-diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kan dit enkel doen op voorwaarde dat elke onderwijsinstelling een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) heeft. Dat is overeengekomen door de netwerkorganisatie van de vrije, gesubsidieerde onderwijsinstellingen in Vlaanderen en de toezichthouders: de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). (Lid 7, art. 37 GDPR)

Dit is een individugerichte nascholing voor ICT-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’.

De opleiding heeft tot doel deze personen de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen.

Doelstellingen:

Dit is een individugerichte opleiding die tot doel heeft de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om het beleid inzake informatieveiligheid en privacy op school te adviseren en mee op te volgen:

 • Je maakt kennis met de GDPR-wetgeving en de gevolgen die deze heeft voor onderwijsinstellingen;
 • Je legt de basis voor een informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP) voor onderwijsinstellingen;
 • Je weet welke documenten en processen nodig zijn om je IVP-beleid te realiseren in de dagelijkse praktijk;
 • Een aanwezigheidsattest voor alle sessies van deze module geeft je het recht om Gino De Meester voor jouw school te vermelden als 'DPO'.
Doelgroep:

Deze nascholing richt zich op ICT-coördinatoren, preventieadviseurs, ondersteunend personeel en andere personeelsleden van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur aangesteld zullen worden als ‘aanspreekpunt informatieveiligheid’ (AIV).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze sessies krijg je o.a. informatie en documenten rond de volgende onderwerpen aangereikt:

 • De GDPR-wetgeving toegepast op het onderwijs met praktische voorbeelden.
 • Een 10 stappenplan om de GDPR te implementeren op de onderwijsinstelling.
 • Een IVP-beleid opstellen.
 • Register van gegevensverwerkingen aanleggen en onderhouden.
 • Afspraken maken met externe partners die persoonsgegevens van jouw onderwijsinstelling verwerken.
 • Hoe moet je omgaan met datalekken (procedures, meldpunt …)?
 • Hoe sensibiliseer/informeer je personeel (en leerlingen) aangaande informatieveiligheid en privacy?
 • Hoe communiceer je met leerlingen en ouders?
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op de onderwijsinstelling wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende onderwijsinstellingen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Na het actief volgen van deze opleiding heb je voldoende kennis om je eigen informatieveiligheids- en pricavybeleid in je onderwijsinstelling uit te rollen.

Cursisten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een attest.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 5

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Herneming en bijsturing van de inhoud.

Je kunt ook inschrijven voor het volgen van een digitale sessie. Deze is gespreid over 4 halve dagen. Hier is dus geen maaltijd en catering inbegrepen. Zo krijg je een korting. We maken deze groepen kleiner dan de face-to-face sessies om ook digitaal voor een goede interactie te zorgen.

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 200,00 Euro
Lesgever: Declerck Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 29 september 2021 van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 6 oktober 2021 van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 13 oktober 2021 van 09:30 tot 12:00
  • woensdag 20 oktober 2021 van 09:30 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 20 januari 2022
   Online via ZOOM of MSTeams (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 27 januari 2022
   Online via ZOOM of MSTeams (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 3 februari 2022
   Online via ZOOM of MSTeams (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
  • donderdag 10 februari 2022
   Digitaal via TEAMS (kaart)
   van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.