Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210003-Leren-TM Aan de slag met de gemeenschappelijke leerplannen in het nieuwe secundair onderwijs - Focus Leren leren

Deze professionalisering kadert binnen het basisaanbod rond modernisering so tweede en derde graad.

Ben jij bezorgd om het leren van je leerlingen? Wil jij hen sterker maken om hun eigen leren in handen te nemen? In het GFL vind je hefbomen om dit vanuit een schooleigen visie kwaliteitsvol in te vullen. We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen voor jouw school. 

Doelstellingen:

Je hebt zin in en voelt je in staat om aan de slag te gaan met leren leren in je klas/school.

Leren leren krachtig organiseren vanuit het gemeenschappelijk funderend leerplan.

Doelgroep:

Leraren, middenkader, directies

Teams op school- of scholengemeenschapsniveau

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden je wetenschappelijke en pedagogische kaders en inhouden aangereikt die je helpen bij de implementatie van leren leren.

Wat is goed onderwijs? Wat weten we over hoe leerlingen tot leren komen? Hoe help je leerlingen om het eigen leren in handen te nemen? Wat betekent dat voor je didactische aanpak?  Hoe neemt een schoolteam hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor?

We geven je kapstokken om concreet aan de slag te gaan in je klas en met je schoolteam. 

Deze professionalisering focust op: Leren leren.

Wil je een andere focus:

Strategie en methode:

We vertrekken vanuit concrete vragen en behoeften van jou en je school en stellen een aanbod samen op maat van jouw school.

We gaan daarbij uit van 2 sessies van een halve dag. Wanneer na intake blijkt dat de noden van de school een wijziging in het aantal sessies vragen, is dat bespreekbaar.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/team. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Wil je individueel inschrijven, kijk dan naar dit aanbod via deze link


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.