Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF210009-M1 Netwerkgroepen WOO - november

Tijdens de netwerkgroepen wordt er onder gelijkgezinden over overheidsopdrachten overlegd. De stafmedewerkers van DOKO doen hier ook een voorstelling van lopende en toekomstige raamovereenkomsten.

Doelstellingen:

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen.

De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, mensen die ook ervaring hebben met deze materie.

Daarom organiseert DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen.

Doelgroep:

Inkopers van onderwijsinstellingen lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De agenda’s van de netwerkgroepen vind je hier gepubliceerd van zodra ze gekend zijn.

16 november is vooral bedoeld voor de inkopers uit de regio's Oost- en West-Vlaanderen. 19 november is vooral bedoeld voor de inkopers uit de regio's Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel. Als de datum niet past mag je gerust bij het andere netwerkmoment aansluiten.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Deze netwerken worden georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Met lesgever wordt hier bedoeld: de medewerker(s) die vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen het netwerk faciliteert.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Saeger Kristine
De Ryckere Olivier
Walterus Ann
Gryson Stefanie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via ZOOM of MSTeams (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 16 november 2021 van 09:30 tot 12:30
Digitaal via TEAMS (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • vrijdag 19 november 2021 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.